Læsetid 3 min.

Regeringen gør grin med landets fattigste

LEDER
11. november 2017

154 millioner kroner til at udbrede bekæmpelse af hjemløshed til større dele af Danmark.

73,7 millioner kroner til at hæve kvaliteten i de plejefamilier, som skal tage sig af nogle af samfundets allersvageste børn og unge.

96,6 millioner kroner til at få flere mennesker på kanten af arbejdslivet til at deltage i det frivillige arbejde.

97,3 millioner kroner til nye indsatser for børn og unge handicappede samt øge deres retssikkerhed.

Det er blot nogle af de indsatser, som Danmarks udsatte grupper kan få glæde af frem til 2021, efter at regeringen sammen med de øvrige partier i Folketinget undtagen Enhedslisten er blevet enige om at afsætte i alt 1,1 milliarder kroner fra satspuljen.

Det er svært at være kritisk over for de enkeltstående indsatser. Men der er gode grunde til, at satspuljen – også kaldet de fattiges finanslov – er et evigt tilbageværende smertensbarn i det socialpolitiske Danmark og har fået mange hug med på vejen siden oprettelsen i 1990. Hvilket i parentes bemærket ikke har ført til meget andet end nogle opstramninger undervejs.

F.eks. er det nu ikke længere politikere, der uddeler midlerne fra puljerne til de enkelte projekter. Mange husker nok tidligere socialminister Annette Vilhelmsen (SF), der kom for skade at love støtte på forhånd til Lisbeth Zornigs projekt, der skulle få udsatte til at stemme. I dag er det embedsmænd, der udvælger, hvem der skal have penge.

Problemet med satspuljen er først og fremmest, at midlerne – og her taler vi om cirka 14 milliarder kroner årligt – bliver fundet ved, at overførselsindkomsterne ikke bliver reguleret i takt med lønudviklingen. Det vil ifølge finansministerielle beregninger, som Weekendavisen skrev om fredag, sige, at en enlig folkepensionist eksempelvis får 7.116 kroner mindre at gøre godt med om året og en dagpengemodtager 12.070 kroner mindre, end hvis overførslerne havde fulgt de øvrige danskeres lønudvikling.

Samtidig er de fleste af pengene – ca. 13 milliarder – bundet til permanente ordninger, finansiering af kommunale projekter og andre allerede vedtagne initiativer. Der er med andre ord tale om, at penge, der bliver taget fra de udsatte, i høj grad bruges til at finansiere den generelle velfærd, som burde være udgiftsposter på den ’almindelige’ finanslov. Derfor står Enhedslisten også traditionelt uden for satspuljeforliget, som de mener er usolidarisk over for landets fattigste.

Dernæst er der rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt de uddelte penge egentlig fører til socialpolitik, der virker. Rigsrevisionen har kritiseret, at der mangler overblik og opfølgning på, hvordan puljemidlerne bliver brugt, og at man dermed reelt ikke ved, om puljerne forbedrer forholdene for de svageste grupper blandt handicappede og psykisk syge, hjemløse og udsatte på arbejdsmarkedet.

Projekterne kan i den bedste af alle verdener bruges til at nytænke socialpolitiske tiltag, som i højere grad går ud på at skabe sociale investeringer i forebyggelse, så man bliver bedre til via tidlige indsatser at hjælpe både udsatte mennesker og reducere presset på den offentlige økonomi.

Men satspuljemidlernes ’tue til tue’-bevillinger, der ofte løber ud efter en årrække, forhindrer en langsigtet socialpolitisk strategi. Det er ekstra slemt af to årsager. Dels bliver der flere og flere fattige og udsatte i Danmark i disse år, blandt andet på grund af regeringens genindførsel af fattigdomsydelser som kontanthjælpsloftet. Dels er socialpolitikken reelt blevet til beskæftigelsespolitik, fordi ’det skal kunne betale sig at arbejde’, hvilket er en rød tråd i Løkke-regeringens skatte- og beskæftigelsespolitik.

Med satspuljeforliget forsøger regeringen at lappe på sine fattigdomsskabende reformer gennem en markant satsning på eksempelvis hjemløse. Det er absurd, eftersom Lars Løkke Rasmussen (V) og hans støttepartier er medskabere af samme fattigdomsproblem ved at sænke ydelserne.

Helt urimeligt bliver det, når lappeløsningerne skal betales med penge, der er taget fra de fattigste selv. Det er at gøre grin med landets mest udsatte. Det kan undre, at Folketingets øvrige partier fraregnet Enhedslisten vil være med til det. meth

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Du kan godt slippe for annoncerne på information.dk

