Leder

MRSA-svineri i Fødevarestyrelsen

Debat
21. september 2016

Som befolkning har vi vænnet os til, at politikere kan finde på at manipulere med sandheden.

Bilag bliver skjult, tal bliver strukket i den ene eller den anden retning for at legitimere en hård beslutning, og embedsmænd bliver presset til at finde juridisk rygdækning for dubiøse lovændringer.

Sådan er det politiske spil.

Mere uforståeligt bliver det, når embedsmænd begynder at misinformere ministrene. Hvis interesser tjener det? Tag nu DR’s dokumentar, Den dag penicillinen ikke virker, fra i søndags.

Dokumentaren afslører, hvordan Fødevarestyrelsen i flere omgange tilbageholdt vigtige oplysninger om, hvordan spredningen af svine-MRSA kunne bekæmpes.

Oplysninger, som skiftende fødevareministre specifikt havde bedt om, og som kunne have haft en afgørende betydning, hvis de var nået frem i tide.

Allerede i 2010 bad fødevareministeren sin styrelse om en plan for, hvordan man kunne forhindre svine-MRSA i at sprede sig. Fødevarestyrelsen spurgte eksperter på DTU til råds.

Fra universitetet lød anbefalingen, at man »som minimum« burde undersøge den relativt lille gruppe af svin i toppen af »avlspyramiden« – altså de svin, som alle andre svin i Danmark nedstammer fra. Hvis avlstoppen var inficeret med MRSA, ville enhver indsats længere nede i pyramiden være nytteløs.

En umiddelbart logisk betragtning. Men den nåede aldrig videre til ministeren. Fødevarestyrelsens veterinærdirektør besluttede at undtage avlstoppen fra undersøgelse. To år senere, i 2012, gentog embedsmænd i Fødevarestyrelsen anbefalingen fra DTU i et notat til ministeren. Men selvsamme veterinærdirektør valgte at slette det pågældende afsnit fra notatet.

Ifølge veterinærdirektøren var Fødevarestyrelsens opgave i de år ikke at kortlægge udbredelsen af MRSA, men at indsamle »mere viden« om sygdommen. Men hvad kunne være mere relevant viden end at finde frem til, hvor sygdommen havde sit udspring?

Imens måtte skiftende fødevareministre gentage over for Folketinget, at der manglede »mere viden«. Uvidende om, at DTU havde foreslået et oplagt og ganske overskueligt sted at sætte ind.

Netop de år, hvor styrelsens vildledning fandt sted, var et gyldent vindue for politisk handling. I den periode spredte svine-MRSA sig eksplosivt blandt både dyr og mennesker. Da Fødevarestyrelsen endelig undersøgte avlsbesætningerne i 2014, viste resultatet, at hele 63 procent var smittet med MRSA – i modsætning til 0 procent blot seks år tidligere.

I samme periode voksede antallet af smittede danskere fra en håndfuld til flere tusinde. I dag smitter bakterien også fra person til person, enkelte er døde af sygdommen, og eksperter vurderer, at det er for sent at stoppe spredningen. Bakterien er løbet løbsk.

Det er skandaløst, at en styrelse på et afgørende tidspunkt tilbageholdt oplysninger for de ministre, der havde magten til at bremse spredningen. Indsatsen mod multiresistente bakterier skal bero på fagligt funderede politiske beslutninger. Ikke på embedsmænds uigennemskuelige beslutninger.

Sagen bliver kun mere forstemmende af, at Fødevarestyrelsen i sine valg tilsyneladende efterkom et ønske fra landmændenes erhvervsorganisation Landbrug & Fødevarer om ikke at give avlsbesætningerne ’MRSA-stemplet’. Det kunne nemlig få »handelsmæssige konsekvenser« for svineavlerne.

Fødevarestyrelsens magtfuldkommenhed har betydet, at flere fødevareministre har manglet vitale løsningsmuligheder på et tidspunkt, hvor vi måske kunne have forhindret spredningen af en multiresistent bakterie.

