Leder

Giv kognitivt handicappede stemmeret til Folketingsvalg

Lasse Jensen er en af de kognitivt handicappede danskere, som ikke kan stemme til folketingsvalg. 

Lasse Jensen er en af de kognitivt handicappede danskere, som ikke kan stemme til folketingsvalg. 

Thomas Hee

30. juni 2017

Martin Rosenlind, 35 år, og tre andre kognitivt handicappede tabte torsdag en sag i Østre Landsret. De kæmpede for deres ret til at stemme.

Som ca. 2.000 andre borgere er de økonomisk umyndiggjort. De kan stemme til lokalvalg, regionsvalg og valg til Europa-Parlamentet. Men de er afskåret fra at deltage på demokratiets festdag, når der er valg til Folketinget og afstemninger efter Grundloven.

Ifølge Grundloven har enhver med dansk indfødsret, fast bopæl i riget og med den krævede alder valgret, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Sådan har det været i hvert fald siden 1849 og måske længere. Har du ikke selv fornuften til at disponere over dit bo, har du heller ikke fornuften til at være med til at disponere i statens anliggender.

Det er ret. Men det er ikke retfærdigt.

Det er muligt, at det gav mening i 1849, at stemmeretten røg med den retlige handleevne. Men at kognitivt handicappede ikke med deres stemme skal kunne påvirke f.eks. handicappolitikken, giver ingen mening i 2017. Hver stemme tæller. Selv om man kan have svært ved at styre sin økonomi, kan man sagtens følge med i aviser og tv-nyheder, have holdninger til verden og vigtige erfaringer at dele.

Selvfølgelig kan det kognitive handicap være så stort, at den handicappede intet begreb har om politik. Men den automatiske fortabelse af politiske rettigheder for hele gruppen af økonomisk umyndiggjorte med kognitive handicap uden individuel domstolsprøvelse er krænkende.

Det er umuligt at forklare den dybere visdom i, at selvsamme Folketing, som har givet mennesker med kognitive handicap under økonomisk værgemål stemmeret til de andre valg, ikke mener, at de skal have ret til at stemme til Folketingsvalg.

Folketinget undersøgte i 2016 muligheden for at åbne for valgret til de økonomisk umyndiggjorte. Efter advarsler fra Justitsministeriet om, at det ikke ville være muligt inden for Grundloven, kunne der ikke samles et flertal. Kun SF og Enhedslisten var for.

I dette spørgsmål er der ingen grund til at lade os regere hverken af de døde eller af jurister. Vi ved mere om kognitive handicap i dag. Vi ved mere om værdien af deltagelse og inklusion.

Martin Rosenlind skal have sit ønske opfyldt. For vores allesammens skyld. 

Kære Folketing, lad os få ændret den Grundlov.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Eva Schwanenflügel
  • Ehm Hjorth Miltersen
  • Klaus Lundahl Engelholt
Eva Schwanenflügel, Ehm Hjorth Miltersen og Klaus Lundahl Engelholt anbefalede denne artikel

Kommentarer

Christoffer Pedersen

Fra artiklen:
"Det er umuligt at forklare den dybere visdom i, at selvsamme Folketing, som har givet mennesker med kognitive handicap under økonomisk værgemål stemmeret til de andre valg, ikke mener, at de skal have ret til at stemme til Folketingsvalg."
Det umulige at forklare er at de fik stemmeret til de andre valg.

odd bjertnes

Man kan afgøre valg i liberale to-blokssystemer - og det er ligegyldigt om de er konceptuelle eller ufrivillige som her i DK on and off i hvert fald ... ved at manipulere nogle få hundrede enfoldige. Dette er rationalet bag at det større valg ikke giver stemmeret, medens de lokale valg gør, hvor man -engang - havde markant mindre segmenter og de få hundrede enfoldige på landsplan var én landsbytosse der skulle kaldes til orden.
Jeg har ikke en mening om det her, prøver bare som det 'umulige at forklare', nu Christoffer Pedersen nævnte det :-D

Christian Larsen og Christoffer Pedersen anbefalede denne kommentar
odd bjertnes

Jo for øvrigt, selvstændige erhvervsdrivende bør ikke have opstillingsret de er økonomisk vildige ...så er der balance i sagerne.

