Leder

Stop kirkens diskrimination, Mette Bock!

Debat
2. december 2016

Hvor små ambitioner kan man have som nyudnævnt minister? Da Liberal Alliances Mette Bock forleden tiltrådte som kirkeminister, erklærede hun: »Det særligt fine ved Kirkeministeriet er, at det handler om at lave så lidt som muligt.«

Her afspejler Mette Bock det etablerede politiske systems syn på folkekirken: Jo mere den får lov til at hvile i uforstyrret ro, des bedre. Hvis man først roder op i trosspørgsmål, risikerer man ballade. Som den socialdemokratiske statsminister Thorkild Stauning udtrykte det i 1930’erne: »Hold de hellige i ro. Ellers er fanden løs.«

Frygt for raseri i kirkelige kredse bør ikke skræmme folkekirkens ansvarlige ledelse fra at løse kirkens påtrængende problemer. Efter Danmarks særegne kirkeopbygning består folkekirkens ansvarlige ledelse af regering og Folketing.

Og heldigvis: På sin tiltrædelsesdag fik Mette Bock alligevel luftet ganske store ambitioner, da hun til Kristeligt Dagblad bebudede, at hun vil gøre noget ved to aktuelle misforhold i kirken. Umiddelbart kan begge lyde teknisk, men er faktisk af stor symbolsk betydning.

Det drejer sig om følgende: I dag foretager folkekirken på statens vegne den såkaldte civilregistrering af fødsler, dåb, navngivning, navneændringer, konfirmation, vielse samt død og begravelse – uanset om de pågældende står uden for folkekirken.

Samtidig må alle landets skatteborgere – også folk uden for folkekirken – finde sig i, at deres skattebetaling går til at dække 40 procent af folkekirkepræsternes løn og hele deres pension samt fuld løn og pension til folkekirkens biskopper.

Ejendommelige er begge ordninger for et land, der har trosfrihed i sin grundlov, som tilmed bestemmer: »Ingen er pligtig at yde personligt bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.«

Der er historisk forklaring på særhederne. Når kirkerne står for civilregistrering, skyldes det, at præsterne tit var de eneste i sognet, der kunne skrive. Derfor pålagde kongemagten dem at indføre de demografiske data i kirkebøgerne. Og sådan er det blevet ved, fordi ingen har lavet det om.

Bortset fra en påfaldende undtagelse: Sønderjylland. Efter 1864 blev Sønderjylland syd for Kongeåen indlemmet i Det Tyske Rige. Selvsamme rige indførte i 1874 en registerlov, der overlod civilregistreringen til kommunerne.

Da Sønderjylland i 1920 blev genforenet med Danmark, beholdt man den tyske ordning, fordi man antog, at en tilsvarende verdsliggørelse af registreringen ville blive indført i Danmark. Men nej.

Skatteborgernes betaling af løn og pension til forkyndere i folkekirken har sammenhæng med den nationalisering af herregårds- og præstegårdsjord, der fandt sted i 1919. Præsterne mistede 12.000 hektar jord, der gik til at oprette 1.800 husmandsbrug. Dermed mistede præsterne også en solid indtægtskilde, og det blev de kompenseret for ved det statslige løntilskud.

Men hvorfor yde skattepenge til forkyndelsen og provokere ikke-medlemmer af folkekirken, når staten lige så godt kunne yde beløbet som bloktilskud til vedligeholdelsen af de store bygnings- og kulturværdier, som folkekirken forvalter?

En omlægning var faktisk i 2007 på programmet i Anders Foghs VK-regering. Men den strandede, fordi et nedsat udvalg ikke kunne finde en acceptabel løsning på, hvem i folkekirken tilskuddet skulle betales til.

Herefter har Liberal Alliance kastet sig ind i sagen. Partiet stillede – anført af Mette Bock – i marts i år forslag om, at regeringen inden årets udgang skulle fremlægge beregninger, der muliggør en beslutning om at omlægge statstilskuddet fra løn og pension til kulturelt bloktilskud. Forslaget blev i maj vedtaget med alle Tingets stemmer bortset fra De Konservative og Dansk Folkeparti. Forslaget er ikke omtalt i regeringsgrundlaget.

Men det er altså sit eget forslag, som Mette Bock nu søger at puste nyt liv i. Uanset at det fik stort flertal i Tinget, kan man frygte, at K og DF vil bruge bagstræberes foretrukne virkemiddel i kirkesager: Forhaling.

Nærmest trodsigt viser Mette Bock vilje til at fjerne diskriminationen i både civilregistrering og statsaflønning af folkekirkens forkyndere. Så beskedne som hendes ambitioner ellers måtte være, er der her noget, hun bør stå fast på.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Anker Sørensen

Kære Mette Bock, hold fast, og få ryddet op, det er på høje tid.
Jeg tror du er et positivt tilskud til dit ministerium ?