Leder

Privat politi

Debat
17. oktober 2015

Jo da, frustreret kan man sagtens blive over politiet. Danske betjente har på det seneste vist en kedelig tilbøjelighed til at tale usandt i sager om magtindgreb over for borgere, f.eks. protibetanske demonstranter. Politiet bekymrer også ved at være for villigt til at gribe til for megen voldsanvendelse. Efter ’politireformen’ i 2007 er betjente i øvrigt blevet meget mindre synlige i gadebilledet; opklaringsprocenten på tyverier er jammerlig, og betjentenes organisation råber altid på flere bevillinger – med højrefløjspolitikere som taktfaste klakører.

Kan vi ikke finde på noget andet end det politi, vi kender?

Ork, sagtens. Lad os overtage en del af de traditionelle politiopgaver, tilbyder de private vagtselskabers papaplyorganisation, SikkerhedsBranchen. Den mener, at det vil frigøre 1.000 betjente på årsbasis, hvis landet privatiserer og udliciterer politiopgaver, som angiveligt ikke skulle kræve særlig faglig træning, f.eks. »bevogtningsopgaver« ved gerningssteder, hospitalsindlagte gerningsmænd, afspærrede områder og retssale. Tilsvarende gælder tilbuddet »ekstraordinære bevogtningsopgaver« ved politiske topmøder og folkemøder og »transport af arrestanter«.

Tak, men nej tak. For alle disse opgaver gælder, at der kan indtræffe noget uventet, der kræver professionelt politimæssigt skøn over, hvilken grad af voldsanvendelse der er er passende. En arrestant under transport kan forsøge at flygte – eller blive forsøgt befriet. Også »bevogtningsopgaver« kan blive ramt af anslag, tænk på terroren i København i februar i år.

Politiet kan ærgre, men det er professionelt uddannet; det indgår i en disciplineret stab under retlig og politisk ledelse, og – frem for alt – det kan holdes ansvarligt, både af offentlighed og af folkevalgte.

Det voldsmonopol, politiet har, må ikke privatiseres. Det åbner for uhyrlige tilstande. Tænk på private vagtværns hærgen, herunder Blackwater i Irak.

Næste uge indleder Folketinget forhandlinger om et nyt politiforlig. Det må bekymre, at Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti nu udtrykker lydhørhed over for SikkerhedsBranchens tilbud. Glædeligt, at Socialdemokraterne klart siger fra.

Og lykkeligt i denne sag at kunne erklære sig enig med Dansk Politiforbund, hvis formand, Claus Oxfeldt, slår fast: »I Danmark har vi et retssamfund, hvor det er politiet, der udøver politimyndigheden.« Hørt, hørt!

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Overdanmark opruster ...

Kim Strøh, Teodora Hansen, Gert Selmer Jensen, Bodil Waldstrøm, Ole Jensen, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Anne-Marie Krogsbøll og lars abildgaard anbefalede denne kommentar

De private sikkerhedsorganisationer, herunder G4S, kan sikkert også drive de danske fængsler - det har de jo gjort i Israel:

http://modkraft.dk/artikel/g4s-tr-kker-sig-ud-af-israelske-f-ngsler-efte...

Ole Jensen, Anne-Marie Krogsbøll og lars abildgaard anbefalede denne kommentar

Privatiserer man voldsmonopolet ? Det er administrativ sindsforvirring.
Nå der går alligevel Det Kongelige Danske Socialdemokratis grænse - endnu.

Lise Lotte Rahbek

Privatisering er godt.
Husk det nu.
Så kan den højere klassen også helt lovligt få mulighed for at fifle lidt med lov og ret overfor den uønskede underklasse af nassere og klynkere... mod betaling, selvfølgelig.
Herlig tanke.
Hvis man har penge.

Kim Strøh, lars abildgaard, Flemming Berger, Gert Selmer Jensen, Ole Jensen, Anne Eriksen, Frede Andressen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@David Rehling

Politiet har voldsmonopol. - Det centrale ord er monopol.

Politiets monopol kan sagtens liberaliseres.