Morten Hillgaard

Hvem iblandt os laver egentlig de største ulykker og manipulationer med virkeligheden ?. Der skal jo nogle spekulative hjerner til at udvikle atombomber, genmanipulationer, huller i skatte- og afgiftsystemer, udnytte selskabsdannelser til selv- og terrorberigelse. Og via købt eller egen viden om, hvordan vi mennesker reagerer på synliggjorte oplysninger, faktiske eller falske, kan opnå en ønsket effekt.

Eva Schwanenflügel og Else Marie Arevad anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

@odd bjertnes
Årsagen til jeg ikke mener det er en god idé at give stemmeret til kognitivt handicappende har ikke noget at gøre med om de er vildige eller uvildige. I så fald var der mange der heller ikke skulle have stemmeret. Men jeg synes altså bare det vil være tvivlsomt, om kognitivt handicappede selv ville kunne tage stilling til hvem der skal have deres stemme. Eller om de måske stemmer efter hvad deres værge, forældre, venner eller andre siger de skal stemme. Og reelt betyder det så at nogle mennesker udstyres med to stemmer i stedet for en. Det er ikke OK og det er det heller ikke til de øvrige valg – selv om det er en udmærket forklaring du gav på det fænomen.
Den eneste årsag jeg kan finde der taler for de skal have stemmeret, ville være medlidenhed over de evt føler sig sat udenfor når alle de andre stemmer. Men helt uansvarligt hvis vi skal lade afgørende stemmer blive afgivet af kognitivt handicappede.

Else Marie Arevad, Mihail Larsen og Christian Larsen anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Så skal jeg øjeblikkelig have frataget min stemmeret.
Jeg er som en 2 måneders baby hvad angår P.c.. Kan ikke hitte ud af at linke og må have hjælp hver gang jeg forsøger.
Desuden kan jeg bruge halve og hele timer på at finde mobil, nøgler og Dankort.

Hvem sidder og afgør dette?
Er det egen læge, der har ca. 7 min. til hever patient eller hvem?
Der er mange som stemmer akkurat som deres kone, mand, forældre eller som de er opdraget til.
Der er mange som har et handicap, f.eks PTSD, sclerose som har store kognitive vanskeligheder.
Jeg vidste ikke det her før nu og desuden er der mange med fine titler der ikke har indsigt i økonomi udover at forsøge snyd.
Bliver bankdirektøren der har raget til sig på andres bekostning frataget sinstemmret.
Nej det gør de jo ikke.
Bliver skatteministre, skats medarbejdere m.v frataget deres stemmeret.
Nej, så det er en modbydelig lov og igen en de love, som stigmatiserer de der har allermindst overskud.
føj!

Holger Madsen, Eva Schwanenflügel og Jonathan Larsen anbefalede denne kommentar
Slettet Bruger

Hvis stemmeretten skal være forbeholdt mennesker, som kan forstå konsekvenserne af hvad de stemmer på og i stand til at gennemskue det politiske teater, så bør snittet nok ligge andre steder. Man kunne f.eks. kræve en særlig høj IQ, indsigt og uddannelse eller man kunne indføre et stemmeretskørekort som pendant til den populære indfødsretsprøve. En reform kunne også gøres mindre bureaukratisk og man kunne bare nøjes med at følge Kristian Poulsgaards tanker om, at folk over 70 år automatisk skal fratages stemmeretten eller strømningerne i partiernes ungdomsorganisationer, hvor VU og KU i nullerne var langt fremme med ideer om, at folk på overførselsindkomst skal miste stemmeretten. Vælger man det spor, bør man nok gå linen ud og lade det samme være gældende for folk, som ryger og drikker, har brug for lægbehandling eller modtager domme. En anden og mere radikal vej at gå kunne være, at indføre princippet om en person en stemme med lige ret og vægt uanset status, evner, netværk og økonomi, men det vil nok kræve, at man sætter ind over partistøtte, lobbyisme, korruption, magtmisbrug og giver folk nogenlunde lige adgang til at stå på ølkasserne i medierne.

