Leder

2 x mundkurv

Aarhus Universitet har slået om sig med fagre ord om, at dets myndighedsbetjening »står på tre ben: Faglig kvalitet, åbenhed og uafhængighed«. Det kræver ikke megen forskning at konstatere, at det er usandt

Rasmus Flindt Pedersen

Debat
11. april 2016

Endnu mere skandaløst har forløbet om tilblivelsen af regeringens ’landbrugspakke’ været, end det først tog sig ud. I sidste uge dokumenterede P1’s Orientering, at de forskere på Aarhus Universitet, der lavede den videnskabelige udredning forud for daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens (V)forhandlingsudspil til partierne i blå blok, var pålagt en mundkurv:

De måtte først udtale sig om deres undersøgelser, når ministeren havde indgået forlig med blå blok – og der således ikke stod noget til at ændre, uanset hvor meget forskerne gjorde opmærksom på, at de var blevet misbrugt.

Men værre endnu. I kontrakten med ministeriet var forskerne tillige blevet pålagt, at de ikke måtte oplyse, at de var blevet pålagt, at de intet måtte oplyse. Altså en dobbelt mundkurv.

Venstre-regeringen ville sikre sig, at journalister eller folketingsmedlemmer ikke ved henvendelse til forskerne kunne få oplyst, at forskerne var indspundet i total hemmelighed. En sådan oplysning kunne have ført til skepsis over for, hvordan regeringen ville bruge – eller misbruge – forskningsresultaterne.

Da VK-regeringen i 2007 lagde den statslige sektorforskning – herunder DMU, Danmarks Miljøundersøgelser – ind under universiteterne, blev det af daværende videnskabsminister Helge Sander (V) præsenteret som et fremskridt: Nu ville sektorforskningen få samme forskningsfrihed som universiteterne.

Men samtidig skete der det, at de faste bevillinger til sektorforskningen blev faset ud, således at forskerne nu er afhængige af de kontrakter, de kan opnå.

Føjeligheden hos Aarhus Universitet over for Miljø- og Fødevareministeriets krav om dobbelt hemmelighed skal ses i lyset af, at universitetet i 2016 tjener 121 millioner kr. på ’betjening’ af ministeriet. 350.000 kr. var betalingen for udredningen forud for landbrugspakken.

Ministeriet kan bruge kontraktmagten til at antyde, at hvis universitetet stiller for høje etiske krav, ja, så er der nok et privat konsulentfirma, der har samarbejdsviljen.

Aarhus Universitet sank så dybt som at acceptere, at landbrugslobbyens konsulenter, SEGES, fik en privilegeret adgang til at deltage i udredningen.

Aarhus Universitet har slået om sig med fagre ord om, at dets myndighedsbetjening »står på tre ben: Faglig kvalitet, åbenhed og uafhængighed«. Det kræver ikke megen forskning at konstatere, at det er usandt.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Er vejen til en neutral og udafhængig forskning ikke at genindfører sektorforskningen - udskille DMU osv. igen fra universiteterne og lad dem samarbejde hvor det er naturligt, demokratisk, økonomisk osv.

Carsten Mortensen

Imens kan vi se udsendelser på DR1 om hvorledes vi sikrer 'vores elskede' demokrati ☺

Jørgen Steen Andersen

Det er en katastrofe med en sådan regering som undergraver i stedet for at videreudvikle vores velfærdssamfund.
Visse partier er inficeret af en kultur, som man ikke troede mulig.

Sup Aya Laya, erik mørk thomsen, Lone Svinth, Jens Kofoed, Kjeld Jensen, Vibeke Hansen, Kurt Nielsen, Lars Dahl, Helene Kristensen, peter juhl petersen, Morten P. Nielsen, Anne Eriksen, Benny Larsen, Niels Duus Nielsen og Hanne Koplev anbefalede denne kommentar
Trond Meiring

Afskaf NPM og opdragsforskning. Akademia skal samle kundskab, og ikke pænge og "bekvæmmelige fakta" til regeringen og andre.

Hanne Ribens, Jens Kofoed, Kjeld Jensen, Helene Kristensen, Jørgen Steen Andersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Siden vikingetiden har Danmark været en købmands-/prangernation.
Indførsel af AUTOKRATI i statsadministrationen sker på en tilstræbt smart og skjult måde.
Ikke så klodset som eksempelvis i Viktor Orbans Ungarn.
Men takket være ytringsfriheden i Danmark er Venstre-mafia-regeringen igen taget med bukserne nede.

Lars F. Jensen, Hanne Ribens, Vibeke Hansen, Kurt Nielsen, peter juhl petersen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Regeringens metoder for indførelsen af ’landbrugspakken’ er en skændsel for et demokratisk samfund.

Lars F. Jensen, Sup Aya Laya, Hanne Ribens, Kjeld Jensen, Henrik Klausen, Kurt Nielsen, Lars Dahl, Helene Kristensen, peter juhl petersen, Jens Wolff, Jørgen Steen Andersen, Dorte Sørensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

"Fra forskning til faktura" ...

Hanne Koplev, Vibeke Hansen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Erik Nordahl Svendsen

Tak for lederen. Jeg skrev for et par dage siden sådan her på min FB-side: Mon ikke ministeriet har "glemt", at sektorforskningsinstitutterne nu er en del af universitetet? Tidligere kunne ministeriet pålægge, skalte og valte med deres sektorforskningsinstitutter. Eller er det omvendt, at hele universitetet nu er til at skalte og valte med, fordi det er blevet så afhængigt af indtægtsdækket virksomhed? Sektor-universitets-forsknings-kontrakter? Grimt ord.
- Hvad siger rektor på mit gamle universitet?

