Leder

Overhalet af virkeligheden

Debat
4. november 2015

Man får svar, som man spørger. Spørger man ikke, får man ikke noget svar. Den sandhed har Venstre-regeringen ophøjet til fremherskende politisk metode. Kommissioner og ekspertudvalg nedlægges således på stribe.

Først var der Irak-kommissionens undersøgelse af såvel krigsgrundlag som krigsførelse. Nedlagt! Så var der Pensionskommissionen, der skulle gøre pensionssystemet mindre kompliceret. Nedlagt! Og senest det terrorudvalg, der skulle undersøge konsekvenserne af de seneste års terrorlovgivning. Nedlagt! Og det sidste tilmed uden nærmere politisk drøftelse.

I sig selv er det demokratisk betænkeligt, at den ene regering uden videre annullerer undersøgelser og udredninger, som den forrige regering satte i gang. Konkret er det problematisk, at vi nu heller ikke får den helt nødvendige evaluering af den danske terrorlovgivning, der siden 2001 igen og igen er blevet strammet.

Senest har en ny lov givet Politiets Efterretningstjeneste mulighed for uden retskendelse at få udleveret oplysninger om danske flypassagerer. Og denne avis har tidligere dokumenteret Danmarks tætte samarbejde med amerikanske NSA, hvis programmer for masseovervågning har chokeret en hel verden.

I Danmark og andre vestlige lande har vi accepteret et demokratisk paradoks: I forsvaret for vores frie samfund kan det være nødvendigt at indskrænke den personlige frihed. Netop det paradoks kræver en grundig evaluering af den eksisterende terrorlovgivning.

Findes der saglige argumenter for nedlæggelse af det syv mand store terrorudvalg? Ifølge en mail fra Søren Pind til Berlingske skyldes beslutningen, at der efter angrebet mod Krudttønden og Københavns Synagoge i februar er kommet »anbefalinger til nye tiltag, som lige nu indgår i forhandlingerne om fremtidens politi, og jeg forventer, at vi inden for den nærmeste fremtid vil tage nye skridt til at forstærke vores værn mod terror«. Søren Pind mener altså – med egne ord – at udvalget er blevet »overhalet af virkeligheden«.

Det argument svarer jo til at sige: Vi ved ikke, om vi kører for stærkt, så lad os træde sømmet i bund. Netop forud for ny lovgivning er det særskilt påkrævet at undersøge effekten af de eksisterende regler. Når Søren Pind afviser det, afviser han at føre retspolitik på et oplyst grundlag. Det er demokratisk bekymrende og retssikkerhedsmæssigt problematisk. Må virkeligheden indhente regeringen!

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Men hvem skal så "komme med anbefalinger" til politikerne i forhold til hvilke - altid udvidede - beføjelser efterretningstjenesterne skal have?

Det skal efterretningstjenesterne naturligvis selv.

Flemming Berger og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Bjarne Falk Rangård

Hvad er virkeligheden:
Der er den politiske virkelighed som politikerne lever i, og med deres begrænsede erfaringer fra samfundet udenfor Christiansborg bliver de afhængigie af embedsværket og lobbyister.
Så der der administrationens/embedsmændenes virkelighed
Embedsværket er ikke upolitisk, tværtimod beskriver de virkeligheden for politikerne som de forventer at se den, hvilket svækker objektiviteten og mange gange også retssikkerheden.
Endelig er der den virkelighed alle andre lever i til hverdag, som er forskellig fra de 2 foregående.
Som et kuriosum er vi andre afhængige af journalister og andre nyhedformidlere for at få et dybere indblik i vores egen virkelighed. Men journalistgruppen er dybt afhængige af spindoktorer, politikere med videre og skal sælge deres nyheder.
Uafhængig og dybdeborende journalistik er et særsyn.
Når det endelig sker som med afsløringen af Claus Hjorth Frederiksens gøren og laden som arbejdsminister giver det en Cavling pris til journalisten og en forfremmelse til finansminister
for synderen og vælgerne er magtesløse.
Derfor kan den snævre taberregering repræsenteret ved Søren Pind slippe af sted med at afskære alle fra at regere / lovgive på et oplyst grundlag.