Jonathan Larsen

Selvfølgelig skal de have mulighed for at stemme til alle valg. Der er rigtigt mange mennesker, der ikke kan styre deres økonomi, men derfor har de alligevel selvstændige meninger, der bør respekteres som alle andres.

Anne Mette Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ole Christiansen

"......det kognitive handicap være så stort, at den handicappede intet begreb har om politik"

Stemmeret til kognitivt handicappede vil jo i yderste konsekvens betyde at elementer som eksempelvis Joakim B. Olsen og Morten Messerschmidt skulle få stemmeret.

Det virker umiddelbart som en meget dårlig ide !

Anne Mette Jørgensen, Christoffer Pedersen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Rune Rasmussen

En ulækkert ekskluderende lov. Noget mange politikere, og alt for mange andre mennesker, er ret glade for jvf. f. eks. den danske apartheidlov forklædt som alt muligt andet for ikke at være ulovlig.

Holger Madsen

Kognitivt handicappede.!
Hvem taler vi om.?
Er det Venstres kernevælgere eller Socialdemokratiets kernevælgere.?

Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Ole Christiansen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Grundloven af 1849 gav ikke stemmeret til de 7 f'er:
fruentimmere, folkehold, fattige, fremmede, fallenter, fjolser og forbrydere.

Fjolser er der jo mange af, men ikke alle har så fornemme titler som 'kognitivt handicappede'.

Rune Rasmussen

Alfred Binet, som opfandt den såkaldte IQ-test, sagde, som noget af det første, at den ikke på nogen måde kan bruges til at måle intelligens, for det kan slet ikke lade sig gøre, for det første fordi der slet ikke er konsensus om, hvordan intelligens(er) defineres, hvad det er præcist etc. og for det andet fordi det slet ikke var det, han opfandt den til. Den skulle bruges til at se, hvor langt visse elever var nået i visse fag i skolen og INTET andet. Så hvis noget er "kognitivt handicappet", så er det da, at den test er blevet brugt til nøjagtigt det, ophavsmanden sagde, den ikke kunne bruges til, og på den måde medvirker til at ekskludere såkaldt "anderledes" mennesker fra "mennesker der passer ind". Det svarer til at måle hastigheden på biler med en hvidløgspresser. Hele det menneskesyn trænger i den grad til en justering, mildt sagt. Som det er nu, er det diskrimination, intet andet.

Karsten Aaen, Ole Christiansen, Anne Mette Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

He he, "Det svarer til at måle hastigheden på en bil med en hvidløgspresser"..
Sådan, Rune Rasmussen!

Rune Rasmussen og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

Må man have lov at spørge om andre end mig i det her forum har mødt et repræsentativt udsnit af de personer som debatten drejer sig om?
@Holger Madsen en del af dem ville nok stemme DF. Men det er ikke kun det der er grunden til de ikke har stemmeret......

Eva Schwanenflügel

Cristoffer Pedersen, jeg har tilfældigvis været værge for et handicappet familiemedlem, men jeg kender ikke et 'repræsentativt udsnit' af de økonomisk umyndiggjorte. Hvem gør det?
I dette tilfælde var det en person som var blevet dement mht. korttidshukkommelsen, men så sandelig godt vidste hvad hun mente der var op og ned i samfundet og verden. Og en ældre person kan ikke bare lære nye ting, fx hvad angår computer og digitalisering, som Anne Mette Jørgensen anfører.
Der er pokkerme heller ingen grund til at tro, at folk med manglende evne for økonomi automatisk vil stemme DF, eller et hvilket som helst andet populistisk parti. Snarere tværtimod, hvis jeg skulle gætte, hvilket jeg ikke gør. For det er ikke det sagen drejer sig om.
Det drejer sig om at visse mennesker er udelukket fra at stemme på dem der vil fremme deres vilkår politisk. Det er det, der er gammeldags og diskriminerende.