Det koster 20 kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

 • Brugerbillede for Helle Randlev
  Helle Randlev
 • Brugerbillede for Anne Eriksen
  Anne Eriksen
 • Brugerbillede for Randi Christiansen
  Randi Christiansen
 • Brugerbillede for jørgen djørup
  jørgen djørup
 • Brugerbillede for Bjarne Andersen
  Bjarne Andersen
 • Brugerbillede for ingemaje lange
  ingemaje lange
 • Brugerbillede for Lau Dam Mortensen
  Lau Dam Mortensen
 • Brugerbillede for Flemming Berger
  Flemming Berger
 • Brugerbillede for Katrine Damm
  Katrine Damm
 • Brugerbillede for Ann Thomsen
  Ann Thomsen
 • Brugerbillede for Britta B. Hansen
  Britta B. Hansen
 • Brugerbillede for Lise Lotte Rahbek
  Lise Lotte Rahbek
 • Brugerbillede for Eva Schwanenflügel
  Eva Schwanenflügel
 • Brugerbillede for Torben K L Jensen
  Torben K L Jensen
 • Brugerbillede for Viggo Okholm
  Viggo Okholm
 • Brugerbillede for Steen Sohn
  Steen Sohn
 • Brugerbillede for Anders Graae
  Anders Graae
 • Brugerbillede for Ib Christensen
  Ib Christensen
 • Brugerbillede for Thomas Olsen
  Thomas Olsen
 • Brugerbillede for Bjarne Bisgaard Jensen
  Bjarne Bisgaard Jensen
 • Brugerbillede for Frede Jørgensen
  Frede Jørgensen
 • Brugerbillede for Trond Meiring
  Trond Meiring
 • Brugerbillede for Poul Anker Sørensen
  Poul Anker Sørensen
 • Brugerbillede for Dorte Sørensen
  Dorte Sørensen
 • Brugerbillede for Hans Larsen
  Hans Larsen
 • Brugerbillede for Niels Nielsen
  Niels Nielsen
Helle Randlev, Anne Eriksen, Randi Christiansen, jørgen djørup, Bjarne Andersen, ingemaje lange, Lau Dam Mortensen, Flemming Berger, Katrine Damm, Ann Thomsen, Britta B. Hansen, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, Viggo Okholm, Steen Sohn, Anders Graae, Ib Christensen, Thomas Olsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Frede Jørgensen, Trond Meiring, Poul Anker Sørensen, Dorte Sørensen, Hans Larsen og Niels Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Poul Anker Sørensen
Poul Anker Sørensen

"Det kan undre, at Folketingets øvrige partier fraregnet Enhedslisten vil være med til det"
Nej, det kan ikke undre nogen,Regeringen og alle disse "medløbere" er jo ligeglade med de fattige og hjemløse, det er jo "meget få stemmer"de leverer.

Helle Randlev, Anne Eriksen, morten rosendahl larsen, Bjarne Andersen, Flemming Berger, Katrine Damm, Niels Nielsen, Søren Andersen, Toke Andersen, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, Karen Nygård, Arne Lund, Arne Albatros Olsen og kjeld jensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Bjarne Bisgaard Jensen
Bjarne Bisgaard Jensen

De nøjes ikke med at være med til det. De fremhæver med stolthed sig selv og deres partier, når de redegør for deres kortsigtede, storslåede projekter, som jo blot består i den simple øvelse, at fodre hunden med egen hale.
I vort selvtilfredse og usolidariske DK slipper de ikke kun afsted med at fortsætte løgnen men får endda point for det, fordi ingen gider sætte sig ind i hvad det handler om

Helle Randlev, Henny Paudel, Anne Eriksen, morten rosendahl larsen, Steen Kondrup, Hanna Grarversen, jørgen djørup, Bjarne Andersen, ingemaje lange, Flemming Berger, Katrine Damm, Kim Houmøller, Niels Nielsen, Søren Andersen, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, Karen Nygård, Thomas Olsen og kjeld jensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Thomas Andersen
Thomas Andersen

Det ville klæde avisen og lederskribenten hvis de satte sig lidt bedre ind i sagerne. Det er korrekt at der tages lidt af reguleringen af sociale ydelser til sociale formål, men kun i år med store lønstigninger. I år med små lønstigninger er satsreguleringen generelt højere end lønudviklingen. Dette kommer af den konkrete formullering af loven og betyder:

At lønnen, fra 2000 og frem er steget med 45 %.
At sociale ydelser fra 2000 og frem er steget med 58 %.

Så ja, loven er underligt formulleret som ethvert anden kompromis. Men lederskribenten går helt ved siden af. Og kun Enhedslisten som fremføre deres argumenter på forkert grundlag forsøger at fiske stemmer ved populistisk ageren. Nok af samme årsag har Alternativet indgået i det gamle forlig, de kan trods alt regne!

http://www.modst.dk/oeav/2-bevillingslove/25-indeks/251-fastprisberegninger
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=5441

Brugerbillede for Marie Sanne Caroline Malmros
Marie Sanne Caroline Malmros

Helt enig. Alle på overførselsindkomst burde stemme på enhedslisten.

Helle Randlev, Anne Eriksen, Katrine Damm, Lars Peter Simonsen, Niels Nielsen, Britta B. Hansen, Eva Schwanenflügel og Karen Nygård anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Arne Lund

Forringelserne kunne ikke gennemføres, hvis ikke den lille mands parti - Dansk Folkebedrag - stemte for det.

Helle Randlev, Anne Eriksen, Kristen Carsten Munk, Bjarne Andersen, Katrine Damm, Søren Andersen, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, Karen Nygård og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Karen Nygård

SATSPULJEN bør afskaffes!
Jeg har nogle gange prøvet at skrive til Inf. om at beskrive den med at vise Storm P´s lille tegneserie, hvor den fede mand fodrer hunden med dens egen hale. Det er endnu ikke lykkedes at få den vist. Gør det venligst nu. Mange yngre kender den måske ikke.
TAK til METH for en god leder på bagsiden i dag. Det er første gang, jeg har set beregning på tabet af indkomst for os på overførselsindkomst.
Måske chefredaktøren vil være med til at gå tilsvarende ned i løn hvert år ;)
Det er faktisk lidt sjovt, synes jeg. at Pernille Rosenkrantz-Theil som Enhedslistemedlem for nogle år siden sagde, at da der er vetoret i forligskredsen, så bør Enhedslisten være med, for så kan de stemme det hele ned. Nu sidder hun som forhandler for S i forligskredsen.

