Leder

Aftale i hus – bolig stadig en fidus

Endelig, endelig. I går eftermiddags skete det. VLAK-regeringen kom overens med Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti om boligbeskatningen.

Jens Dresling

3. maj 2017

Endelig, endelig. I går eftermiddags skete det. VLAK-regeringen kom overens med Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti om boligbeskatningen. Drøftelserne har været længe undervejs. Den smalle Venstre-regering lancerede i oktober 2016 sit oplæg ’Tryghed for boligejerne’.

Kort efter blev regeringen udvidet med Liberal Alliance og De Konservative, som højlydt forlangte endnu mere tryghed for boligejere. Man kan studse over, at dette forlangende om ’tryghed’ luftes så ofte i forhold til boligejere, der almindeligvis næppe kan kaldes en udsat samfundsgruppe. I forhold til dem, der virkelig er det, hører man fra de selvsamme partier intet krav om tryghed, når velfærdsydelser bliver skrumpet til fattigdomsydelser, og uligheden mærkbart bliver større.

Den borgerlige tilbedelse af boligejernes ’tryghed’ udartede sig så heftigt, at Dansk Folkeparti tog afstand fra de tilsigtede begunstigelser. Dermed måtte VLAK-regeringen erkende, at den intet flertal havde på sagen. Den måtte starte stort set forfra. Det har den gjort ved forligsbestræbelser, der på grund af ømfindtligheden om boligejeres beskatning har måttet holdes som lyssky ’hulemøder’.

At ømfindtligheden kan være næsten handlingslammende, ses på resultatet. Uanset fagøkonomers tryglen om overførsel af beskatning fra arbejdsindsats til ejerbolig fremhæver forligspartierne: »Forliget sikrer, at ingen boligejere skal betale mere i årlig boligskat, end de gør i dag, så længe de bliver boende i deres nuværende bolig«.

Forligsteksten fortsætter: »Alle stigninger i boligskatten efter 2017 kan indefryses«.

Og hvad vil det sige – at indefryse? Jo, svarer teksten: »Selvom ejendomsvurderingen og grundskylden stiger, efterhånden som boligpriserne stiger, og huset eller lejligheden bliver mere værd, så vil den årlige regning i kroner og øre ikke vokse.

Til gengæld skal man betale den del af regningen, der er indefrosset, når boligen sælges«.

Mere indviklet bliver ordningen af denne finurlighed: »Der indføres en midlertidig indefrysningsordning for ejerboligers grundskyld i årene 2018-2020. Herefter afløses ordningen af en permanent indefrysningsordning, der omfatter samtlige nominelle stigninger i de samlede boligskatter for boligejere«.

Så megen frysning er nærmest til at få kuldegysninger af. Grundskylden er skatten på jordstykket. Ejendomsværdiskatten betales af den samlede ejendomsværdi. Ejendomsværdiskatten er i dag sådan, at ejerne årligt betaler én procent af den ejendomsvurdering af deres bolig, der ligger under tre millioner kroner.

Og tre procent af den værdi, der ligger over. VLAK-regeringen forligte sig indbyrdes om at foreslå en flad 0,6 procent skat af ejendomsvurderingen. Men det ville de andre partier ikke være med til. Forliget er blevet til 0,55 procent af vurderingen under 7,5 millioner og 1,4 procent af vurderingen over 7,5 millioner kroner.

De nye satser træder i kraft i 2021. Men der er yderligere lempelser: »I forbindelse med overgangen indføres en skatterabat, som betyder, at ingen boligejere skal betale mere i boligskat i 2021, end de skulle have betalt med de nuværende regler«.

Uigennemskueligheden får en pædagogisk vejledning af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Han jubler: »De danske boligejere kommer samlet set til at betale knap 28 milliarder kroner mindre i samlede boligskatter frem mod 2025. Det er både mindre, end de ville have gjort, hvis systemet havde fortsat, og det er oven i købet mindre, end de gør i dag. Det er vi selvfølgelig tilfredse med.«

Den tilfredshed deles utvivlsomt af de boligejere, der kan finde på at anskue skattesystemet ud fra, hvad der snævert gavner deres egne forbrugsmuligheder. Ud fra et bredere hensyn til en sund samfundsøkonomi og et opgør med den voksende ulighed, som truer landets indre fred, er det svært at tilslutte sig selvtilfredsheden.