Karsten Aaen, Jonathan Larsen og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

Eva Schwanenflugel
Jeg har et familiemedlem som desværre har en medfødt hjerneskade og bor på en institution. Ingen af beboerne der ville have noget begreb om hvem og hvorfor de stemte.
Ud over det, så ville dit ulykkeligvis demente familiemedlem, ud fra din egen beskrivelse ikke være i stand til at følge med i de aktuelle politiske sager, valgkamp mv.
Det er også sådan at man skal være UMYNDIGGJORT for at miste stemmeretten. Eksempelvis kan handicappede eller unge med udfordringer godt have en værge, men ikke være umyndiggjorte og derfor også kunne stemme. Umyndiggørelse er ikke en straf men noget der også er til for at beskytte personer, som ikke selv er i stand til at se konsekvenserne af deres handlinger med fx at underskrive kontrakter der ellers ville have ruineret dem. Helt ærligt, hvis vi på den ene side beskytter ved umyndiggørelse fordi den umyndiggjorte ikke ved hvad de laver, og på den anden side lader dem afgive noget så seriøst som en stemme til den lovgivende forsamling, så mangler logikken.

Anne Mette Jørgensen

Jeg har selv været med til at umyndiggøre en person, hvilket jeg fortrød allerede efter få mdr. og nu endnu mere nu.
Jeg mødte op i skifteretten sammen med vedkommende.
Han havde diagnosen, skizofreni. Han var højt en begavet matematiker ,men gik på bare fødder om vinteren. Købte alverdens ting, som han mente ville blive noget værd i fremtiden. Han havde intet tilbage, når hans pension kom.
Han sad hele måneden og regnede sig frem til hvem han skulle afdrage til den md.Han skyldte nemlig Gud og hver mand.
Han levede i helvede, så jeg troede naivt at jeg gjorde en god gerning, som jeg var bannerfører for.
Retten var hurtig til at fratage ham myndighed og fik tilkendt en værge, som han ikke selv kunne bestemme.

Denne værge tog sig godt betalt og det var vel at mærke fra hans konto.
Husker ikke beløbet mere, men det var mere end et tusind hver måned, for intet at lave.
Værgen var en falleret jurist, som selv kunne trænge til lidt ordentlige klæder.
Dette er ca 10 år siden og da jeg stadig stolede på systemet..
Hvad skete der så med vores ven som blev umyndiggjort. fik han et bedre liv og fik vi andre mere demokrati!
Nej, han blev ødelagt endnu mere, og da jeg 5 år efter mødte ham i bussen råbte og skreg han ad mig og sagde de værste ukvemsord.

Jeg forstår ham og hans vrede, for jeg tog fatalt fejl og jeg har p. dårlig samvittighed.
Hvis man vil noget med den lov, så kan man ligeså godt ændre vores fundament, for hold da kæft hvor er der mange jeg kender, som overhovedet ikke følger med og kun har deres viden fra facebook.
Og de jeg kender med fine universitetsuddannelser er heller ikke med. De holder sig nemlig stort set til egen boldgade og mangler udsyn.
Ham der har boet hele sit liv på Nørrebro står i kø sammen med overlægen i El giganten.
Foran står kvinden i nigab.Overlægen er opdraget og siger og tænker, hun er godt nok mærkeligt, men undskylder hende med kultur. Nørrebroeren siger, det er sgu for meget.
De fleste jeg kender aner intet om hvad der sker og de, og det er det værste, vil heller ikke lytte.
Hånden på hjertet, hvor mange danskere, følger med. muligvis jer her på information, men det er desværre kun et lille udsnit af befolkningen.