Peter Hansen, Bill Atkins, Flemming Berger, Bjarne Andersen, Anne Eriksen, Jens Jørn Pedersen og Mads Berg anbefalede denne kommentar

Venstres demonstrerer gang på gang deres arrogance og foragt for folkestyret.

Mantraet er: Jo mindre befolkninger ved, jo bedre.

Janus Agerbo, Birgitte Gøtzsche, Bill Atkins, Herman Hansen, Ole Henriksen, Bjarne Andersen, Poul Anker Sørensen og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Magtfuldkommenheden bliver større og større i en mindre og mindre kreds.

Regeringen er ekstern argumentresistent!

Birgitte Gøtzsche, Bill Atkins, Bjarne Andersen, Anne Eriksen og Poul Anker Sørensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er New Public Management og neo-liberalismens konkurrencestat og det er politikkerne valgt til at gennemføre, så hvorfor dette evindelige klynkeri.

Personlig er jeg ved at være rigtigt træt af fortællingen om, hvor mærkeligt politikkerne opføre sig, politikkerne fra de regeringsbærende partier (S) og (V), fører den neoliberale politik de har ført i årevis og er valgt på, at skulle viderefører efter hvert valg.

Eksempel:
Folketinget har fyrede alle Skat's bedste folk, helt bevist før EDB systemet kunne overtage deres arbejde, efterfølgende har Folketinget systematisk sikret sig, at det fortsat ikke var muligt at ansætte kvalificeret personale, på trods af Folketinget var velvidende om, at der var meget store gevinster for samfundet ved at ansætte skattefolk, dette for, at indføre New Public Management og neo-liberalismens konkurrencestat.

Gælden til SKAT udgør pt mere end DKK 70 milliarder, det svarer til et beløb på ca. DKK 13.000 for hver eneste dansker, ung som gammel.

Fra link
Ifølge Bagge og Bygholm er Skat blevet sparet i stykker, efter at staten overtog opgaven fra kommunerne i 2005.

En storstilet omlægning, der blev gennemført af den daværende VK-regering, men som med Bygholms ord blev baseret på en »religiøs politisk fokusering på besparelser«.

Selv om den daværende departementschef, Peter Loft, og den daværende skatteminister, Kristian Jensen (V), ikke mener, at Skat er sparet i stykker, erkender de, at omlægningen ikke blev som forventet.

Ingen vej tilbage
De budgetterede besparelser blev fastholdt, selv om forudsætningerne skred. Det lykkedes aldrig at få helt styr på de it-løsninger, der skulle overtage arbejdet fra de fyrede skattefolk. Og mange af de dygtigste medarbejdere valgte at blive i kommunerne frem for at følge med over i den nye statslige skattevirksomhed. Alligevel blev spareplanen ikke justeret undervejs:

»Det er svært at stoppe processen midt i vadestedet, opgaven var flyttet væk fra kommunerne, der var ingen vej tilbage«, siger Kristian Jensen

Link: http://politiken.dk/oekonomi/ECE2388338/svag-kontrol-faar-firmaer-til-at...

Neoliberalisme.
Fra link:
"Vi vil derfor se en statsmagt, der i stigende omfang opgiver kontrol og regulering af økonomien og i stedet gå over til kontrol og regulering af mennesker. Bevæger sig fra tilpasning af økonomien til menneskers behov til en tilpasning af mennesker til markedets behov. Disciplinering, kontrol og overvågning af mennesker øges betydeligt i disse år. Det gælder ikke mindst for arbejdsløse, flygtninge, indvandrere og marginaliserede grupper. Det kaos og den sociale uro som globaliseringens polarisering i rige og fattige medfører må kontrolleres og neutraliseres, og det kræver øget overvågning og kontrol."

Link:http://www.leksikon.org/art.php?n=1843

Stop klynkeriet eller stem på nogle andre!

