Leder

Skræmmekampagne

Debat
7. november 2015

De seneste dage har EU-folkeafstemningen fået sit eget kunstneriske formsprog. Hvis de foreløbige kampagneplakater er et spejl af den mentale og politiske tilstand her i landet, så fremstår vi som et indadskuende og angstplaget land.

Tag Socialdemokraternes plakat: Den krænkede uskyld i skikkelse af en pige med rødbrune og let pjuskede rottehaler møder teksten: »Hjælp politiet med at optrevle pædofile netværk – stem ja«. Underforstået: Hvis du stemmer nej, stemmer du for at give pædofile netværk frit spil.

Eller tag Venstres plakat: En blond og firskåren kvindelig betjent poserer i overgjort nationalromantisk plakat- attitude med budskabet: »Styrk politiet – stem ja 3/12«. Underforstået: Hvis du stemmer nej, stemmer du for at gøre livet lettere for de kriminelle.

Hvis det er de to største ja-partiers mest visionære bud på, hvorfor danskerne 3. december skal stemme ja til at afskaffe vores retsforbehold, så er vejen banet for nej-partiernes sværm af frygtscenarier og nationale forfaldsfortællinger. Uha, det kan for alvor blive uhyggeligt.

Foreløbig tegner valgkampen til at blive en parade af politiske paradokser. På den ene side siger politikerne – på begge sider – at folkeafstemningen om retsforbeholdet er juridisk og teknisk dybt kompliceret. På den anden side skæres de indlysende pointer ud i et banalt kunstnerisk formsprog.

Midt i den forsimplede politiske retorik må vi ikke glemme, at der rent faktisk ikke findes nemme svar på de svære spørgsmål.

Ja-partierne forsøger at gøre det til en folkeafstemning for eller imod Europol og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Så meget sandhed er der i det, at når vi overhovedet skal til folkestemning, skyldes det, at Europol fra årsskiftet hæves til overstatsligt niveau. Skal Danmark fortsat være med, kræver det afskaffelse af det retsforbehold, Danmark har haft siden 1992.

Men hvad med resten af de 22 retsakter, ja-partierne har lagt sig fast på, at vi skal tiltræde?

Har nej-partierne – primært Dansk Folkeparti – ikke en gyldig pointe, når de siger, at vores nationale suverænitet undergraves med et overstatsligt rets- og politisamarbejde? Skal vi dele fortrolige oplysninger med enhver rumænsk eller bulgarsk domstol? Er sammenkørte registre ikke grundlæggende urovækkende?

Jo, formentlig. Men svaret rejser samtidig spørgsmålet: Hvad vil national suverænitet i en internationaliseret verden sige? Vil det ikke netop krænke vores nationale suverænitet, hvis vi fremover ikke er med til at træffe beslutninger, vi alligevel agter at efterleve i parallelaftaler eller andre konstruktioner, nej-partier stiller i udsigt på forventet efterbevilling?

Hverken ja- eller nej-partierne har formentlig helt ret – eller helt uret – men tilbage står det næste paradoks: Vi taler om en EU-folkeafstemning, men ingen af to største ja-partier taler om EU. Det europæiske fællesskabs værdier er renset fra deres kampagnebudskaber. Det handler alene om Danmark. Om os selv. Og om vores evne til at beskytte os selv mod alle truslerne udefra.

De fleste er enige om nødvendigheden af en fælleseuropæisk politik i forhold til flygtningekrisen og bekæmpelse af international kriminalitet.

Men hvordan kan det lade sig gøre, hvis vi ikke ønsker at være en del af det europæiske fællesskab? Det skylder særligt dele af venstrefløjen at levere et svar på, når de samtidig mener, at EU er den bedste af utilstrækkelige løsninger på flygtningekrisen.

Nej, vi stemmer ikke om deltagelse i EU, men vi stemmer midt i en europæisk skæbnestund. Alene i denne uge har Storbritannien skærpet truslen om at forlade EU, det indre pres mod EU’s uformelle leder, kansler Angela Merkel, er stigende og rundt omkring på kontinentet er opførelsen af nationale hegn i fuld gang.