Nok har partierne glædeligt opgivet Anders Fogh Rasmussens uansvarlige boligskattestop. Alligevel må man konstatere: Endnu en chance for en langsigtet reform af boligøkonomien er forspildt.

Forvent spekulation og boligbobler forude. Og – forhåbentlig– folkeligt slagkraftige krav om en ægte reform.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Niels Duus Nielsen
  • John Damm Sørensen
Niels Duus Nielsen og John Damm Sørensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Jørgen Lejf Hansen

Mån de høje herre, har rådført sig med kommunerne, det kunne jo tænkes de får kulderytelser, over al den indfrysning.

John Damm Sørensen

I Gladsaxe har man allerede taget vanterne på. Med den kommende kommuneplan vil man tillade yderligere fortætninger med en potentiel gevinst til bygherrer på 10 mia. kroner. Og ikke mindst en forhøjelse af den samlede grundværdi for de fortættede grunde på 80 procent.

Andreas Bach Aaen

Det er da utroligt så mange gange jeg får lov til at vinde på samme (jord)-lod.
Sikke en gang makværk. Det har stået klart, at de regeringsbærende partier var villige til at give store rabatter til boligejerne for at slippe af med det tåbelige skattestop, så man efter nogle år kunne vende tilbage til en normaltilstand. Men der er ingen grund til at sikre rige husejere i Kbh. og Århus (som mig) mod skattestigninger krone for krone,
Og så er det simpelthen pinligt så meget loven taler ned til folk.
Er gennemsnitsdanskerne virkeligt så dumme, at de ikke kan gennemskue det salgsgas, at man kun skal betale skat af 80% af ejendomsvurderingen, frem for af hele vurderingen, at det er præcist det samme som betale en lidt mindre skattesats af HELE ejendomsvurderingen. Det sikre ikke en bjælde imod at ejendomsvurderinger også i fremtiden kan være både for høje og lave.
Latterlig retorik, hvor man tor man kan snyde folk ved at gange 80% på og derefter dividere med 80%.

Kim Houmøller

Hvad vil der ske de næste 20 år, når demografien for alvor ændrer befolkningssammensætningen? De store krigsårgange er døde, eller de fleste i alt fald. Huspriserne vil opleve et fald, der aldrig er set før. Endnu flere boliger bliver værdiløse; kun gode boliger vil opleve en efterspørgsel. Det tales der aldrig om, selv om det ikke kræver den store grønspætte eksamen at regne det ud.

Peter Sterling

I USA blev man træt af magthaverne, og valgte så man en Dummy, det er ligesom en hint til en inversion af demokratiet.

Herhjemme ser vi summen af de neoliberalistiske politikere danne fælles front imod underklassen, ved køb af stemmer hos husejerne, ved at stemme for en boligaftale som skaber mere ulighed. Politikere har nu ét greb i værktøjskassen for at rette op på finanserne efter denne gaveregn; nedskæringer af førtidspension, sygedagpenge, fleksjob og kontanthjælp, man skulle tro at de kunne finde på noget andet end gemene og landsskadende nedskæringer.

Vi starter en landsindsamling, de fattigste må ud i alle afkroge af landet, for at samle flasker, målet er 20 milliarder så husejerne kan sove trygt, dem som er forsynet med nærmest uendelige fordele og unaturlige lave renter, de har vist aldrig været rigere, de har op imod 1000 milliarder i mursten og 4000 milliarder i pensionsfonde, og selv med den svimlende materiel rigdom til rådighed, taler husejerne velfærden ned og kræver nedskæringer i bunden af samfundet, selvom alle ved, at dette skaber ulighed og yderligere utryghed.

Danmark har de sidste 3 år været på vej imod en boligboble, men staten redder dem jo, når boblen brister, og fanden tager resten, det handler mere om politisk magt end om hvad der er godt for landet, ja husejerne er måske den største trussel mod Danmark.

