Leder

Fri selvtægt

11. november 2016

Jublende lyder en pressemeddelelse fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann: »Flere frikommuneforsøg har vist sig så lovende, at regeringen nu vil udbrede dem som en mulighed til alle kommuner.«

Og det lyder jo tilforladeligt, når ministeren dernæst blandt de 18 forsøg, som regeringen ønsker at udbrede til alle kommuner, nævner: Mulighed for at reklamere på kommunale hjemmesider og bedre samarbejde i de fælleskommunale callcentre.

Men Venstre er jo Venstre – ejendomsbesiddernes svorne hjælper i kampen mod natur- miljø- og planlægningsmæssige bånd på ejendommens udnyttelse og profitmuligheder.

Det kan bedrøve, men næppe overraske, at fem ud af Venstres 18 nye friheder til kommunerne går ud på at underminere de planlove, som har gjort Danmark til et internationalt foregangsland.

Her er de huller i loven, som Venstre vil åbne for kommunerne: Bagatelgrænse for kommuneplantillæg. Forenklet procedure for ændringer af lokalplaner. Muliggøre generelle dispensationer fra lokalplaner. Hæve grænsen for lokalplanpligt og anvendelse af byzonetilladelser. Forenklet procedure for overførsel fra landzone til byzone uden tilvejebringelse af lokalplan.

Forenklet sagt gør forslagene det nemmere for kommunalbestyrelsen at hjælpe en enkelt ejer til gevinst ved at fritage ejeren fra de love og de planer, der er gældende for at beskytte miljøet og fællesskabets interesser.

Forslagene betyder, at kommunalbestyrelser kan kortslutte systemet, hvis der er en grundejer, som kommunalbestyrelsen meget gerne vil gøre noget godt for – også økonomisk. Til gengæld venter der grimme overraskelser til lokalområdets øvrige beboere, der har været med til at drøfte de planer, der nu gælder for området, og som har indrettet sig i tillid til dem.

Når Danmark overhovedet indførte plansystemet i 1970’erne, skyldtes det 1960’ernes skandaler om kommunale vennetjenester og lemfældighed i byudviklingen. En genindførelse af den fri selvtægt bekymrer åbenbart ikke Venstre.

Til gengæld bør det vække alarm i det Folketing, der skal åbne lovadgang til at slippe selvtægten løs.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Er det første gang du skal stemme til et folketingsvalg?
Vi giver alle førstegangsvælgere gratis digitalt abonnement under valget.

Tilmeld dig

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Elisabeth Andersen
  • Kurt Nielsen
  • Torben K L Jensen
  • Hans Larsen
  • Lise Lotte Rahbek
  • Erik Jensen
  • Niels Duus Nielsen
Elisabeth Andersen, Kurt Nielsen, Torben K L Jensen, Hans Larsen, Lise Lotte Rahbek, Erik Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Jens Erik Starup

Så vidt jeg kan se, har det nu ikke hidindtil været vanskeligt for politikerne at hjælpe vennerne.
Lokalplaner ændres raskvæk. Høringssvar behøver man jo ikke nødvendigvis at tage seriøst.

EU vedtog engang subsidarietets princippet. Kort : Beslutninger skal tages så langt nede lokalt som muligt.
Det blev ikke til noget. Tværtimod.
Sådan går det også med den ikke-liberale regering og partiet Venstres forsøg på samme.
Uddelegering, decentralisering, nærdemokrati og personlig frihed er fortid i dette big mother land.