Leder

Er de borgerlige ligeglade med klima?

Debat
1. september 2016

Det siges ofte, at der ikke længere er forskel på højre og venstre i politik.

At den skelnen hører hjemme i industrisamfundet, og vi nu er i et videnssamfund, som er alt, alt for avanceret til den slags gammeldags positioner.

Man kan argumentere politologisk, og man kan argumentere økonomisk. Men det ændrer ikke de politiske fornemmelser for retfærdighed.

Vi orienterer os stadig efter venstreorienterede og borgerlige verdensbillleder og identificerer tænketanke, medier, ideer og hinanden som det ene eller det andet.

Man kan således iagttage, at borgerlige abonnerer på en bestemt pakke af overbevisninger: Skepsis over for skattetryk, sympati for Israel, tillid til højere straffe og mistillid til den offentlige sektor og tro på, at konkurrence frembringer de bedste resultater.

Læs også: Klimarådet: Afskaffelse af PSO-afgift øger udledning af CO2

Venstreorienterede abonnerer ofte på en pakke af de modsatte antagelser: bekymring for skattelettelser, kritisk indstilling til Israel, modstand mod højere straffe, tillid til den offentlige sektor og tro på, at konkurrence virker ødelæggende for kammeratskab og fællesskab.

Det er groft generaliserede verdensbilleder, som ikke passer på enkelte mennesker og partier – men de gives som en slags pakke af overbevisninger.

Det interessante er, at de verdensbilleder forandrer sig. Venstre lukkede for 15 år siden grønne råd og nævn og ansatte Bjørn Lomborg som statsautoriseret klimaskeptiker.

Men så leverede Fogh Rasmussen et spektakulært grønt selvopgør. Han erkendte, at han havde taget fejl, og det blev ham, der som statsminister definerede målet om, at Danmark i 2050 skulle være uafhængig af fossile brændstoffer.

Hans efterfølger, Lars Løkke Rasmussen, sagde som formand for COP15 i 2009:

»Klimaforandringer er kommet mere på dagsorden end nogensinde før. Og det skal de være. Videnskabens foruroligende fremskrivninger bliver for hver dag, der går, mere alarmerende. Og mange står allerede over for de alvorlige konsekvenser af den globale opvarmning.«

Han erklærede, at vi »skulle træffe svære – men nødvendige – beslutninger nu, for at forholde os de stigende problemer i fremtiden. Den globale opvarmning kender ingen. Den gør ikke forskel. Den påvirker os alle«.

Man kan indvende, at han som formand var forpligtet til den holdning. Men han sagde det, og han gjorde, hvad han kunne for at realisere det. Desværre uden held. Venstre definerede den borgerlige pakke: Nu erkendte man den globale opvarmning som en eksistentiel trussel og den grønne omstilling i en eller anden form som vejen fremad.

Men Venstre har taget et opgør med deres eget selvopgør og i den fremtidsplan for Danmark, de fremlagde tirsdag, var klima ikke en påtrængende trussel. Det var derimod »flygtningestrømme« og »frygtelige terrorhandlinger«. Der var ingen offensive tanker eller progressive planer for grøn omstilling, men derimod besparelser og nedskæringer på klimaområdet.

Det protesterede de to andre store borgerlige partier Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ikke imod. De kritiserede andre ting i planen, men trusselsbilledet og afviklingen af eksempelvis PSO-afgiften var de tilsyneladende helt enige i. Kun det mindste borgerlige parti, De Konservative, kritiserede besparelserne.

Heller ikke den borgerlige presse og de borgerlige intellektuelle var alarmerede over klima-ignorancen og nedskæringer.

Regeringen vil hævde, at vi lever op til vores internationale forpligtelser på området. Og at vi er aktive internationalt.

Men det er og bliver en tarvelig indstilling til Danmarks position i verden, at vi som et enestående privilegeret og historisk innovativt samfund bare skal være med.

Vi skal da gå forrest og vise, hvordan omstillingen kan blive realiseret. Lave indsatser og satsninger, som vi kan være stolte af.

Men det er tilsyneladende blevet en del af den borgerlige pakke i Danmark, at klima ikke skal være på dagsordenen, og flygtninge er en større trussel i fremtiden end global opvarmning.

Det er åbenbart blevet borgerlig ansvarlighed at ignorere de dramatiske forandringer, som med Løkkes gamle ord »påvirker os alle«.

