Leder

Skifer – farvel og nej tak

Debat
19. august 2015

Et af de mest forfejlede energiprojekter i dansk historie er formentlig slut. I hvert fald har det franske energiselskab Total meddelt, at de foreløbigt opgiver at lede efter skifergas i Nordjylland.

For knap tre måneder siden var det i Nordsjælland, man opgav planerne om at finde og udvinde skifergas. Nuvel, Total har licens til at lede efter skifer i Nordjylland frem til juni 2016 – men at de skulle gøre brug af denne, virker ikke sandsynligt.

Det er ligesom ikke oppe i tiden med skifergas, vel?

At det var en kæmpe brøler overhovedet at begynde at lede efter skifergas i den danske undergrund fra 2010, skyldes ikke mindst, at licenserne blev givet på et tidspunkt, hvor man godt vidste, at størstedelen af alle fossile brændsler – kul, olie og gas – skal forblive i jorden, hvis man fortsat skal kunne håbe på at holde de globale temperaturstigninger på maksimum to grader celsius.

At både den forrige VK–regering og den tidligere SR–regering begge har argumenteret for, at det ikke nødvendigvis skal være de danske fossile brændsler, der skal forblive urørte, gør ikke logikken mere klar.

I en virkelighed, hvor alle nationer må forberede sig på en fremtid uden fossile brændsler, hvorfor er det så af alle Danmark – et af de rigeste lande, der samtidig oplever verdens måske mest succesfulde grønne omstilling – der fortsat skal lede efter nye forekomster af gas? Og endda et brændsel – altså skifergas – som verdens energiselskaber har meget lidt erfaring med at udvinde, og som der derfor er god grund til at frygte, kan have en lang række utilsigtede konsekvenser for det lokale miljø og ikke mindst for grundvandet.

I den sammenhæng skal man huske på, at Total, som altså skulle forløse skifergas-eventyret i Danmark, er blevet nægtet at lede efter skifergas i selskabets eget hjemland, Frankrig, netop på grund af risikoen for miljøskader.

Men hvad var det, der fik franske Total til at indstille eftersøgningen? Officielt handler det om, at undergrunden ikke bød på den forventede mængde gas. I hvert fald ikke lige der i Dybvad, hvor man har boret.

En anden del af forklaringen på Totals kapitulation kan meget vel være, at den folkelige modstand imod Totals prøveboringer simpelthen blev for meget. Måske ikke for det franske energiselskab selv, men for de lokale og nationale politikere og for statens egen Nordsøfonden, som ejer 20 procent af investeringen. De har alle haft svært ved at forsvare at skulle tage en række miljørisici i et land, der ikke ligefrem bugner af øde landområder. Tværtimod er land en sparsom ressource i Danmark.

Og når den politiske opbakning smuldrer, kan det være klogt for et energiselskab at pakke sammen. I hvert fald i et land som Danmark, hvor der i et langstrakt forløb ville kunne mobiliseres folkelige protester og pres på egne politikere. Især når sagen er så upopulær, som denne har vist sig at være.

Nu kan hele eventyret omkring Total og skifergas skrives ind i historiebøgerne som en huskepille til de folkevalgte. Som noget man forsøgte i en tid, hvor alt andet ellers pegede i den modsatte retning.

For Danmark er i fuld gang med at afvikle brugen af fossile brændsler. Sidste år fik vi mere end halvdelen af det nationale strømbehov dækket af sol og vind, og samme positive tendens gælder globalt.

Siden 1990 er energi produceret på sol og vind i gennemsnit vokset med henholdsvis 44,6 procent for sol og 27,1 procent for vind – hvert eneste år! Det betød, at efter kul var det de grønne energikilder, der i 2015 producerede mest strøm globalt.

Om mindre end fire måneder skal der ligge en global og bindende klimaaftale som resultat af dette års klimatopmøde i Paris. Det sker kun, hvis alle de toneangivende lande – herunder EU-landene – viser vejen frem.

Og vejen er ikke at engagere sig i flere eventyr, der handler om fossile brændsler. Vejen er at vise, at det netop kan lade sig gøre uden.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ja, lad os da håbe på at det er slut!