Karsten Aaen, Rune Rasmussen, Eva Schwanenflügel og Holger Madsen anbefalede denne kommentar
Ole Christiansen

Når hver femte stemmeberettigede bliver hjemme på sofaen på valgdagen, kan nogle få "kognitivt svækkede" s stemmer da aldrig være et problem for demokratiet.
Så er det jo bare diskrimination, fordi man nyder at udvise magt.

Christoffer Pedersen

@Ole Christiansen
2000 er ikke få. Hvem skulle "nyde" den magt du nævner?
Det har da heller ikke noget med diskrimination eller nydelse af magt at gøre, at mennesker under 18 ikke må stemme. Og i den gruppe vil der være rigtig mange, som ville kunne stemme på et meget mere oplyst og kvalificeret grund lag end i den anden gruppe. Diskrimination? Magtliderlighed? Måske bare fornuft.

Rune Rasmussen

Fornuft? Nej, det er antidemokratisk at kalde den slags fornuft. Fornuft ville være, hvis alle over 18, uden undtagelse, havde stemmeret. Det manglede da bare i et såkaldt demokrati.

Eva Schwanenflügel og Jonathan Larsen anbefalede denne kommentar
Else Marie Arevad

Kognitivt handicappet? Rædsom betegnelse. Er det et nyt ord for udviklingshæmmet? Jeg bryder mig heller ikke om ordet dement, som betyder "ude af sindet", og foretrækker den ældre betegnelse senil.

Christoffer Pedersen

@ Else Marie Arevad
De betegnelser der er pæne i dag er stødende i morgen. Åndssvag, evnesvag, retarderet...OK tidligere men vist ikke helt stuerene mere. Det er bare med at være opdateret :-)

Rune Rasmussen

Christoffer Pedersen:

Jeg går ud fra, at alle 2000 er mennesker. Og eftersom jeg går ind for, at alle mennesker skal have menneskerettigheder uden at skelne imellem noget som helst i forhold til det, så går jeg også ind for stemmeret til alle over 18. Hvis jeg i modsat fald syntes, at jeg skulle bestemme, hvem der skulle have ret til at stemme, så ville jeg jo direkte tilkendegive, at jeg ikke går ind for en demokratisk proces men en ekskluderende tilgang a la apartheidloven alias "integrationsydelsen" og denne diskriminerende lov, der udelukker nogen på grund af et tilfældigt kriterium.

Anne Mette Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

@Rune Rasmussen
Det er jo noget vrøvl at sammenligne med apartheid. Diskussionen gik på om kognitivt handicappede som er umyndiggjort skal have stemmeret. Samme gruppe er frataget ansvaret for vigtige ting i deres liv, netop fordi de ikke er i stand til at vurdere konsekvenser som er indlysende for normalt begavede. Det ændre sig ikke fordi der er valg. Men mød nogle af dem selv og hvis de kan føre en samtale (for det er der en stor del der ikke kan), så spørg hvem de vil stemme på og hvorfor.

Rune Rasmussen

Christoffer Pedersen:

Når nogen som udgangspunkt kalder det, jeg skriver for vrøvl, så er forsøget på samtale næsten slut. Jeg har mødt adskillige mennesker helt uden sprog, såkaldt udviklingshæmmede der i tilgift var psykisk syge. Psykiske sygdomme som bl. a. rammer dem, fordi de netop er så ekskluderet af samfundet på forhånd. I et mere inkluderende samfund hvor alle har stemmeret, ville det være mindre udbredt. Jeg har forresten mødt masser af mennesker, der ikke kan føre en samtale, fra alle lag af samfundet. "Sygdommen" i visse tilfælde er så f. eks., at de er ude af stand til at lytte frem for at høre. De dikterer frem for at indgå i dialog. At nogen har et enormt ordforråd, og kan formulere en masse med det, er ikke lig med, at der ligger stor visdom bag, det kan lige så let bruges til at kapre sproget om verden og manipulere sig vej i samfundet i et rent egotrip. Skal disse dikterende egocentriske mennesker fratages deres stemmeret på baggrund af manglende empati? At nogen vil bestemme, at andre er uegnede til at stemme er at diktere, at spille diktator, det er magtmisbrug af ens egen privilegerede position. En position man oven i købet vil placere sig selv i ved at træde på andre. At skelne imellem, hvem der skal have stemmeret og ikke, er en absurditet, der ikke burde finde sted i et såkaldt oplyst samfund.

