Leder

Med borgerforslag kan Alternativet åbne en sprække i Folketingets tykke mure

Ordningen om borgerforslag går ud på, at et antal borgere kan fremsætte et forslag til landets lovgivende forsamling – med den virkning, at forsamlingen skal behandle forslaget seriøst, til vedtagelse eller forkastelse.

Jens Dresling

Debat
27. november 2017

Juhu for Alternativet! Det er lykkedes partiet at vinde et folketingsflertal for en vision. Efter sin stiftelse i 2013 søgte Alternativet nye ideer til aktiv borgerdeltagelse i folkestyret. Fra Finland hørte Alternativet om et initiativ med et navn, der må tænde alternative sjæle: Open Ministry. Det går ud på, at et antal borgere kan fremsætte et forslag til landets lovgivende forsamling – med den virkning, at forsamlingen skal behandle forslaget seriøst, til vedtagelse eller forkastelse.

En sådan tanke fik Alternativet i 2016 seks andre partier med på at fremsætte beslutningsforslag om. Det blev vedtaget. Som opfølgning behandler Folketinget nu et egentlig lovforslag »om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget«.

Forslaget er fremsat i enighed af Folketingets præsidium. Det kan forventes vedtaget og at træde i kraft ved årsskiftet.

Lovforslaget fortæller, at dets formål »er at skabe et retsgrundlag for en ordning, hvorefter borgere, der har valgret til Folketinget, kan indgive forslag med henblik på senere behandling som beslutningsforslag i Folketinget«.

Ordningen skal tilrettelægges af Folketingets formand og som hovedregel foregå elektronisk: En ’hovedstiller’ til et forslag skal have tilslutning fra et antal ’medstillere’, og dernæst skal forslaget åbnes for ’støtter’. Er der tilstrækkeligt med støtter – tallet 50.000 stk. har været nævnt – forudsættes det, at et eller flere folketingsmedlemmer officielt vil fremsætte forslaget. Når det ikke kan blive fremsat pr. automatik, skyldes det, at grundloven kun giver forslagsret til medlemmer og ministre.

I det hele taget har forslaget i sin tilblivelse snurret omkring Grundloven. Rigets forfatning bygger nemlig på repræsentativt demokrati, og partierne Socialdemokratiet og Venstre har ikke lagt skjul på, at partiet foretrækker det frem for det nye forslags indskyden af direkte demokrati. Når S og V er medforslagsstillere til præsidiets forslag, er det uden begejstring, men for at føje flertallet.

Den manglende entusiasme fremgik af torsdagens førstebehandling af forslaget i Folketinget. Socialdemokraternes Karen Klint frygtede, at partiernes folkelige tilslutning vil blive yderligere udhulet ved at give befolkningen direkte indflydelseskanaler. Om de partiaktives antal sagde Klint: »Der har været et tab gennem de sidste mange år.«

Og så tilføjede hun – bemærkelsesværdigt – om sig selv og Tingets øvrige partirepræsentanter: »Derfor kan vi også godt diskutere, hvem vi egentlig repræsenterer, hvis det efterhånden næsten er mindretallet i Danmark, der i hvert fald kan opstille som kandidater.«

Og jo, det er rigtigt, at kun nogle få procent af danskerne er medlemmer af politiske partier og dermed deltager i opstillingen af kandidater til valg. Men det er da vist ikke noget godt argument mod direkte indflydelsesmuligheder for det store flertal, der står uden for partierne.

Også Venstres ordfører, Hans Chr. Schmidt, foretrak det repræsentative demokrati. Med henvisning til de sociale medier sagde Schmidt: »Det har aldrig været lettere at komme i direkte kontakt med et folketingsmedlem.«

De vrangvillige S- og V-partier har fået lagt begrænsninger ind i lovforslaget. Det skal til revision – og mulig ophævelse – »senest i folketingsåret 2019-20«. Og det understreges kraftigt i lovforslagets bemærkninger, at borgere ikke kan komme igennem med forslag, der »er i strid med grundloven«. Den begrænsning ærgrede Enhedslistens Chr. Juhl: »Der er givetvis mange ude i landet, der synes, at det kunne være fedt, at vi afskaffede kongehuset.« Juhl glædede sig dog over, at forslaget er med til »at banke flest mulige huller i de relativt tykke mure, der er på den her bygning.«

Ja, en brevsprække i Christiansborgs mure, kunne man kalde det. Eller et direkte folkeligt kabel ind i beslutningsgangen.

