Leder

Skandalen om skandalen i SKAT

Debat
17. december 2016

Skandalerne vælter ud af SKAT, og nu er håndteringen af den hidtil værste af slagsen blevet en skandale i sig selv.

I går eftermiddag aftalte et bredt flertal i Folketinget at gennemføre en advokatundersøgelse af milliardskandalen om udbytteskat.

Kun Enhedslisten og Alternativet står uden for aftalen.

De ønsker sig en undersøgelseskommission, og det krævede også DF, De Radikale og SF. Men onsdag skiftede DF holdning og gik med på skatteminister Karsten Lauritzens (V) ønske om en advokatundersøgelse, »der så til gengæld er en hurtigere undersøgelsesform«, som partiets finansordfører, René Christensen, sagde til Politiken.

Og i går fulgte De Radikale og SF – antageligt med den begrundelse, at aftalen om en advokatundersøgelse alligevel ville blive indgået, og de lige så godt kunne forsøge at få indflydelse på den.

En undersøgelseskommission er det kraftigste instrument til at afdække en sag, som Folketinget kan tage i brug.

Den kan gennemgå alle relevante dokumenter, og i modsætning til en advokat, der alene gennemfører en undersøgelse baseret på skriftlige dokumenter, afhører en kommission også implicerede embedsmænd og politikere under vidneansvar.

Det er femte gang, at skandalen om udbytteskat nu skal undersøges. Først har Intern Revision i SKAT, dernæst Rigsrevisionen, så SKAT’s Borger- og retssikkerhedschef og senest Kammeradvokaten gennemgået sagen.

I det lys savner det mening at bakke op om en advokatundersøgelse med den begrundelse, at den går hurtigere end en kommissionsundersøgelse. Efter fire mindre undersøgelser er det ikke hurtighed, men grundighed, der er brug for.

Hvis vi et øjeblik dvæler ved sagens substans, står det klart, at en tilbundsgående undersøgelse er påkrævet. Når vi hører om skatteskandaler, er der normalt tale om, at skattevæsenet har forsømt at inddrive skat.

Men i sagen om udbytteskat har SKAT simpelthen udbetalt hvad, der skønnes til rystende 12,3 milliarder kr. fra den danske statskasse til udenlandske svindlere. Og det kunne vel at mærke ske, fordi SKAT ikke kontrollerede, om de pågældende faktisk ejede aktier i danske selskaber og havde indbetalt udbytteskat til Danmark – hvilket var forudsætningen for, at de havde krav på refusion af udbytteskatten.

Som Rigsrevisionen har påpeget, reagerede SKAT igennem flere år ikke på klare advarsler om problemer med udbytteskatten. Og da udbetalingerne af udbytterefusion steg med 1.300 procent i perioden januar 2012 til august 2015, fik det ikke SKAT til at undersøge årsagen.

»Tværtimod var SKAT i gang med at oplære nye medarbejdere for bl.a. at kunne håndtere et stigende antal refusionsanmodninger, da SKAT modtog oplysninger udefra om den formodede svindel,« noterede Rigsrevisionen i sin rapport.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har længe argumenteret med, at en kommissionsundersøgelse er for langsommelig. Et notat fra Skatteministeriet udstiller absurditeten i argumentet.

Ifølge Berlingske afviser ministeriet i notatet en kommission med den begrundelse, at hvis »en undersøgelse af udbyttesagen skal bero på andet end skriftligt materiale«, så »tyder foreløbige undersøgelser i SKAT og Skatteministeriet på, at der vil skulle afhøres mere end 100 medarbejdere«.

Med andre ord er det ifølge Skatteministeriet relevant at afhøre ganske mange vidner – og på den baggrund når ministeriet frem til, at der ikke skal afhøres nogen overhovedet. Et ræsonnement, der er så paradoksalt, at det vist taler for sig selv.

Skulle man tage bekymringen om varigheden af en undersøgelse alvorligt, kunne man pege på, at det inden for de senere år er lykkedes at gennemføre langt hurtigere kommissionsundersøgelser end tidligere tiders, eksempelvis den berygtede Farum-kommission, der var 10 år undervejs.

Både Skattesagskommissionen og Statsløsekommissionen fik således begrænset tid til rådighed og gennemførte deres undersøgelser på henholdsvis to og fire år.

Men alligevel har et bredt flertal i Folketinget altså fundet sammen om at iværksætte endnu en mindre undersøgelse af den gigantiske skandale om udbytteskat.

Det er i sig selv en skandale, og det er vanskeligt at afvise mistanken om, at skatteministeren og hans embedsmænd, der har arbejdet målrettet på at undgå en undersøgelseskommission, måske slet ikke ønsker sagen undersøgt til bunds.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Skattekorthuset skælver og ryster samtidig velfærdssamfundet

Formentlig har de fleste danskere betalt deres skat med den opfattelse, at de bliver forvaltet sikkert. De seneste to sager med svindel og potentiel svindel mod skat er tilsyneladende fremkaldt på baggrund af sløset omgang med sikkerheden mhp. at spare nogle ansatte i skat.

Jeg har personligt hørt direkte fra medborgere, som tager chancen med at snyde i skat og snyde alle andre, som betaler deres skat iht. gældende regler. Det kan selvfølgelig være snak.