Der er bestemt grund til både tvivl og vaklen forud for folkeafstemningen 3. december, men der er ikke grund til at svøbe valgkampen i angstens æstetik.

På netop dette tidspunkt i den europæiske historie har vi ikke brug for, at de enkelte lande gemmer sig bag nationale løsninger på problemer, der overskrider vores grænser. Tværtimod.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

Jeg erkender blankt, at jeg både tvivler og vakler forud for 3.12.

Jeg har været en fast JA-stemme ved samtlige EU-valg helt tilbage fra 1972.

Men................man kan da ikke stemme JA til et så bigot og navleskuende afstemningstema, som vi er blevet præsenteret for.

Ophæv det lede retsforbehold - eller lad det blive stående i al sin vederstyggelighed som skamstøtte over Holger K. Nielsen.

Så lige nu er svaret NEJ.

Børge Rahbech Jensen, Gert Romme og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar

Udnyttelsen af børn i en politisk kampagne for et JA til afstemningen om rets forbeholdet, er direkte skræmmekampagne overfor vægerne, og tager deres børn som gidsler for en politisk ideologi o mere EU, trods de mangler der er både hvad angår det daglige demokrati såvel som de mangler vi nu oplever omkring FRONTEX, der har vist sig ikke at være i stand til at beskytte EU's ydre grænser, hvorfor vi også ser en flygtninge/migrant strøm af dimensioner uden lige.

Årligt betaler skatteborgerne i EU mia. til såvel FRONTEX som mia. til EUROPOL, men alligevel ser vi grænseoverskridende kriminalitet, end ikke udviste til andre EU lande kan EUROPOL holde styr på,
- de kommer blot tilbage efter få dage, og udøver atter grov legemskriminalitet og økonomisk kriminalitet, samt børnepornografisk kriminalitet i stor stil.

I modsætning til F1 og McLarens dårlige sæson, der ikke tiltrækker sponsorer i stor stil fordi resultaterne ikke er til stede, sådan er det også med FRONTEX og EUROPOL, - vi savner klare resultater, ikke folk på overførselsindkomst bag skrivebordene, som var det en naturlig ting fordi de har læst længe på et universitet eller deslige, for det er ikke en naturlov, at der SKAL være en arbejdsplads til dem alene af den grund.

- Man køber jo heller ikke varer i en kendt forretning, som man ved ikke kan, vil levere varen, men bare tager pengene!

Desuden ligger der også et stort politisk problem i borgernes manglende tillid til politikerne, hvilket er skabt af de seneste mange års politisk slid på politikerne egen troværdighed, hvor især Venstre gør sig særligt bemærket!

Afghanistan, Irak og Libyen missionerne har ikke bagt tilliden til det politiske establishment på Christiansborg.

Her trækker især Irak og Afghanistan krigen i særdeles negativ retning, først med AFR mindre sande FE udlægning af "masseødelæggelsesvåben" i Irak, som allerede tidligt blev undsagt af en FE officer, der uskyldigt blev dømt for at lække sandheden til offentligheden.

Siden kom også den falske oversættelse af "jægerbogen", som Søren Gade gjorde et stort nummer ud af, ligesom udstationeringen der blev lækket fra ministeriet selv, og som blev omtalt af både TV2s reporter Kåre, og fra anden side senere.

Behandlingen af tilfangetagne Irakiske fanger og udlevering til andre landes militær, og senere udlevering til Irak eget politi / militær til tortur, hvilket er stik imod god skik og moral, fornægtede man indtil det ikke længere kunne fornægtes.

Venstre har i øvrigt også ført sig frem under S, SF, R regeringen med løftebrud, - et fint ord "løgn" fra regeringen side, men sandelige om ikke de selv både har svøbt sig moralen smukke kappe, samtidig med de selv har omgivet sig med løgn bag denne smukke kappe, for det ligger åbenbart som partiet DNA, at løgn er virkelighed og virkelighed er løgn og fordrejning.