Man må håbe, at forslaget vedtages, og at initiativrige borgere bruger det seriøst, så det leder til en varig indstrømning af frisk luft på Christiansborg. Og ikke bare bliver en uskøn bygningsrevne, som S og V kan forlange muret til hurtigst muligt.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Spændende.

I det mindste kan det blive et værktøj til at tvinge offentlig stillingtagen til ømtålelige emner: "Stop for al salg af overvågningsudstyr til andre nationer", "genopret Irak kommissionen", "Indfør total åbenhed omkring partibidrag fra erhvervsklubber og lignende".

Vi får nok også en omgang "for sjov" forslag (uagtet egentlig humor-værdi): "Byg en mur mod Tyskland og lad Merkel betale", "Indfør obligatorisk fastelavnsudklædning i Folketinget, i 2 uger op mod Fastelavn", "Omvendt dag - hvert parti fremfører et forslag de absolut er imod".

Michael Svennevig, Karsten Lundsby, Alvin Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen, Niels-Simon Larsen, Eva Schwanenflügel, Daniel Schledermann og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

På et tidspunkt kan det forsøges.

Forslag:
Ekspropriation med force majeure af olie og gas reserver i dansk territorialfarvand, for ekstrem hurtig udfasning.

Det er kun et spørgsmål om tid, før der er et folkeligt flertal.

I følge COP21 Paris aftalen med Folketingets tilslutning og underskrift, skal Danmark medvirke til at holde temperaturstigningerne under to grader, det allerede nu betinget af 'ikke opfundet teknologi', der på sigt, skal kunne suge CO2 ud af atmosfæren og opbevare denne, som en slags radioaktivt affald i sikre lager under jorden.

Men folketinget lyver om deres hensigter.
Jeg kan personlig ikke huske hvornår Energi, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt, har talt sandt i et helt minut på TV.

Fra link:
"Der bør ikke være begrænsninger for, hvor meget olie og gas, der må pumpes op af den danske undergrund på trods af den nye klimaaftales målsætning om at holde den globale opvarmning »et godt stykke under to grader«. Det mener et bredt politisk flertal i Folketinget, som dermed bakker op om Energi, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)."
Link: https://www.information.dk/indland/2015/12/stort-flertal-folketinget-bak...

Fra link:
"Exxon Mobile, BP, Shell, Chevron, Total og Maersk bidrager flittigt til, at man på universiteter herhjemme forsker i at få mere olie og gas op af jorden.

"Videnskab.dk har søgt aktindsigt i universiteternes private bevillinger, hvoraf det fremgår, at danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009 til 2014.

Størstedelen af midlerne går til at forske i, hvordan man hiver endnu mere olie og gas på af de eksisterende olie- og gaslommer. En tiårig bevilling på godt en milliard finansierer et Center for Olie og Gas på Danmarks Tekniske Universitet med samme formål.

Udviklingen i olieforskningen kan forekomme mærkelig, når man ved, at klimaforskning viser, at man for at begrænse temperaturstigningen på Jorden til 2 grader må lade allerede kendte olie- og gasforekomster blive i jorden.

»Det er fuldstændig absurd at lede efter ny olie, når vi ved, vi ikke må brænde det af af hensyn til klimaet. Det er på alle måder den forkerte vej at gå.«

siger ph.d.-studerende Emil Urhammer, som forsker i bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitet i København, til Videnskab.dk."
http://videnskab.dk/kultur-samfund/fuldstaendig-absurd-industrien-betale...

Fra link: Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS.
"Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Og målt på udledningen af CO2 fra dansk produktion går det fremad.
Men dette mål medtager alene CO2 fra produktion inden for Danmarks grænser og måler dermed ikke CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. En væsentlig begrænsning i det produktionsbaserede mål er, at udledninger, der er knyttet til vareimport, ikke medregnes.
Med forskningsmidler fra Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS nu undersøgt, hvad det betyder for målopfyldelsen, hvis man opgør CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. Analysen viser, at Danmarks forbrugsbaserede årlige CO2-udledning siden 1996 har været op til 18 procent højere, end det traditionelle CO2-regnskab indikerer."
Link: http://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2015/12/Faktaark_CO2-udledning-...