Under alle omstændigheder så er situationen mildest talt undergravende for tilliden til vores velfærdssamfund, som finansieres af vores indbetalte skatter.

Hvilke politiske partier kan mon have interesse i at skabe en sådan mistillid? Og samtidig måske selv drage fordel af den elendige og helt uansvarlige kontrol.

Det er måske den største trussel mod veldfærdssamfundet, som er set i mange år.

Det hjælper ikke på noget som helst, de potentielt skyldige prøver at skjule årsagerne til at skattekorthuset er uden fundament.

Anne-Marie Krogsbøll, Malan Helge, Jens Winther, Erik Feenstra, Bill Atkins, Max Hansen, Mads Berg, Bjarne Andersen, Allan Stampe Kristiansen, Torben Skov, Flemming Berger, Arne Lund, Torben Bruhn Andersen, Anne Eriksen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Kan Finansministeriet ikke lave en gennemregning af hvor mange mia. kr.. det har kostet Danmark , at Fogh Rasmussen og Kristian Jensen omlag SKAT OG TOLD til SKAT, udflytninger og mange nedskæringer. Det blev gjort i skjul af at Nordsøolien i 00érne fyldte Statskassen op.

Tænk hvis Skat ikke var omlagt og nedskåret hvor meget kunne "vi" ikke have udviklet i Danmark sammen med overskuddet fra Nordsøolien.

Anne-Marie Krogsbøll, Malan Helge, Erik Feenstra, Torben Arendal, Max Hansen, Mads Berg, Bjarne Andersen, Bill Atkins, Allan Stampe Kristiansen, Torben Skov, Torben K L Jensen, Janus Agerbo, Kristian Rikard, Arne Lund, Torben Bruhn Andersen, Randi Christiansen og Peter Wulff anbefalede denne kommentar

Selvfølgelig skælver de i SKAT. Nogen i SKAT sidder med ansvaret og nogen af pengene. Vi må erkende at korruption og nepotisme er hverdag i vort land. Hvor mange af pengene står på konti ejet af skattemedarbejdere? Skattedirektøren fik 2 millioner i fratrædelse for uduelighed. Det tog en krig at give ham sparket.

Ingen er åbenbaret interesseret i at opklarer sandhedet i dette spil, vi som samfund lider under.

Enhver skoleelev med interesse for danske aktier ville have opdaget bedrageriet!

Anne-Marie Krogsbøll, john andy houbo Pedersen, Allan Stampe Kristiansen, Sup Aya Laya, Egon Stich, Helene Kristensen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Det mest pinlige her, synes jeg, er at advarsler og handlinger på den skandale her foregik under en "rød" regering og at disse nu mere eller mindre drager den nuværende regering til ansvar. Ærlig talt: her er der måske en af årsagerne til politikerlede: det er altid de andre som er skyldige.

Anne-Marie Krogsbøll, john andy houbo Pedersen, Sascha Olinsson, Jens Winther, Benny Jensen, Jens Falkenberg, Torben Skov, Finn Thøgersen, Flemming Berger, Steffen Gliese, Arne Lund, Jørn Andersen, Søren S. Andersen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Det udstiller deres iver for at beskylde arbejdsløse og indvandrer for, at være grunden til pengemanglen i statskassen.

Jeg har længe haft det indtryk, at den manglende interesse for skattehullet, kom af at de kun ser det som et problem, at ikke venner opdagede hullet.
Og bliver tingene undersøgt så bliver vennerne også fundet.

Erik Feenstra, Bill Atkins, Egon Stich, Bjarne Andersen, Torben Skov, Anders Graae, Randi Christiansen, Anne Eriksen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Der er sikkert nogle af de udenlandske firmaer der er ejet af danskere, det er sikkert ikke nok at sende sine penge i skattely, man vil have mere og mere og mere...

Randi Christiansen

Sagen understreger de politiske lederes inkompetence og/eller korruption. Der er bare for mange dårlige sager i det politiske ledelseslag.

Og nu viser det sig, at udflytningen af offentlige arbejdspladser i stedet for besparelser vil koste årlige millionbeløb. Og samtidig tager jagten på de økonomisk underpriviligerede åbenbart ingen ende.

Malan Helge, Jens Winther, Bill Atkins, Mads Berg, Jørn Andersen, Bjarne Andersen, Allan Stampe Kristiansen, Torben Skov, Carsten Wienholtz, Torben Bruhn Andersen, Kim Houmøller og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

En uvildig advokatundersøgelse kan vist være god nok. Opdraget "gælder både det administrative ansvar i SKAT og Skatteministeriet samt ministres rolle i sagen". Undersøgelsen kan munde ud i, at der rejses yderligere sager, hvis det indkredses, hvem eller hvad der har været skyld i miseren.

Var det ikke en advokatundersøgelse, der mundede ud i Rigsretssagen i Tamilsagen?

Morten P. Nielsen

Enig, Michael. Man skal ikke kimse af en god advokatundersøgelse. Så længe det ikke er Kammeradvokaten - det er som ræven, der vogter gæs.