Karsten Aaen, Anne Mette Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Lidt for sent, men jeg forsøger.
Lad os nu komme tilbage til den praktiske virkelighed.
De, der i dag har fået frataget deres stemmeret er ganske få ,men det ændrer ikke ved alvoren.
De der har en overskuds familie bag sig, og de kan være mange, får ikke frataget deres stemmeret.
Når min gamle kollega i fulde alvor mener at hun er meget venstreorienteret, fordi hun har stemt radikalt til forskel fra de øvrige velhavere i Charlottenlund, som hun omgås, tror hun alvorligt på, at hun er socialt bevidst og bedre end de der stemmer konservativt.
Det anerkender jeg, trods jeg ikke er enig.
I radio24syv hørte jeg i dag, at Michael Bondesen, som var indlagt på Bispebjerg, og hvor man opdagede en blodprop, der kun kunne behandles ved operation, men fordi der ikke var nogle læger på Riget til stede i den weekend, blev der indkaldt- med helikopter 2 kirurger fra Lund!
JA, hvad tænker jeg, og jeg kan ikke bevise det, men er det sandsynligt at man hver gang i den situation, flyver læger ind fra Sverige! Husk de 2 %.
Når de med en privat sygeforsikring kommer foran i køen er det så lige ret til behandling?
Når det kan tage år og dage at blive henvist til specialist, og her er ventetiden nogle gange måneder, fordi der skal spares, og der mangler læger. Og der så er udredningsgaranti på en md., så glemmer systemet at vejen derhen kan vare i årevis.

Nej, kære allesammen.
Vi har et A . hold og et B hold,,,men ingen vil indrømme det.
Forældre kan opdrages til at forstå, men så skal man også ha haft dem fra små. Piet Hein.

Karsten Aaen, Rune Rasmussen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Anne Mette Jørgensen, nej, langtfra for sent, godt med udvidet forståelse af samfundet og ens egen mere eller mindre heldige rolle. Det vigtigste må være at lære af sine erfaringer, hvor smertefuld erkendelsen end må være personligt. Tak for at give den videre :-)
Christoffer Pedersen, jeg forstår ikke, hvordan du læser at mit familiemedlem ikke skulle være kvalificeret til at stemme på baggrund af de oplysninger jeg gav om hende. Du bliver ved med at skrive om personer på institutioner uden sprog eller nævneværdige funktionsevner. Men det er langtfra tilfældet for mit familiemedlem, eller for de der nu har sagsøgt Staten for at opnå stemmeret.
Jeg mener faktisk blot, at mennesker der er istand til at tage stilling til deres egen situation, bør have de samme rettigheder som du og jeg. At umyndiggøre folk er diskrimination.
At Rune Rasmussen taler om apartheid, handler om forskelsbehandling af flygtninge og etniske danskere mht integrationsydelsen, og tjener som eksempel til at påpeje en anden diskriminatorisk adfærd, der i sidste ende underminerer demokratiet, ligesom umyndighedsloven gør.

Niels Duus Nielsen

I ved godt, at det kræver en grundlovsændring? Umyndiggjorte personer må ikke stemme ifølge Grundlovens §29 stk. 1.

Kunne man kalde dem noget andet end "umyndiggjorte"? Eller hvordan har EL og SF tænkt sig rent teknisk at omgå Grundloven, så der ikke åbner sig en ladeport for alle mulige andre overtrædelser? Vi har jo en regering, der gerne bøjer reglerne, hvis de kan slippe afsted med det, så vi skal nok passe lidt på.

