Læsetid 3 min.

Flygtningepolitik er mere end asyltal

LEDER
22. januar 2016

Asyl er et smukt begreb om den medmenneskelige gestus at yde beskyttelse på sit territorium til mennesker i så ekstrem nød, at de har måttet forlade deres hjem.

Hvad asyl ikke er, er en god, komplet eller effektiv humanitær redning til en verden i nød. Faktisk er asyl et dyrt og kortsigtet redskab, hvis målet overordnet er bedst muligt at forbedre udsatte menneskers vilkår. Bl.a. fordi én dansk hjælpekrone når meget længere i næsten hele resten af verden end her, så omdirigering af midler fra nødhjælp og udviklingsbistand ude til asyludgifter herhjemme betyder hjælp til færre mennesker. Men også fordi en asylansøger med rejsen til Danmark må efterlade det netværk, der ville have hjulpet vedkommende tættere på hjemlandet.

Sådan en rejse kan man blive tvunget ud på, blandt andet når nødhjælpen til FN’s lokale indsatser skæres, og der er ikke noget at sige til, at mange gør det. Men alt tyder faktisk på, at de fleste mennesker helst vil blive hjemme og sammen. Også under de forfærdeligste omstændigheder, hvis de – til tider med omverdenens hjælp – overhovedet kan komme til det.

På det seneste har den danske politiske humanitære debat langsomt indsnævret sig til næsten alene at handle om asyl og om, hvor mange der skal have det. Vi straffer asylansøgere (og os selv) med integrationsskadende tiltag alene med henblik på gennem afskrækning at regulere ansøgertallet i stedet for ad andre veje at føre aktiv politik for at sikre, at vi hjælper de rigtige flygtninge og gør det bedst muligt.

Samtidig står det klart, at asylsystemet alene ikke leverer svaret på flygtningekrisen. Alene derfor er det al ære værd, at Liberal Alliance i går fremsatte forsigtige bud på en humanitær politik, der ikke bare er reaktiv. Nemlig en, der øger engagementet i FN’s kvoteflygtningesystem og hjælpen i nærområderne parallelt med et eftersyn af den nuværende, konventionsbaserede asyltilgang.

Uanset om éns håb til udkommet af et sådan eftersyn er det samme som LA’s, er der store, systemiske problemer med den måde, vi håndterer krisen i dag:

– Flygtninge skal i dag sætte livet på spil og undervejs medfinansiere organiseret kriminalitet for at søge asyl, fordi asyl kun tildeles efter såkaldt spontane asylanmodninger ved fysisk kontakt med dansk jord.

– Danmark har ved at koncentrere flygtningeindsatsen næsten udelukkende om disse spontane asylansøgere givet afkald på enhver mulighed for selv aktivt at vurdere, hvilke flygtninge der har størst behov for hjælp. En enkelt advarselslampe er, at Europas middelhavsflygtninge siden 1. januar sidste år iflg. UNHCR har bestået af kun 19 pct. kvinder (mod 50 pct. mænd og 30 pct. børn), selv om lige mange mænd og kvinder globalt set er på flugt. Hvis de stærkeste af flygtningene får asyl her, forværrer det vilkårene for de efterladte derhjemme.

– Danmarks humanitære midler anvendes mere og mere ineffektivt. Udviklingsbistand, som gør verden til et sikrere og mere retfærdigt sted, omdirigeres f.eks. til asyludgifter, som pr. hjulpen person er langt større, og som i forhold til langtidseffekt hjælper verden langt mindre.

LA’s forslag om en toårig udmeldelse af FN’s Flygtningekonvention fremstår febrilsk, og mange problemer kan formentlig udmærket løses inden for konventionens rammer.

Men en åben nationalgrænse er ikke i sig selv nogen god løsning på en verden med humanitære problemer. Det er faktisk ikke lykken for resten af verden at blive danske statsborgere.

Det må være på tide at løfte hovedet fra slagsmålet om, hvor mange mennesker, der skal krydse Danmarks grænse, og engagere Danmark langt bredere i en aktiv og engageret flygtningepolitik. Danmark kan jo f.eks. starte arbejdet for at genindføre asylbehandling i afsender- og nabolandene, med de nye udfordringer det vil medføre, og føre an i et europæisk boost til FN’s flygtningekvotesystem. Ideelt set med det mål, at kvotesystem og ikke spontane asylansøgninger med tiden kommer til at levere langt størstedelen af opholdstilladelserne gennem et kvalificeret arbejde med at sikre, at de går til de rette. Som vi så ikke bør behøve at give dårlige vilkår for at afskrække andre.