Vi ser det med LLRs forbrug af 3GI's midler, partiets skatteproblem med LLRs tøj køb og bilkørsel, og sandelig om ikke også en tidligere formand for region Syddanmark har historier der ikke er sande som han leger med, men vi må da også lige huske på den nye minister Esben Lunde og hans "forklaringer" om sin meriter, - forklaringer der ikke er så klare endda.

Michael Kongstad Nielsen

Et JA til tilvalgsordningen, er reelt en fuldstændig afskaffelse af retsforbeholdet. Fordi retsforbeholdet, sammen med de andre tre forbehold, definerer den afgrænsning af Lissabontraktaten, som Danmark har overdraget det til EU at bestemme over, jf. grundlovens § 20, særligt sætningen "i nærmere bestemt omfang".
Tilvalgsordningen ændrer denne afgrænsning med hele retsforbeholdet, ikke bare de 22 retsakter, fordi folketinget fremover ifølge ordningen selv kan beslutte, hvilke nye retsakter Danmark skal tilslutte sig, uden at benytte proceduren i grundlovens § 20, stk. 2 (5/6 flertal eller folkeafstemning).

Så længe regeringen kræver et ja, til de dele, der giver dem fortsat magt over borgerne, men ikke til resten, der er til fordel for retssikkerheden - og dermed til borgernes fordel, syntes jeg, der skal stemmes nej.

Hvor er staven?

En stor flot tolipikasket med en lille kornblond pige inden under, måske en konfirmand fra Jylland, med en tekst, som ivrer for, at styrke etaten – hvilket noget reverenter talt kunne se ud til at have sin nødvendighed, hvis konfirmandinden da ikke stadig er et mindreårigt barn, ellers må man sætte kasketten på skrump, hvilket naturligvis ville være det mest betryggende for alle os, der færdes lovligt i det offentlige rum …

"De fleste er enige om...".

Måske, men ikke de politikere, der har indbudt os til denne forestilling. Det er absurd.

Begynder igen:

"De fleste er enige om nødvendigheden af en fælleseuropæisk politik i forhold til flygtningekrisen..."

Jep. Vi er mange, der er enige. Her er noget, vi umiddelbart forstår. Et europæisk samarbejde, som vi jo også med EU-konstruktionen har skabt rammer for, i dyre domme, et sådant samarbejde er ikke bare nødvendigt, det vil nytte noget. Wir schaffen es.

Men Danmark står uden for samarbejdet. Og det bliver vi ved med, hvadenten vi piver eller synger. Ha ha. Det er så barnagtigt og provinsielt. Til statsministerens sol brænder ud, eller, indtil der afholdes endnu en folkeafstemning. Det er en pinagtig forestilling, også i den oprindeligere forstand af ordet pinagtig: danske politikeres ego-cirkus volder død og pine.

Over for millioner af mennesker på flugt, over for lande i krise som Libanon, Jordan, Italien, Grækenland, Tyskland, Sverige kan danske politikere fortsat - hvad enten kvæget den 3. december stemmer ja eller nej - trække på de smalle skuldre og sige: "Vi står udenfor". Det er ynkeligt. Og det er uværdigt for os, der skal trækkes i stemmeboksen.

Informations lederskribent anviser ikke nogen løsning. Right so. Den 3. december kan vi hverken gøre fra eller til. Folkeafstemningen er en absurd forestilling.

Torben Lindegaard

@Helle Degnbol

Hvor har du dog ret - og selvfølgelig skal vi stemme NEJ d. 3.12

Og så alligevel.............hvis det gyselige sammenrend af Enhedslisten, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti & Folkebevægelsen mod EU får magt, som de har agt, så får vi en endnu mere afgrænset afstemning senere, så vi lige netop kan slippe med i det fælles politisamarbejde.

Det ville dog være det værste af alt, hvis Danmark skulle finde på at stemme JA til det.

Men anyway, de 4 grupperinger bliver nok aldrig enige om noget som helst, så NEJ den 3.12 - og så kan retsforbeholdet blive stående i al sin afskyelighed som skamstøtte over Holger K Nielsen.