Helle Randlev, Anne Eriksen, Hanna Grarversen, Bjarne Andersen, Lise Lotte Rahbek, Katrine Damm, Kim Houmøller, Niels Nielsen, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring og Leo Nygaard anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Leo Nygaard

Satspuljen er ikke andet end en speciel budget teknik, som politikere kan lege med. En cigarkasse med penge udenfor forudbestemt finanslov.
Før ordnet af gode venner som Wilhemsen og Zorning - nu embedsmænd, som nødvendigvis må have bestemte uddelingskriterier.
Nej, giv rimelige forhold for alle, herunder det gratis sundhedsvæsen og socialforvaltningens almindelige aktiviteter.
Lad private godgørende organisationer være private, medmindre de kommer på finansloven.
Så undgås fnidder, personkorruption og bureaukrati.

Og indfør så Basisindkomst med samme målsætning - også for børnene.

Brugerbillede for Kim Folke Knudsen
Kim Folke Knudsen

Satspuljens forvaltning afslører den nuværende generation af politikere. De har travlt med at forsikre danskerne om deres varme fortale for Velfærdsstaten og at de vil gøre utallige ting for de fattige og socialt udsatte. Men det er falsk tale som dækker over deres egen personlige ligegyldighed med de fattige og udsatte, som de aldrig selv har været i nærheden af. Politikerne repræsenterer i stedet sig selv og deres egen sociale overklasse af Cand.Polit og lignende, der befinder sig på behagelig afstand af fattigdom misbrug og social elendighed. Den nye Adel i Folketinget finder derfor anledning til at vise " Deres sociale hjerte ! " ved at tage penge fra de fattige og dernæst kaste dem i grams i Satspuljen så de selv fremstår som samvittigshedsfulde politikere. Det svarer til, at du røver et fattigt menneske på åbent gade for derefter under offentlig bevågenhed at dele byttet ud til andre fattige og fejre sin egen sociale samvittighed. Det er utroligt, at de selv samme politikere igen og igen får næsten 80% af stemmerne ved valg her i Danmark og forstemmende at befolkningen virker som om, at de har glemt hvad Velfærdsstaten går ud på. Derfor afslører den seneste udplyndring af de de socialt udsatte, at enten er Danmark et meget fattigt land eller også så har vi nogen politikere der reelt indfører Farvelfærdsstaten og inden alt for længe, så er de statsinstitutioner som de selv repræsenterer ved at være overflødige og kan med fordel især nedsat skat lukkes og afvikles helt. Tilbage bliver politi, hær og Kongehus. Jeg melder mig som tilhænger af Borgerløn og tilhænger af at det frivillige Danmark, der gudskelov ikke bestyres af den nuværende politikerklike på Christiansborg styrkes gennem lovgivning. Det bliver det frivillige Danmark og foreningernes indsats der fremover kommer til at hjælpe de udsatte grupper. Husk det her op til Jul. Giv et bidrag til et fattigt medmenneske vis din personlige interesse for dine medmennesker. Den sociale samvittighed er et personligt anliggende og ikke noget der kan overlades til en flok professionelle levebrødspolitikere med øje for egne interesser intet andet.

Helle Randlev, Karsten Aaen, Anne Eriksen, morten rosendahl larsen, Niels Nielsen, Leo Nygaard og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Eva Schwanenflügel
Eva Schwanenflügel

De hygger sig gevaldigt på Tinget. Hvor er det dog herligt frydefuldt hvert år at kunne uddele julegaver til 'værdigt trængende' med penge taget fra de fattigste i landet. Ældrechecken er et godt eksempel på en anden 'gave', som Dansk Folkeforførelse bilder gamle fru Jensen ind at hun modtager på grund af partiets indædte kamp for de ældre medborgere. Men det går hen over hovedet på de fleste, at folkepensionen nedreguleres og boligstøtten forringes med støtte fra DF. Så fru Jensen har ikke råd til at komme på plejehjem, hvis hun kun har sin folkepension.

Helle Randlev, Karsten Aaen, Heidi Larsen, Anne Eriksen, Randi Christiansen, Peter Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Hanna Grarversen, jørgen djørup, Bjarne Andersen, Kim Houmøller, Katrine Damm, Poul Anker Sørensen, Niels Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Philip B. Johnsen
Philip B. Johnsen

@Thomas Andersen
Det er nødvendigt at forstå det samlede regnestykke, det er jeg enig med dig i, det samlede regnestykke, er politisk fattiggørelse af middelklasse og underklassen for de udvalgte superrige kan blive rigere, det er nødvendighedens politik, som ofte politikere kalder det, som kapitalisme er fundamentet under.

I samtlige EU medlemslandene handler det om konkurrence samt produktivitet og arbejdsudbud, I standard-økonomisk tankegang arbejdsudbuddet, det samlede antal timer, som EU medlemslandene mener personerne i en befolkning, ønsker at arbejde ved en given realløn, (altså udbuddet af arbejdskraft, ikke udbuddet af jobs), hvor det generelt er EU medlemslandene opfattelse, at de fattige bogstaveligt talt ’skal’ være sultne nok til ethvert job der tilbydes, precist så sultne, at de fattige må tage to job for, at holde sulten fra døren, et der betaler huslejen og så et job nummer to, der ’næsten mættet familien’, så EU medlemslandenes befolkninger kan være konkurencedygtigt på produktions enhedspriser i forhold til f.eks. polske teenagers løn og arbejdsvilkår og ikke helt mætte.
Børnene i fattige familier bliver syge, svage, og udmattede eller kriminelle og helt ude af spillet, hvilket umuliggør et socialt løft, men det er meningen.Pointen er, at der er den billige arbejdskraft, EU medlemslandene ønsker, at udstyre konkurencestaterne med.