Peter Hansen, Kurt Nielsen, Janus Agerbo, Bill Atkins, Flemming Berger, Michal Bagger, Steen Bahnsen, Ole Henriksen, Bjarne Andersen, Olav Bo Hessellund og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Claus Christensen

Det må vel være det der hedder undtagelsestilstand. En midlertidig løsning, som bortfalder når verdens herskere beslutter sig for fred.

Børge Rahbech Jensen

De største paradokser er, at frihed forveksles med fravær af frihed, og nyhedsmedier fortæller mest om fortiden.
Overvågning begrænser i sig selv kun friheden til at leve skjult, og den frihed er netop mest værdifuld i et samfund uden frihed. Hvorfor er det så svært at forstå? To paradokser i den forbindelse er, at de, der ikke ønsker overvågning, sjældent afholder sig fra overvågning af andre, og de, der advarer mod elektronisk overvågning, gerne bruger elektronik og sociale medier, som selv advarer mod. Også det antyder, de dybest set ikke drager konsekvenser af egne holdninger, og derfor næppe bør tages seriøst. De, der virkelig er imod overvågning, må afholde sig fra selv at bidrage til overvågning af andre bl.a. ved spredning af informationer om andre menneskers liv.

"Kommissioner og ekspertudvalg nedlægges således på stribe."

Det burde så frigive tid og energi til politiske debatter om aktuelle og fremtidige udfordringer. Det udnyttes desværre ikke. Hvem har egentlig interesse i, at aktuelle emner og visioner for den nære fremtid fortrænges af fortidige spørgsmål, som åbenbart ikke blev debatteret nok, da de var aktuelle? Mit bedste gæt er, at det er politisk engagerede mennesker fra min egen generation, der har størst interesse i det, fordi nutidige debatter om politiske visioner, de har arbejdet for i årtier, dermed undgås.

"I sig selv er det demokratisk betænkeligt, at den ene regering uden videre annullerer undersøgelser og udredninger, som den forrige regering satte i gang."

Nej, det er ikke demokratisk betænkeligt. Tværtimod medfører det, at demokratiske valg ikke er ligegyldige. Det er trist, at et dagblad i et demokratisk samfund dybest set ikke aner, hvad demokrati (eller frihed) er. Det er endnu mere trist end det forhold, at et dagblad hellere skriver om fortiden end om nutiden.

"I forsvaret for vores frie samfund kan det være nødvendigt at indskrænke den personlige frihed. "

Hvad er det præcist, jeg og andre borgere ikke længere må, som vi gerne måtte tidligere? Som bekendt indskrænkes den personlige frihed ikke af overvågning men af forbud og påbud. Derfor giver denne påstand kun mening, hvis der indføres nye forbud og påbud i forsvaret for vort frie samfund, som så ikke er frit, hvis det er vigtigt ikke at blive overvåget.

Dybest set handler det om bevare magtstrukturene ved kontrol og overvågning. Terrorisme argumentet er bare et brugbart skalkeskjul.

Jan Pedersen, Janus Agerbo, Peter Hansen, curt jensen, Philip B. Johnsen og Mads Berg anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Overvågning af mennesker i den neoliberale konkurrencestat, har intet med sikkerhedden (frihed) for borgerne at gøre, det er kontrol af mennesker, med tilpasning til markedet og økonomi for øje.

Kun overvågning af borgerne har interesse, se blot på krigsflygtninge og klimaforandringerne, det har ikke den neoliberale konkurrencestats interesse, på trods af den indlysende sikkerhedspolitiske fare, den manglende håndtering udgør for borgerne.

I det neoliberale Danmark er alle socialt udsatte betragtet som svage, de syge og gamle er en byrde og de arbejdsløse også de privat forsikrede dagpengemodtagere er dovne og nærmest kriminelle, alle disse mennesker må overvåges, stigmatiseres, udstilles, gøres sultne nok (fattige) og ydmyges nok til, at udbytning fortsat kan finde sted i New Public Management, neoliberalismens konkurrencestat.