Meget har man gennem tiden overladt til Socialdemokraterne, de radikale og venstrefløjen – men den grønne omstilling er for stort et projekt til, at de røde og de radikale kan klare det alene.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Michael Kongstad Nielsen

Ja.

Tine Friis, Ejvind Larsen, Lise Lotte Rahbek, Kim Houmøller og Alan Strandbygaard anbefalede denne kommentar

Nej - ikke det økonomiske klima ... ;-)

Alan Strandbygaard

Ja.

Ejvind Larsen, Lise Lotte Rahbek og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Enig i oversigten der fortæller, hvordan landet ligger. Parterne står over for hinanden, men de står ikke stejlt over for hinanden. Det er jo ikke sådan, at strammerfløjen er mærket af, at det er menneskehedens overlevelse, der er på spil. Det er det, men vi kan ikke tillade os at køre for hårdt frem med det, for så bliver klimaslapperne gale på os, og så kan de isolere os dem, der skræmmer befolkningen.
Vi klimastrammere har det ligesom en bokser i ringen, der rammer modstanderen i solarpleksus, men da der ikke er ordentlig stød i slaget, sker der ikke noget. Det vi ser nu, er bare en rituel klimaboksekamp, og alle kan være med. Den rødeste røde siger, at klimaet er vigtigt, men løftestangen hedder socialisme (go for it), og en konservativ som Connie Hedegaard mener også den er gal (I må dog ikke skrige for højt, så folk bliver bange). Det går rigtig godt. Det rigtige bliver sagt, og noget bliver der da også gjort.
Men ingen, ingen, ingen går grassat. Dels er vi ikke-voldsfolk, og dels har vi ikke kultiverede måder at gå grassat på. Vi glider i smørret, i slavefabrikkerne billige produkter, i flyrejser og ferier, i smil og venlighed, mens nedtællingen fortsætter. En chefredaktør som Rune, kan ikke gå længere, end han gør for ikke at blive beskyldt for at være fantast. Den mur, vi har ramt, hedder den menneskelige psyke, som ikke kan rumme 'ophør' i andet end ophørsudsalg. At ikke bare festen, men hele forestillingen skulle være forbi, kan meget få rumme. Ikke engang vores egen død kan andet end skubbes væk, så hvordan hele menneskehedens. Ikke engang en nedtur, kan rummes. Derfor Løkkes optimistiske tale. Ikke engang når det er gået galt, bryder vi os om de kedelige kendsgerninger (Skatteministerens 12mia). Nu går det fremad, og nu ser vi fremad, som det hedder.
Det eneste, flertallet rigtigt er egnede til, er at spolere det hele og kalde det foregangsland. Mindretallet (det søde mindretal) nøjes med at se bekymrede ud, og jeg ved heller ikke, hvad det vil sige at gå kultiveret grassat på en måde, der samler et flertal. Jeg prøver, men det kræver en tålmodighed, der ikke er tid til.

Flemming Berger, Carsten Svendsen, Niels Duus Nielsen, Erik Feenstra, Kurt Nielsen, Tine Friis og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Rune Lykkebjerg antyder svagt, det liberale asociale grundlæggende fundament og det personlige egoistiske liberale DNA, det ligger ellers lige for at beskrive i denne sag, for Venstre 'helhedsplanen', er typisk liberal.

Tag nu de forebyggende nødvendige klima foranstaltninger, som dige forhøjelser ekspropriering af land til overløb, vandopmagasinerings områder til de tiltagende nedbørsmængder og ikke mindst store områder i Danmark der skal opgives til sumpområder, hvor det ikke svare sig økonomisk at forsøge at forhindre, at overflade vandet om få år permanent vil være i et med grundvandsspejlet.

Det er nødvendige opgaver for regeringen, at håndtere frem mod 2025, udover den glemte opgave med CO2 reduktion, der ikke behandles i Venstres såkalte Helhedsplan og det selvom den såkalte Helhedsplan påstås at indeholdende en økonomisk vækst plan for 2025.

Årsagen til denne ansvarsfralæggelse, skal fortrinsvis forklares ud fra liberalismens tilgang til et personligt ansvar, hvor mange af de store klimatilpasningsopgaver ikke er investeringer, der kommer hjem til investorer i form af afkast på investeringen, det er derimod udgifter for fortidens synder og det spiller ikke godt med det klassiske liberale asociale grundlæggende fundament og det personlige egoistiske DNA, det overlades til andre, som følge af et grundlæggende liberalt ideologisk mantra:

'Socialister og alle andre der besidder medmenneskelighed, er rigtig gode til at bruge penge, andre folks penge vel at mærke.’