Slaveriet er ikke ophævet, hvis det står til samtlige EU medlemslandenes ledere, men kald det demokrati, gældsslaver i middelklassen kan bare vælge nogle andre politikere, men kun inden for rammerne af ekstremistisk kapitalisme, systemforandring, er ikke mulig, det er det ‘internationale marked der diktere rammerne, med politisk beskyttede samfundsundergravende parallelsamfund som offshore advokatfirmaer, offshore banker og spekulation.

Socialdemokratiet ved Bjarne Corydon gjorde det klart i Deadline for nogle år siden under, hvilke grundlæggende regler og principper de folkevalgte, er tjenere for befolkningen i Danmark og EU, eller mere præcist, ikke repræsenterer vælgerne, men de omtale partiet betjener det internationale marked med.

"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked."
Bjarne Corydon

“Hvis handlen ikke gennemføres, vil EU give Danmark bøder, for uretmæssig forhaling af handelen"
Bjarne Corydon

Magten bevares således ved undertrykkelse af de svage i samfundet, forringelse af sikkerhedsnettet under borgerne, der betyder omtrent alle borgere i dag, er normalt kun en ulykke, maksimalt to ulykker i livet fra rigtig dansk politisk skabt fattigdom.

Jeg vil for en orden skyld tilføje, at jeg ikke personlig er tilhænger af kommunisme eller lignende ovebevisning, jeg er ikke politisk arrangeret og ikke betalt for at skrive her eller noget andet sted, jeg er ikke tilhænger af vores klimakatestrofe skabende nuværende kapitalisme, jeg har femogtyve års jubilæum som selvstændig i år, så jeg er selv bruger af det nuværende elendige kapitalistiske system.

Med venlig hilsen
Philip B. Johnsen

Helle Randlev, Karsten Aaen, Henny Paudel, Anne Eriksen, morten rosendahl larsen, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Thomas Andersen
Thomas Andersen

@Philip

Jeg konstaterede blot at hvis Enhedslisten havde fået held med at afskaffe satspuljen (flytte den til finansloven) og få sociale ydelser til at følge lønudviklingen ville modtagere af sociale ydelser i dag modtage mindre end de ellers gør. Det er nok derfor at samtlige andre partier - selv SF og Alternativet - har tilsluttet sig forliget, det er ikke så ringe endda for dem det faktisk drejer sig om.

Og vist nok iøvrigt enig, jeg er hverken fortaler for cowboy kapitalisme eller betonsocialisme. Ingen af disse har nogen sinde ført til noget godt af meget naturlige årsager.

Brugerbillede for Morten Fals

@Thomas Andersen

Jeg har desværre ikke kunne finde nogen tal for 2002, men så vidt jeg husker(der må tages forbehold for at jeg husker forkert) fik jeg udbetalt omkring 6.500 - 7000 efter skat da jeg var på kontanthjælp i en kort periode i 2002.
Grundet sygdom er jeg desværre igen på kontanthjælp, og nu, 15 år senere får jeg udbetalt knap 7.300 kr......

Helle Randlev, Karsten Aaen, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Niels Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Philip B. Johnsen
Philip B. Johnsen

Thomas Andersen
Der er formodentlig få, der køber din præmis, hvis de sætter sig ind i baggrunden for den.

Det kan konstateres, at det er dyrt at være fattig, men at det samtidigt er ekstremt lønsomt, for de få, der opfatter deres stigende rigdom, som retfærdig tilkomne dem og har politisk rygdækning for den beskrevne diskrimination, der ligger til grund for økonomisk ulighed og den ikke eksisterende mulighed for at ændre den beskrevne politiske beskyttede udvikling.

Det handler om forståelse af det større billed, den undertrykkelse et flertal af vores folkevalgte, udøver mod sårbare mennesker, der ikke kan forsvare sig selv.

Helle Randlev, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Og hvad er så argumentet for, at de underpriviligerede skal yderligere underpriviligeres? Larmende tavshed. Og alligevel fortsætter plyndringen af fællesejet, og røvergodset sendes i skattely. Seneste grelle tyveri fra fælleskassen skete ved salget af nets, og da bo nilsson strøg 625 mio i egen lomme på dette salg af offentlig infrastruktur. Jeg er temmelig målløs over, at det kan ske. Og endda uden nogen form for offentlig indsigelse endsige forundring. 'Hvor dumme har man lov at være' eller 'magtmisbrug og korruption af værste skuffe'.

Helle Randlev, Karsten Aaen, Eva Schwanenflügel og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Thomas Andersen
Thomas Andersen

@Eva

Hvorfor er det et problem at Nets ikke er en del af fællesejet? Stort set alt hvad staten forsøger at drive går jo grueligt galt, Skat, IC4, Nye signaler, Dong før salget, Gennemførelsen af salget af Dong, Det nye Niels Bohr Institut, Københavns bycykler, Den nye politiskole, Folkeskolen, Supersygehusene, osv. osv. Vi har vel ikke brug for flere skandaler?

Jeg synes også det er grimt som direktøren scorer en kæmpegevinst, men det er trods alt ikke mine penge, hverken via aktier eller via andel af fælleseje!

Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Thomas og michael, vi har rundet det før, men så må vi jo igen have stavepladen frem.

Når det forholder sig således, at nets FUNGERER som eneste offentlige infrastruktur, så ER det offentlig infrastruktur. Den dag, vi som borgere har et funktionelt alternativ, stiller sagen sig anderledes. Men nu er vi svinebundet i en struktur, som indeholder meget private oplysninger om brugerne, og som er kontrolleret af udenlandske hemmelige ejere, hvis eneste interesse er at fortsætte den profitable udnyttelse, som en lille kreds allerede har profiteret groft på. Plyndringen kan fortsætte uhindret, og fællesskabet er til grin for deres egne penge.