Husk på hvem der er beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen (V):

"Begreber som »social dumping«, »kædeansvar« og »klausuler« er kommet ind i debatten, men der er efter Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse tale om en helt fordrejet debat, der kun tjener det formål at skabe kunstige mure imod en sund international konkurrence," skrev Jørn Neergaard Larsen i 2013.

Husk på hvem der var tidligere finansminister, Bjarne Corydon (S).

Der gjorde det klart i Deadline, for en tid siden:
"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked, hvis handlen ikke gennemføres vil EU give bøder, for uretmæssig forhaling af handelen med indbygget skattely"

Staten kontrollere befolkningen ikke omvendt.

Jan Pedersen, Janus Agerbo, Peter Hansen, Mads Berg og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

En okse er sluppet løs i porcelæns butikken - Først udsætter Venstre den danske befolkning for terrortrusler ved uforbeholden at gå ind i George W. Bush's Irak krig og siden ved at nægte, at tale med den arabiske verden efter Muhamed krisen. Facen afsluttes nu med at Venstre fordre mere kontrol og overvågning af hele den danske befolkning, hårde straffe og jeg ved ikke hvad af påfund for at dæmme op på det ragnarok det selv aktivt har medvirket til at iværksætte - Jo, Venstre er dæleme godt nok dygtige.

...Håber på snarlig folketingsvalg før de 20% øderlægger det helt for de 80% - For det kan ikke kaldes for demokrati.

Jan Pedersen, Peter Hansen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

...Kapitalismen er, anført af USA, ved at udvikle sig til et diktatur.

Jan Pedersen, Kurt Nielsen, Janus Agerbo, Peter Hansen, Bill Atkins og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Politi og Efterretningstjenester har enorme magt. Det er på tide at fokusere på brugen af civile personer. Jeg fokuserer meget på politi og efterretningstjenesters arbejdsmetoder. F.eks. Stress programmerne kræver massive civil deltagelse. Har Regering styr på politi og efterretnintjenesters mulige voldsomme brug af civile personer. Det er interessant at belyse om politi og diverse efterretningstjenester udleverer dødsensfarlige udstyr til civile såsom farlige stråle udstyr som kan skade personer som udsættes for stress. Udlevere diverse politi og efterretningstjenester stråle gift udstyr til civile. Det vil sige alt mad og drikkevarer kan forgiftes på afstand med stråling udstyr. Det er vigtigt at sådanne sager kommer til diskussion.

Søren Pind havde i tv-udsendelsen "Bag borgen", meget meget svært ved at forklare hvorfor bevillingerne til politiet er vokset med 25% de sidste 10 år, når kriminalitet alle væsentlige område er faldet med op til 35% og at bevillingerne er stadig stigende, samtidig med at politiet ikke har tid til at løse de politimæssige opgaverne, og skal have hjælp af private politilignende korps.

Philip B. Johnsen, du skriver at overvågningen er kontrol af mennesker, med tilpasning til markedet og økonomi for øje.

Jeg har et supplerende bud. Politiet passer simpelt hen på magteliten her i landet. Undgefære for ca. halvdelen af politibevillingen som er på 10 mia. kr.

Janus Agerbo, Jens Jørn Pedersen, curt jensen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

"Det frie marked" beskyttes.

Alt hvad der bliver skrevet her i tråden (og i talløse andre tråde også) om neoliberalismens systematiske ødelæggelse af demokrati og velfærd har vi hørt i talløse varianter ... gange i løbet af de sidste 10 + år.
Kritikpunkterne er mange og velkendte, og jeg har gang på gang oplevet at min fantasi også bliver overhalet af virkeligheden. Selv om jeg er et meget kreativt menneske må jeg sande at jeg ikke har fantasi nok til at forestille mig de svinerier som vores såkaldte elite igen og igen finder på i deres konstante stræben efter endnu mere profit og endnu mere magt.