Der er flere muligheder – de kræver bare lige, at nogle flere politikere står ved, at det er ansvarligt at føre en løsningsorienteret flygtningepolitik.

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Træt af forstyrrende annoncer?

Få Information.dk uden annoncer for 20. kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

  • Brugerbillede for Henrik Wagner
    Henrik Wagner
  • Brugerbillede for Rasmus Knus
    Rasmus Knus
Henrik Wagner og Rasmus Knus anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Torben Lindegaard
Torben Lindegaard

@Lotte Folke Kaarsholm

"....og føre an i et europæisk boost til FN’s flygtningekvotesystem"

Ihhhhh, hvor vi gungrer............

Og hvad kan det ikke blive til, hvis vi engang ophæver retsforbeholdet.
Jamen altså................

Brugerbillede for Rasmus Knus

Enig - der er brug for at tænke uden for boksen og pengene, til at løse problemerne i Mellemøsten og Afrika, rækker kortest muligt i Danmark, hvor det ca. koster 2 mia. kr for fem tusind asylansøgere per år. Samtidigt er det nordiske velfærdssamfund - specielt arbejdsmarkedet - ikke møntet på integration fra bunden som fx det amerikanske og det tyske (efter Hartz-reformerne).

Endvidere er der den uheldige bieffekt ved flygtningekrisen, at den forstærker en reaktionær højredrejning som er imod EU og dermed europæiske løsninger, hvilket vil være det naturlige svar på en krise af dette omfang.

Så hvad kan man gøre som ikke leder Europa ind i samme destruktive situation som for knap hundrede år siden? Hvad med at opføre infrastruktur i form af byer, i nærområderne til de aktuelle kriser i stedet for flygtningelejre? Det vil skabe vækst i området, hvis man overvejende brugte lokale entreprenører til arbejdet og udvikle sektorer af samfundene ved systematisk udveksling af viden. Man kunne fx overføre den nyeste viden om cirkulær økonomi og bæredygtig energi, så disse elementer kunne sprede sig i de områder, hvor udviklingen skal give folk fornyet håb om en ordentlig tilværelse.

Det er selvfølgelig ikke en færdig ide, men udgangspunktet med at anvende ressourcerne i de områder, som for nærværende er fanget i en negativ spiral mod bunden af trøstesløshed, synes jeg giver mening.

Brugerbillede for Peder Kruse

Punkt 1.
Vi skal kunne kontrollere indvandringen til landet. Ellers sender vi en regning af ukendt størrelse videre til vore børn og deres og deres og... Så længe vi ikke erkender det, er problemerne uden for kontrol, og befolkningen reagerer i yderste konsekvens ved at skride til selvtægt og på den måde tage kontrollen. Indtil nu har vi kun oplevet selvtægt fra 'den gode side', men det er kun med til at legitimere selvtægt generelt. Luk grænserne og indfør asylstop.

Punkt 2.
Vi skal integrere de, som er kommet og som vil det. Vi skal gøre det ved at fordele dem jævnt ud over landet. I den situation er vi alle venligboere her i landet, og opgaven er på ingen måde uløselig.

Punkt 3.
Vi skal årligt definere en kvote for indvandring, baseret på vore erfaringer med integrationens resultater, år for år.

Overordnet skal vi bidrage til at løse problemer i katastrofeområder, skabt af naturkatastrofer, konflikter eller klima i stedet for at lege krig med de store. Der skal allokeres rigtigt store midler, og det gør det endnu mere vigtigt, at vi ikke spenderer alle midlerne til integration af de få, som har ressourcerne til at rejse herop.

Brugerbillede for Helene Kristensen
Helene Kristensen

Hvordan havde man tænkt sig at kunne opføre noget i nærområdet, som ville appellere til de unge mænd, som tror en tur til Europa vil garantere et let liv, masser af penge, biler, huse, tjenestepiger m.m.?

Brugerbillede for Leo Nygaard

Overskriften . "Flygtningepolitik er mere end asyltal"
Ja, men antallet er den væsentligste faktor - uanset hvad vi kalder dem.
Derfor er vi nød til at bestemme os : Hvor mange og hvem skal ende med at være danske statsborgere. Ingen skal mødes med falske forudsætninger, men have klar besked.
Politikerne vige udenom spørgsmålet.

