Leder

Frifindelsen for lægefejl i Svendborg er en sund dom

Hvis man personaliserer ansvaret i sundhedsvæsenet og gør det til et spørgsmål om den enkelte behandlers ’skyld’, skubber man ansvaret bort fra ledelsen og opmærksomheden væk fra patienten
Hvis man personaliserer ansvaret i sundhedsvæsenet og gør det til et spørgsmål om den enkelte behandlers ’skyld’, skubber man ansvaret bort fra ledelsen og opmærksomheden væk fra patienten

Kristoffer Juel

Debat
31. marts 2018

Jo, for dansk sundhedsvæsen er det en god dom, som Højesteret onsdag afsagde i en straffesag om en begået fejl på Svendborg Sygehus. En yngre kvindelig læge stod anklaget for »grovere forsømmelse eller skødesløshed«. Selv om indlæggelsesforløbet var endt tragisk med en patients død, endte et flertal på fire ud af de syv dommere med at frifinde lægen. Samme resultat var byretten nået til, hvorimod landsretten idømte bødestraf. En stadfæstelse af straffedommen ville være det samme som krav om endnu mere bureaukrati på danske hospitaler.

Den anklagede læges brøde bestod i, at hun havde undladt skriftligt at notere bestilling af en blodsukkermåling til en indlagt patient med diabetes, og i, at hun ikke fulgte op på, om målingen var blevet foretaget. Patienten blev sat på faste, som – i forbindelse med, at han som diabetiker fik insulin – førte til, at hans blodsukker faldt. Han gik i koma, og lidt under en måned senere døde han.

Højesterets flertal lægger vægt på, at beskeden om blodsukkermåling blev givet, omend mundtligt, og at lægen efter hospitalets arbejdsgange måtte regne med, at sygeplejersken kontaktede lægen, hvis der måltes påfaldende værdier ved undersøgelser.

Dermed afviste Højesterets flertal lykkeligvis, at alle sygdomsbehandleres instrukser og forholdsregler til kolleger skal afgives i skriftlig form. Det ville betyde endnu mere omstændelige arbejdsgange – og det ville ikke være til patienters bedste.

Overordnet handler sagen om ledelsers ansvar for tilrettelæggelse af arbejdet. Alle begår fejl på deres arbejdspladser. Ledelsens opgave er at sørge for, at det sker så sjældent som muligt og med færrest mulige skadevirkninger. Opgaven er mere påtrængende, hvis følgen af en fejl kan være katastrofal.

Hvis man personaliserer ansvaret og gør det til et spørgsmål om den enkeltes ’skyld’, friholder retsvæsenet en arbejdspladsledelse for dens ansvar. Samtidig vil den enkelte medarbejder – for at gardere sig – flytte sin fokus bort fra den umiddelbare omsorg for medmennesker og over på formelle forskrifter.

Det gælder for alle offentlige institutioner, men selvsagt især for sundhedsvæsenet, hvor den enkelte patients tryghed er betinget af en oplevelse af spontan og imødekommende venlighed fra personalet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Henning Kjær

Jeg forstår heller ikke hvorfor en overlæge, sygehusledelsen,-regionsledelsen er gået helt under radaren. Ved ledelsen ikke hvad der foregår, kender ledelsen ikke arbejdsforholdene? Alle involverede parter skubber ansvaret ned i systemet.

Desværre er fremstillingen i medierne blevet voldsom forenklet, selvom domstolene altid bedømmer sager meget konkret. Groft sagt og meget forenklet, havde lægen i situatione ekstremt travlt uden mulighed for at udføre sit arbejde ordentligt eller var hun på facebook og drak kaffe.

Karsten Lundsby og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Jeg håber, at sygehusledelser og politikerne lægger meget mærke til, at det var det mindst tænkelige flertal, der frikendte hende. Noget skal der ske. Lægerne er dårligere uddannede nu end for år tilbage, og flere er ikke ret dygtige, når de får job. Samtidig har de og det øvrige personale mere travlt. Det er klart, at nogle rutiner skal effektiveres og ændres, at uddannelse og supervision skal forbedre, men intet sker uden langt flere penge - de rigtige steder.

Og en tilføjelse: flere og flere danskere får symptomer på den stærkt øgede eksponering fra radiobølget elektromagnetiske stråler. Det er typisk en stressfornemmelse i hovedet og med svækkelse af koncentrations- og hukommelsesevne. Danske hospitaler er fuld af den slags stråling i dag. !!!!!!!