Hvilket for de neoliberale betyder, de rige ikke skal betale skat, solidaritet en begrænsning af det enkelte individs frihed, enhver er sin egen lykkes smed, det er nødvendighedens politik, sådan fungere det internationale marked.

Niels Duus Nielsen, Erik Feenstra, Kurt Nielsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

PS.
Fakta om de menneskeskabte klimaforandringer og påvirkningen af alle danskeres liv.

Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2014, FN’s klimapanel IPCC og DMI beskriver et tydeligt billede af, hvad man kan forvente de klimamæssige udfordringer bliver de kommende årtier.

Denne rapport analyserer hovedbudskaberne fra delrapport 2 i den 5. hovedrapport fra FN’s klimapanel IPCC med fokus på, effekter, klimatilpasning og sårbarhed med særligt focus på Danmark, udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2014.

Fra link:
"Oversvømmelser i Europa vil påvirke flere personer, og materielle tab vil blive to- eller tredoblet inden 2080. Den forøgede ekstremnedbør vil resultere i forøget jorderosion og transport af bl.a. fosfor, som derfor i stigende grad udvaskes til vandmiljøet."
Link: http://naturstyrelsen.dk/media/129289/analyse-af-ipcc-delrapport-2-effek...

DMI lever supplerende data til klimaudviklingen i Danmark de seneste knap 150 år, er nedbøren i Danmark steget 20-25 procent, dette viser tal fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI mf.

Fra link:
"Professor Kaj Sand-Jensen fra Københavns Universitet, én af Danmarks førende eksperter i vandløb og vådområder, er ikke i tvivl.

- Der vil blive mere sump i Danmark, blandt andet fordi jorden langs åer og søer mange steder er sunket. Nogle steder med 30 centimeter, andre steder med op til halvanden meter, siger han til Jyllands-Posten og mener ikke, at udviklingen ikke står til at ændre.

Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fra Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, er enig i, at Danmark står foran store forandringer.

- Det ændrede klima vil få stor betydning, fordi mere nedbør hæver vores grundvand, hvilket fører til, at områder vil blive omdannet til sump. Undersøgelser viser, at grundvandet mange steder allerede er steget med cirka en halv meter de seneste fire-fem år.

- Nogle klimamodeller over fremtidens klima viser, at grundvandet kan stige med op til fem meter nogle steder. Det vil føre til markante ændringer ikke mindst for mange landmænd, siger Hans Jørgen Henriksen til Jyllands-Posten.
Link: http://www.b.dk/nationalt/danmark-er-ved-at-blive-oversvoemmet

Jørgen M. Mollerup

Set i et lidt større perspektiv, er det næsten ligegyldigt hvad Danmark gør. Kina øger sit CO2 udslip pr. år med hvad der svarer til tre til fire gange Danmarks samlede CO2 udslip pr. år.
Alene på grund af befolkningstilvæksten vil Afrika øge sit CO2 udslip med 2,5 procent om året. Store dele af Afrika har ikke en stabil elproduktion. Læg dertil at der er 400 mio. indere, der mangler elforsyning. Det eneste, der kan sikre en stabil elektricitetsforsyning, er elværker baseret på kernekraft, kul, olie eller gas. Et moderne industrisamfund kan ikke leve med at få strøm, som vinden blæser.

Man er blevet træt af os der råber 'ulven kommer'. Man synes ikke, man kan mærke, at det sker. Fordi det sker så langsomt. Bid for bid forværres situationen og mulighederne for at afvende truslen formindskes.
Chancerne forspildes – chancer der ikke kommer igen
Er det kynisme, dumhed eller intellektuel dovenskab? Nok en blanding af alle dele.
De hårde kendsgerninger ligger der jo tilgængeligt for alle. Men de fleste vil helst glemme dem.
Man indgår gerne klimaaftaler i FN og EU regi med fine målsætninger, men har tilsyneladende ikke tænkt sig at leve op til dem, hvis man på nogen måde kan undgå det. Det er opskriften på vores fælles ulykke: At ingen vil tage ansvar, at ingen tager det første skridt.
Når det er endeligt for sent, kan vi så skændes om, hvem der har skylden. Men vi er alle medskyldige.