LA`s forslag er et ønske om selv at bestemme over vores land - EU er jo helt paralyseret og FN virker ikke.

Brugerbillede for Søren Ferling
Søren Ferling

Lotte Folke Kaarsholm forudsætter at meningen med indvandring er at hjælpe denne verdens nødlidende og foreslår en bedre måde at gøre dette på.

Årsagen til at de indlysende rigtige tanker ikke slår rod. er at forudsætningen ikke holder.

Indvandring Vesten er noget vi har af hensyn til en række egennyttige særinteresser - det er jo og har længe været åbenbart at den ikke aflaster de ramte områder, men snarere gør tingene endnu værre ved at lade de mest ressourcestærke undslippe, mens de svageste bliver tilbage - til at opbygge et samfund...

Brugerbillede for Rikke Nielsen
Rikke Nielsen

Tidens selvprotektionistiske politikere bør snart til at erkende, at det eneste, der ikke løser den humanitære krise, vi selv er del i, er ved at lukke landets grænser.

I det hele taget at tale om lukkede grænser i et land med 5000 km kystlinje er så naiv, at det nærmest er stupidt.

Det er nytteløs symbolpolitik, som kun skal snyde de dumme vælgere til at tro, at der er kontrol over situationen.

Men der er ikke kontrol over situationen.

Der kommer ikke kontrol over situationen før Danmark 1) begynder at arbejde sammen med resten af EU om en fælles løsning, og 2) åbner op for den store pengepung ift. at hjælpe lokalt.

Begge punkter skulle have været sat i gang for månedsvis siden - men de højrenationalistiske har med den islamofobiske fortælling, formået at flytte fokus væk fra virkelighedens rigtige problemer - og i stedet gjort det til en latterlig kamp om frikadellen.

På trods af Lisbeth Zornings lidt for følelsesladede tale i går, er jeg meget enig i hendes budskab - politikernes håndtering af flygtningekrisen er blevet populistisk (er vi stadig i valgperiode?) og ækel.

Eftertiden vil dømme dem hårdt.

Brugerbillede for Søren Ferling
Søren Ferling

@ Rikke Nielsen

Begge punkter skulle have været sat i gang for månedsvis siden - men de højrenationalistiske har med den islamofobiske fortælling, formået at flytte fokus væk fra virkelighedens rigtige problemer - og i stedet gjort det til en latterlig kamp om frikadellen.

Tværtimod - vi har i årevis sagt som ham, der diskuterede med Zorning - at midlerne skal bruges, hvor nøden er og ikke andre steder. Af den simple grund at vi umuligt i betydelig grad kan aflaste de områder. De skal udvikles og det sker ikke ved at de stærkeste sidder i Europa.

Brugerbillede for Ole Rasmussen
Ole Rasmussen

Konventionerne er fra en anden tid og de mange interesseorganisationer, Røde Kors med million lønninger m.fl., er de rene penge maskiner. De lever af gratis arbejdskraft, læs EB.

Brugerbillede for Else Marie Arevad
Else Marie Arevad

"Sådan en rejse kan man blive tvunget ud på, blandt andet når nødhjælpen til FN’s lokale indsatser skæres, og der er ikke noget at sige til, at mange gør det."
Nej, de flygtninge, som har råd til at betale for den lange og dyre rejse hertil, er ikke dem, der rammes af nedskæringen af FN's nødhjælp. Ofrene for denne nedskæring sidder tilbage i de usle lejre. Og hvad gør vi? Vi beskærer vores ulandshjælp.

Brugerbillede for Frank Hansen

Blot til orientering.

Her til morgen, lørdag den 23. Januar 2016, meddeler The Japan Times på forsiden, at Japan i hele 2015 gav asyl til 27 flygtninge. Det er næsten en fordobling i forhold til 2014.

Brugerbillede for Jens Thaarup Nyberg
Jens Thaarup Nyberg

I femte klasse blev vi præsenteret for en lille bog: Læs og Forstå. Jeg kunne ønske den genoptrykt, og gjort til kanon, f.eks. her i avisen.

