Leder

Klassekamp fra oven

Debat
1. december 2015

De nyligt vedtagne nedskæringer af ydelser til kontanthjælpsmodtagere får store konsekvenser for vores svageste medborgere. Markant flere familier må forventes at skulle spare endnu mere på basale forbrugsgoder såsom tøj, fodtøj, sund kost, fritidsaktiviteter og tandlægebesøg på grund af nedskæringerne. Det viser en ny rapport fra Analyse og Tal, som Information refererede fra i lørdags.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet bliver effekten af nedskæringerne på sølle 700 ekstra i arbejde, hvilket blandt andet skyldes, at langt de fleste kontanthjælpsmodtagere ikke kommer i arbejde af, at man gør dem fattigere. Det viser al erfaring. Der er enten ikke job til dem, eller også magter de ikke at varetage et job.

Fra et samfundsøkonomisk perspektiv har nedskæringerne derfor mest karakter af symbolpolitik. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan lavtlønnede danskere få 20 kroner ekstra om måneden, hvis regeringen bruger det provenu, som nedskæringerne giver, til at lette skatten i bunden. 20 kroner! Da mange kontanthjælpsmodtageres rådighedsbeløb bliver skåret med flere tusinde kroner, er det imidlertid korrekt, at forskellen på kontanthjælp og indkomster fra lavtlønsjob bliver større.

Men er det virkelig et mål i sig selv? Får 3F’eren noget ud af, at hans arbejdsløse kollega får et sværere liv? Altså udover angsten for selv at miste sit job. Der findes givetvis mennesker, som føler sig snydt over at arbejde til en løn, som de mener, er for lav i forhold til kontanthjælpen.

Men disse mennesker bør rette deres følelse af uretfærdighed mod deres arbejdsgivere – og fremover også mod regeringen. Fagbevægelsen får nemlig svagere kort på hånden i lønforhandlinger med arbejdsgiverne, hvis ydelserne bliver skåret. Lavtlønnede har derfor ikke interesse i, at kontanthjælpsmodtagere ender i en desperat situation. Tværtimod. Arbejdsløse og lavtlønnede er i samme båd. Hvis regeringen virkelig arbejdede for, at det skal kunne betale sig at arbejde, kunne de nøjes med at lette skatten i bunden.

Men regeringens motiv er ikke omsorg for de lavestlønnede. Snarere er der tale om et menneskesyn, som tilsiger, at mennesker, der ikke arbejder, har fortjent at have det svært. At mennesker, som havner på offentlig forsørgelse, i bund og grund er syndige snyltere, som skal straffes for deres manglende moral. Og at duelige bedsteborgere skal kunne se og føle, at de er mere værd end folk på passiv forsørgelse.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det har aldrig nogensinde kunne betale sig at arbejde.
Men det giver mulighed for at vedligeholde sin egen arbejdsevne og via sine børn at vedligeholde arbejdsstyrken. Så længe det varer og når man er heldige og undgår at blive alt for syg eller arbejdsløs i større omfang..
Vi er under disse forudsætninger også nået dertil hvor det, endnu i beskeden omfang, kan lade sig gøre at spare op til sin alderdoms livsunderhold i beskedne rammer.
Vi kan forsikre os, via vores pensionsopsparing, så vi ikke skal gå fra hus og hjem hvis vi skulle blive længerevarende syg. Det har mange arbejdsmarkedspensioner bygget ind og bruger noget af vores opsparing på. Men det er ved at være for godt. Så derfor modregnes de udbetalinger du vil modtage efter maks. 22 ugers sygdom i den sygedagpenge følgende ressourceforløbsydelse.
Det der kan betale sig, det er at handle med andres arbejde, at handle med andres arbejdskraft og med resultatet af andres anstrengelser.
Kan du ikke opretholde din arbejdskraft, ikke sørge for at vedligeholde arbejdsstyrken ved at producere børn, så er du ikke værd at investere overklassens surt til svindlede midler i.
Det kan betale sig at være 'grosserer' købe for billigt, sælge for dyrt. Je mere je bedre.
Det kræver bare en flossen moral, nogle løgnagtige talegaver og et firma og en bankkonto i skattely. Så kan man rage til sig og sine.
Det giver ikke vabler i hænderne, nedslidt bevægeapparat, støvlunger, asbestose, etc.
Så kan det betale sig at stå op om morgenen, være selvretfærdigt, bedre vidende og arrogant som en rigtig venstremand.

Mads Berg, Anders Graae, Finn Bendixen, Elisabeth Andersen, Bjarne Andersen, Vang Bach, Ivan Breinholt Leth, Lise Lotte Rahbek, Alan Strandbygaard, Flemming Berger, Olav Bo Hessellund, Peter Jensen, Anne Eriksen, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Wienholtz og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Tak for den vinkling.
Mange undersøgelser viser også at fald i kontantløn mv. vil med tiden fører til et fald i lønningerne og så kan arbejdsgiverne og Blå-blok igen råde det skal kunne betale sig at arbejde og så nedsættes kontanthjælpen igen osv.... - Med andre ord skruen uden ende.