Der er tog-, bus- og metrorevisorer.
Der er private vagter i alle centre.
De store selskaber har indhyret sikkerhedsfolk - eller har direkte selv ansat dem.
Og listen kan fortsættes.

Selv hvis en politimand aflægger falsk vidnesbyrd i retten med efterfølgende domfældelse over uskyldige, kan politiembedsmanden fortsætte i sin stilling.
Ledende politifolk har i Kina/Tibet sagen løjet i retten - ingen er smidt ud af Politiet.
Politiet har ikke mistet opgaver - der findes ingen andre til at udføre disse opgaver.

En kraftig udlicitering af Politi-opgaver kunne afhjælpe situationen.

Hvis en privat sikkerhedsorganisation er uduelig, kan kontrakten opsiges og opgaven overdrages til en anden part.

Torben Lindegaard

@Lise Lotte Rahbek

Jeg havde ikke læst dit indlæg kl. 9:49, da jeg formulerede ovenstående indlæg kl. 9:59.
Det er noget med opdateringsfrekvens.

Så jeg vil blot meddele, at jeg hverken er omfattet af begrebet "de højere klasser" - eller har penge.

Lise Lotte Rahbek

Torben Lindegaard

Et profitdrevet politikorps er efter min mening intet mindre end en vederstyggelighed.
På det område, lige så vel som på profitabel hjemmehjælp og profitdrevne hospitaler, er det alligevel staten som står som bagvagt og skal sørge for, at hvis de provate virksomheder krakker, så er det alligevel staten, som skal sørge for at dælle hullerne ind OG det er staten som skal føre opsyn med, at de privatejede nu ikke lader profitten komme før pligterne.

Det er dyre og dumme løsninger for staten. Men der er penge i det for de private.
Så mon ikke vi ser en 'liberalisering' af administration af lov og orden.
Money makes the world go 'round.

Kim Strøh, lars abildgaard, Teodora Hansen, Gert Selmer Jensen, Bodil Waldstrøm, Ole Jensen og Frede Andressen anbefalede denne kommentar

Uhørt, uhørt!

Fra afvigte fredag kan en ny tolipijagt så gå ind - kontrol af den lovbefalede tyverisikre fastgørelse af bilers – nummerplader – en ny stressfaktor for fredelige bilister og en pengemaskine for ordensmagten kan startes op, for hvem vil dog gå glip af denne nyeste indtægtskilde til betaling af de uniformerede monopolkontrollanternes egne gager – og der er sikkert også nogle, der har haft foden hvilende lidt for tungt på gaspedalen – så blitz, for det hele skal jo hvile økonomisk i sig selv …

Sådan en knippel forretningsidé konkurrenceudsætter (alene ordet!) man da ikke …

Ole Jensen, Anne Eriksen og Frede Andressen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Undskyld tastefjel. De bliver værre med iveren.

En hysterisk begrundet højrepopulistisk politisk indblanding i forvaltningens dispositioner har skabt et kunstigt behov for bevogtning og overvågning og har dermed trukket ressourcer ud af det almindelige politiarbejde.

...hvis nogen føler behov for ekstraordinær beskyttelse så kan de selv betale et vagtkorps.

Teodora Hansen, Ole Jensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Jørn Petersen

Politiet bryder alle de love som de kommer i nærheden af, retssikkerheden lider under det.

Miseren kan selvfølgelig ikke løses ved at autorisere privat politi.

Man bør nok indføre et bedre fuldstændigt uafhængigt og meget skrappere kontrol af politiet, så vil mange overgreb på borgerne forsvinde.

Man kan jo starte med at stoppe hvervningen af politi lederne iblandt logemedlemmer.

Dernæst burde man i lighed med det man gør i resten af samfundet, forlange at de rent faktisk laver andet end at spise citron måner og drikke kaffe.

Men det er nok ønskedrømme at forvente et politi der fungerer for borgerne, sålænge vores politiske system kan diktere og godkende overgreb på folket.

Kim Strøh, Jens Falkenberg og Ole Jensen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Jørn Petersen

Uha - det er hårdt formuleret.