Bill Atkins og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg tvivler på, at dem som har udnyttet hullet, er i ledtog med politikere og ansatte i Skat. Det er desværre nok mere sandsynligt, at politikernes agenda har været magten for karrierens skyld, og at skandalen er et udslag af en overdreven spareiver - ligesom med ideen om at fjerne velfærd for at bevare den - kombineret med elendig politisk ledelse, mange skiftende ministre med begrænset erhvervserfaring, viden og interesse for området og en presse, som i mange år har haft påfaldende stort fokus på nogle negative sider ved skattekontrol, alt dette i en tid, hvor mantraet under skiftende røde og blå regeringer har været, at det i endnu højere skulle kunne betale sig at tjene penge.
De manglende inddrivelser af et andet utroligt stort milliardbeløb er næppe heller et ledtog med hr og fru Hansen på kanten af samfundet, men den skandale og senest tilkomne potentielle momssvindel for milliarder plus øvrigt forventeligt kaos som måtte være under opsejling, gør særlig ondt, når man ser, hvordan veltalende jakkesæt på skatteyderfinansierende mediekurser for magtens skyld har rippet velfærden i stedet for at trimme og udbygge den.
Jeg var i går på julebesøg i to forskellige hjem med ældre mennesker, og var grædefærdig over at se det tykke lag af sundhedsskadeligt skidt, som de må leve i med blot en times rengøringshjælp hver fjortende dag. I den ene lejlighed var vinduerne dertil dækkede af et tykt lag af skimmelsvamp og ikke egnet til menneskebolig, og begge steder var folk plastret til efter fald som følge af håbløse kampe for at klare hverdagen på egen hånd, når nu hverken plejehjem eller ældreboliger med støtte er inden for rækkevidde. Det er mennesker, som har betalt skat i et langt liv og som stemmer til folketingsvalg men som forstår meget lidt at politikernes dygtige krumspring, og så er systemets usle behandling og indretning heller ikke der økonomisk set nogen god ide. Men sådan må det være, når politikere uden visioner skal belønnes med poster for at den øverstes kabale kan gå op inden han eller hun selv fortsætter karrieren i udlandet.

Anne Schøtt, Anne-Marie Krogsbøll, Olav Bo Hessellund, Torben Arendal, Jonathan Smith, Bill Atkins, Egon Stich, Mads Berg, Carsten Mortensen, John S. Hansen, Jørn Andersen, Bjarne Andersen, Torben K L Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Bruhn Andersen, Niels Duus Nielsen, Flemming Berger, Steffen Gliese, Ib Christensen og john andy houbo Pedersen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Men i sagen om udbytteskat har SKAT simpelthen udbetalt hvad, der skønnes til rystende 12,3 milliarder kr. fra den danske statskasse til udenlandske svindlere. Og det kunne vel at mærke ske, fordi SKAT ikke kontrollerede, om de pågældende faktisk ejede aktier i danske selskaber og havde indbetalt udbytteskat til Danmark – hvilket var forudsætningen for, at de havde krav på refusion af udbytteskatten.
Det kan gerne være at politikere og de højere embedsmænd er ansvarlige, men hvem fanden er det man ansætter ? Nu har jeg inden for 14 dage fået to smaskforkerte oplysninger om hvorledes udbetaling Danmark vil opkræve de 1405 kr jeg har for meget i folkepension 2015. En god tudse som systemet ikke er stand til at indkræve uden der efter mange mystiske omregninger bliver meddelt at jeg i 12 måneder til næste år skal betale 1885 om måneden for at afdrage pengene. Da jeg reagerede på vrøvlet fik jeg at vide at jeg skulle se bort fra den over e-boks sendte meddelelse og at der i januar vil komme en opkrævning. Jeg tvivler.

Anne-Marie Krogsbøll, Torben Arendal, Jonathan Smith, Bill Atkins, Mads Berg, Carsten Mortensen, Allan Stampe Kristiansen, Finn Thøgersen, Sup Aya Laya, Niels Duus Nielsen, Kristian Rikard, Steffen Gliese, Kim Houmøller, Ib Christensen og jørgen djørup anbefalede denne kommentar

Det hele er ikke så mystisk, for det er jo let at se hvornår problemerne for alvor begyndte: Den 22. november 2001 da Fogh-regeringen tiltrådte, og Kr. Jensen blev skatteminister.
Han skulle afvikle skattevæsen som Venstre altid har sett som noget naturstridigt, og som en hæmsko for enhver fri udfoldelse for bønder, krejlere og prangere.
At det så fortsatte under Thorning-regeringen gør kun ondt værre, og viser hvor inficeret den var af neo-liberal tankegang.

Anne Schøtt, Anne-Marie Krogsbøll, Peter Jensen, Sascha Olinsson, Erik Feenstra, Torben Arendal, Jens Wolff, Bill Atkins, jørgen djørup, Egon Stich, Espen Bøgh, Mads Berg, Carsten Mortensen, John S. Hansen, Jørn Andersen, Bjarne Andersen, Torben K L Jensen, Sup Aya Laya, Bjarne Bisgaard Jensen, Randi Christiansen, Ib Christensen, Niels Duus Nielsen, Morten Balling, Flemming Berger og Olav Bo Hessellund anbefalede denne kommentar
Kristian Rikard

Jeg har været udsat for noget, der ligner jens peter hansens oplevelse, bortset fra,
at i mit tilfælde har det varet 3,5 (læs TRE ET HALVT) ÅR. Og dette enerverende
Marathonløb (alt. hr. Sisyphos) med breve ca. hver eller hver anden måned er mundet
ud i, at jeg skal afbedrage godt 700 kr. månedligt i 2017, baseret på ændrede ligninger
i 2013, 14, 15 og 16.
Når jeg tænker på hvor mange mandetimer, der er brugt på sagen, er jeg i tivl om
jeg skal græde eller slå en hysterisk latter op!