Torben Lindegaard

@David Rehling

"Og – forhåbentlig– folkeligt slagkraftige krav om en ægte reform."

Tror du selv på den??

Randi Christiansen

Vil det sige, at grundskylden kan stige uhæmmet i stedet?

Skat - især progressiv - på livsnødvendigheder, som en bolig jo er - er illegitimt. At hæmme boligspekulation med beskatning ved salg forekommer at være en fornuftig løsning.

Anders Jensen, Christian Larsen og Sidsel Jespersen anbefalede denne kommentar
Sidsel Jespersen

Boligskattesystemet er dybt uretfærdigt, og vedbliver at være det, da man som boligejer ikke har nogen indtjening på boligen. Og det kan aldrig være fair at mennesker skal tvinges ud af deres hjem fordi de bliver syge, mister jobbet, går på pension etc., og derfor ikke kan betale de eksorbitante boligskatter. Det er heller ikke fair over for lavindkomstfamilier, som måske ville kunne spare penge sammen/arve til et hus og dermed have råd til huset, men aldrig ville kunne betale ejendomsskatterne.

At fattige, udsatte og folk på for lave overførselsindkomster bliver behandlet forkasteligt, har jo ikke noget med boligskattesystemet at gøre.

Det er svært at blive rig af at være boligejer, medmindre man sælger sin bolig - men hvor skal vi så bo?

Anders Jensen, Christian Larsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

Beskat avance ved boligsalg. Sæt trækprocenten op med 3-4% for boligejere. Dem der ikke tjener meget bor i mindre ejerboliger end dem der tjener meget.
Boligejerne er altid blevet forkælet fordi politikerne er bange for at miste stemmer, hvis der stilles krav om også boligejere skal bidrage med noget, der står i mål med de i forvejen uhørt store fordele boligejerne har.

Anders Jensen

@Christoffer
Vi er sgu ikke altid blevet forkælet.
Vi har knoklet for at købe vores hus, vi har knoklet for at sætte det i-stand, vi knokler når vi vedligeholder det, vi knokler i vores have får at få et afkast. Så pak dine fordomme væk, tak!
At der er en særlig gruppe der lukrerer helt urimeligt på disse regler er noget andet, men at sætte alle boligejere i samme bås, tjener kun fjenden! (Du ved dem der tjener på at vi ikke står sammen.)

Niels Duus Nielsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Per Holmberg

Ser ud til at den såkaldte gave(?) til boligejerne, består af ophobning af skatte-gæld.
Tak for "gaven" Kan ikke se at der skulle være, noget der er blevet foræret boligejerne her.

Per Holmberg

§ 5

Til Indkomst henregnes ikke:

a. Formueforøgelse, der fremkommer ved, at de Formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i Værdi - medens der paa den anden Side ikke gives Fradrag i Indkomsten for deres Synken i Værdi -, eller Indtægter, som hidrører fra Salg af den skattepligtiges Ejendele (herunder indbefattet Værdipapirer), for saa vidt disse Salg ikke henhører til vedkommendes Næringsvej, for Eksempel Handelsvirksomhed med faste Ejendomme, eller er foretaget i Spekulationsøjemed, i hvilke Tilfælde den derved indvundne Handelsfortjeneste henregnes til Indkomsten, ligesom ogsaa eventuelt Tab kan fradrages i denne. Ved Salg af fast Ejendom samt Aktier og lignende offentlige Værdipapirer, der er indkøbt efter 1. Januar 1922, anses Spekulationshensigt at have foreligget, naar Salget sker inden 2 Aar efter Erhvervelsen, medmindre det modsatte godtgøres at være Tilfældet;