Advarslerne har lydt i ethundrede år:
Fortællingen om kapitalisme drevet af den økonomisk forbrugsdrevet vækst, har ikke givet mening siden 1896, da Svante Arrhenius (1859-1927) beskrev den menneskeskabte globale opvarmning ved afbrænding af kul, olie og gas.
Read more: http://www.lenntech.com/greenhouse-effect/global-warming-history.htm#ixz...

The father of climate change
Link: https://www.theguardian.com/environment/2005/jun/30/climatechange.climat...

Der har været gjort flere forsøg på regulering af den kapitalistiske vildfarelses, først en CO2 afgift regulering af økonomisk forbrugsdrevet vækst i 1920’erne, en afgift lagt på den enkelte vare for afbrænding af kul, olie og gas, men det blev opgivet.
Link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carbon_price

“Ny forskning afslører politikerne: De ignorerer fakta, der ikke trækker i deres retning"
Link: https://www.information.dk/indland/2017/09/ny-forskning-afsloerer-politi...

“The amount of carbon dioxide in the atmosphere reached its highest level in 800,000 years in 2016, the World Meteorological Organization (WMO) said Monday.

Globally averaged concentrations of CO2 hitting 403.3 parts per million in 2016 compared to 400 parts per million in 2015, according to the WMO's Greenhouse Gas Bulletin.”
Link: https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrati...

Fakta.
Global CO2 udledning fra fossilbrændstof er steget signifikant siden år 1900, hvilket er ansvarlig for 78% af den årlige CO2 udledning, udledningen er siden 1970 steget med omtrent 90%, hvor vi i 2014 udledte globalt 10.000 millioner ton CO2.

20% af vores samlede energiforbrug stammer fra elektrisk energiforbrug og er potentielt mulig at fremstille bæredygtigt, 80% er ikke elektrisk.

Landbrug og landrydning er ansvarlig, som den næststørste CO2 udleder efter fossilbrændstof.
Link: https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data

Alvin Jensen, Morten Larsen, Anne Eriksen, Torben K L Jensen, Niels Duus Nielsen, Trond Meiring og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Når forslaget er faldet i Folketinget, skal det til den tid prøves ved Menneskerettighedsdomstol.

Karsten Lundsby, Alvin Jensen, Torben K L Jensen og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Man må også lige huske på, at der er en risiko ved at fremsætte et dumt forslag, idet man kan afsløre sig selv som mindre klog. Derfor nok den stopklods, at der skal være en MF’er til at fremsætte det. Forslaget skal selvfølgelig give god omtale, og den der forslagsstilleren skal fremstå som en folkehelt. Ved kommunalvalget i Kbh. var der en liste, der hed En død hest. Den fik 111 stemmer. Meget morsomt, men heller ikke andet. Dong-protesten fik 200.000 underskrifter, og var blevet bragt op i det høje ting, hvis det havde været i dag.

Karsten Lundsby, Alvin Jensen, Morten Larsen, Vibeke Hansen, Bo Stefan Nielsen, Flemming Berger, Torben K L Jensen, Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Mon ikke der kan skaffes flere hundrede underskrifter imod reformerne af sygedagpenge, dagpenge, kontanthjælp m.m.?

... hundredetusinde...

Karsten Lundsby, Alvin Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Så vidt jeg kan se, står der ikke hvor stort et flertal Alternativet har samlet.

Er det tilstrækkeligt stort, kan de vel blot ændre grundloven for at tillade borgerforslag i folketingssalen.

Man kunne afsætte 2-4 dage om året til folkedage, hvor alle forslag med tilstrækkelige underskrifter skal diskuteres (flere dage i streg, hvis nødvendigt) - og eventuelt sige, at et forslag med mere end dobbelt så mange underskrifter som nødvendigt skal behandles hurtigst muligt fremfor at vente på en folkedag.

Proceduren for at ændre grundloven er besværlig og langvarig, heldigvis.