Gider simpelthen ikke høre på det mere. Og jeg er efterhånde også for gammel til at det rager mig personligt. Det er ikke min verden der bliver ødelagt. Det er mine børns og deres børns verden.
Det eneste der interesserer mig er:

Hvor længe vil vi blive ved med at finde os i det?

Elias Kocan, Morten Jespersen, Bill Atkins og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Bill Atkins,
også det er intet nyt. At passe på eliten, at beskytte de højbårne og deres lakajer fra pøblen har altid været politiets fornemste opgave.

Hvad er problemet? Vi har selv valgt dem. Det kaldes også for demokrati.

@Lasse Hansen, hvad er dit problem? Demokratiet er ikke begrænset til valgdagen hvert 4. år, og ytringsfrihed er vel en væsentlig del af demokratiet, og hertil kommer at "VI" har ikke stemt på den regering. Der hvor jeg bor, Københavns Storkreds med omegn, har kun godt 10 % stemt på partiet Venstre.

Philip B. Johnsen

Med al respekt for dit skriv, så er det altså bimlende naivt at tro, at vi med vores stemme kan ændre noget som helst. Kræfterne bag New Public Management er ligesom ikke på valg. Deres ”håndlangere” skal primært findes blandt journalister, embedsværk samt ikke mindst efterretningsvæsenet. Sidstnævnte er der ingen der kigger over skuldrene.

Peter Hansen, et godt samfund starter med at man beskriver de overordnede mål og stemmer politikere ind i Folketinget, der vil arbejder for disse mål. Hvad politikerne møder af benspænd fra opositionen og "systemet", er ikke vores problem, med mindre de vil have vores hjælp i form af en afstemning.

Philip B. Johnsen

Peter Hansen
Hvor der er vilje er der vej, jeg håber, at det i den kommende tid, med millioner af krigs og klimaflygtninge kommende en positiv omstilling til bæredygtighed i Danmark.

Demokratisk tilbagetagelse af magten i ro og orden, det er mit håb, nu hvor det ikke bliver nok for de folkevalgte at tækkes de i forvejen rige, men klynkeriet må stoppe befolkningen må kræver mindre ulighed, for der vil komme flere spændinger med de mange nye danskere og europæere.

Det mest paradoksale ved klynkeriet, er hele historik om 'arbejdsudbuddet' og de socialt udsatte der betragtet som svage, de syge og gamle, der er en byrde og de arbejdsløse også de privat forsikrede dagpengemodtagere, der er dovne og nærmest kriminelle, fordi de ikke har et arbejde.

Alle disse mennesker må udpeges, stigmatiseres og udstilles, gøres sultne nok (fattige) og ydmyge til, at udbytning fortsat kan finde sted i New Public Management, neoliberalismens konkurrencestat, kun med det påskud.

Det skal betale sig at arbejde!

Men det er jo et af problemerne med stigende ulighed, der bevist skabes med New Public Management, neoliberalismens konkurrencestat, det betaler sig ikke at arbejde!

r > g
where r is the return on capital and g is the growth rate of the economy.

Thomas Piketty

PS. Det er ikke mig der er naiv, det kan du stole på!

Philip B. Johnsen

Den danske befolkning kommer ikke til at kræve noget som helst. Dertil er apatien og mediernes misinformation alt for overvældende. Som Curt Jensen skriver, har emnet været diskuteret de sidste ti år, mindst, og mon ikke vi om ti år diskuterer nogenlunde det samme.

Hvis en folkelig protest mod New Public Management skal være mulig, er den nødsaget til at være global. Det starter ikke med, hvor vi sætter vores kryds til det næste valg men med en afklædning af mainstream mediernes hykleri og løgne. Dette gigantiske filter skal først nedbrydes. Den oplyste del af den amerikanske ungdom synes at være langt fremme på dette felt, heri ligger et spinkelt håb.

Philip B. Johnsen

Peter Hansen
Som du sår, så skal du høste!
Et meget gammelt udtryk for en konsekvensmekanisme. (Ut sementem feceris, ita metes)

Stop klynkeriet!