Flemming Berger, Alan Strandbygaard, Anne Eriksen, Erik Feenstra, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, Ejvind Larsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
john andy houbo Pedersen

jeg køber gerne en el-bil men har p.g.a. den forhøjede afgift ikke råd. Hvem har skylden

Jan Fritsbøger

jeg har heller ikke købt en elbil, jeg har købt en cykel endda uden elmotor.

Flemming Berger, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen og Erik Feenstra anbefalede denne kommentar

Skyld er svært at afveje nøjagtigt. Jeg burde nok have skrevet, at vi alle er medansvarlige. Vi har ikke alle lige stor ansvar/skyld, da vi ikke alle har lige stor magt. Men vi kan alle gøre vores, der hvor vi har en mulighed hvor småt det end synes at være. Så længe vi mener at det er 'de andres' ansvar sker det intet fremskridt.
Det er ligesom ved flygtningene: Så længe hvert land kun tænker og handler ud fra egne national egoistiske hensyn løser man ikke problemet. Man prøver blot at 'tørrer det af' på de andre.
og i sidste ende betaler vi alle prisen

Flemming Berger, Niels Duus Nielsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Knud Chr. Pedersen

Nu har Vesteuropa, USA og Japan lobhudlet på den borgerlige økonomi de sidste 100 år med dens ubegrænsede vækst og øgede forbrugsmuligheder. Derfor er det Vesten, USA og Japan, der må bære hovedansvaret for den klimamæssige destruktion, der nu truer over en milliard mennesker på livet. Og magthaverne har kun været socialdemokrater, liberale, konservative og kristendemokrater. Det der populært bliver kaldt "hen over midten". De spillede højt spil fra starten og har nu spillet fallit. Truslen mod en milliard menneskers livsbetingelser er ikke en tom trussel, der måske vil indtræffe. Det er en reel trussel på en milliard menneskers liv, forårsaget af menneskehedens største civilisatoriske højdepunkt, ledsaget af det ligeså højt udviklede vestlige demokrati. Det var så det, det civilisatoriske højdepunkt skulle bruge til.

Peter Hoffmeyer

At være borgerlig(i Danmark i hvert fald) betyder at man aktivt redigerer i problematisk data, systematisk benytter fejlbehæftede regnemodeller og i øvrigt søger at opretholde ignorance på relevante områder, for at hindre ubekvem indsigt i at forstyrre glansbilledet.

Dette gælder selvfølgelig også - og måske i særdeleshed - de forestående klimaforandringer, deres årsag og deres virkning.

Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Erik Feenstra, Niels-Simon Larsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Hvad ville der ske, hvis bossen i Team Saxo Bank gav Anders Samuelsen en golfkølle i hånden, og bad ham om at ramme bolden?
Svar: Hvad hedder et selvmål i golfsprog.

Philip B. Johnsen

Det er politikerne der har besluttet ikke at lytte til videnskaben og ikke formidle til borgerne/vælgerne ærligt, den viden og de advarsler de i ethundrede år har fået, det ansvar bære kun politikerne.

Vores politikerne invester i fossilebrændstof sektoren, vores politikerne er ejere af fossilebrændstof sektoren og understøtter vækst på fossilebrændstof sektoren, vores danske politikere understøtter indirekte, at få solgt et par nye milliarder inder, et par nye milliarder kinesere og nogle milliarder afrikanere deres første ny bil og fordele overskuddet fra forbruget.

Men fakta er naturligvis, at fossilt brændstof afbrænding resultere i de ekstreme menneskeskabte klimaforandringer, der nu accelerere for alvor, det vil ændre alle menneskers livs og overlevelse betingelser de kommende halvtreds år, de ekstreme menneskeskabte klimaforandringer vi har oplevet, blev beskrevet for over ethundrede år siden af Svante Arrhenius (1859-1927) i 1896, da fossilbrændstof blev introduceret for alvor, som afløser til datidens foretrukne energi til fremdrift af økonomien skibe drevet af vinden og begyndende dampkraft, men stærke økonomiske kortsigtede gevinster vandt over klogskab og videnskab allerede dengang i slutningen af attenhundredetallet.

"Er de borgerlige ligeglade med klima?"

JA.

Vores politikere er ikke vores borgernes politikere, vores politikere er private ejere af privat virksomheds egne politikere, med kun deres private kortsigtede økonomiske interesser for øje.

