Leder

Miljøangreb

Debat
24. november 2015

Venstre-regeringen optrappede i går sine angreb mod lovgivningen til beskyttelse af natur, miljø og planlægning. Pakket ind og markedsført efter alle spinkunstens regler bærer udspillet betegnelsen ’samlet vækstpakke’. Den dækker over et sammensurium af pleje af Venstre-særinteresser. Der er nye begunstigelser af landbrugserhvervet – uden at det er indtænkt, hvordan erhvervet på længere sigt kommer ud af den krise, som årtiers blinde satsninger på mængdevækst har bragt det i. Tværtom kan man frygte, at landbruget lulles dybere ind i sin krise. Tilsvarende deler ’vækstpakken’ gaver ud til de interesser, der ønsker endnu større storcentre i Danmark.

Planloven vil Venstre liberalisere, sådan så Danmark i sin planløshed bliver skubbet nogenlunde tilbage til de planløse 1960’ere, hvor den spredte og tilfældige bebyggelse blev årsagen til, at landet i 1970’erne indførte planlovgivningen. Beskyttelsen af de ubebyggede kyster – som i europæisk sammenhæng er noget, der har gjort Danmark enestående – vil regeringen rulle mest muligt tilbage. Det sker under dække af tillidserklæringer til, at det kan kommunerne godt klare. Selv om erfaringen viser, at borgmestre og kommunalbestyrelser ser deres succeskriterium som at få fat i mest mulig bebyggelse. Kommunalbestyrelserne får samtidig øget mulighed for at dispensere fra gældende planer – hvad der er egnet til at svække retssikkerheden for de omkringboende. Og de skal ikke komme for godt i gang med at klage, for regeringen bebuder samtidig, at den vil beskære klageadgangen og pålægge nye klagegebyrer – hvad der formentlig særligt vil ramme borgergrupper og miljøorganisationer.

Samlet vil ’vækstpakken’ som spekulationsgevinst overføre et meget stort beløb – med tiden milliardbeløb – til besiddere af fast ejendom, der under de gældende regler ikke har kunnet bebygges. Og hvem er det, der typisk ejer disse arealer? Ja, rigtigt, det er Venstre-kernevælgere: Landmænd, der nu får byggeri at dyrke som en mere lønsom afgrøde end dem, der kan spises. Danmark fik sin første naturfredningslov i 1917. Der er noget sørgeligt ironisk i, at 100 års-jubilæet skal fejres ved et frontalangreb på naturbeskyttelsen. De borgerlige partier er i dette spørgsmål ude af trit med deres egne vælgere. Oppositionen har en ædel opgave i at afværge dette anslag mod noget, der vitterligt er ’ægte danske kerneværdier’.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er f..... utroligt. Kan de virkelig slippe af sted med en så eklatant omgang pleje af særinteresser? Jeg har også bemærket, at der skal åbnes op for mulighederne for mere skiltning i det danske landskab - alt i vækstens navn. AK, ak, ak og ve.

morten Hansen, Rasmus With, Benta Victoria Gunnlögsson, Anne Eriksen, Kaare Skyum, Flemming Berger, Ejvind Larsen, Svend Erik Sokkelund, Karsten Aaen, Jørn Andersen, Lise Lotte Rahbek, Trond Meiring og Wilhelm May anbefalede denne kommentar

Ja, det kan de da. Fordi socialdemokraterne også er optaget af at skabe vækst i yderområderne i DK. Og står med store, tørre, juleøjne med lys i dem, juleøjnene altså, og drømmer om, hvor mange arbejdspladser der kan blive på slagterierne, eller i turisterhvervet.....i det nogle kalder for udkantsdanmark, andre kalder det for vandkantsdanmark.

uffe hellum, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen, Flemming Berger, Ejvind Larsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

anarki

Benta Victoria Gunnlögsson og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Flemming Berger

Jeg er bange for,at vi har valgt 179 ubegavede,særdeles ubegavede,mennesker ind i Folketinget,mennesker,der er alt andet end deres løn værd.

Heh, den gyldne regel ved demokratiet er jo, at hvis befolkningen ikke kan lide dem, der er valgt ind, så vælger befolkningen bare nogle andre næste gang...

Desværre er vi efter nogle års vaklen tilbage ved de værste, og hvad værre er, vi er løbet tør for alternativer...

morten Hansen, Benta Victoria Gunnlögsson, Calle Hansen, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen, Flemming Berger og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Lige nøjagtigt, Søren Larsen. Der er ikke nogen alternativer...Tænk hvis vi kunne få lov til at stemme NEJ, men til selve stemmesedlen: "Der er ingen af kandidaterne til de 179 pladser der er gode nok, så NEJ, om igen, og lad os så få nogle troværdige, uselviske og handlekraftige mennesker tilbage på tinge" - ( forudsat der nogensinde har været dét, men det er måske en anden diskussion?)

