Leder

I lommen på landbrugslobbyen

Debat
9. februar 2016

En fjendtlig virksomhedsovertagelse. Sådan var der mange, der opfattede det, da den smalle Venstre-regering ved sin tiltrædelse lagde Miljøministeriet sammen med Fødevareministeriet. Men sådan skulle det slet ikke opfattes, tværtimod, bedyrede Eva Kjer Hansen, den nye minister for det sammenlagte Miljø- og Fødevareministerium: Hun forsikrede: »Vi kan få et bedre samspil. Vi kan få synergi.«

Hvorpå Eva Kjer Hansen som en af sine første embedshandlinger drog til Bruxelles for at få EU til at lempe miljøkravene til de danske landmænd, så de kan sprede mere gylle til skade for naturen og menneskers helbred.

Siden har ministeren og hendes regering ladet det gå slag i slag med ’synergien’ – mod naturen og til fordel for landmænd og andre jordbesiddere i det åbne land.

Hvor dybt Eva Kjer Hansen har fornedret sig i lommen på landbrugslobbyen, kunne dagbladet BT i går bringe bevis for. Ved aktindsigt har avisen opnået dokumentation af, at ministeren i afgørende passager har skrevet af efter et oplæg fra landbrugslobbyen. Det skete, da hun i november fastsatte sit ministeriums kommissorium for en forskergruppe, der skal udrede forholdene omkring Danmarks offentlige vandløb. Ved sin afskrift af lobbyens udkast binder Venstre-ministeren forskerne til at komme med et oplæg, der nedgør miljøhensyn og begunstiger landbrugshensyn.

Til BT siger danske vandløbs ’grand old man’, biologen Bent Lauge Madsen, der var pennefører for den danske vandløbslov fra 1982: »Som jeg læser kommissoriet, kan det kun fortolkes derhen, at afvanding af landmændenes marker skal have førsteprioritet. Der skal skæres mere grøde og graves mere i vandløbene, hvilket vil ødelægge de markante miljøforbedringer, vi har opnået.«

Ministerens følgagtighed over for landbrugslobbyen er påfaldende. Hun kopierer blandt andet følgende passage fra lobbyudkastet: »Effektiv og velfungerende afvanding med sikring af vandspejlsforhold under drænniveau er helt essentiel for plantedyrkning og dermed for landbrugets konkurrenceevne.« Og hun binder forskersgruppens konklusioner ved at ordret at overtage ordlyden: »Der skal udarbejdes en vejledning om grødeskæring, hvor formålet er at sikre en effektiv og velfungerende afvanding.« Som en strøtanke tilføjer ministeren: »... dog under hensyntagen til vandløbenes miljøtilstand«. Som en løftet pegefinder til forskergruppen kopierer Eva Kjær Hansen fra lobbyens udkast den ordlyd om de hidtil gældende retningslinjer, at de »har været udsat for kritik fra erhvervet, der finder, at den konkrete anvendelse har ført til, at afvandingen af frugtbar landbrugsjord er blevet forringet med betydelige tab for landbrugerne til følge«.

Eva Kjær Hansen tilstår over for BT, at hun har ladet sig »inspirere« af landbrugslobbyen.

Avisen spørger, om ikke det er mere end inspiration, men snarere afskrift. Hertil svarer Eva Kjer Hansen: »Næh, jeg tager gerne imod forslag fra borgere, virksomheder og organisationer. Hvis der er nogle rigtigt gode formuleringer, har jeg intet problem med at anvende dem.«

Den forklaring kommer til at fremstå løjerlig, når Eva Kjer Hansen samtidig oplyser, at hun ikke har søgt råd hos grønne organisationer om udredningen af vandløbenes tilstand.

Endnu mere foruroligende bliver ministerens følgagtighed, når man ser, hvad det er for en organisation, ministeren har modtaget diktat fra. Det er organisationen med det stærkt misvisende navn ’Bæredygtigt Landbrug’. Den har markeret sig som en egentlig ekstrem bevægelse, der har tilskyndet til ulovligheder og søgt at intimidere kritikere af landbrugets belastning af natur og miljø.