PS. CO2 ophobning fra fossilbrændstof afbrænding og den efterfølgende globale opvarmning og de tilstødende globale stigende klimakatastrofe konsekvenser, er ikke raketvidenskab, benægtere af dette faktum er at betragte som religøse fanatikere.

Philip: Nej det er ikke kun politikernes ansvar. Vi, der har valgt dem, har et medansvar. Politikerne er jo ikke så forskellige fra os selv, så når vi vælger folk, der ikke 'lytter til videnskaben', er det vel fordi vi selv ikke ønsker at høre om det? Den nødvendige politik i denne sammenhæng vil betyde, at vi må give afkald på en masse bekvemligheder, og er vi i virkeligheden parat til det? Vi vil hellere høre vores politikere fortælle, at omstillingen kan ske, uden at det vil koste os noget. Det er rent eventyr.

Philip B. Johnsen

Ole Falstoft du skriver:
"Philip: Nej det er ikke kun politikernes ansvar."

Det skriver jeg ikke det er!

Personlgt ønsker jeg mere ekspertkritisk oplysning til borgerne, politikernes manglende evne til at føre en lødig, ansvarlig og ærligt fuldt oplyst politik til borgerne, bunder i uvidenhed om fakta, landbrugspakken og helhedsplanen kunne bruges til noget, hvis nu sandheden kom frem om udvaskning til vandmiljøet og topskattelettelsernes påstået dynamiske effekter.

Sigge Winther Nielsen den ny ’Deadline’-vært og tidligere embedsmand i Finansministeriet, belyste begavet problematikken med vores danske regering, der ikke er klædt fagligt på til deres opgaver, med sine to indbudte gæster, Jørgen Rosted tidligere departementschef i Erhvervsministeriet 1993-2001 og Noa Redington der fra 7. januar 2008 frem til Folketingsvalget 2015, var personlig rådgiver for Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt.

Det ubehagelige faktum, at danske politikere er amatøragtige gør, at danske politikeres beslutninger er underlødige.

Jeg mener, det er en hastesag, at få rettet op på.

https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-2016-08-31#!/

Philip B. Johnsen

Ole Falstoft
Jeg håber alle læse denne artikel "Political crap", men samtidig overveje, om det der bør bekymre mest, ikke er, at demokratiets manglende evne til at udstille de politiske banditter, blandt de folkevalgte, der muliggør et demokratisk valgte flertal tillader, at det kan ske.

Link: https://www.information.dk/nyhedsblog/2016/09/political-crap
Link: http://www.independent.ie/breaking-news/irish-news/brussels-tax-bill-pol...

Philip: Ok
Men jeg mener ikke problemet er manglende ekspertise bland politikerne. Politik skal helst ikke ende som et 'ekspertvælde'.
Politikere er ikke og kan ikke være eksperter indenfor alle områder
Problemet er mere, at visse politikere hellere vil score lette populistiske point med letfærdig omgang med fakta (f.eks. ved af afvise klimaprognoser med den letkøbte påstand om at 'eksperterne er jo uenige') end forholde sig til fakta.
Hvorfor? Fordi det åbenbart er noget deres vælger belønner dem for.

Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Ole Falstoft
Vælgerne er ikke dumme, jeg formoder, at de fleste vælgere ønsker, at være bedst muligt oplyst om deres stemme på en politiker, tjener vælgernes egen interesse.

Philip: Nej de er ikke dumme. De bryder sig bare ikke om at få at vide at deres behagelige tilværelse ikke længere kan opretholdes.
Churchill oplevede det samme da han i 1938 advarede briterne om at en krig var nært forestående. De syntes han var 'alarmist' og det nok skulle gå med Chamberlain ved roret.
I USA er man tæt på at vælge en person til landet højeste embede, der har et meget letfærdigt forhold til sandheden, og de er stemmer på ham ved det godt, men er ligeglade.
Jeg tror ikke danskerne er meget forskellige af amerikanerne

Philip B. Johnsen

Ole Falstoft
Derfor er det vigtigt, at befolkningen er oplyst om den bedst mulige faktuelle viden, så vælgerne på bedst mulig belyste viden baggrund, kan danne rammen om de politiske diskutioner, det skal sikre politisk debat mellem partierne i TV, pressen og på møder fremføres for vælgerne, på et oplyst grundlag, så vælgerne kan stemme på en politiker og/eller et parti, der tjener vælgernes egen interesse bedst.

Philip: Ja men jeg er enig.

Philip B. Johnsen

Det ved jeg godt, men det vigtig at skrive om.