Frifindelsen i Højesteret var en usund afgørelse, hvor de økonomisk ansvarlige regnedrenge vandt, deres forsatte ret til at presse autoriserede faggrupper, udover grænsen.

Autorisationsloven og patienterne tabte og kan se frem til at autoriserede sundhedspesoner kan forsætte med at blive presset til, både ulovligheder, og dårlig sygepleje.

Trods disse autoriserede sundhedspersoner, med personligt ansvar over for lovgivningen og i dette tilfælde lægeløftet, frivilligt har underskrevet deres autorisations-ansøgninger.

Er det en uhyggelig historie med personlige konsekvenser`JA og herfra skal lyde mange sympatier til den ramte læge…… og den afdødes familie.

Sygeplejesker har udsendt en “Fralæggelseserklæring,” hvor de frasiger sig ansvaret for dagen arbejde, med begrundelsen arbejdspres. Man frasiger sig sin autorisation pga arbejdspres.

http://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/622-sygeplejersker-kan-fral...

Sygeplejersker på intensiv afdelinger bedøver urolige patienter ekstra, med begrundelsen arbejdspres. Med eller uden lægeordination. Køge sygehus.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/patienter-fik-skruet-op-be...

Jordemødre udsender foto af deres hævede fødder i træsko, for at vise, hvor travlt de har.

Patienter dør pga læger ikke følger deres autorisation og personlige ansvar over for lovgivningen. Dokumentationskravende er blevet for store, fra regnedrengende og politikerne, side af.

https://www.fyens.dk/svendborg/Tiltalt-for-grov-forsoemmelse-Knust-laege...

Men, ……….. ingen taler om, at travlhed, stres, overtrædelse af miljølovgivningen overtrædes dagligt med lange vagter, 24 timers vagter, går hjem fra daghold og møder igen op på nathold.

Alle forhold hører ikke under Autorisationsloven, men er fagretslige problemer, som skal løses lokalt gennem samarbejdsudvalg. Etc. Det er faglige problemer og skal ikke devaluerer patienternes forventninger med, at blive behandlet af autoriserede sundhedspersoner, som individuelt har, retten og pligten, til at kræve stop for opgaver, stop for pres fra politikere og regnedrengende. Stop om krav fra oversygeplejersken til at tage ekstravagter etc.

Regnedrengende og politikerne har vundet. Patienten døde og presset på de mange autoriserede sundhedspersoner kan forsætte med en arbejdsbelastning, som er uacceptable. Det har Højesteret stadfæstet, dog ikke med en enstemmig dom.

David Rehling Information, autoriserede læger, SOSU-assistenter, sygeplejersker og interesseorganisationer, jeg har et enkelt spørgsmål, som jeg håber vil påvirke Jeres vinkling på denne ulykkelige sag.

Næste gang I alle sidder i et fly, på vej på ferie med Jeres familier, børn og børnebørn, lige før take-off meddeler kaptajnen, at flyet har fået skiftet den ene, af to motorer, i nattens løb. Af en lovkrævet autoriseret flymekaniker, som nu har meddelt, at han har udsendt en “Fralæggelseerklæring” og ønsker ikke at påtage sig ansvaret for nattens produktion pga travlhed og pres fra de økonomisk ansvarlige.

SPØRGSMÅL:

Hvordan vil I, DU reagerer, nu hvor flyet kun er få minutter fra tage-off? Hvor mange tusinde hestekræfter bliver sluppet løs.

Svaret er jeg ikke interesseret i, det skal I selv have lov til at tumle med.

Derfor er jeg af den mening, at dommen i Højesteret er en USUND dom. Patienter, autoriserede sundhedspersoner og Autorisationsloven har tabt.

De økonomisk ansvarlige og politikerne har vundet. Nu kan vi fortsætte med at presse personalet, som vi altid har gjort. Nogle af os modtager en god bonus for at opnå gode sunde økonomiske resultater.

Med venlig hilsen

En autoriseret flymekaniker, med personligt ansvar over for både lovgivning og passagerer.

Ture Nilsson, Nis Jørgensen, Jan August og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

En diabetespatient bliver indlagt. Der tages IKKE en insulintest. Jeg er ikke læge, men mon ikke dette hører til side ét i behandlingen af sukkersyge.