Til BT siger formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede:

»Jeg er faktisk lidt stolt af det, vi har opnået.« Og han tilføjer: »Vi blev holdt uden for døren af den forrige regering, men når realistiske mennesker fremfører sandheden, så bliver den til sidst hørt.«

Venstre og det øvrige landbrugsleflende flertal i blå blok må kynisk kalkulere, at det for de mange natur- og miljøinteresserede borgerlige vælgere ikke står klart, hvad deres stemmer bliver brugt til.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvor dejligt med endnu et "opråb" om ministerens skræmmende leflen for bl.a. BL og hendes yderst egenrådige tilgang til de områder hun er minister for. BT har kradset lidt i møddingen, hvilket i sagens natur giver en noget stram lugt. Kunne Information ikke tage en møjgreb og tage nogle dybe stik i selvsamme mødding.

Hanne Koplev, Torben Arendal, Søren Fosberg, Jørgen Steen Andersen, Carsten Wienholtz, Bodil Waldstrøm, Mona Blenstrup, Britt Kristensen, Anders Graae, Karsten Aaen, Flemming Berger, Michal Bagger, Kurt Nielsen, Kim Mygind, John Hansen, Erik Nissen, Arne Lund, Torben Lindegaard, peter fonnesbech, Birte Dahl, Finn Lindberg, Einar Carstensen, Steffen Gliese, Estermarie Mandelquist og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Mens de kloge hoveder debatterer flygtninge, udfører regeringen forsøg på en massakre på miljøet.

Den er jo bare derude, og rigtig mange var ikke født dengang i 80'erne og 90'erne hvor vandløbene var syge, hvor kysterne var dækket af ulækker algeskum, hvor fiskene havde bylder og sår, hvor rovfuglene pga. giftstoffer fra landbruget ikke kunne udruge unger, fordi æggeskallerne ikke kunne holde til at blive ruget på.

Hvad betyder naturen også, når folk ikke har tid til at nyde den, når de mennesker der bevæger sig derud suser forbi på mountainbikes og med musik i ørerne.

Er du alligevel interesseret i at efterlade en levende natur til dine børn og børnebørn er det NU du skal op og råbe højt, inden landbrugsministeren får smadret alt det vi har opnået de sidste 30 år. Vil du have muligheden for at gå ud i en levende natur, vil du have dine børn skal have muligheden for at bade i havet uden at blive syge - er det nu du skal råbe højt.

Lad ikke nogle forgældede bønder, som ikke kan leve uden massive økonomiske tilskud og som ikke er kommet længere videnmæssigt de sidste 50 år, smadre den smule udyrkede natur der er tilbage.

Er du interesseret i de facts om naturen, som landbrugsministeren ikke ønsker at høre, så kan jeg anbefale facebook-gruppen "bevar de forhadte vandløb". Der sidder mange meget vidende folk, natur og/eller vandeksperter og man får umådelig meget brugbar viden.

https://www.facebook.com/groups/bevardeforhadtevandloeb/?ref=ts&fref=ts

John Andersen, Torben Arendal, Søren Fosberg, Jørgen Steen Andersen, Carsten Wienholtz, Henrik Klausen, Bodil Waldstrøm, Mona Blenstrup, Sascha Olinsson, Britt Kristensen, Karsten Aaen, Jens Jørgen Hansen, Flemming Berger, Kurt Nielsen, Kim Mygind, John Hansen, peter fonnesbech, Jonas Pørtner , Finn Lindberg, Kim Houmøller og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

David Rehling og andre journalister kan ved at gå ind på facebookgruppen "bevar de forhadte vandløb" få serveret så mange seriøse spørgsmål og facts, som brugt rigtigt ville kunne banke landbrugsministeren og "Bæredygtigt landbrug" helt ned under gulvbrædderne. Hvis bare et par medier mere ville begynde at råbe højt, ville de statsejede og kontrollerede medier DR og TV2 ikke længere kunne slippe for at lave seriøse udsendelser om landbrugsministerens anti-miljø-love.

John Andersen, jens visby, Torben Arendal, Jørgen Steen Andersen, Bodil Waldstrøm, Mona Blenstrup, Britt Kristensen, Flemming Berger, Kurt Nielsen, Benta Victoria Gunnlögsson, John Hansen, Finn Lindberg, Toke Karstens og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Hvis det så var en sag om, at i afgørende passager at have skrevet af efter et oplæg fra landbrugslobbyen, for miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, men det et langt større mere grundlæggende regerings problem, den udemokratiske og menneskefjendske såkalte 'nødvendighedens politik'.