Søren Andersen, Elisabeth Andersen, Bjarne Andersen, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen, Anne-Marie Krogsbøll og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Frank Fristed Pedersen

Det er jo ikke nogen hemmelighed.
Claus Hjort har jo udtalt at målet for Venstre er tyske tilstande. Altså en situation, hvor et enkelt lavtlønsjob ikke er nok til forsørgelse.
Lavere lønninger er målet for Venstre's politik. Det bør ikke komme som et chok for nogle der har fulgt med i politik de sidste 10 år...

Søren Andersen, Elisabeth Andersen, Ib Christensen, Jakob Silberbrandt, Bjarne Andersen, Ivan Breinholt Leth, Anne Eriksen, Hanne Ribens og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Let adgang til kontanthjælp, stort set umulig udsmidning dagpengeordning og sygedagpenge i sygdomsperioden er alle væsentlige rettigheder, vi har mistet - og som var et bærende princip i magtbalancen mellem arbejdsgivere og -tagere. Når der var et regulært alternativ til at arbejde, blev arbejdsgivere tvunget til at sikre ordentlige arbejdsvilkår og dermed koncentrere sig mere om vilkårene for produktion end et evt. overskud.

Kim Houmøller, Søren Andersen, Finn Bendixen, Elisabeth Andersen, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Ole Chemnitz Larsen

Den skjulte klassekamp fra oven

er når ledende myndighedspersoner, heunder også ministre, igen og igen dækker over hinaden via misbrug og forsømmelse til skade for de forurettde borgere fra især underklassen, der bliver helt retsløse.

I dette netværk af misbrug og forsømmelse indgår for eksempel Lars Løkke ramussen, Troels Lund Poulsen og Kristian Jensen, men også mange andre:

For eksempel store dele af Justitsministeriet.

Alt fremgår af de ansvarlige myndighedspersoners egne dokumenet.

Ny myndighedsbrug og forsømmelse, der dækker over ældre forhold, udsætter forældelsen igen og igen. Dog ikke for ministre, der har en absolut forældelsesfrist på 5 år.

Forskellen træder først rigtigt frem, når man sammenligner den udtalte holdning fra regeringen omkring danskerne.

De ledige er samfundsnassere og snyltere, som er skyld i de andre skal betale mere i skat, som skal forsørge disse arbejdssky danskere.

Omvendt hylder regeringen de virksomheder og ledere der flytter arbejdspladserne til lavtlønsområder, og kalder det konkurrence årsager, uden den mindste kritik af de mistede arbejdspladser og skatteindtægter til samfundet, og ej heller fortæller den historie offentligt, så vælgerne/borgerne selv kan sammenligne regeringen udsagn med realiteterne.

Mads Berg, Elisabeth Andersen, Bodil Waldstrøm, Bjarne Andersen, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, Steffen Gliese, Anne Eriksen, Hanne Ribens, Anne-Marie Krogsbøll, Lilli Wendt og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Må jeg lige minde om, at SRSF-regeringen ikke holdt sig tilbage, når det angik at forringe forhold for de svageste. Desværre er der hele vejen over politikerraden en dyb mistro og foragt for den almindelige arbejder og de deraf afledte ældre/syge og børn.

Anders Graae, Bodil Waldstrøm, Bjarne Andersen, Ivan Breinholt Leth, Torben Selch, Lise Lotte Rahbek, Flemming Berger, Steffen Gliese, Anne Eriksen, Hanne Ribens, Anne-Marie Krogsbøll, Torben Skov og Lilli Wendt anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Støvsugersamfundet suger al magt og alle økonomiske ressourcer fra bunden af samfundet og op i toppen.

Samfundet er tæt ved at gå over på midten - dem, der har, og dem, der næsten intet har. Og tilsyneladende er der mange, der ikke synes, at der er noget galt i det - så længe det ikke går ud over dem selv.

Ved suverænitetsafgivelse til EU bliver der endnu længere fra bunden af samfundet til toppen af Danmark og af EU.

Anders Graae, Bodil Waldstrøm, Jakob Silberbrandt, Bjarne Andersen, Ivan Breinholt Leth, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, Flemming Berger, Steffen Gliese, Anne Eriksen og Hanne Ribens anbefalede denne kommentar

Så længe vi er styret af DF sker der vist ikke noget

Venstre regeringen er da bedøvende ligeglade med de lavtlønnede og under Danmark (læs: de overflødige). Deres mål er max. 70 kr. i timen til lavtlønnede, som kan tjene som tjeneste folk og massage piger for de bedrestillede.