Men du har da ret langt hen ad vejen.

Torben Lindegaard

@Jørn Petersen

Nøgleordene i dit indlæg er "bedre fuldstændigt uafhængigt og meget skrappere kontrol af politiet".
Det er fuldstændig mind-boggling, at ledende politifolk kan lyve i både Byret og Landsret, kan tilbageholde information, der direkte modbeviser løgnen - og så i øvrigt fortsætte i Politiet.

Christian Jensen var i Jersild i går aftes.
Blandt andet blev de 4 kumpaner, Anne Kristine Axelson, Johann Reiman, Jens-Christian Bülow & Morten Bødskov, diskuteret.

Politikeren blev genvalgt - det er selvfølgelig os selv som vælgere, der er for uansvarlige;
men det blev end ikke diskuteret i Socialdemokratiet, at Morten Bødskov ikke kunne genopstille til det Folketing, han havde fyldt med løgn.

De 3 embedsmænd blev muntert frikendt af forhørsudvalget, der med pensionerede Højesteretsdommer Per Sørensen i spidsen alle havde en fortid i Justitsministeriet.
Begrebet undskyldelig nødløgn blev introduceret i den offentlige forvaltning.

Det beviser, at systemet i den grad hytter sine egne, at det kan hensætte i hvert fald mig i en tilstand af impotent, usundt raseri.

Flemming Berger, Erik Jensen og Jakob Silberbrandt anbefalede denne kommentar

Leo Nygaard, borgerskabets angst for "pøblen", er et økonomisk bundløst hul, som Staten ikke skal dække...

Børge Rahbech Jensen

Nogle har vist ikke set de tv-udsendelser, som viste private vagters og politiets arbejde i Aalborg og på Hjallerup Marked. Jeg husker ikke, om de blev sendt på TV 3, Kanal 5 el. en tredie kanal. De viste, hvordan dørmænd, private vagter og politiet samarbejdede om opretholdelse af lov og orden. Det er nemt at sidde på en redaktion i København, som har en stor politistyrke til et lille geografisk område. Gadekampe i København i nat viste en årsag til, København har en stor politistyrke med flere medarbejdere end Midt- og Vestjyllands samt Syd- og Sønderjyllands Politi til sammen.

"Danske betjente har på det seneste vist en kedelig tilbøjelighed til at tale usandt i sager om magtindgreb over for borgere, f.eks. protibetanske demonstranter."

Det kan undre, men politiet har tilsyneladende fået samme tilbøjelighed som så mange andre til at sige det, de mener, andre gerne vil høre. Med andre ord er politiet blevet samfundets lydige medhjælpere.

"Efter ’politireformen’ i 2007 er betjente i øvrigt blevet meget mindre synlige i gadebilledet;"

Det skyldes, de er samlet i større enheder, som i provinsen dækker større områder. Til gengæld er det blevet nemmere at finde flere betjente efter behov. Det kunne være interessant at vide, hvordan opklaringsprocenten for indbrud har indviklet sig de seneste tyve år. Det nye kunne være, at berigelseskriminalitet har fået mere opmærksomhed end tidligere, fordi det passer til en nutidig modvilje mod udlændinge. Det bliver selvfølgelig ikke bedre af, at politikredse i provinsen ikke alene dækker sine egne områder men også har betjente stationeret i København. Det bliver heller ikke bedre af, at alt kriminalitet antages at være begået af udlændinge, som kan afvises ved grænsen, hvis flere politibetjente placeres dér. Også det ligner et symptom på manglende viden om og interesse for provinsen.

Børge Rahbech Jensen, både antallet af indbrud og opklaringsprocenten er faldende - fordi politikerne - den lovgivende magt - blander sig i den udøvende magts disposition ...

...af hensyn til borgerskabets - i mange tilfælde selvpromoverede - angst.

12:46 Årsagen - den lovgivende magts indblanding - henviser kun til opklaringsprocenten - at antallet af indbrud falder, må skyldes andre årsager.