Regeringens miljøsvineri undre sansynligvis ikke ret mange borgere længere, at regeringen og store dele af Folketinget er ligeglade med miljø, klima deres, vores børn og alle andres børn, er efterhånden en kendt sag for de fleste, det handler, som sædvanlige kun om nødvendighedens politik og vækst for enhver pris, men det er nu alligevel besynderligt, at der på miljø, sundhed og klimaområdet, ikke er langt mere modstand i befolkningen, mod regeringens systematiske direkte overgreb på vores børns fremtid.

Senest har regeringen tilladt, at landbruget bruger mere sprøjtegift og forøger spredning af gylle, samtidig med total afvikling af randzone til vandløb, der skulle beskytte mod udvaskning af fosfor mm. og borgerne har samtidigt hørt fra videnskaben på området, at de seneste knap 150 år, er nedbøren i Danmark steget 20-25 procent, det viser tal fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI mf.

Hvis borgerne læser, hvad videnskaben skriver generelt om emnet, udgivet af miljøministeriet, Naturstyrelsen 2014, FN’s klimapanel IPCC og DMI efterlader det et tydeligt billede af, hvad man kan forvente af, 'vækst for en hver pris regeringen' og den altid dertil hørende udemokratiske og menneskefjendske såkaldte 'nødvendighedens politik' er, hvad man får af regeringen og det er som altid mere plat og svindel.

Denne rapport analyserer hovedbudskaberne fra delrapport 2 i den 5. hovedrapport fra FN’s klimapanel IPCC med fokus på, effekter, klimatilpasning og sårbarhed med særligt focus på Danmark.

Fra link:
"Oversvømmelser i Europa vil påvirke flere personer, og materielle tab vil blive to- eller tredoblet inden 2080. Den forøgede ekstremnedbør vil resultere i forøget jorderosion og transport af bl.a. fosfor, som derfor i stigende grad udvaskes til vandmiljøet."

Link: http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:134391/datastreams/file_2eb7957...

Sammenfattet vil jeg give et personligt råd til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og alle danskere der elsker deres børn.

Køb økologisk kød, hvis du har råd og boykot det billige danske svinekød, det er alligevel ikke egnet til menneskeføde, kødet fyldt med sygdom og medicin rester og svine masseproduktionen skader ikke kun folkesundheden her hjemme, men også klimaet og forælder i Sydamerika, der elsker deres børn, som også bliver syge af regeringens masseproduktions politik, hvor her i Danmark 68 pct. af de danske besætninger med slagtesvin er ramt af MRSA smitte, mens det gælder 63 pct. af avlsbesætningerne.

Læs mere om klima og dansk svineproduktion.
Fra link:
"Produktion af sojabønner til danske grise lægger beslag på et areal i Sydamerika på størrelse med Sjælland.

Samtidig bliver foderet produceret med sprøjtemidler, der er forbudt i EU. En højere andel af lokalbefolkningen bliver syge af kræft end andre steder, og børn bliver født med misdannelser. Regnskov bliver ryddet, og klimaet lider under den intensive sojabønne-produktion, viser rapport."
Link: http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/eu-politiker-vil-have-eu-ind-i-sag...

Fra link:
"Svine-MRSA i Danmark.
Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus er en gruppe af stafylokokbakterier, som er resistente over for flere typer af antibiotika, herunder methicillin. Betegnelsen svine-MRSA henviser til en bestemt variant, CC398, som trives i svinestaldene.

En undersøgelse viste sidste år, at 68 pct. af de danske besætninger med slagtesvin er ramt af MRSA, mens det gælder 63 pct. af avlsbesætningerne.

Ifølge Statens Serum Institut blev 1.273 danskere sidste år diagnosticeret som bærere af bakterien, næsten en fordobling i forhold til 2013. Læger anslår, at det kun er toppen af isbjerget, og at op mod 12.000 danskere kan være raske smittebærere af bakterien.