Røveri ved højlys dag faciliteret af uduelige og eller korrupte aktører, hvorfor strategien synes tydelig : først ødelægges forvaltningen, hvorefter den overtages med argumentet, at det offentlige ikke kan drive forretning. Det er intellektuel uvederhæftighed af en særlig grim kaliber.

Men I har måske en aktie i det foretagende?

Helle Randlev, Karsten Aaen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Thomas Andersen
Thomas Andersen

@Randi

Hvor mange betalingsformidlingsløsninger skal jeg STAVE til for at du forstår at dit hovedargument er grundlæggende forkert? MobilePay, ApplePay, Visa, Mastercard, Eurocard, PayPal, ... Dankortet er formentlig en død sild om få år, jeg er slet ikke overbevist om at Nets klarer konkurrencen om at levere den bedste og billigste betalingsformidlingsløsning i længden. Og da slet ikke hvis Nets havde været offentligt drevet!

Og der er da MANGE private virksomheder som sidder inde med masser af følsomme og fortrolige oplysninger. Pensionskasser og forsikringsselskaber f.eks. Af samme årsag er de fleste IT afdelinger for selskaber med mange personfølsomme data i øjeblikket mere end fuld beskæftiget med at implementere den nye Persondataforordning. Ikke på grundlag nye danske regler, men på grund af nye EU regler som strammer heftigt heftigt op på sikkerhed, sporbarhed, afgrænsninger, retten til at blive glemt og ikke mindst bødeniveauer (du vil i fremtiden kunne mærke det på din pension hvis din pensionskasse ikke efterlever loven, tidligere var bødeniveauerne latterlige lave). Disse regler gælder uanset hvem ejeren er.

Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Thomas, så må jeg prøve med kammertonen i stedet for stavepladen.

Det er i denne forbindelse ret lige meget, hvor mange forskellige betalingsformidlingsløsninger der er at vælge imellem. Pointen er, at det, man som borger er tvunget til at bruge, skal være en statsligt ejet og drevet non profit virksomhed. Behøver jeg at gentage hvorfor?

Brugerbillede for Michael Pedersen
Michael Pedersen

Ja, du gør, for det er vist kun et ideologisk synspunkt, som du ikke kan underbygge med saglige argumenter og fakta. Og det er sådan set ok. Det er i hvert bedre end at bruge argumenter, som nemt kan tilbagevises som forkerte.

Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Nå, så siger vi det thomas, og tager den een gang til for prins knud.

Prrivate skal ikke profitere på fællesejet eller på det, vi som borgere er tvunget til at bruge. Disse resort områder skal hvile i sig selv til gavn for hele ejerkredsen, og et evt overskud skal ikke i lommerne på private aktører, hvis primære drivkraft ikke er at være en veldrevet virksomhed på andre parametre end privatprofit.

Og på den lumske måde bliver staten og borgerne derfor svinebundet til private profitaktører, som heller ikke betaler skat, hvis de kan blive fri, og i øvrigt gemmer profitten i skattely. En loose loose for staten og borgerne. Og det ideologiske forsvar for denne privatkapitalisering af fællesejet er?

At de private er bedre til at drive forretning? Ja det skal jeg da lige love for - de er meget dygtige til at pleje egne interesser. Og de lovede dynamiske effekter ser vi kun røgen af på deres vej til skattelyene.

At staten ikke kan være god til at passe sine egne forretninger er en skrøne, som de private interesser turnerer med. Men det forudsætter selvfølgelig, at vi, som er staten, forstår, hvordan man driver forretning. Og mon ikke det kan lade sig gøre.

Brugerbillede for Michael Pedersen
Michael Pedersen

Tågen letter, Randi, omend ganske langsomt.

Det ser ud, at du nu har forstået at der ikke er tale om fællesejets, men om noget, du mener, at du/I/vi er tvunget til at bruge. Det er udvikling. Du er så ikke altid tvunget til at bruge Nets. Så her kan du starte. Brug fx Mastercard i stedet for Dankort og oplev prisforskellen.

En veldrevet virksomhed og overskud hænger uløseligt sammen. Hvis virksomhedens kunder og medarbejdere vantrives er det intet overskud. Det burde du kende fra din dagligdag.

Og hvordan du kan få de dynamiske effekter blandet ind i det her må enten være en copy paste fejl eller et udtryk for, at du ikke har styr på begreberne.

Og så har du endnu ikke forstået skattesystemet, så hold dig fra at debattere dette indtil du har styr på det. Nets er skattepligtige i Danmark af deres driftsunderskud og ejerne af Nets er skattepligtige i deres hjemland i henhold de deres skatteregler, og vil oftest først blive beskattet, når selskabet handles.

Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Og det ser ud til michael, at du stadig ikke har forstået, at borgerne er tvungne til at anvende privatejede virksomheder for betalingsløsninger, og at netop det er problemet. Som desværre ikke går væk, bare fordi du undlader at forholde dig til det.

Dine feberfantasier om veldrevne virksomheder og deres medarbejdertrivsel korresponderer ikke med virkelighedens verden. I tidens konkurrencesamfund er det jagten på profit og ikke trivsel, som driver værket. Med stress og livsstilssygdomme til følge.

Mht skatteregler må du leve i en endnu fjernere drømmeverden. I dag hørte vi eu's skattekommissær anmode medlemslandene om fælles skatteregler. Eu huser verdens største skattely : luxembourg og holland.

De dynamiske effekter anvendes altid som argument for skattelettelser - derfor henvisningen til, at det ser vi ikke meget til.