Fra et moralsk synspunkt er det selvfølgelig helt forkert at fratage folk deres stemmeret, bare fordi de er sat under administration, men hvad er SFs og ELs juridiske fix? Det nævnes ikke i artiklen.

Christoffer Pedersen

@ Rune Rasmussen
Det passer jo simpelthen ikke at samfundet "ekskludere" udviklingshæmmende. Der findes et væld af tilbud og aktiviteter rettet mod udviklingshæmmede og der er mange både dag- og døgninstitutioner for udviklingshæmmede. Men selvfølgelig er der naturlige begrænsninger på de muligheder man har hvis man er udviklingshæmmet. Det er der også for dig og mig. Der er fx jobs vi ikke kan få, ting vi ikke har råd har til, at blive rockstjerne osv.
Det er bare ikke det samme som vi er ekskluderet. Og det ville det heller ikke være hvis vi var udviklingshæmmede. Så den med at "samfundets eksklusion" forværrer ved at tilføje psykiske sygdomme tror jeg ikke på. Og apartheid er rendyrket racisme, som på ingen måde kan sammenlignes med at kognitivt handicappede i nogle tilfælde er umyndiggjort.
@Eva Schwanenflugel
Jeg skrev at dit familiemedlem ikke ville være i stand til at følge med i aktuelle politiske sager, valgkamp mv. ifølge dine egne oplysninger om at hun er dement mht korttidshukommelsen.
Hvis jeg tog fejl i den antagelse beklager og undskylder jeg.
Du nævner selv netop nøgleordene når du siger: "Jeg mener faktisk blot, at mennesker der er istand til at tage stilling til deres egen situation, bør have de samme rettigheder som du og jeg."
Umyndiggørelse sker fordi man netop IKKE kan tage stilling til egen situation mv. Så faktisk er vi rørende enige ser det ud til.
Men man kan ansøge statsforvaltningen om ophævelse af umyndiggørelsen hvis man ikke opfylder kravene for at være umyndiggjort.

Christoffer Pedersen

Eva Schwanenflugel
Jeg aner ikke om der er et stigende antal der bliver umyndiggjort. Tallet 2000 synes jeg ikke virker som mange. Men de som har størst interesse i umyndiggørelse er i virkeligheden de som bliver umyndiggjort. For det beskytter den i høj grad.
Det er svært for mig at få øje på hvem der kunne have interesse eller fordele i at umyndiggøre mennesker der i store træk godt selv kan tage vare på sit eget liv.
Men igen: der er tale om mennesker der ikke kan overskue politiske sammenhænge, konsekvenserne ved at stemme på parti x eller y, økonomi etc. Og så bliver det enten helt tilfældigt, eller også hvad ANDRE fortæller dem de skal stemme. Og det synes jeg altså er forkert.

Rune Rasmussen

Christoffer Pedersen:

Med "samfundet" menes alle andre mennesker. Vi er allesammen samfundet. Og mit udsagn om ekskludering bygger på erfaringer, jeg har gjort mig i praktik på et bosted for psykisk syge udviklingshæmmede, hvor flere pædagoger og andre talte om netop ekskludering af udviklingshæmmede, der gjorde dem syge, fra f. eks. deres familie, fra psykiatere der, uden at andre kan gribe ind, kan bestemme enerådigt over den medicinske behandling, hvilket uden tvivl forårsagede en fejlbehandling af flere. Jeg kan og vil ikke uddybe nærmere, for så overtræder jeg en tavshedspligt, som jeg tager meget alvorligt. Stemmeretten til alle synes jeg ganske enkelt burde være et urokkeligt princip. Der er masser af mennesker, der ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger. At det lige er 2000 mennesker indenfor dette område, der fratages netop den mulighed, er forkert. Det kan intet ændre min holdning til.