Stem på nogle andre!

Philip, med al respekt, det er noget vrøvl(!). Hvis det er den sti, du ønsker at gå ned af, høster du kun nederlag. Det erfarer du nok en dag.

Philip B. Johnsen

Peter Hansen
Jeg lever med resultatet af dette politiske 'nederlag' hele Europa og USA ser ud til, at komme til at betale prisen for.

Stigende ulighed i EU og USA skabt af New Public Management, neoliberalismens konkurrencestat, har konsekvenser for kapitalismen, som f.eks. Kina ikke ønsker at hjælpe EU og USA med, ikke mindst set i lyset af klimaforandringerne.

Fattigdom, billig arbejdskraft, befolkningsvækst og overforbrug blandt de rige, er en forudsætning for kapitalistisk vækst, Kina har også indset dette problem, så udover i fremtiden at satse på, 'intern produktion til eget forbrug', vil Kina tillade befolkningen, at får et barn mere, eller en forbruger nummer to, om man vil.

Derfor kommer de fattige, altid betale for de riges fest, det er der profitten skabes, det er altid dyrt, at være fattig i New Public Management, neoliberalismens konkurrencestat.

Goldman Sachs tradefloor mantra:
"Det er ikke nok at vinde, nogen skal også tabe"

Der ses i verden en transformationsfase til "New Age" - en overgang til hvad Senior Bush, den 11. september 1991 i sin tale kaldte for "The New World Order".

Kissinger, Nixon, og mange andre embedsmænd fra magtfulde elitære kredse, har i årtier kæmpet for en totalitær styret verdensregering.

Rothshild, Morgan og Rockefeller familien, 3 af de største bankfamilier, har i over hundrede år konspireret imod den amerikanske regering og resten af menneskeheden via lyssky aktiviteter henover en række områder. Langsomt men støt har de overtaget statens største økonomiske organer, nyhedsmedier, og politisk magt.

Det er ikke nogen længere hemmelighed for verdensbefolkningen, at der er ved at ske en større bevidsthed omkring deres agenda om en totalitær styret verdensregering.

Eliten som har en række apparaturer til at regulere almenbefolkningen, bruge feks. i deres økonomiske anliggender Federal Reserve Bank til at udstede penge printet ud af den tynde luft. Denne låner de så til den amerikanske regering mod renter. Federal Reserve er en privat organisation styret af 12 uafhængige private banker.

Zionistiske interesser har en central rolle i at være del i opretholdelsen af frygttilstand i medierne.
Op til 95% af verdens medier herunder alle danske, ejes af zionistiske interessepersoner. Det var da også CIA og MOSSAD som havde en kæmpe del i verdens største løgn om 11. september angrebet som det også er blevet anderkendt i videnskabelige kredste at det ikke er en teori, men en sand komspiration. Del og ødelæg.

Split befolkninger op i kasser og før dem imod hindanden. Tjen fedt på toppen. Skab krige og kaos.
Det er så ironisk at vi plaprer om demokrati, når vi lever i det værste faciststyre i verden (Vesten) som er styret af en elite af bankmænd, politikere og korrupte løgnere.

Underholdning og dårlig undervisningsreformer er med til at holde os uoplyst. Vågn op Danmark!

Philip, det er ikke fordi, jeg er uenig i dine analyser, de ligger relativt på den flade.

Der skal bare en større erkendelse til (Elias Kocan beskriver det fint ovenfor) og herudaf en tænkning, der ikke i snæver forstand er demokratiorienteret, for at befolkningerne vågner op.

Philip B. Johnsen

Peter Hansen
OK!
Jeg har børn, det er derfor, at jeg skriver her!