Niels Nielsen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Eva Schwanenflügel
Eva Schwanenflügel

NETS er idag kendetegnet ved at monopolisere ikke alene Dankortet, men også BS-betaling, (betalingsservice), E-boks, samt Nem-Id.
Hvis ikke dette er infrastruktur, såsom transport, bredbånd, telefoni, varme, vand etc. , så ved jeg ikke hvad der karakteriserer den.
Det eneste vi har fået ud af privatiseringer igennem de seneste 20 år, er karteldannelser, monopolisering og fordyrelser for kommuner og borgere, fordi der aldrig indfinder sig en 'gavnlig' konkurrence. Det der som oftest sker, er profitmaximering og skattely, til gavn for det enkelte firma, men ikke for samfundet som helhed.
Ved at børsnotere infrastruktur, overlader man som samfund privatøkonomiske interesser i forvaltningen af det fælles ejerskab. For hvorfor skal retten til infrastruktur, rent vand og frisk luft bestemmes af EJERE AF AKTIER eller et eller andet FIRMA, der anbringer deres fortjeneste uden for fællesskabets rækkevidde?
Der er simpelthen ingen grund til at dette foregår, udover mærkværdige betragtninger om at fællesskabet er ude af stand til at forvalte deres fælles arvegods på en profitabel måde.
Spørgsmålet er, hvem profitten overhovedet gavner.

Brugerbillede for Leo Nygaard

Jeg bor i et område med privat vandværk. Men det er styret af brugerne.
Engang var der tale om at indlæmme os i storkommunens vandforsyning. Det blev ikke til noget.
Ingen kunne vide, hvordan kommunen ville udviklet vandforsyningsselskabet.........
Der er eksempler på udvikling til store pamperselskaber - et, som jeg meldte mig ud af og fandt en anden leverandør.
Heldigt med den mulighed - ikke ?

Eva Schwanenflügel og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Netop leo : brugerdrevet. Det er klart, at staten ikke skal være det store mastodontiske dyr i åbenbaringen men decentralisere og uddelegere til borgernær drift. Det var, hvad man i sin tid bla solgte eu med : subsidaritetsprincippet.

Det har vi heller ikke set meget til. Det forudsætter jo ægte demokrati og transparens og her svigter det europæiske samarbejde. Eller det går i hvertfald meeeget langsomt, hvis det er ambitionen.

Spændende om tilbudet til margrethe vestager og skattekommissærens opråb vil lykkes med at frigøre fællesskabets enorme ressourcer fra den ene procent og co's asociale regime. Ansvaret for verdens borgeres lidelser i form af krig, fattigdom og miljøkatastrofer er deres. Er de mon overhovedet klar over det?

Det ser ikke sådan ud, nogen burde STAVE det for dem, så praksis med at sløse og misbruge vores fælles uvurderlige ressourcer ikke længere anvendes af fx arabiske og andre milliardærer i vulgære og meningsløse byggeriers dyrebare ressourser, der smides væk pga farven.

Det er røveri ved højlys dag, det er en forbrydelse mod menneskeheden, som lider unødigt pga denne stupiditet. Vi må forsvare os mod disse overgreb, som får lov at passere, og hvis udøvere vha en giftig kombination af bestikkelse og frygt omtåger mange borgeres sunde dømmekraft i et omfang, så de bliver medløbere til dette røvertogt.

Stem på enhedslisten - folketingets ærligste parti.

Brugerbillede for Thomas Andersen
Thomas Andersen

@Randi

Stem på enhedslisten - folketingets ærligste parti.

Partiet som stemte for at finansiere metro byggeriet ved salg af grund på Amager men nu løber fra det. Uden at anvise alternative finansieringsmuligheder. Uden at sætte penge af til at afsøge andre muligheder.

Partiet som netop stemte for et 2018 budget i Købnhavn uden en eneste ekstra lærer eller pædagog.

Partiet som stemte imod samtlige vækstreformer under den tidligere regering, selvom effekten jo er yderst tydelig. Sjældent har Danmark genskabt så mange arbejdspladser på så få år.

Partiet som var det eneste som stemte imod ved seneste forsvarsforlig som gennemførte yderligere og markante besparelser.

Partiet som er det eneste som holder sig ude af satspuljen, selvom dens finurlige konstruktion reelt har givet større fremgang i sociale ydelser end hvis de slavisk fulgte lønudviklingen.

Partiet som råber og skriger mod social dumping, men er arge modstandere af det oplagte virkemiddel, nemlig en anstændig dansk mindsteløn. Man vil hellere være venner med fagbevægelsen end at varetage udsatte arbejdstagers rettigheder.

Partiet som skriger mod skatteunddragelse, men hvis forkvinde meget behændigt snød staten for skatten af 1,2 mio. kroner ved en lige lovlig smart bolighandel,

Partiet med forkvinden som i denne avis dagen før afstemningen om retsforbeholdet som sit primære modargument skræmte med at Danmark ville blive pålagt at indføre forbud mod abort.

Partiet som råber og skriger om skattely, men som samtid bekæmper den organisation som er eneste reelle mulighed for at få indført en velfungerende skatteunion.

Partiet som påberåber sig at være noget så demokratisk, men samtidig er det eneste parti som ikke bruger sideordnet opstilling. Det skulle jo nødig være vælgerne som bestemte hvilke af partiets kandidater som kommer i folketinget. Men det er jo også ligegyldigt, det er jo ikke de folkevalgte kandidater som bestemmer hvordan de stemmer i folketingssalen.

Partiet som bekender sig til en betonsocialisme som aldrig aldrig har medført at noget land har nået dansk velstand, velfærd og lighed blot til sokkeholderne.

Partiet som ser det som udtryk for sundt demokrati når Ungdomshuset inviterer til valgtæsk.