Flemming Berger, Carsten Mortensen og Arne Lund anbefalede denne kommentar

Er der ikke lige én, der kan forklare mig, hvordan jeg skal goere det ?

Det er maaske ikke for sent ... saa laenge den lille (paastaaede) slyngel sidder ved rorpinden, gaar den jo nok igen.

Jeg staar faktisk og mangler en Mio. eller to, eller tre, eller ...

Flemming Berger, Torben Arendal og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Alan Strandbygaard

Gu' er regeringspartierne ikke interesserede i at SKAT fungerer. Ikke FOR effektivt. Der skulle gerne være sikre huller for de mest velhavende - både enkeltpersoner og virksomheder.

Næ, det er helt fint at SKAT ikke kan fungere. ikke sandt?

Per Jongberg, Flemming Berger, Torben Arendal, Bill Atkins, Egon Stich, Mads Berg, Kim Houmøller, John S. Hansen, Jørn Andersen, Bjarne Andersen, Ib Christensen, Sup Aya Laya, Flemming S. Andersen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Kunstig koma - kalder man det SKAT er lagt i af Andersen-klanen.

Finn Thøgersen

Det skal nok betragtes som en ren syltekrukke

De første advarsler kom i 2010, svindelen fortsatte og accelererede under 5 R-SF-S skatte ministre i Thorning regeringen og blev så først aflivet et par måneder efter V regeringen kom til

Med andre ord berører det 8 skatteministre fra 4 partier (V-R-SF-S) der tilsammen har flertal.
Derudover er en række ledende embedsmænd fedtet ind i det, så alle "gode" kræfter vil modarbejde en reel opklaring.

Vi kan som minimum konstatere at det ikke er noget en (eller flere) skatteministre direkte har påtvunget administrationen, for så ville der ved hvert af de mange ministerskifter ligge en haste indstilling fra ledelsen i SKAT om at ændre praksis og det kunne være sket få dage efter den nye minister var tiltrådt.
I stedet tog det ca 2 måneder fra valget til praksis blev ændret, hvilket mere lugter af en "ja, så har vi vist også et mindre problem..." note at sted i bunken

Mao lugter det af at den øverste ledelse i SKAT tidligt i forløbet i en regnearksøvelse har vurderet at det ikke var nødvendigt at bruge tid på at checke den slags småpjat.
Da omfanget efterhånden vokser og vokser har man så fastholdt at der ikke var noget problem, ansæt nogle flere folk hvis det kniber med at følge med...

Hvorfor besvære sig med at føre borgerlig nedskæringspolitik, som ingen alligevel vil vide af, når Venstre blot kan fyre halvdelen af skattemedarbejderne, stikke resten et udueligt IT-system og ignorere alle revisionsrapporter siden 2003. Så fosser pengene jo af sig selv ud af statskassen: Udbytteskat. Momsrefusion. Virksomhedsskat. Skattely. Sort arbejde. Hvidvask. Flere 100 mia. kr. År efter år.

Der burde kunne laves en spændingsserie på TV, så alle os, der ikke tror vores egne øjne, i det mindste kan få lidt underholdning ud af Venstreregeringens langsigtede undergravning af det danske samfund. Bedrag på Borgen - kunne være arbejdstitlen.

Tue Romanow, Flemming Berger, Erik Feenstra, Torben Arendal, Per Torbensen, Jens Thaarup Nyberg, jørgen djørup, Ebbe Overbye, Niels Duus Nielsen, Mikkel Kristensen, Mads Berg og John S. Hansen anbefalede denne kommentar

Jeg synes meget tyder på, at de største forbrydelser i dette land bliver begået af myndigheder og forvaltningerne.

Per Jongberg, Egon Stich og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Lad os endelig få en billig undersøgelse. Der er jo ingen, som drages til ansvar alligevel.

Nøh, ansvaret skal jo placeres af vælgerne ...

... og de trækkes jo rundt ved snuden af mediemagten, uden at kunne huske fra næse til mund. Øv, en depri søndag.

Peter Jensen, Flemming Berger, Holger Madsen, Erik Feenstra, Torben Arendal, Jens Thaarup Nyberg, Ebbe Overbye og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar
Søren S. Andersen

Skattelovgivningen er ekstremt kompliceret, SKAT er meget stort og uoverskueligt, og det samme er SKATs IT-systemer. Det kræver stor faglig indsigt, megen visdom og høj intelligens af den øverste chef tilnærmelsesvis at kunne overskue det hele og uddelegere til de rigtige medarbejdere.

I de senere år er chefstillingerne i SKAT blevet besat af folk, der kom "udefra", og som har været helt uden faglig skatterelevant viden og helt uden kendskab til SKATs nøglemedarbejdere. Der er blevet skåret ned og flyttet rundt på medarbejderne, og af hensyn til "kønsligevægten" har man foretrukket at udnævne kvinder frem for mænd. Hertil kommer, at der fra alle sider er blevet ført hetzt mod SKAT, der har skræmt folk væk fra institutionen og fået de tilbageblevne til at skamme sig over deres arbejde.