MRSA CC398 er ingen trussel for raske mennesker, men folk, der i forvejen er svækkede, kan dø af infektionen. Fem danskere er således døde, efter at de blev smittet med MRSA CC398."
Link: http://ing.dk/artikel/hoejesteret-landbrug-med-mrsa-skal-udleveres-181727

Torben Arendal, Jørgen Steen Andersen, Carsten Wienholtz, ingemaje lange, Mona Blenstrup, Britt Kristensen, Karsten Aaen, Ole Steensen, Kurt Nielsen, Benta Victoria Gunnlögsson, Helene Kristensen, Ole Frank, Finn Lindberg og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Når der spredes mere gylle på markerne forurenes der mere.
Svinegylle indeholder store mængder af tungmetallerne kobber og zink. Og da gylle spredes på markerne, spredes disse tungmetaller til miljøet og ender dermed i vores fødevarer og til sidst også i grundvandet.
Både kobber og zink medvirker til udvikling af antibiotika-resistente bakterier.
Landbruget har vidst i årtier, at kobber er uhensigtsmæssigt for miljøet, men har intet foretaget sig.
Når landmanden tilsætter 170 mg. kobber til smågrisenes foder, hvilket er ca. 35 gange grisenes behov, er det for at undgå, at dyrene får diarre. Men årsagen til, at smågrisene får diarre, er primært, at de små grise vænnes alt for tidligt fra soen.
Kobber og zink er antagonister, og da foderet indeholder kolossale mængder kobber, må også mængden af zink øges, for at dyrene ikke får zink-mangel.
Grise tåler unikt af alle dyr, som jeg er bekendt med, disse enorme mængder kobber, mens f.eks. får vil dø af kobberforgiftning, hvis de fodres med grisefoder eller endog, hvis fårenes foder blot forurenes med svinefoder. Får kan også dø af kobberforgiftning, hvis deres græsmarker gødes med svinegylle. Det samme gælder for hjortevildt i hjortefarme.
Og hvad så med os mennesker, tåler vi kobber i disse overskudsmængder af kobber, som fremkommer ved landbrugets årlige udledning til miljøet af over 2000 tons kobbersulfat gennem svinegyllen?
Bliver den danske befolkning i det hele taget moniteret for kobberbelastning / kronisk kobberforgiftning?
Desværre kan der svares nej til begge spørgsmål.

Ejvind Larsen, Torben Arendal, Jørgen Steen Andersen, Carsten Wienholtz, ingemaje lange, Niels-Holger Nielsen, Mona Blenstrup, Sascha Olinsson, Niels Bent Johansen, Karsten Aaen, Flemming Berger, Kurt Nielsen, Michal Bagger, Helene Kristensen, John Hansen, peter fonnesbech og Sven Dall anbefalede denne kommentar
Anna Lønne Sørensen

DUMT, UTROLIGT DUMT!! Hvordan kan en regering, en minister opføre sig så dumt? Der er altid en god grund til at gøre som vi gør. I denne sag leder jeg forgæves efter Eva Kjers motiver, for alle kan jo se at det kun går en vej for den her regering. Det virker selvdestruktivt, selvødelæggende og utrolig dumt. Men der må alligevel være en nogenlunde fornuftig forklaring? Kan nogen hjælpe med at få den frem?

Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

Håber at Inf. vil grave i HVEM der kommer til at sidde i den af ministeren nedsatte "forskergruppe". Går det som det plejer, så vil det dreje sig om "forskere", der er loyale overfor såvel ministeren som landbrugsmafiaen - hvad ellers?

Håber også at Transparancy International efter dette vil revidere deres udnævnelse af Danmark som klodens mindst korrupte land. MEd politikere som Eva Kjer Hansen dyrkes klientilismen og stiller DK på linie med Sicilien.

Ejvind Larsen, Torben Arendal, Jørgen Steen Andersen, Carsten Wienholtz, Henrik Klausen, Mona Blenstrup, Britt Kristensen, Flemming Berger, Kurt Nielsen, Benta Victoria Gunnlögsson, Helene Kristensen, John Hansen og Sven Dall anbefalede denne kommentar

Anna Lønne Sørensen.. Forklaringen ligger vel lige for. EKH tror på det og hun er tonedøv. Magt. Hun farer i flint over en leder i Politikken, og det er vel så det plan hun reagerer på. Det stemmer efter min hukommelse overens med hendes ytringer og den tilgang hun udviste på Aabenraa Statsskole, hvor hun og jeg krydsede klinger.