Boligejere har to klare økonomiske gevinster af at eje deres bolig: Dels opnår den typiske boligejer en kapitalgevinst når han til sin tid sælger boligen, og dels har han en løbende besparelse i form af at han vil bo billigere end hvis han skulle have lejet den samme bolig. Både ejer- og lejerboliger har udgifter til vedligehold og grundskyld, men lejeren skal derudover via huslejen betale en forretning til udlejeren af den investere kapital. Det er denne forskel i omkostningerne der er boligejerens løbende gevinst, og den kan være ganske mange penge værd. Hvad der er sparet, er tjent, og derfor har den gennemsnitlige boligejer en ganske pæn økonomisk gevinst, også selvom den ikke er så synlig. Derfor bør gevinsten også beskattes ligesom alle andre reelle indkomster - problemet er så blot at den reelle beskatning er for lav i forhold til beskatningen af andre typer kapitalindkomst. Derfor favoriseres boligejerne i forhold til folk der tjener deres indkomst på anden vis og beskattes hårdere af den.

@Leo,

Begrundelsen for ejendomsværdiskatten hænger snævert sammen med at vi i Danmark og alle andre vestlige lande henter hovedparten af de offentlige indtægter ved et indkomstskattesystem. Det ligger der også en ide bag, som jeg tror at de fleste finder rimelig. Sålænge man ønsker at beskatte indkomsten, bør man beskatte al realindkomst efter så ensartede principper som muligt - derfor er en ejendomsværdiskat også nødvendig. Hvis man afskaffede indkomstskatten generelt, som du vist er fortaler for, burde man naturligt også afskaffe ejendomsværdiskatten samtidig. Det vil dog næppe være realistisk muligt at opkræve tilnærmelsesvis så meget i skat som politikerne - og formodentlig i sidste ende befolkningen - ønsker ved blot at lægge vægten på beskatning af jord og naturresurser.

Randi Christiansen

Selvfølgelig skal alle bidrage til fælleskassen, men hvad er pointen i, at nogle har bedre adgang til at profitere på fællesejet end andre? Og er det en god ide, at tillade privatkapitalisering på det fælleseje, som udgør alles eksistensgrundlag? Som vi har arvet af vore forfædre og låner af vores børn. Selvfølgelig ikke, men det er alligevel, hvad der sker. Vi har i forhold til beskyttelse af fællesejet en nærmest lovløs administration, som i alle led skaber ubalance med miljø-og socioøkonomisk uro til følge. Ikke smart - selvom vi lever livet forlæns og forstår det baglæns, må der være grænser for den inkompetente og uansvarlige ledelse, vi udsættes for.

Leo - den ene halvdel af "indkomsten" ved at bo i ejerbolig får man jo løbende, nemlig den del der er sparet husleje. Du har ret i at den anden halvdel først forfalder ved salg, og nogle får mere og andre mindre end den gennemsnitlige gevinst her, og derfor kunne man godt overveje at erstatte denne halvdel af ejendomsværdiskatten med en direkte værdistigningsskat. Det er der dog nogle andre praktiske problemer med.
Det er rigtigt at der også er problemer med at vurdere ejendomme korrekt - derfor er der indført en eksplicit rabat på 20 % i den nye boligskatteaftale. Men det problem vil vurderingen af jordværdier også have, og formodentlig i endnu større grad. Man har trods alt faktiske ejendomspriser at gå ud fra, men der er meget få handler med ubebyggede grunde i tætte byområder hvor de store jordværdier findes.
Dit eksempel med parcelhuset og motorvejen burde principielt ikke være et problem hvis vurderingen er korrekt - falder ejendommen i værdi pga motorvejen, vil vurderingen og dermed ejendomsværdiskatten så også gøre det. Det er derfor vigtigt at det nye vurderingssystem kommer til at fungere bedre end det gamle gjorde i de sidste år.

Randi Christiansen

Boligejere kan jo ikke spise mursten - derfor duer det ikke med progressiv beskatning på jord og ejendom - medmindre skatten kan indefryses til et evt salg. Huslejeloven giver trods alt en beskyttelse af lejere ifht huslejestigning, og samme sikring bør gives husejere.

For virksomhedsejere gives rig mulighed for både at reinvestere i virksomheden men også for at for presse den til sidste dråbe i aktionærudbytte og for at skjule penge i skattely. Offentlig virksomhed sælges til private, hvis primære interessse er udbytte. Med disse yderst asociale og uhensigtsmæssige omstændigheder og skattevilkår er det svært at argumentere overbevisende for, at almindelige borgere påægges et højt skattetryk på overlevelsesressourcer, som er føde, klæder og bolig. Og spekulation i overlevelsesressourcer er altid en dårlig ide og i et samfundsmæssigt perspektiv tilmed den dårligste forretning.