Det siger sig selv, at det kun har kunnet gå galt. Helt galt.

Jeg gættet på, at det går med advokatundersøgelsen, som det plejer med den slags undersøgelser: Der bliver afgivet en masse modstridende forklaringer, og det er umuligt for undersøgeren at finde ud af, hvem der taler sandt, og hvem der lyver. Kort sagt er der al mulig grund til at tro, at undersøgeren ikke finder ud af nogen verdens ting.

Nu vil skatteministeren så opdele skat i en række mindre styrelser, hvilket givetvis vil få SKAT til at drukne i kompetencestridigheder. Opbygningen af "Det nye skattevæsen" anslås til at koste 7 mia. kr. Vil det gå bedre af den grund? Gu' vil det da ej!

Ligesom med Irak og Afghanistankrigen vil V ikke stå til ansvar for noget som helst i deres religiøse opfattelse af deres liberale idegrundlag og ideologi, - som den bedste et samfund kan ønske sig!

Som "arne lund, 2016 - 16:31" så rigtigt også udtrykker forløbet i store træk.

Det afgørende skred sker i 2004-5 hvor skatteministeren lader 4 - 600 medarbejderes afskedige efter ,der er indgået en kontrakt om et nyt elektronisk opkrævningssystem(EFI), - men systemet er ikke en hyldevare, så der går flere år inden det kan tages i brug.

Regeringen V, K og O kalder det for "hjemtagelse af rationaliseringsgevinsten", - det so rigsrevisionen siden udtaler sig således om: "man kan ikke høste før man har sået"("), og dermed fastslår de med al tydelighed, at man ikke kan afskedige medarbejderne før systemet er idriftsat og erstatter medarbejdernes arbejdsindsats!

Siden fortsætter denne nedskæring af medarbejderne i skat gang på gang i hele perioden hvor skatteminister Kristian Jensen har ansvaret .

En sølle sparekasseassistent fra det østlige udkants-Danmark, der ikke har lært, at man ikke kan afskaffe bogholderiet, uden det giver problemer om hvor økonomien befinder sig.

Det var sikkert en meget lille sparekasse, hvor man dyrkede ærter og æbler ude bagved, som man solgte ved vejkanten i sommerperioden, og hvor Kristian Jensen så gik og vandede ærter og æbler hver dag.

Det er ikke synligt at evnerne rækker til at en skatteministerpost, og måske end ikke til at "lede et pissoir på et bryggeri"!

Det hænger i øvrigt fint sammen med den ellers førte politik i de år(2001-11), hvor boligboblen fik lov til at vokse indtil krisen i 2008, så vi ikke alene stod med en udefrakommende krisen, men sandelig også havde skabt vor egen indre økonomiske sump, med V, K og O(DF) og hvor V ved AFR havde hovedansvaret herfor, som blev kaldt "den nye tid økonomi"(!), dengang vi kunne "købe hele verden"(!), - javist, men igen med hjælp fra "kreativ bogføring" efter AFRs model fra tiden som minister i Schlütter regeringen, hvor AFR måtte træde af som økonomiminister, for simpel bogføring forstod han sig ikke på!

Det havde vi så ikke råd til lige der, - men hvordan skete det, at boligboblen fik lov til at vokse uden regeringens indgriben herimod?

Det som det siden er sagt af en V politiker; "at flytte lommeuld fra højre lomme til venstre lomme", idet noget af den statslige gæld blev flyttet fra staten til boligejerne, som såkaldt "friværdi", hvilket regeringen brystede sig med, og som boligejerne belånte lystigt til "udekøkkener, spabade, samtalekøkkener, luksus-safariture til hele familien, nye biler osv., osv., men da krisen kom og deres boligværdi faldt dramatisk, klynkede de og ville have hjælp fra staten - de andre skatteyder til at betale deres forbrugsfest af den "falske friværdi", - noget de andre skatteydere ikke havde været med til, men blev pålagt, og som var helt uretfærdigt.

Samtidig var den finansielle sektor nødlidende, og fik bankpakker i læssevis a' 500 mia. hver gang., - i alt garanterede V, K og O(DF) for omkring 2.600 mia. for sektoren, og det tjente sektoren godt på i årene der fulgte.

En lidt for tidlig opgørelse fra statens skraldebøtte selskab "finansiel stabilitet" opgjorte gevinsten til staten på 18 mia. fra den finansielle sektor, - men så var der ikke medregnet en udgiftspost på omkring 60 mia., som der blev gjort opmærksom på, så det reelle tab for staten i stedet på omkring 45 - 50 mia. for den finansielle sektor.

Regeringen V har siden sin tiltrædelse videreført sin halsløse boligpolitik for ejerboliger, og en ny boligboble ligger og venter lige om hjørnet, sådan som boligpriserne stiger og stiger.

Vores økonomiske samarbejdspartnere OECD og ECB kritiserer og har gjort det hvert år i mange år, at den private gæld er alt for stor, men regeringen lader det blot fortsætte.

Det er som om de tror på at gælden i mursten for ejerboliger er en opsparing, som landet er i besiddelse af som en fast værdi, og når der alene tilføres større gæld bliver det større opsparing, men sådan virker det bare ikke.