FN vurderer, at antibiotikaresistens bliver et af de største sundhedsmæssige problemer for menneskeheden i den nærmeste fremtid. I 2050 vil resistente bakterier ifølge FN slå 10 millioner mennesker ihjel om året.

I det store perspektiv er MRSA ikke lige så farlig som resistent tuberkulose, lungebetændelse eller noget så simpelt som en infektion i urinrøret. Men faren består i resistens som fænomen. Den antibiotika, der før har været lægernes første skud i bøssen, mister langsomt sin virkning.

Verden står over for en nærmest uoverskuelig kamp mod resistens, som skal kæmpes i fællesskab og på tværs af landegrænser. Heldigvis har samtlige sundhedsministre i FN netop besluttet at sætte ind mod resistens.

I det spil er Danmark kun en lille brik. Men Fødevarestyrelsen har skubbet brikken i den forkerte retning.

Serie

Vores jord – vores mad

Danske landmænd er tynget af gæld og global konkurrence, og hver dag må en eller flere heltidsbedrifter dreje nøglen om.

Forbrugerne tager samtidig afstand fra de stedse større industrilandbrug og forlanger mere dyrevelfærd, mindre kemi og lokalt producerede fødevarer.

I en ny serie sætter Information i samarbejde med P4-regionerne i Danmarks Radio fokus på, om der er en anden vej for dansk landbrug.

Seneste artikler

 • Tænk, hvis landbruget har en fremtid

  21. oktober 2016
  Meget går den gale vej for de hårdt trængte danske landmænd, som skildret i Informations serie ’Vores jord – vores mad’. Men der eksisterer mange muligheder for at bane vej for omstilling til et mere robust og bæredygtigt landbrug i ny nærkontakt med forbrugerne. Tænk hvis vi greb dem
 • ’Ikke så afgørende, om landbrugs-produktionen består, og landmanden forgår’

  18. oktober 2016
  Eksporten er afgørende for, om der kan skabes liv og beskæftigelse i landdistrikterne, uanset at antallet af bedrifter bliver ved at falde hastigt, mener miljø- og fødevareministeren
 • Hvis jeg er inhabil, er vi alle inhabile for Vorherre

  13. oktober 2016
  Information krænker god presseskik med sine historier om, at jeg var inhabil og korrupt i forbindelse med, at jeg i Promilleafgiftsfonden for Landbrug deltog i behandlingen af en ansøgning, jeg selv havde forfattet
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Til anbefaling hør P1s Orienterings indslag om sagen både fra mandag og tirsdag.
Her har Jesper Tynell et indslag, hvor det høres at Fødevareministeriet også med til at tilbage holde oplysninger til Folketinget.
"Fødevareministeriet involveret i udeladelse af oplysninger til Folketinget i MRSA-sag
20 Sep. 2016,kl. 17:24

Fødevarestyrelsen var ikke alene om at slette centrale anbefalinger fra forskere på DTU om at forhindre smitte af den multiresistente bakterie MRSA fra svin. Fødevareministeriet var også ind over, da anbefalingerne blev slettet fra de papirer, Folketinget fik at se. Af: Jesper Tynell."

Bitten Jensen, HC Grau Nielsen, Erik Nissen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Ja, og hvad sker der så, når der ikke sker noget? Flere mennesker bliver syge. 12.000 regnes allerede for smittede. Hvor mange skal vi op på, før der gribes afgørende ind fra politisk side? Det er strafbart at køre uden cykellygte, men straffrit at gøre folk syge. Det er ikke en forbryderbande, der sidder i toppen, det er det ikke, men hvad er det så?