Dette vil i høj grad komme til at ramme de mange lavtlønnede Dansk Folkeparti vælgere som, ironisk nok, stemmer på et parti, der peger på Løkke og Venstre.

...Jeg ved ikke, hvad man skal kalde sådanne vælgere - Naive, måske?

Alan Strandbygaard

DET "MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT"

- Aha, og hvor blev så det moderne samfund af, Løkke? Har du er stattet det ene med det andet?

...Venstres stærkeste manipulations værktøj er simple slagord, som gentages i det uendelige i fælles fodslag - En rendyrket, men meget simpel og meget effektiv, propaganda maskine, som overraskende ser ud til at have paralyseret hele den rødlige blok.

...EL, SF, Socialdemokraterne, Alternativet, Radikale Venstre, så vågn dog op for satan.

Torben Morten Lund

Det skal kunne betale sig, at være rig

Elisabeth Andersen, Steffen Gliese, Jakob Silberbrandt og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

Det er helt OK at skære i kontanthjælpen, så der ikke er nogen, der føler sig snydt, var der en lønmodtager, som skrev i dette debatforum for et par uger siden. Det er en fantastisk ideologisk præstation fra Venstre og de neo-liberales side. Man kan sparke på folk og svine dem til med løgn og platituder, og den eneste reaktion man får, er at de sparker videre på hinanden. I stedet for at lufte vores konstante berettigede forargelse er det på tide, at vi fokuserer på spørgsmålet om, hvordan det kan lade sig gøre at få folk til at sparke på hinanden og ignorere undertrykkelsens mekanismer.

Ebbe Overbye, Lise Lotte Rahbek, Finn Bendixen, Elisabeth Andersen og Ib Christensen anbefalede denne kommentar

Ja, det er en dum holdning - for kontanthjælpen skal netop være den pågældende lønmodtagers bolværk imod udnyttelse: jeg kan gå og klare mig, hvis forholdene på min arbejdsplads bliver for dårlige. Det handler ikke om, at nogen skal have det dårligere end andre, men at man har det godt, hvor man er i samfundet. Det er i alles interesse, også de riges, der jo kan miste det hele ved uforsigtighed.

Kontanthjælp for enlige over 30 år ca. 67 kr. i timen (under 30 år ca. 37 kr. i timen). Mindste overenskomst løn ca. 115 kr. i timen - Efter indfasning af kontanthjælpsloft pr. 01. april 2016 er forskellen endnu større.

Selv uden det kommende kontanthjælpsloft er forskellen markant og mere end nok til at gøre arbejde attraktiv for alle jobparate kontanthjælpsmodtagere.

...Men der er INGEN ledige job til de berørte.

Kim Houmøller, Steffen Gliese, Ebbe Overbye og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

...Oven i de 115 kr. kommer i øvrigt feriepenge og pensionsindbetaling.

...For enlige kontanthjælpsmodtagere under 30 år er fordelen ved at arbejde en lønstigning på over hele 200% - Så det kan vildt meget betale sig at arbejde.

Ingen ønsker komplet økonomisk lighed, men derimod bedre muligheder for at kunne bestemme selv.
Hvis folk af en eller anden grund ikke vil arbejde - selvom de ville kunne bestride arbejdet - er der tale om andre problemer, der kræver anden opmærksomhed.

Det afgørende er, at dem der har mindst har nok til en anstændig tilværelse. Ikke mindst en anstændig tilværelse for børnene, som skal danne grundlag for fremtiden. Resten kan for min skyld gerne alle sammen være milliardære.

...Når bare dem der har mindst, har nok - Ikke bare til at overleve, men til en anstændig tilværelse.

Hele den danske befolkning (sådan næsten da) lader sig trække rundt i manegen af Venstres forvrængede propaganda apparat - Før var alle solidariske og glade for at betale SKAT til gavn for fællesskabet.

...Virkeligheden er tilsyneladende, at langt de fleste mennesker er komplet holdningsløse og lader sig styre af den der svinger pisken - Det er hemmeligheden bag Venstres cirkus tricks.

...Robin Hood kunne ingen styre og tage magten over, for han var frygtløs - Derfor fordømte magt eliten ham til fredløs.

Sådan kan det være, men jeg har nu til gode at møde nogen, der bare ikke vil deltage i det aktive liv i samfundet.
Og hvis der er tale om manglende selvværd, bør vi hjælpe - ligesom vi bør lytte til gode ideer til, hvad man ville kunne foreslå at foretage sig.

Man har tit ude på arbejdspladserne kunnet se hvem der har villet have svært ved at kunne holde et arbejde ...og gæt hvem der er blevet narkomaner....Vi har brug for et helt andet samfunds syn.

Olav Bo Hessellund

Werner Gass: "Det der kan betale sig, det er at handle med andres arbejde, at handle med andres arbejdskraft og med resultatet af andres anstrengelser."

Kapitalismen i en nøddeskal!