Da det amerikanske elselskab ENRON gik konkurs viste det sig at man havde bogført udgifter som indtægter, - og vist så det fint ud til at begynde med, men korthuset fald som bekendt sammen, og det samme vil ske for dansk økonomi, med mindre regeringen skifter kurs i opfattelsen af hvad det er gæld og hvad der er reel opsparing.

- Jaman, vil nogle nok sige, "vi har overskud på 20 mia. på handelen med udlandet", - javist, men det opvejes slet ikke når der samtidig stiftes gæld(obligationer og pantebreve) for flere hundrede mia. i boligsektoren på ejerboligmarkedet løbende, og det betragtes som "friværdi".

Det er derimod gæld - arbejdsgæld, der skal arbejdes af på de næste mange år, 25 - 30 år, og hvem ved om der overhovedet findes de arbejdspladser i samfundet der kan betale denne gæld til sin til?

En afledet effekt af den stiften gæld - som opsparing, til allerede stiftet gæld, der også regnes for opsparing(flask friværdi) og som den finansielle sektor med de nye regler efter krisen skal værne sig imod, - så siden affødes øgede afgifter til boligejerne i form af øgede gebyrer(bidragssatser) af den ene og anden slags til boligejerne.

Tue Romanow, Malan Helge, Erik Feenstra, Ib Christensen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

En lille rettelse, der skulle selvfølgelig have stået: "det vestlige udkants Danmark" og ikke, som jeg fik skrevet "det østlige udkants Danmark", - der er trods alt en forskel.

Michael Kongstad Nielsen

Jeg skal lige korrigere min egen kommentar fra igår:
Det var ikke en advokatundersøgelse, der gik forud for rigsretssagen mod Ninn- Hansen, det var Ombudsmanden og derefter en 'Undersøgelsesret' ledet af højesteretsdommer Mogens Hornslet. Den type undersøgelse findes ikke længere,
http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Jura/Retspleje_og_do...
men er erstattet af en 'Undersøgelseskommission', som EL og Alt. ville have.

Jeg nægter dog at tro, at en uvildig advokatundersøgelse ikke skulle kunne opklare denne sag. Bemærk, at der ikke skal føres vidner og ikke foretages afhøringer - kun skriftlige akter indgår i undersøgelsen. Men aktindsigten er ubegrænset. Advokatfirmaet må hurtigt kunne spore sig ind på de centrale dokumentsteder de relevante år, og så gnave løs indtil de rammer noget der smager af ledelsens svar på advarsler osv., hvem gav ordre til hvad, hvordan ekspederedes refusion af udbytteskat, hvilke interne retningslinjer, referater, notater.

Jens Thaarup Nyberg

"Hvorfor besvære sig med at føre borgerlig nedskæringspolitik, som ingen alligevel vil vide af, når Venstre blot kan fyre halvdelen af skattemedarbejderne, stikke resten et udueligt IT-system og ignorere alle revisionsrapporter siden 2003. ..."
Jamen, er det ikke netop borgerlig nedskæringspolitik.

Malan Helge, Torben Arendal og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Samarbejdet mellem SKAT og bedragere er en kendsgerning!

Flere revisorer advarer om frit spil for fusk med positiv moms. Firmaer kan uden kontrol beholde moms for milliarder i manøvre hidtil overset af Skat.
Statskassen kan være blevet snydt for flere momsmilliarder.
Flere eksperter advarer om, at snyd med afregningen af den positive moms kan udgøre et langt større problem for staten end udbetalingen af den negative moms.
(Børsen)

Hvornår er undladelse kriminelt for en minister. Karsten Lauritzen Venstre har formået at skabe en svikmølle for virksomhedernes skattesvindel.

Flemming Berger, Jens Thaarup Nyberg og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Karsten Lauritzen, garanterer at man nu sikre sig at det firma der kræves udbytterefusion for overhovedet eksistere. Men altså ikke om firmaet har udbetalt udbytte, og ikke om den der kræver udbytte har ejet aktier i det pågældende firma. Ej heller om det krævede beløb er rigtigt.

Historien beretter intet om de andre svindelområder: Momsrefusion. Momsindbetaling. Virksomhedsskat. Skattely. Sort arbejde. Hvidvask.

Regeringschefen, han snakker robotter og disruption oa. han ikke skal interessere sig for. Lars Løkke pisser os op og ned ad ryggen.

Ja rent faktisk mener han vi er for dumme:

Statsministeren: Danskere skal have mere uddannelse
https://www.information.dk/telegram/2016/12/statsministeren-danskere-mer...

Svindel med Momsrefusion:
Ifølge Politiken modtog Skat i 2010 anmodninger om momsrefusion for 160 milliarder kroner, men sidste år var det tal steget til 226 milliarder kroner.

https://www.information.dk/telegram/2016/05/skatteadvokat-simpelt-svindl...

Uden kontrol. Læg mærke til skatteminister Karsten Lauritzens skæve smil.

Ib Christensen, Ebbe Overbye, Peter Jensen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Den lille svindler og co

Thorbjørn Thiesen

Ingen kommisions undersøgelse! Det tager for lang tid og så er den grundig. Den kunne måske afsløre endnu engang at den ideologi som landet styres af er fuldstændig tosset.