Henrik L Nielsen, Vibeke Hansen og Troels Larsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Det lyder til at være en god idé - indenfor Grundlovens rammer

Steffen du har helt ret. Jeg fik lige kogt suverænitetsafgivelse og grundlovsændring sammen oven i bolden :)

Torben K L Jensen

Er det ikke suværænitetssafgivelse af sælge kritisk infrastruktur til fremmede økonomiske magter som Goldman-Sachs der jo som påviseligt spiser småstater til frokost - og hvad med vores fibernet?

Jeg tror jeg venter med at juble over Alternativet indtil de faktisk har leveret. Klog af skade.

Selvfølgelig vil Borgerforslag være en gevinst for folkestyret. Især hvis borgerne tager det udvidedet demokrati seriøst, og ikke oversvømmer folketinget med forslag, der allerede har været behandlet, og hvor vi kender resultatet. Således vil et forslag om mørklægningsloven ikke have skyggen af chance, med det nuværende folketings sammenslutning. Men folketingets medlemmer har godt af, at blive konfronteret med vælgerne og deres prioriteringer en gang i mellem. Det er os, de skal tækkes, hvis de vil have vores stemmer. Forhåbentlig lærer S og V, at selvom store regeringspartier helst vil gemme småfuskerier og studehandler i nederste skuffe, så ønsker vi som vælgere gennemsigtighed og hvad det er for en moral, der ligger bag lovgivningen og den enkelte politiker.

Det er lige netop derfor, der er brug for et parti som Å. De får stille og roligt ændret på de sædvaner og skikke, der får Chr. Borgs mure til at blive tykkere og tykkere. Alene når Elbæk stiller sit spørgsmål fra medlemskredsen i spørgetimen, får de bragt vælgerne ind i politikernes bevidsthed og dermed er chancen større for, at de også husker, at det er borgerne, der skal leve med de love og regler, de ellers flittigt køber og sælger for taburetterne og egeninteresser.

Jeg synes, Maria Jensens kritik af Alternativet, er så massiv i debatten, at det næsten slår mig, om hun overhovedet har stemt på dem. Jeg har ikke fulgt med i Københavns valg andet end på et overordnet plan, så hvad kandidaterne har lovet, aner jeg ikke. Til gengæld ved jeg, at også i København skal der være flertal for forslag, og det flertal er uanset hvad, ræverødt. Så venstreborgmesteren kan ikke bevæge sig ret meget på Beskæftigelse og integrationsposten. Så er det i virkeligheden ikke det bedste sted, at placere hende. Problemet med Anna Me Allerslev var mig bekendt, at der ikke blev fulgt op på, om hun gennemførte de aftaler, man lavede. Jeg tror, Å og EL har valgt områder, hvor de kan gøre synlig forskel til gavn for “livet” i København. Tiltag der er målrettet mindre grupper, turisme og ikke mindst vores ry som bæredygtigt land. Det er ikke venstres spidskompetence at tale noget op, med mindre de selv kan profitere på det.
Alternativet skal såmænd nok komme op og stå, når alle legebørnene og fantasterne finder ud af, at bevægelsen dybest set er temmelig seriøs, og vitterlig har en dagsorden. De, der har gidet google lidt, ved, at Uffe Elbæks “Kaospiloter” har en succesrate på 92 procent. På listen over piloter, er der rigtig mange af dem, der idag er i vælten for deres vissionære iværksætteri. Udover at uddannelsen foreløbig har slået rod i syv andre lande, herunder USA. De startede også med, at alle bolde blev kastet op i luften, for så efterhånden at falde til ro i et demokratisk besluttet resultat. Det vil også ske i folketinget, og sandsynligvis i løbet denne og næste valgperiode. Må jeg minde om, at DF efter tyve år endnu ikke ved, om de er til rød eller blå side. Eller måske snarere, deres vælgere ved ikke, om de støtter en liberal eller en socialistisk regering, når de sætter krydset.

Nike Forsander Lorentsen, Alvin Jensen, Morten Larsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Måske er det repræsentative demokrati bare ikke repræsentativt nok og i så fald hvordan fikser vi det, uden at blande borgerne alt for meget ind i det?

Vibeke Hansen, min kritik af alternativet er ikke mere massiv end deres svigt af de svageste og mest udsatte borgere i København. Jeg tror ikke at du fatter, hvor meget, de har skadet demokratiet med deres løgnehistorier. Det er den slags, poltikerlede er lavet af.