Jørgen Steen Andersen, Henrik Klausen, Kurt Nielsen og John Hansen anbefalede denne kommentar
Mikael Nielsen

copypaste partiet... må hellere få den sidste trækfugle sæson med inden det hele bliver stedt til hvile

Flere turister i de ny byggerier på vestkysten. Skjern å tilbage som lige å, måske bliver det den nye turisttrend, "Se hvad vi ødelægger selv om vi ved bedre".
Profit uberalles.

Mona Blenstrup, Kurt Nielsen, Benta Victoria Gunnlögsson og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar

Jeg er chokeret over den tilsyneladende ubegrænsede stupiditet, der lægges for dagen (også) i denne sag.

Jørgen Steen Andersen, Carsten Wienholtz, Jens Falkenberg, Niels-Holger Nielsen, Mona Blenstrup og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Først havnede landbrugs- og miljøpolitikken i "den ene grøft" (den"høj-røde grøft") og nu havner den i den "anden grøft" ( den "mørkeblå/ lidt sorte grøft").

En fornuftig , videnbaseret politik er tilsyneladende svær at få op og stå ?

Carsten Svendsen

Tilbage til "de go'e gamle dage" med iltsvind, fiskedød og ligtæppe.
Man bliver sgu næsten helt rørt og får tårer i øjnene (godt og vel). :´(

Hvorfor alt det brok? Det er helt op til dig, hvordan landbruget skal se ud. Hold op med at spise kød og køb kun økologisk, så kommer resten af sig selv.

David kan jo godt lide at dramatisere sit sprogbrug, som f.eks. når Eva Kjer beredvilligt fortæller at hun har været inspireret/kopieret noget af det BL har foreslået. Så bliver det til en "tilståelse" med de implikationer der ligger i det ord (lovbrud, hemmeligholdelse, uvederhæftighed osv). Hun skal også lige påklistret " følgagtighed" - Og det er måske ikke lige det, der kendetegner Eva Kjer i al almindeligelighed. Om Davids sprogbrug er befordrende for en seriøs debat om et vanskeligt emne kan jeg være i tvivl om.

Her er endnu en skandale - (hvis artiklen er korrekt)
Det som økologisk landbrug sparer på udledning af kvælstoffer.

"Man kan sige det så klart, at for hvert kilo kvælstof (N) og fosfor (P), der spares af økologerne, får de konventionelle landmænd lov til at forurene gratis med et ekstra kilo gødning"

Det er jo VANVID! Hvad hjælper det så at man støtter økologi på det område?

http://gylle.dk/kjer-hansen-vil-stjaele-oekologiens-hjerteblod/

Kurt Nielsen, Kim Houmøller, Carsten Wienholtz og Mona Blenstrup anbefalede denne kommentar

@Marianne Bjerg
Beklager, men der er ikke "kød" på din argumentation. Vi lever faktisk billigere nu, end da vi gik på tilbudsjagt efter kød af ringe kvalitet. Min indtægt er under 100k om året.

Trykfejl.
Der skal skæres mere grøde i vandløbene.
En så fornuftig regering må da mene, grådigheden skal bortskæres.

Hans Henrik Rosager

Jeg støtter Eva Kjer Hansen 100 pct. Rart at miljømafiaen endelig får lidt modstend. Det piver de vældigt over, for det har de ikke været vant til i mange år.

Gad godt vide hvad det er for en sang de spiller, når de danser på Svend Aukens grav.

Helge Rasmussen

Underligt at beslutningstagerne stort set altid mener det samme som de mest velbeslåede lobbyister.
Kan det mon forklares med at Danmark er det land i verden, hvor korruption sjældnest opdages?

Kurt Nielsen, Bill Atkins, Torben Selch, Kim Houmøller, Helene Kristensen, Carsten Wienholtz, Jens Falkenberg, Mona Blenstrup, Hanne Koplev, Sabine Behrmann og Sven Dall anbefalede denne kommentar

Hvis du er miljøforkæmper, bør du se dokumentaren Cowspiracy: https://www.youtube.com/watch?v=_CJxGSatpbU
Det var en øjenåbner for mig.