Anders Jensen

@Poul
Der er fejl i din logik. Du antager at 1: Alle boligejere har betalt deres hus helt ud. 2: At de har haft en gevinst ved salg. 3: At der er et glasloft for hvem der kan blive boligejere. (Det står alle mennesker frit for, der er masser af billige huse til salg.) 4: Du ignorerer fuldstændigt de omkostninger der er ved huskøb (At en vælger at leje, er jo så deres valg. Der er mange måder at indrette sig på, man kan f.eks. bo i et fællesskab, og minimere sine leje udgifter.)

Vores hus kan aldrig sælges, det ligger i udkantsdanmark. (Du ved der hvor os interlektuelt mindrebemidlede holder til, mens vi sidder og holder racistiske møder med vores uudannede naboer, til stor skræk for bymennesket.)
Dernæst skal det siges, at vi aldrig har købt vores hus fordi vi skal sælge det for profit. Vi skal bo her til vi dør! Kan vi få lov til det? Nu når vi har arbejdet og betaalt vores hus?

Anders Jensen

@Poul
Der er fejl i din logik. Du antager at 1: Alle boligejere har betalt deres hus helt ud. 2: At de har haft en gevinst ved salg. 3: At der er et glasloft for hvem der kan blive boligejere. (Det står alle mennesker frit for, der er masser af billige huse til salg.) 4: Du ignorerer fuldstændigt de omkostninger der er ved huskøb (At en vælger at leje, er jo så deres valg. Der er mange måder at indrette sig på, man kan f.eks. bo i et fællesskab, og minimere sine leje udgifter.)

Vores hus kan aldrig sælges, det ligger i udkantsdanmark. (Du ved der hvor os interlektuelt mindrebemidlede holder til, mens vi sidder og holder racistiske møder med vores uudannede naboer, til stor skræk for bymennesket.)
Dernæst skal det siges, at vi aldrig har købt vores hus fordi vi skal sælge det for profit. Vi skal bo her til vi dør! Kan vi få lov til det? Nu når vi har arbejdet og betaalt vores hus?

Anders Jensen

Sparret husleje er ikke en indtægt!
Forsikringer, ekstra fysisk tid brugt på at arbejde på sig hus, er det også en besparelse?
Hvor er jeg glad for at jeg er så enormt rig, bare fordi vi ejer et hus. Jeg føler mig lykkelig allerede.

Randi Christiansen

Hvornår mon det bliver skattebelagt, at jeg selv holder min bolig ved lige/forbedrer den - nåe, sidstnævnte sker allerede - at jeg dyrker grøntsager til eget forbrug, syr mit eget og familens tøj, reparerer cyklerne o.a.?

Christoffer Pedersen

Boligejerne har sluppet af sted med at høste store formuer alt for længe, dvs stort set altid. Kun rimeligt de egoistiske boligejere som ud over at skulle bruge et sted at bo, nidkjært omlægger lån med store skattefri kursgevinster der stikkes lige i lommen. De kæmpestore fortjenester ved boligsalg er også helt urimelige for os der betaler skat. De fleste boligejere bor i praksis gratis på bekostning af arbejderklassen som ikke kan få lov at købe egen bolig på grund af de nye strenge kreditvurderingskriterier. Selv S-SF regeringen fredede boligejerne. Sikkert fordi selv Enhedslistens spidser hopper på den nassevogn det er at være boligejer. Systemet med boligejer kontra boliglejer er med til at gøre uligheden meget større. Lad os håbe boligejerne en dag kommer til også at bidrage lidt mere fornuftigt til fælleskassen.