Peter Hansen Nu er New Public Management jo et fænomen der retter sig mod den offentlige sektors funktionsmåde, og Danmark har de sidste 70 år konkurreret på verdensmarkedet mod stater, der har en meget mindre statsadministration og beskatning end den danske, og det har Danmark gjort med glimrende økonomisk resultat til følge. Hemmeligheden bag den skandinaviske model er jo, at vi bruger en hel del på at holde hånden under vores arbejdskraft når kapitalismen og markedet svigter, og det kan vi i princippet fortsætte med selv under NPM - hvis vi netop har en præcist beskrevet målssætning for vores samfund, som jeg skrev tidligere.

Den pågående diskussion i bl.a. Deadline viser at ingen her i dette land tør, kan, vil, beskrive politiets fokusopgaver. Politikerne taler kun færre, eller for tiden, flere ansatte. Ingen taler om, at hæve politiets uddannelsesniveau, så de er bedre forberedt til at håndtere den mere og mere komplicerede kriminalitet som forekommer i et moderne samfund. Politiforbundet Claus Oxfeldt tager blindt imod 1500 mand ekstra uden, at pege på behovet for videreuddannelse og mere specificering af opgavefokus. Men politiet ønsker måske selv, at være et primitivt vagtkorps, der bliver målt på hvor mange ekstra bevogtningsovertimer de kan præstere og hvor mange bøder de kan udskrive på et år. Chekpointgendarmer - alt for uambitiøst.

Bill Atkins

Muligvis har jeg udtrykt mig uklart, men din henvendelse til mig har ingen sammenhæng overhovedet med den pointe jeg har forsøgt at fremføre.

Peter Hansen du skriver: Kræfterne bag New Public Management er ligesom ikke på valg. Deres ”håndlangere” skal primært findes blandt journalister, embedsværk samt ikke mindst efterretningsvæsenet.

...og heri er jeg altså rygende uenig. Når politiet eksv. bliver målt på deres evne til at skabe indtægter (mange bøder) så er det et udslag af NPM, og helt ude i sovsen i forhold til den meget mere komplekse økonomiske kriminalitet som samfundet er plaget af. Og den prioritering kan ændres ved et enkelt kryds på Enhedslisten.

Og videre skriver du om NPM.

Hvis en folkelig protest mod New Public Management skal være mulig, er den nødsaget til at være global. Det starter ikke med, hvor vi sætter vores kryds til det næste valg men med en afklædning af mainstream mediernes hykleri og løgne. Dette gigantiske filter skal først nedbrydes. Den oplyste del af den amerikanske ungdom synes at være langt fremme på dette felt, heri ligger et spinkelt håb.

NPM er netop ikke global - andet end som ide. Det er som jeg skriver en sygdom der er indpodet den den offentlige sektor af liberalister fra sjosserne og ud til det yderste højre.

Bill Atkins

Du misser fuldstændig min pointe. Læs Elias Kocans kommentar - det er dét perspektiv jeg (forgæves) forsøger og adressere. Du bliver ved med at insisterer på en andedams diskussion. Fred være med det, men den er for mig - i sammenhængen - mindre interessant, så bland mig udenom den :-)

Peter Hansen, tager du ikke fejl af New Public Management og Globalisering?

Bill

Nej, men det var forkert af mig at fokusere på netop NPM. Nærværende leder handler om et helt andet og langt større problem, der ikke lader sig løse i stemmeboksen - men med information. Det tror jeg desværre ikke rigtigt du har forstået, dertil er du måske, er jeg bange for, for optaget af ideologisk tankegods.

Peter, du kan have ret i at frygten for internationale overstatslige konspirationer ikke interesserer mig synderligt. Der siger jeg som Karl Marx: "Det er også kapitalisme". Men jeg tror til gengæld at en styrkelse af de nationale kræfter er den bedste garanti for et folks mulighed for at gennemføre deres samfundsidealer.

Bill, og dermed bekræfter du min sidste kommentar :-)

Psst, det er ikke konspiration, det er et kort, du er blevet indoktrineret til at trække, nærmest pr. refleks. Dine ideologiske forkvabelser indskrænker dit udsyn.

Start med denne her Bill:

https://www.youtube.com/watch?v=IYUYya6bPGw