@Marianne Bjerg
Jeg er slet ikke uenig med dig. Når jeg er så bombastisk, er det dels for at provokere, mens også fordi det faktisk er muligt at gøre en indsats uden at skulle vente på politikere og teknologi. Alle kan gøre det, hvis de vil.
Solidaritet og omfordeling er selvfølgelig vigtige, men de blegner noget i forhold til krige om ressourcer, klimaflygtninge og hungersnød som bliver resultatet, hvis vi fortsætter den nuværende kurs.
Eller sagt med andre ord: Har vi råd til at være så fintfølende?

Mona Blenstrup

"Hvorfor alt det brok? Det er helt op til dig, hvordan landbruget skal se ud. Hold op med at spise kød og køb kun økologisk, så kommer resten af sig selv."
Ole Steensen det er desværre ikke helt så nemt. Langt det meste af kornet på markerner går til dyrefoder særligt til den alt for store og aldeles urentable svineproduktion, som man hidtil har sendt ud af landet. Nu oplagres den i frysehuse, fordi det ikke kan sælgss. Den danske forbruger kan ikek ved boycut overhovedet få indflydelse på den nuværende store landbrugsdrift af disse produkter.
Men derudover er jeg enig med dig. Skær ned på kød, spis dansk økologisk og stil krav.

Kurt Nielsen, Carsten Svendsen, Kim Houmøller, Carsten Wienholtz, Ole Steensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

@Mona Blenstrup
"Den danske forbruger kan ikek ved boycut overhovedet få indflydelse på den nuværende store landbrugsdrift af disse produkter."
Selvfølgelig kan vi det. Bare på grund af Ruslands boykot har svineproducenterne store økonomiske problemer, fordi de ikke kan komme af med svineriet. Hvis vi andre følger efter, er de tvunget til at producere menneskeføde på markerne i stedet for dyrefoder.

Bodil Waldstrøm

Ole Steensen.
Jeg spiser ikke kød og køber en del økologisk, men det er jo ikke nok - set fra naturens side. Der skal overordnet lovgivning til.

Mona Blenstrup, Kurt Nielsen, Troels Brøgger og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

I øjeblikket får mælkeproducenterne større tilskud fra EU ved at opstalde køerne året rundt, og i stedet dyrke fodermajs til køerne på markerne. Det vil sige, at man får tilskud til at gøde og sprøjte, bruge mængder af brændstof på at så, sprøjte, gøde, sprøjte igen, høste og køre majsen hjem til kreaturerne i stedet for at lade køerne afgræsse markerne om sommeren. Logik?

Flemming Berger, Mona Blenstrup, Carsten Svendsen, Lise Lotte Rahbek, Sven Dall og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Venstre har da vist aldrig i praksis lagt skjul paa, hvem det er de stoetter. Saa naar danskerne nu i snart 15 aar, jeg regne Fru "S" periode med, har stemt Venstre, saa er det da vel fordi de vil det. Mon ikke ?

De har selv valgt menuen, saa spis nu maden og grin.

Jens Thaarup Nyberg, Bill Atkins og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Helge Rasmussen
09. februar, 2016 - 15:43

Spot on!

@Bodil Waldstrøm
Dejligt at du har droppet kødet. Selvfølgelig hjælper det. Du er jo ikke alene, medierne skriver, at det er ved at blive en trend blandt de unge. Det er et spørgsmål om at blive mange nok, og vi har alle de gode argumenter, når det gælder klimaet, miljøet, dyrene, naturen og helbredet. What's not to like?

Mona Blenstrup

Ole Steensen Der er meget få procent af de mange ton svinekød, som der bliver konsumeret af af landets egne indbyggere, langt størstedelen går ud af landet. eller gjorde. Og ruslandseksporten er langt mindre end landbruget giver udtryk for i klynkeskrivelserne. så den dnaske forbruger kan ikke bestemme ret meget.
Der skal produceres endnu flere svin fremover, selvom man ikke kan komme af med svinekødet. til skade for resten af det omgivende samfund: vand, luft og naturens indbyggere som insekter.