Birger Sørensen, Flemming Berger og Torben Arendal anbefalede denne kommentar

Artiklen er alt for optimistisk hvad angår den vedvarende energiproduktion. Det er muligt at elektricitet produceret af sol og vind globalt har oplevet flotte stigninger - men det er fra en næsten ikke-eksisterende udgangspunkt. Elektricitet udgør under en femtedel af det globale energiforbrug, så det er misvisende kun at bruge de tal.
Det nævnes at "efter kul var det de grønne energikilder, der i 2015 producerede mest strøm globalt". Jeg kender ikke kilden til de tal, men eftersom vi satdig er i 2015 så må der være tale om gætværk. De seneste opgørelser er for 2012. Dér stod vedvarende energi for under 5% af elektricitetsproduktionen. Det skulle undre mig meget om dette har ændret sig betragteligt.
En stadig større andel af den globale energiproduktion kommer fra fossile brændsler. Fossile brændsler står for ca. 90% af den globale energiproduktion - resten udgøres hovedsageligt at akraft og vandkraft.

Jeg må tilstå at jeg har svært ved at forstå begejstringen på miljøets vegne over at total har indstillet sit projekt. I min optik ville gassen være et fremskridt for at få nedbragt CO2 udledningen (en nedbringelse som jeg mener er meget påkrævet) idet det vil give større mulighed for at nedbragt anvendelsen af kul (som er den helt store synder) jeg mener det er vigtig at være pragmatiske og vælge de løsninger der hurtigst og mest rationelt kan nedbringe CO2 udledningen. Og hvad sker der i Tyskland? Beslutningen om at udfase atomkraftværkerne vil jo betyde et øget behov for kul ( og gas) - og så er der jo kun een rigtig taber og det er miljøet.
Vi bliver nødt til at pakke de romantiske og feelgood- agtige holdninger sammen og så prøve at skrue på alle de knapper der er til rådighed og som kan være med til at reducere CO2 udledningen

Ulrik:
Selvfølgelig kommer vedvarende energi fra et lavt niveau, ellers ville sådanne vækstrater være umulige. Men nu er de nye energikilder store, og hvis trenden fortsætter på samme blus bare i ganske få år endnu, så bliver vedvarende energi altdominerende i strømproduktionen,

Vi har stadig problemer i transportsektoren, men det må komme senere, måske når Tesla og konkurrenterne for alvor bryder igennem med el-bilerne.

Michael Rand:
Investeringer et sted tager investeringer væk fra andre.
Fossile kilder, og især fracking, kræver store investeringer i infrastruktur. Dette er investeringer, som så ikke bruges på vedvarende energi, som åbenlyst er fremtiden.

Birger Sørensen

Michael Rand - udvindingen af skifergas frigør en meget stor mængde Methan som forsvinder op i atmosfæren.
Derved kommer gas udvundet ved fracking til at øge drivhuseffekten mere end afbrænding af kul.

Energiministeren sætter vindmøller ud for kysterne på hold, fordi de støjer.
Men at fracking truer vores nærmiljø og grundvand, producerer giftige og muligvis radioaktive affaldsprodukter OG støjer larmer og generer naboerne med lys, gør ikke noget.
Oven i købet er "miljø"-fordelen ikke eksisterende.
Så derfor mener miljøministeren at det er fint af fracke - men (bygning af) de støjende vindmøller skal standses.

Iht energistyrelsen produceredes 33% af vind, 15% af anden vedvarende og 52% af fossile brændstoffer i 2012.
En enkelt gang i juli har danske vindmøller drejet 140% af det danske elforbrug hjem.
Vi har ikke brug for gas - og bør investere meget mere i forskning i vind, sol og bølge-energi, når vi nu ikke har floder vi kan tæmme til formålet...

Ja, det er kun i Danmark og ikke på verdensplan. Men man kan håbe og forsøge på at få det til at smitte. Og vi er jo ikke uvante med at lære fra os og eksportere teknologi.
I hvert fald er der ingen grund til at marchere baglæns herhjemme, fordi man står stille i udlandet - det er faktisk temmelig tåbeligt!

Tyskland har også med dets solceller på en enkelt dag kørt mere strøm hjem, end hele Tyskland forbruger. Det vidner om, hvad potentialet i disse teknologier er - specielt i kombination med hinanden for større forsyningssikkerhed - det er kun et spørgsmål om tid nu.
Største udfordring lige nu, er at lagre strømmen. Lad os håbe, at Elon Musk slår igennem med sine husstandsbatterier - det ville kunne gøre det.

Anne-Marie Krogsbøll

Evt. læk af radioaktivitet skal ikke overvåges: http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/ingen-overvaagning-af-rad...

Nej, det er der vel heller ingen grund til. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af (i hvert fald ikke før efter næste valg).