Sup Aya Laya, Henrik Bjerre og Lars Dahl anbefalede denne kommentar
Søren Skafte

David Rehling er fra sin tid som direktør i Naturfredningsforeningen formentlig landets fremmeste ekspert i samarbejdet med politiserende forskere. Han ved hvad han taler om, men uden at forholde mig til kvaliteten af den forskning, der bedrives ved DCE-Aarhus Universitet, er der afgjort behov for et paradigme skifte.
Efter fusioneringen med de tidligere sektorforskningsinstitutioner har det i en efterhånden ganske lang overgangsperiode været nødvendigt at indgå aftaler med Universiteterne, der for betaling skulle levere den forskning, som udarbejdes for ministerier. Universiteterne leverer derfor forskning, som er bestilt af ministerierne og på vilkår, der er detaljeret fastlagt i kontrakter.
På den ene side har det fået flere kritikere til i stigende omfang at sætte spørgsmålstegn ved, om den form for forskning er valid nok til at høre hjemme på universiteterne. På den anden side betyder kontraktforskningen, at forskerne nødvendigvis må respektere de aftalte vilkår og begrænsninger f.eks. vedrørende offentliggørelsen af de tal og oplysninger, der leveres til det betalende ministerium.
Havde forskerne ikke fået forbud mod at offentliggøre deres resultater før, var den politiske aftale om Miljø- og Fødevarepakken måske endt med at se anderledes ud. Det påpeger professor på Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, der gerne ville have haft lov til at lægge sin såkaldte baseline-rapport offentligt frem noget før. Den ellers skikkelige Jørgen E. Olesen lægger altså ikke skjul på, at han personligt gerne ville have påvirket den politiske aftale. Man må håbe, at der er politiske partier, der kender deres besøgelsestid, og tilbyder forskeren en passende politisk platform.
Under alle omstændigheder, bør den tidligere sektorforskning for længst være fuldt indpasset i universiteterne, og det hidtidige kontraktforskningssystem bør derfor snarest ophæves. Som Foreningen af Rådgivende Ingeniører og andre har ment, burde opgaverne for længst have været sendt i udbud. Et internationalt udbud vil i sig selv indebære større åbenhed og konkurrence, men vil formentlig også bringe forholdene i Danmark i overensstemmelse med udbudsreglerne i EU.

Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Henrik Bjerre, ingemaje lange, Henrik Klausen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

"Man må håbe, at der er politiske partier, der kender deres besøgelsestid, og tilbyder forskeren en passende politisk platform"

søren,
uanset hvor objektiv forskning måtte forekomme, vil fremlæggelsen heraf eller manglen på samme altid være politisk. Det gælder også, selv om forskeren ikke har noget bestemt politisk formål med at publicere sin forskning.
Hvis min forskning f.eks. viste, at nitratindholdet i en lang række vandforsyningsboringer lå på 100 mg/L, og at der ikke fandtes de lag i jorden, der kunne standse nitratnedsivningen, så ville resultaterne jo også kunne opfattes politisk, hvis der var nogen, der ikke ville have, at man lukkede de berørte boringer.
Den eneste måde, man kan afpolitisere forskningsresultater, er, hvis forskeren holder resultaterne for sig selv. Men så er der jo ingen grund til at forske, og så ville vi stadig befinde os i det, nogen kalder den mørke Middelalder. ;-)

Henrik Bjerre

Jeg synes det er vigtigt at samfundet indeholder en vifte af forskellige institutioner med hver deres særpræg. Skoler, kirker, universiteter, domstole, sportsklubber, købmandsforretninger, politiske partier .... det virker som de liberale vil gøre alt til købmandsforretninger eller helst ligne. Det medfører jo stigende transaktionsomkostninger når individdet skal bruge disse institutioner. Det vil koste mere tid og penge at finde ud af hvad man har med at gøre.

Orientering på P1 i går:

Miljøministeriet advaret gennem 3 år om ulovlige forskerkontrakter

Miljø- og Fødevareministeriet blev allerede i 2013 advaret om, at det er i strid med forvaltningsloven at pålægge universitetsforskere "ubetinget tavshed", når du leverer tal og analyser til regeringen. Men selvom ministeriet igen og igen og igen er blevet advaret, har det endnu ikke ændret praksis. Som vi har fortalt om, blev forskere på Aarhus Universitet bl.a. pålagt en så omfattede tavshedspligt vedr. de notater de leverede i f.m. regeringens senere så kontroversielle landbrugspakke. Medvirkende: Jesper Tynell, Orientering.

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-2016-04-14/#!/00:40:42

Sup Aya Laya

Ministerium fastholder ulovlige aftaler.
Fra Orientering på P1 i dag:

" Undervisningsministeriet fastholder aftale om mundkurv til SFI-forskere

I sidste uge kunne vi her i Orientering fortælle, at Undervisningsministeriet har givet forskere på SFI dobbelt mundkurv på i forbindelse med evalueringen af folkeskolereformen. Vores afdækning af sagen fik i tirsdags ministeriet til at sende et brev til SFI og andre forskningsinstitutioner, der ved første øjekast kunne lyde som om, at ministeriet nu vil lempe på aftalerne om tavshedspligt. Men det er ikke tilfældet. Undervisningsministeriet fastholder aftalen om tavshedspligt. "Der er intet ændret i praksis", medgiver ministeriet nu i en e-mail til Orientering. Medvirkende: Sten Schaumburg-Müller, professor ved juridisk institut, SDU. Af: Jesper Tynell."
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-2016-04-28/#!/01:10:16