Milliadkuppet er en DR-dokumentar som på ganske traditionel vis - og af politiske årsager - forsøger at snige sig udenom hvad der virkeligt er foregået. https://www.dr.dk/tv/se/milliarddokumentaren/-/dr1-dokumentar-milliardku...

Journalisterne interviewer den eneste som er tiltalt i sagen, for at lefle til danskernes retfærdighedssans; medarbejderen sad ene mand tilbage i afdelingen for at stemple blanketterne, uden mulighed for at undersøge om udbetalingerne var berettiget, nuværende chef sad ovre i jylland, tidligere chef havde gentagne gange råbt vagt i gevær uden held og arbejder derfor ikke længere hos Skat.

Så jagter journalisterne storsvindleren i Dubai uden held, man må håbe på at de har fået en god tur ud af det.

Ikke ét ord om de 8 Skatteministre som bevidst har smadret Skat, ikke et ord om hvem som er de virkelige ansvarlige. Vis os en dokumentar om dem som er Mastermind bag Minimalstaten, men så ville journalisternes egen fremtidige karierer nok blive smadret.

Ikke et ord om de polititiske partier som har leveret ministre for at udføre det virkelige Milliardkup som løber op i trecifrede milliarderbeløb. Diverse regeringer har bevidst kørt Skat i grøften for at fjerne velfærden og skabe minimalstaten. Dette har haft forfærdelige konsekvenser for hundrede tusinder af mennesker i bunden af samfundet, som har fået fjernet en stor del af deres eksistensgrundlag.

https://www.dr.dk/nyheder/penge/skat-medarbejdere-det-er-alt-nemt-virkso...

"Skats egne tal viser, at de årligt kun kontrollerer tre procent af de virksomheder, der er i Danmark". "Hver tiende virksomhed snyder ifølge undersøgelsen bevidst. Groft sagt kan virksomheder i et eller andet omfang afregne, angive og betale det, de har lyst til". "Flere medarbejdere, som DR Fakta har talt med, mener, at der er en direkte sammenhæng mellem de mange nedskæringer i Skat og den manglende kontrol af virksomhederne".

"Skatteminister Karsten Lauritzen (V) erkender, at Skat har problemer med at inddrive skatten. Men han mener ikke, at flere kontrolmedarbejdere er løsningen". "Det er forældet og gammeldags at tro, at man alene løser Skats opgaver med at få den rigtige skat ind, ved at ansætte flere kontrollanter".

Randi Christiansen, Jens Thaarup Nyberg, Ebbe Overbye og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Hvad er ikke forældet?

Peter Sterling citerer 20. dec. 2016 kl. 23.20:
"Skatteminister Karsten Lauritzen (V) erkender, at Skat har problemer med at inddrive skatten. Men han mener ikke, at flere kontrolmedarbejdere er løsningen".
"Det er forældet og gammeldags at tro, at man alene løser Skats opgaver med at få den rigtige skat ind, ved at ansætte flere kontrollanter""

Hvis Karsten Lauritzen virkelig har sagt det, kan der være mindste én af tre årsager til det:

1. Han vil beskytte sig selv.
2. Han vil beskytte sine vælgeres interesser.
3. Han vil have, at folk selv holder op med at snyde.

Der kan muligvis også være andre grunde. Men blot én af de tre årsager er nok til, at han bør finde sig et andet job.

PS: DR-udsendelsen om den "ensomme" sigtede skattekontrollant og skattesnyderen i det skattefri område i Dubai synes at høre under udsendelseskategorien "dramatisk infotainment". Ingen blev klogere og ingen fik håb om en bedre fremtid for de lydige skatteydere som alle er med til opretholde det danske velfærdssamfundet. Det må kunne gøres bedre.

Lad os hører ministerens/ministrenes ansvar og hvem der er den reelle ansvarlige i Skat. Det er helt sikkert svært at redegøre for denne ubegribelige sag, hvor den ene minister efter den anden på tværs af partierne er sunket ned i kviksandet. Man kan frygte manglende vilje til at afklare og forbedre forholdene i Skat. Sagen er indlysende ikke karrierefremmende.

jens peter hansen

Man kan kun håbe på at der fra nu af bliver ryddet op og især at man bruger tiden i SKAT til andet end at gå på værtshus med forbløffende flinke svindlere. Momssvindel og udbyttebetalingen må da som det mindste finkæmmes. Jeg tror ikke på at det er såå vanskeligt. Med hensyn til udbetaling af udbytteskatten så skulle det omtalte beløb svare til at et enkelt foretagende ejede 40 % af alle aktier i Danmark. Hvor stæreblind har man lov til at være ? Uheldigvis tyder intet på at det sker lige med det samme. Hvorfor ikke ??

Med hensyn til spørgsmålet om tilførelse af ressource er dialogen i folketinget følgende:

Rune Lund (EL) :

Vil ministeren redegøre for sin holdning til, at Statsrevisorerne i deres beretning den 24. februar 2016 vedrørende SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat udtaler, at »Statsrevisorerne må sammenfattende konstatere, at risikostyringen i SKAT og Skatteministeriet har været helt utilstrækkelig«?