Partiet som kæmper for en superkapitalistisk verdensorden, det vil jo reelt blive situationen hvis EU smuldrer og hvert enkelt land får deres suverænitet til at gøre præcis som det passer dem.

Partiet som kæmper for det rige Catalonien til at kunne være usolidarisk med resten af Spanien.

Partiet med regler om maksimalt to valgperioder, men så kan man jo altid lige flytte den årlige partikongres for at få genvalgt en populær forkvinde.

Partiet som kæmpede for en trafikering omkring København, så kun de rige havde råd til at køre i bil til byen. Og ringen skulle naturligvis ligge langt ude, den skulle jo nødig påvirke kernevælgerne på Nørrebro for meget.

Partiet som kæmper for væsentligt mindre tilskud til fri- og privatskoler, så det igen kun er de rige som har råd.

Partiet som råber og skriger om alt det gode man burde gøre, men som aldrig reelt peger på hvor pengene skal komme fra.

Enhedslisten er og bliver Folketingets mest ligegyldige og mest hykleriske parti!

Brugerbillede for Leo Nygaard

Partiet, der mod al politisk logik støtter det forvoksede statslige bureaukrati, som binder de ledige til træhesten for at gennemtvinge gennemførelsen af op til 20 forskellige inhumane regelsæt, fabrikeret af skiftende regeringer gennem et halvt hundrede år, gennemført af en hær af slavepiskere i big brothers tjeneste.
Hvornår siger hyklerpartiet stop for den personlige ufrihed ?

Brugerbillede for Thomas Andersen
Thomas Andersen

@Randi

Det er en smuk tanke at overskud fra fælleseje skal tilfalde fællesskabet. Men bagsiden af denne medalje er jo at underskud på fælleseje skal dækkes af fællesskabet. Og der er ugribeligt mange flere underskud end overskud, bare de sidste par uger er jo gruopvækkende....

* Signalsystemet bliver 4 mia. kroner dyrere end forventet. Skatteyderne betaler.

* Signalsystemet bliver nu yderligere 3 mia. kroner dyrere end forventet. Skatteyderne betaler igen. Arriva og Nordjyske baner kan godt finde ud af det, men DSB vil have sine egne specialdesignede løsninger til IC3 togene for standardløsningerne er jo ikke gode nok. Har man hørt det før, det er jo også skatteyderne som betaler for IC4 skandalen.

* Det nye Niels Bohr institut er lige blevet 1 mia. dyrere end planlagt. Selv noget så simpelt som at opføre en bygning kan staten forkludre totalt. Men bare rolig, skatteyderne betaler.

* Posten har også lige fået et ekstra mia. indskudt, noget så simpelt som at ombringe post og pakker kan staten heller ikke få til at hænge sammen. Men igen står skatteyderne jo klar.

* Og Københavns Kommune er ved at gældsætte sig ud over alle grænser via det kommunalt ejede og 100 % garanteret for udviklingsselskab for havn, by og metro. Men bare rolig, Københavnerne betaler jo gerne ved at give afkald på velfærd.

* Københavns Kommune bruger godt 1000 kroner mere pr. indbygger på kedelig administration end gennemsnitskommunen. Man skulle ellers tro at de havde mulighed for stordriftsfordele. Og så gør det jo ikke noget at man kunne have brugt de samme penge på folkeskolen og derved kun være 700 i stedet for 1700 kroner efter gennemsnitskommunen.

• Tilgengæld brugte Morten Kabel 100.000.000 kroner på bycykler. Det var jo vigtigt at de blev så avancerede at ingen kunne finde ud af at bruge dem. Og langt vigtigere end at bruge pengene på den kommunale folkeskole som mange flygter fra.

Tænk hvor meget velfærd man ikke kunne have fået for disse penge hvis Enhedslistens betonsocialisme ikke var så udbredt...

Brugerbillede for Leo Nygaard

Thomas - Fælleseje er ikke det samme som statsstyre. Jeg skelner mellem det retfærdige i, at alle borgere bør eje jorden og dens rigdomskilder - den gamle betegnelse. Dette er aktuelt i et større perspektiv ift klimasituationen - og har andre, større perspektiver, som jeg ikke skal komme nærmere ind på.
Ellers enig i, at det er skræmmende med alle de dårligt fungerende offentlige funktioner, hvoraf nogle kommer fra dårlige politiske beslutninger.
Men eksempelvis den kollektive trafik på landsplan kan ikke privatiseres. Samfundet er nød til at bestemme den overordnede målsætning, f.eks ift bilismen. Igen noget med klima og miljø.

Der er også mange eksempler på private foretageners dårlige resultater. Bios ambulancekørsel i Region Sydjylland var en total fiasko. Tre hjemmehjælps firmaer i min kommune gik konkurs. Region og kommune måtte selv overtage.

Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek, Niels Nielsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Ja, det er jo en imponerende liste af enhedslistefejlskud, du lister op thomas, og det er virkelig noget scheisse. Jeg tror ikke, du mente 100 mio til bycykler? Men kabel har et dårligt ry, og vi kan åbenbart ikke slippe for brodne kar. Ligeledes bør listens syn på mindsteløn revideres.

Jeg kan ikke listens modargumenter på fingrene, men når jeg anbefaler enhedslisten, skyldes det bla, at de ikke hæver den fulde folketingsløn, men kan nøjes med en løn på niveau med almindelige danskere.

Også deres entydige afvisning af militære løsninger frem for freds-og konfliktløsende indsatser, finder jeg af afgørende betydning.