Bitten Jensen, Kurt Nielsen, HC Grau Nielsen og Erik Nissen anbefalede denne kommentar

Det er værre. Det er terror mod den danske befolkning - ud fra en snæver interessevaretagelse - at handle på en måde, der udgør en akut og reel fare for folkesundheden. At det er endnu værre på globalt plan forværrer blot ansvars- og hensynsløsheden på lokalt plan. Ingen udefrakommende konkret handling kan sammenlignes med den skade, den slags mennesker påfører den danske befolkning.

Leif Høybye, Niels-Simon Larsen, Bitten Jensen, Kurt Nielsen og HC Grau Nielsen anbefalede denne kommentar

Enhver form for tilsyn i Danmark er i bedste fald svagtseende, skeler og er bælgøjede....

Efter at have læst "Mørkelygten" er der intet, der længere kan undre mig.
Magtmisbruget er forværret p.g.a. yderligere begrænsning af aktindsigten og breder sig som en steppebrand.
Min tillid til retssikkerheden og det offentlige er ikke eksisterende.
Måske følgende er lidt uden for nummer og alligevel?
Jeg kæmper som partsrepræsentant for en sygemeldt borger om fuld aktindsigt hos såvel kommunen som Ankestyrelsen. Jeg er forsøgt snydt 5 gange for vigtig dokumentation, som kan medføre at borger får medhold i stedet for kommunekassen. Dette fandt ud af ved at dobbeltchecke.
Den svinske behandling kan også medføre at syge bliver mere syge.
Ankestyrelsen er ikke længere en uvildig instans, og ønsker ikke at svare på journalisters kritiske spørgsmål.

Niels-Simon Larsen, Ebbe Overbye og HC Grau Nielsen anbefalede denne kommentar

Beslutningerne, der er truffet i Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet, sekunderet af Landbrug & Fødevarer afslører folk med en kynisme der kan få enhver fuldfed toppsykopat til at blegne af misundelse.

Hans Larsen, Niels-Simon Larsen og Erik Nissen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Dilemmaet kan ikke være større: Kommer sandheden frem om fortielserne, går ikke blot landbruget nedenom og hjem, men os alle, idet eksporten stopper øjeblikkeligt.
Derfor bliver vi alle syge og til sidst fattige.
Det er klimaproblemet om igen. Det er for dyrt at stoppe forurening, udpining og ødelæggelse.
Hvis der bliver valg nu, vil de fleste partier gå til valg på at fortsætte ødelæggelsen af Jorden.

Nej vi går ikke alle nedenom og hjem hvis landbruget går ned, det vil kun udgøre et lille bump på vejen, men miljøet ville derimod igen blomstre.

Hvad er det korrekte ord for denne form for korruption? Fødevarestyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet er en del af landbruget er en del af det liberale erhverv er en del af regeringen.

Det liberale erhvervsliv er ude af stand til at kontrollere sig selv, og de danske politikere er sovset ind i det liberale erhvervslivs ideologi, gylle, grådighed samt mørkelægningslove, nu har dereguleringen taget overhånd. http://www.aabenhedstinget.dk/nyside/foedevarestyrelsen-daekker-over-lan...

Den ene selvskabte landbrugsplage hærger Danmark efter den anden, 12.000 danskere og 30 millioner svin i de danske stalde smittet med MRSA-bakterien. Alle vidste at Norge i tide havde taget hånd om problemet og i dag er resistentfri, men herhjemme er pengene hellige, alt og alle andre er underordnede, selv menneskeliv.

Bitten Jensen, Kurt Nielsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Peter: Selv den mindste ændring vil sende chokbølger gennem samfundet. Stopper eksporten, ramler det hele. Hævede vi fx flybilletprisen 5% ville flere rejsebureauer gå konkurs. Det er den slags, de er bange for i landbrugstoppen.

Svineriet har også bredt sig til vores sygehusvæsen - et spørgeskema, selv i forbindelse med en harmløs indlæggelse, skal der svares på, om man har været på en bondegård for nylig eller ligefrem render rundt med MRSA - så udbredt er 'forbrydelsen' efterhånden blevet ...