"... En enkelt advarselslampe er, at Europas middelhavsflygtninge siden 1. januar sidste år iflg. UNHCR har bestået af kun 19 pct. kvinder (mod 50 pct. mænd og 30 pct. børn), selv om lige mange mænd og kvinder globalt set er på flugt. Hvis de stærkeste af flygtningene får asyl her, forværrer det vilkårene for de efterladte derhjemme." Siger mig mere, end et billede.

Brugerbillede for Søren Ferling
Søren Ferling

@ Rikke Nielsen

Øh, hvor skrev jeg det modsatte af, hvad du siger?

Det gør du ved at satse på EU, hvis løsning er replacement migration.

Grunden til at intet samarbejde kan komme op at stå er jo at EU forbeholder sig retten til at bestemme, hvad der er løsningen - og så skal 'ansvaret' bare fordeles.

EU vil afskaffe nationalstaterne og det vil borgerne ikke have - EU skubber asylsøgerne foran sig for at få sin vilje - taberne blive os alle og især asylsøgerne.

For EU er mennesker blot midler til et mål - et abstrakt ideologisk og utopisk mål.

Når folk med den slags mål får magt, dør folk som fluer...

Brugerbillede for Søren Ferling
Søren Ferling

@ Rikke Nielsen

Lige en ting til - når du og EU vil bruge multimilliarder på at erstatte europæere med folk fra MENA, bliver MENA og andre nødlidende områder taberne - foruden selvsagt europæerne.

EU's 'løsning' er altså særdeles asocial og kynisk og vil føre til dårlige levevilkår både her og der.

Altsammen for at få et imperium.

Brugerbillede for Jens Thaarup Nyberg
Jens Thaarup Nyberg

"EU vil afskaffe nationalstaterne og det vil borgerne ikke have - EU skubber asylsøgerne foran sig for at få sin vilje - taberne blive os alle og især asylsøgerne.
For EU er mennesker blot midler til et mål - et abstrakt ideologisk og utopisk mål."
Skulle asylansøgerne være et middel for eu, til at afskaffe nationalstaterne ? - det er vel snarere nationalismen, højre- eller venstre- , der er hæmmer internationalt samarbejde.

Brugerbillede for Jens Thaarup Nyberg
Jens Thaarup Nyberg

"EU vil afskaffe nationalstaterne og det vil borgerne ikke have - EU skubber asylsøgerne foran sig for at få sin vilje - taberne blive os alle og især asylsøgerne.
For EU er mennesker blot midler til et mål - et abstrakt ideologisk og utopisk mål."
Skulle asylansøgerne være et middel for eu, til at afskaffe nationalstaterne ? - det er vel snarere nationalismen, højre- eller venstre- , der er hæmmer internationalt samarbejde.

Brugerbillede for Søren Ferling
Søren Ferling

@ Jens Thaarup Nyberg

Skulle asylansøgerne være et middel for eu, til at afskaffe nationalstaterne ? - det er vel snarere nationalismen, højre- eller venstre- , der er hæmmer internationalt samarbejde.

Ja, EU ønsker at underminere den nationale homogenitet og identitet for at skabe et imperium ud af Europa og MENA og det anbefales af internationale topnavne som Peter Southerland.

Nationalisme hæmmer ikke internationalt samarbejde - de er forudsætningen for det. Alternativet til nationalstater er imperier, som vi ved altid bryder sammen med katastrofale følger.

Europa var ved at falde til ro efter sammenbruddet af Det osmanniske Imperium, Det russiske Imperium, Det engelske Imperium og det Østrig-Ungarske Imperium.

Nu bygger man op til nye krige ved at ødelægge den gennem to krige opnåede balance - for at få det forjættede storimperium langt ned syd for Sahara og ud til Den persiske Bugt.

Det lægger grunden til nye storkrige og den indvandring man bruger lægger grunden til borgerkrige.

EU er et fjendskabets og stridens projekt, der vil føre os i ulykke med sine radikale samfundsomvæltninger.

Brugerbillede for Jens Thaarup Nyberg
Jens Thaarup Nyberg

@Søren Ferling
For mig ser det snarere ud til, at balancen tippede med Sovjetunionens opløsning - det var en balance der byggede på fjendskab, ikke gensidig national anerkendelse og samarbejde. Og det er en anden vinkel: Eu bygger på varenes, og herunder arbejdskraftens, fri bevægelighed; et princip der uværgerligt rigtignok må antaste nationalstatens grundlag, og altså fremkalde nationalistiske bevægelser, til hinder for fortsat fred og samarbejde.