Mads Berg, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen, Trond Meiring og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Befolkningen har i prinsippet ret til at opløse en regering som ikke har støtte i folket,
det vil sige flertallet. Og parlamentet (Folketinget) kan også til enhver tid, med tre
fjerdedeles flertal, besltte at afsætte en regering som det ikke (længere) vil støtte op
om, hvis regeringen ikke længere har et parlamentarisk grundlag at styre efter, som
det hedder.
Dette er helt grundlæggende principper i parlamentarismen, i lighed med at magtens
tredeling, i lovgivende, udøvende og dømmende magt. Henholdsvis parlament,
regering og domstole. Også EU skal (i princippet...) bygge på parlamentarismen.
I virkeligheden har demokratiet ikke særligt gode odds.
Dessværre.

Flemming Berger, Thomas Christensen, Lise Lotte Rahbek og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

* beslutte

Peder J. Pedersen

Nøgleordet er deregulering. Det er liberalisters universalmedicin mod alle problemer, og selv om resultaterne af dereguleringen af finanssektoren burde være advarsel nok, er flertallet af danskerne øjensynligt ikke er blevet klogere.

morten Hansen, Trond Meiring og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Var der ikke et gammelt kinesisk ordsprog, der hed at " ejer du mere end 7 ting, så ejer tingene dig".
Da de fleste danskere ejer mere end "7" ting ejer tingene danskerne, hvis man godtager postulatet.
De fleste danskere sidder i hus eller lejlighed til halsen, har biler, både, opsparinger osv.
I så fald stemmer de fleste efter pengepungen. Dernæst stemmer overvældende mange af angst for dit eller dat f.eks. de fremmede.
Det hele er sovset ind i økonomismens evige nyttetænkning.

Jørn Rasmussen

Det er dog fantastisk hvor enfoldig og unuanceret David Rehling, DR fremstiller problemerne.

Dansk Naturfredningsforening har utvivlsomt haft sin berettigelse, men efter at de fik DR som direktør er det gået helt galt. Det startede med stuntet af de døde hummere i oktober 1986, der satte turbo på den fatale fejlkonklusion i NPO-redegørelsen fra 1984, at kvælstof var skadeligt for det marine miljø.
Kvælstof findes i mange tilstande, men det kvælstof der udledes fra landmandens dræn er IKKE skadeligt men gavnligt for vandløb og hav, fordi kvælstof her optræder i formen NO3 og så er det et iltningsmiddel. N bidrager til celle- proteindannelse i planter og O3 ilter omgivelserne, specielt hvis anden fri ilt ikke er til stede. Læs tidligere DN formand, modstandsmand og overlæge Jørgen Røjels bog ”Fra anarki til hysteri”

Yderligere har stuntet givet anledning til en tåbelig kloakering der samler spildevand i store centrale rensningsanlæg, der noget af vejen mere retvisende kan kaldes slamfabrikker. Lavteknologisk grøn rensning af spildevand er en meget bedre og bæredygtig løsning, der samtidig omdanner næringsstofferne i spildevand, affaldet, til en ressource.

Planlovene.
Sammen med et par kommunalreformer har disse planlove været enormt skadeligt for landdistrikterne. I landzoner er kun fiskeri, landbrug og skovbrug velset alle andre erhverv og aktivitet er henvist til byzoner. Landdistrikterne blev herved tømt for liv.
Sammen med at Grundlovens § 74 (den om fri næring) blev krænket kunne Kommunernes Landsforening i 2011 registrere 11.706 nedrivningsmodne ejendomme.

David Rehling gjorde et dygtigt lobbyarbejde som direktør for DN, men lever i lykkelig uvidenhed om hvor samfundsskadelig han og DN har været for Danmark i den seneste menneskealder. Over 3 cifrede mia. beløb i fejlinvesteringer har han og DN været årsag til.

Men en interesseorganisation har sin legitime ret til at kæmpe for sit formål, men det har været beskæmmende at opleve, hvor meget den danske journaliststand (specielt de licensfinansierede) mere har været villige mikrofonholdere end stillet kritiske spørgsmål til foreningen. Så de bør have lige så røde øre som DN.

Hilsen RJ – opvokset i en landsby på Lolland

Mikael Nielsen

freedom got an AK