Karsten Lauritzen (V):

Jamen det er jo velkendt Enhedslistepolitik, at man skal tilføre flere ressourcer, når der er et problem. Nu er det jo ikke mig, der skal stille spørgsmål til hr. Rune Lund, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor pengene så skal komme fra. Men i stedet for det her drilleri kan jeg bare sige, at jeg ikke har noget beløb for, hvor mange ansatte der skal tilføres SKAT, eller hvor mange penge der skal tilføres, men jeg arbejder for, i det omfang at det er fagligt fornuftigt, at man giver SKAT de ressourcer, der er brug for.

SKATs interne revision har gang på gang (faktisk siden 2003) påpeget, at almindelig dobbeltkontrol med udbetalingerne af udbytteskat ikke var etableret.

Det siger noget om kulturen i SKAT at ledelsen blot kan ignorere sådanne revisionsbemærkninger.

For et år siden skriver SKAT's interne revision i en rapport til folketinget:

SKAT har dog endnu ikke implementeret en række væsentlige anbefalinger, der skal tilgodese følgende:
1. Etablering af et overordnet ansvar for hele processen til håndtering af udbytteskat
2. Sikring af at der ikke sker uretmæssig refusion af udbytteskat
3. Afstemning mellem angivelse og indberetning

Det er jo til at græde snot over.

jens peter hansen, Ib Christensen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

@Bill Atkins
Det kunne give indtryk af at "ledelsen" opfattede stilling og løn som betaling for noget andet end skatteyderne forventer for deres penge.

Hullet tilrettelægges allerede i 2002 under skattemister Svend Erik Hovmand (V)

I "Skatteministeriets handlingsplan for forenklinger", jf. alm. del – bilag 457, fremgår side 12, pkt. 1.2., at en analysegruppe i Skatteministeriet forventer at afgive rapport august/september 2002 med forslag til modernisering af administrationen af udbytteskatten, hvorefter der tages stilling til eventuelle lovforslag. Formålet er at opnå administrative lettelser for selskaber, aktionærer og skattemyndigheder.

---
Den sidste sætning kan man da sige der er blevet levet op til - også vedrørende skattemyndighederne: Én mand.

Jens Thaarup Nyberg

Karsten Lauritzen (V):
"Jamen det er jo velkendt Enhedslistepolitik, at man skal tilføre flere ressourcer, når der er et problem. Nu er det jo ikke mig, der skal stille spørgsmål til hr. Rune Lund, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor pengene så skal komme fra. ..."
Øh, 12,5 mia, mon ikke det kan løbe rundt med en medarbejder eller to mere.

Randi Christiansen, Ebbe Overbye og Ib Christensen anbefalede denne kommentar

@Jens Thaarup Nyberg
Siden betalingen for ledelse og ansvar aldrig er blevet indfriet, så kunne man da starte med at hente de penge hjem igen.
Det er da kutyme at staten ikke betaler for fiktive ydelser eller hvordan mon det lige er.

Er der noget galt med kravene til stillings besættelse i toppen af staten?
Det går jo heller ikke for godt hos politiet med deres betalinger for ydelser.
Med sådanne eksempler på værdi/løn de selv har indenfor dørenebegynder man at forstå de opfatter danskerne som dovne, dyre og manglende uddannelse.

Jens Thaarup Nyberg

@Ib Christensen
Jeg tror s´mænd ikke de har nogen nærmere specificeret opfattelse af danskeren, end den der kan rummes i en eller anden moderne ledelses"filosofi".

Randi Christiansen

Pligtforsømmelse, inkompetence og måske ligefrem korruption i pågældende omfang burde være - og er måske? - juridisk ansvarspådragende.

Er problemet, at der ganske enkelt ikke findes kompetente folk, som kan varetage landets ledelse, eller er korruptionen så omfangsrig, at vi lever i en bananrepublik, hvor management by fear & stupidity og lignende lykkes med at holde de forkerte folk ved magten? At det ganske enkelt ikke er muligt, at være et både ærligt og dygtigt menneske med indflydelse i toppen af dansk politik? Siden fogh begyndte at skive af velfærdsstaten, er det gået støt tilbage for danmark, og det er virkelig ironisk, at hans daværende bon mot som kreativ skatteminister, 'pengene fosser ud af statskassen', er eskaleret netop pga de forandringer, som lige præcis han påbegyndte. De foregående ledelser var dog heller ikke for gode, selv socialdemokraterne har tilladt konkurrencestatens grimme, dumme grådighed at erstatte intelligent humanisme.

Nå, men iflg professor guy mc pherson er det alligevel for sent, menneskehedens tid på planeten synger på sidste vers, ja selve planeten er på destruktionens kurs - de irreversible klimaforandringer er i gang, det er kun et spørgsmål om tid, før enorme metanudslip virkelig sætter gang i dødskampen, og han anbefaler os at elske livet og hinanden og nyde, den sidste tid vi har.

Randi Christiansen

"Der mangler fortsat åbenhed om, hvem der støtter de politiske partier i Danmark, kritiserer Europarådet.

Men partistøttereglerne udgør en sort plet på det danske omdømme, lyder det.

Europarådet har blandt andet bedt Danmark indføre krav om forbud mod anonyme donationer.

Ligeledes bør der indføres total oplysningspligt for politiske partier, uafhængig revision og sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Men Danmark har ikke fulgt nogle af de mange anbefalinger, lyder det i den nye rapport:"

Jens Thaarup Nyberg