Hvis der ikke er politi nok, må samfundet uddanne mere politi. Så simpel er det. Og hvilken nytteværdi skulle det lige give samfundet, at et privat vagtværn transportere fangere til 1.500 kr. i timen når politiet selv kan udføre opgaven for 500 kr. i timen? (to personel + køretøj).

Det regnestykke kan vist kun det private vagtværn se fidusen i og så naturligvis CEPOS.

PS. Hele højrefløjs strategien bygger på at vende alle argumenter på hovedet. Senest har geniet Joakim B. Olsen f.eks. udtalt, at det ville være løfte brud, hvis Løkke ikke skar ned direkte på kontanthjælp satsen - Meget simpel strategi i et samfund, hvor folk kun gider hurtige overskrifter.

Karsten Aaen, Kim Strøh, Flemming Berger, Bill Atkins og Erik Jensen anbefalede denne kommentar

Vi har vel i det store og hele tillid til politiet bl.a fordi vi selvfølgelig har vænnet os til deres eksistens og fordi 'overgreb' trods alt altid eller næsten altid bliver straffet og vil ramme hele etaten og dens anseelse hvis det ikke sker. Den enkelte politipersons fejl får afgørende indflydelse på hans forhold som tjenestemand og fremtidige karrieremuligheder og anseelse i samfundet som helhed. Alt dette yder en vis garanti.
Den ansatte i et privat 'vagtværn' lever mere anonymt og selvom hen skulle blive fyret vil han eller hun nemmere kunne få et andet job skjult for offentlig indsigt.
Mest af alt tror jeg dog ikke vi borgere kan eller vil acceptere at privatpersoner får kompetence til at anvende magt mod os i situationer som de selv udnævner til at kræve noget sådant.
Der er sikkert områder som politiet varetager idag som kan uddelegeres til kontorpersonale og altså de foreslåede vagtværn, som alt andet lige jo vil blive drevet som private erhvervsmæssige selskaber. Måske kunne de supplere mandskabet og under politikommando være en slags hjælpebetjente ligesom hjemmeværnet er det sommetider.

Gert Selmer Jensen

Hvis politiet mangler resourser, så giv dem resourser. Og selvfølgelig er privatiseret politivirksomhed en total dødsejler, der næsten kan sidestilles med selvtægt. I forklædning.
Men sig da endelig til hvis det er det man ønsker. Så indretter vi os derefter. ( Bevare).!

Jacob Mathiasen

Det bliver spændende, hvornår lokal sikkerhed bliver en del af BNP, og som skal beskattes på samme måde som "lejeværdi af egen bolig". Der kommer nok også snart skat på "Herlighedsværdi af egen ægtefælle".

Gert Selmer Jensen

Beware

michael parly pedersen

Ja, Socialdemokratiet har tilsyneladende lige nu en grænse for hvem der skal varetage politiopgaver, men hvor længe? De har jo givet efter og været uhyre følgagtige i så mange andre sammenhæng, når højrefløjen er begyndte at trække dem rundt ved næsen i manegen. Når man ser hvordan dele af politikorpset allerede følger et eget sæt regler, ved siden af lovens, kan man kun frygte når privatekorps, formodentlig med et minimum af uddannelse, kommer til fadet. Villige unge mænd der mener sig istand til at irettesætte andre findes der allerede masser af. Se blot på nogle af dem der stoltserende som strudse går rundt med et sæt håndjern i bæltet uden for vores supermarkeder, indkøbscentre og lignede.

Vil man frigøre politiressourcer, kan man jo starte med at legalisere cannabis, og herefter indfase alle andre stoffer/planter. Tænk hvor mange kræfter, man pludselig ville kunne bruge på rigtig kriminalitet.

Ja, det danske politi fucker ofte op, men i forhold til sådan nogen som G4S er de nok alligevel at foretrække.

http://politiken.dk/udland/ECE315582/sikkerhedsfirma-beskyldes-for-racisme/
http://www.watoday.com.au/wa-news/prison-union-boss-demands-g4s-be-sacke...
http://www.independent.co.uk/news/business/news/boss-at-scandal-struck-g...