Anders Jensen

"de egoistiske boligejer"

Suk..
Jeg er bolig ejer Christoffer.
Hvorfor er jeg egoistisk?
Er det når jeg ligger frivilligt arbejde i; Broen, BeboerForeningen, FIXit (Hackspace, som genbruger IT udstyr og donere det til trængende. Samt tilbyder uddannelse ifbm. IKT.) DFMM, Lokale politiske organisationer. Er det når jeg arbejder gratis for mine naboer og låner og bytter med dem? Når jeg gennem hele mit liv har arbejdet frivilligt, flere gange op til 1000 timer om året? Er det når jeg donere til velgørenhed? Eller når vi går sammen og hjælper hinanden lokalt fordi der har været en ulykke?
Hvor er den egoisme?
Hernede der hjælper vi hinanden, og vi er gode til det.
Det lugter mere af uvidenhed eller misundelse.
Jeg tilhører arbejderklassen, og vil aldrig forlade den, jeg er ikke rig, jeg har nok en mindre indkomst end du har, og det kan jeg have fordi vi har været fornuftige med vores investeringer og arbejdet pisse hårdt for det.

Leo,

jeg tror ikke du har ret i at vurderinger af grunde er nemmere end vurderinger af hele ejendomme. Du har rigtige salgstal for ejendomme at sammenligne ejendomsvurderingerne med, men mangler tilsvarende "rene" data for grundværdier. Ellers har jeg et stykke hen ad vejen sympati for nogle af dine skattemæssige overvejelser, men jeg tror ikke at man rent provenumæssigt kan hente så meget fra anderledes skatter end dem man har i dag. Da indkomster i sidste ende som regel bliver brugt til forbrug, er forskellen på en generel forbrugs- og en indkomstbeskatning ikke så stor som man kunne tro - selvom det vil gøre en forskel for behandlingen af rente- og anden kapitalindkomst.

Andre:
Har man ikke betalt sit hus ud, har man gæld og renteudgifter, og dem kan man trække fra i skat. Derfor ændrer en lav eller ingen friværdi ikke ved at man bør betale ejendomsværdiskat af hele boligens værdi.

Anders Jensen

Hvis noget er så komplekst men nødvendigt for almenvellet, som ikke kan forklares så en lægmand kan forstå det, så er det ikke godt nok.
Dvs. har du en lov, eller en regel eller en vedtægt eller hvad det end måtte være af juridiske/økonomiske/politiske fiksfakserier som ikke kan forklares enkelt til den borger den påvirker, er det ikke lavet godt nok, og så skal det laves om.

Niels Duus Nielsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

@Anders Jensen; Det er godt med frivillig godhed. Men det ændre ikke ved boligejere slipper gratis i skat for værdistigning som realiseres når huset sælges. Selv de værste spekulanter betaler skat af fortjenesten. Det er da udelukkende for at gavne sig selv man bliver boligejer, inkl de asociale fordele man så får. Derfor er det egoistisk. Kun rimeligt hvis boligejere beskattes af de værdier og besparelser de har.

Anders Jensen

Christoffer vi er fundamentalt uenige. Men det er også i orden :) Jeg kommer fra en arbejderklasse, vi har aldrig været rige, hvis du har en overførselsindkomst er din indkomst større end min. Jeg har været fornuftig, arbejdet hårdt og målrettet og nu kan jeg begynde at høste frugten af dette. At du så mener at jeg er egoistisk må stå for din egen regning. Det er ikke noget jeg er blevet kaldt i mange år!

Vi har købt et hus i udkants-danmark til 300K Vi har investeret et par hundrede tusinde i det, og er igang med at blive selvforsynende. Jeg udfordrer dig såvel som staten til at forsøge at tage det fra mig. At du ikke kan se urimeligheden i at du kan have krav på det arbejde som jeg har betalt skat af allerede, er jo dobbeltbeskatning. Den fordel jeg har fået er minimal og giver slet ikke økonomisk mening, når du medregner det arbejde der er puttet i det.
Men bliv du bare ved med at polarisere debatten og tro jeg er din fjende!

Niels Duus Nielsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Anders Jensen

@Leo
Der er et kæmpe smuthul for dem der handler med værdipapirer og spekulere i ejendomme. Men det er lavet bevidst for at de kan belønne deres små venner! Du kan endda se på billedet at de udmærket ved hvad de har lavet.