Og så selvfølgelig at de forstår den bydende nødvendighed af en miljø-og socioøkonomisk bæredygtig omstilling, hvor indbyrdes konkurrence om og privatprofitering på naturressourcerne er - som det burde blive stadig mere tydeligt for alle - vejen til helvede. Administrationen af fællesejet kan ikke overlades til det private initiativ, fordi dette sætter egeninteresse før hensynet til helheden.

Det er indlysende, at den offentlige administration skal løftes til et bedre niveau, og det kræver ægte demokrati og transparens. Det oplever jeg, at listen forstår og søger at handle på. Men som du viser, er der grum plads til forbedring også der. Derfor tænker jeg, at en kombination af alternativet og enhedslisten kunne være en god model at arbejde videre med, hvis vi skal inkompetence og korruption til livs i vores offentlige forvaltning. Alternativet har introduceret udtrykket 'rockwool laget', altså ledere og mellemledere, som det, der forhindrer kommunikationen mellem borger og forvaltning.

Menneskets indre luskebuks skal ikke længere have så frie tøjler ifht at mele sin egen kedelige kage. Forståelsen for at loven om mange bække små især gælder i den offentlige forvaltning, må være bærende for, om et menneske er egnet til offentligt hverv. De mange sager om misbrug og fejlforvaltning af offentlige midler viser dette.

Brugerbillede for Leo Nygaard

Jeg har brugt billedet før : Den mutante troldhassel, der har sin egen forvilde måde at gro på.
Helt modsat naturens normale indre logik. Sådan er det offentlige uvæsen.
Lad os få den rette overgartner, som har respekt og forståelse for naturen - også menneskets natur.
Inden troldhaslens unatur indtager det hele.

Brugerbillede for Thomas Andersen
Thomas Andersen

@Randi

Nej, de 100 mio. kroner til bycykler var en lille overdrivelse. Det rigtige beløb er 96 mio. kroner, 2.000 cykler af 48.000 kroner pr. styk. Jeg synes stadig det er fuldstændigt horibelt.

"Ren luft" er et gennemgående tema på Enhedslistens valgplakater, ja men Enhedslisten med Morten Kabel i spidsen har lige sørget for at alle københavners bioaffald skal køres med lastbil til oprensning et sted i Storkøbenhavn, derpå med lastbil til oparbejdning et andet sted i Storkøbenhavn og endelig med lastbil på tværs af hele Sjælland til endelig omdannelse til biobrændstof. Uden at have regnet på CO2 regnskabet! Så ren luft gælder åbenbart kun dem på Nørrebro, ikke resten af Sjælland? Jeg finder dette dybt hyklerisk.

"Flere pædagoger" er et andet tema på Enhedslistens valgplakater, ja men Enhedslisten i København har netop været med til at stemme for et 2018 budget som ikke giver plads til flere pædagoger eller lærer. Også selv om andre partier faktisk ønskede dette og angav mulig og fornuftig finansiering for 550 ekstra pædagoger. Dette er sku da også hykleri af værste skuffe.

Også deres entydige afvisning af militære løsninger frem for freds-og konfliktløsende indsatser, finder jeg af afgørende betydning.

Enhedslisten stemte for anvendelse af danske jægerfly over Libyen! Enhedslisten stemte som eneste parti imod senest det danske forsvarsbudget blev slanket væsentligt. Rendyrket hykleri.

Det er indlysende, at den offentlige administration skal løftes til et bedre niveau, og det kræver ægte demokrati og transparens.

Enhedslisten er da noget af det mest topstyrede og udemokratiske parti man kan tænke sig. I alle andre partier er det lokalafdelingerne som vælger deres kandidater, i Enhedslisten vælges kandidaterne centralt og tildeles valgkredse efter deres sikkerhed for valg. I alle andre partier er det vælgerne som bestemmer hvilke kandidater som kommer i folketinget, i Enhedslisten bestemmes dette centralt ved en rangordning af kandidatlisten. I alle andre partier er det den af vælgerne valgte folketingsgruppe som bestemmer hvordan de vil stemme fra sag til sag, i Enhedslisten er det et bagland som ikke er valgt af vælgerne.

...men når jeg anbefaler enhedslisten, skyldes det bla, at de ikke hæver den fulde folketingsløn, men kan nøjes med en løn på niveau med almindelige danskere.

Og for den løn køber Penille Skipper (og kæreste) en penthouse lejlighed til 4 mio. kroner. Og Johanne Nielsen (og kæreste) en lejlighed til over 6 mio. kroner. Er det sådanne lejligheder almindelige danskere køber, eller er dette også bare hykleri af værste skuffe?

Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Thomas@ - Bycykler er nok en god ide, men fanneme ikke til den pris. Kabel er en nar. Der er en helvedes masse brugte cykler i omløb på fx politiets auktioner, og dem kunne man måske vha arbejdsledige få i spil.

Mht militæret stemte listen imod soldater til baltikum. I libyen blev verdenssamfundet igen narret - af hvem? Rygterne siger, at gaddaffi skulle ned med nakken pga planer om sin egen valuta.

Mht listedamernes boligkøb så ligger det da inden for rammen af, hvad mellemindkomstdanskere i samarbejde med diverse finansieringsinstitutter gør sammen med deres partner. Men jeg synes helt bestemt, at det danske boligmarked i lighed med de fleste andre sektorer er grundigt fucked op. Det sædvanlige spørgsmål er hvorfor, og hvad mener jeg, der kan gøres. Hvilket jeg, som du ved, ofte har forsøgt at udfolde mine overvejelser angående.

Dine øvrige indvendinger kan jeg ikke argumentere imod blot konstatere at ja, vi er fucked. Hvordan skal vi dog lykkes med en anstændig forvaltningskultur? Spørgsmålet er både praktisk og filosofisk, og jeg forsøger, som du ved, at besvare det.