Randi Christiansen

Som pelle dragsted netop pointerede i går aftes i debatten, så burde der have været beskatning af fortjeneste ved salg.

Fuldstændig som ved den indefrosne skat, der betales ved salg. Det er mærkeligt, at man kan finde ud af at beskatte det ene, men ikke det andet.

Vi fik heller ingen forklaring på, hvad der ville ske, hvis ejendomsværdien er faldet, og der ingen fortjeneste er at beskatte. Skal de indefrosne skatter så betales alligevel? Det er da ikke rimeligt.

Randi Christiansen

Præcis, leo - det er jo det jeg siger, har man taget højde for et evt fald i husværdi, når den indefrosne skat skal betales? Det er i hvertfald komplet amatøragtigt, hvis det ikke er tilfældet. Så man må jo næsten gå ud fra som givet, at indefrosne skatter kun skal betales ved evt fortjeneste ved salg?

Og ligeledes har man fredet boligmarkedets spekulanter - er det indtil 2021 eller 2025 eller hvad?

Randi Christiansen

Og jeg bliver stadig mere enig i, at skatten må lægges på grundskylden.

En redegørelse for, hvordan frederiksberg med danmarks dyreste adresser pludselig falder fra 24% grundskyld til 6%? Hvor gemmer det rationale sig?

Nå, det er vel muligt at finde lovteksten et eller andet sted, siden forligsparterne ikke selv lægger den frem?

Randi Christiansen

Dog en minimums grænse for beskatning ved salg, så man kan investere i ny bolig af samme standard, hvis flytning er aktuelt.

Niels Duus Nielsen

Anders Jensen, når vi kritiserer boligejerne skal du ikke nødvendigvis føle dig truffet. Som du beskriver din situation lyder det for mig, som om du godt kan administrere at være selvejer uden at blive grisk og egoistisk.

Det er et af problemerne ved statistik: Kvinder er statistisk set ikke så stærke som mænd; ikke desto mindre kender jeg et par store, stærke kvinder, som til enhver tid kunne banke mig sønder og sammen, hvis de fik den ide.

Boligejere tjener statistisk set uforholdsmæssigt mange penge uden at røre en finger. Det forhindrer ikke, at der er boligejere, som ikke tjener ret meget, eller at der er dem, der finder dette forkasteligt. Faktisk kender jeg en hel del ræverøde boligejere, som stemmer EL, hvilket jo er direkte imod deres interesser som boligejere.

Men statistisk set er der en TENDENS til, at boligejere bliver småborgerlige inde i deres hoveder. At du ikke følger tendensen tjener dig til ære.

Niels Duus Nielsen

Leo Nygaard, jeg kritiserer politikerne hele tiden. Men det er da interessant, at de politikere, som vi er så mange, der hele tiden kritiserer, alligevel bliver valgt igen og igen - det kunne jo tyde på, at os, der kritiserer, er i mindretal. Min hypotese er så, at det hænger sammen med, at det store flertal af vælgerne er selvejere. De stemmer derfor ikke i egen selvforståelse imod deres individuelle interesser, så længe de accepterer højrefløjens spin.

Så jo, der findes også småborgerlige lejere, ligesom der findes socialt indstillede virksomhedsejere, men det er ikke tendensen.

Bemærk, jeg påstår jo netop ikke, at boligejerne lider af "falsk bevidsthed", men at de som politisk pressionsgruppe har fået malet sig op i et hjørne, hvor fx dine tanker om at finansiere staten over grundskylden automatisk vil blive afvist - ikke fordi boligejerne tænker "forkert", men tværtimod fordi de faktisk tænker "rigtigt" ud fra deres individuelle økonomiske situation. Som desværre ikke er langtidsholdbar.

I mine øjne er det et klassisk eksempel på, at når sagkundskaben er uenig med det store flertal og dets repræsentanter, så bliver det usagligheden, som sejrer, og sagkundskaben degraderes til "smagsdommere". Dette er det moderne demokratis ældgamle, indbyggede selvdestruktionsknap.