Rikke Nielsen

At gå personligt efter en læge, når det er systemet, der er sygt, er i sig selv et usundt og forkvaklet syn på de mennesker, der knokler for at levere varen til os alle.

Er det nu nødvendigt, at sundhedspersonalet skal have deres advokat med på arbejde ? Eller at de skal videofilme alt, hvad de foretager sig? Så de kan stå forberedt, når de næste gang skal stilles personlig til ansvar.

Den er en frygtelig sag, men jeg er trods dette glad for, at den pågældende læge blev frikendt i sidste instans.

Hvorfor var der ingen, der gik efter ledelsen; de har ansvaret for at arbejdsforholdene er på plads både ift. kompetencer og patientsikkerhed?

Karsten Lundsby, Lillian Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen, Jan August, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Jørn Andersen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Er lægen ikke den ansvarlige ? eller er der noget jeg har misforstået ?

jens peter hansen

Den indlagte mand har sukkersyge, men der bliver ikke foretaget en måling af mandens blodsukker, selvom lægen beder en sygeplejerske om at gøre netop dette.

Sygeplejerskerne omkring patienten opdager ikke, at han lider af sukkersyge, fordi de ikke læser patientjournalen. Heller ikke en mere erfaren læge (bagvagten) opdager det.

Bagvagten, der er kirurg, gennemgår patientens journal, men orienterer sig alene efter kirurgiske forhold. Den 1. september 2013 dør patienten.
Står der i Fyens. DK
Jeg er ikke ude på at slagte nogen, men er der ikke gentagne fejl her eller hvad ?

Henning Egholk

Vi er mange personaler i Sundhedssektoren der er glade over frifindelsen af lægen. Hvis vi som personale personligt skal gøres ansvarlige for patienters videre skæbne efter at vi har behandlet/plejet dem, så står verden ikke mere. Selvfølgelig skal enhver kontakt med patienter være på en kompetent og ansvarligt grundlag. Jeg er sikker på at et givet personale handler dygtigt indenfor den ramme som i dette tilfælde regionen sætter.

Hvorfor kræver samfundet, at udvalgte faggrupper skal være autoriserede?

AUT-EL-Installatør. AUT.-Kloakmester eksempelvis. Autoriserede sundhedspersoner.

Når man kan svare på det spørgsmål begynder man at kunne forstå mekanismen på en autoriseret persons, ret og pligt, til at give sig ro og tid til at udfører et job efter givne regler og ikke efter tilfældige omgivelser personlige meninger, som ikke tæller, hvis uheldet er ude.

Ansvaret for en autorisation er personlig og kan ikke uddelligeres.

Derfor er denne Højesteretsdom usund i enhver retning, bortset fra regnedrengende og politikernes synspunkt.

Med venlig hilsen

Kim Houmøller

Ansvarsfrihed er åbenbart et særlig priviligie som politikere og offentlige ansatte nyder godt af.

Rikke Nielsen

Beklager, men nogle af jer fører en debat, der er som om, I er godt igang med at skyde jer selv i foden.

Hvis I virkelig fik ret i, at det enkelte sundhedspersonale skulle stå personlig til ansvar for den travlhed, der er på landets sygehuse, ville én læge kun kunne behandle én patient ad gangen for at sikre, at der blev skabt den rette dokumentation i tilfælde af en fremtidig retslig forfølgelse - istedet for, som nu, mange patienter på én gang.

Hvad tror I egentlig resultatet ville blive af det!

Selvfølgelig er det meget vigtigere at sikre, at sygehusene arbejder optimalt end at bruge en masse samfundsressourcer på at finde en prügelknabe - og istedet fokusere på at forbedre samarbejdet mellem faggrupper, hvilket jo lyder som det egentlige problem i denne sag.

Behovet for sundhedspersonale forsvinder aldrig, og at betragte dem som fjender er sygt!

Den pågældende sag lyder mere som et hævntogt.

Flemming Berger, Karsten Lundsby, Lillian Larsen, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Mette Poulsen

Autorisation fordrer en godkendt uddannelse, således at man undgår kvaksalveri - intet andet. Typisk kan man miste sin autorisation, hvis man gøre noget graverende galt.
Netop fordi autorisationen er personlig, kan man heller ikke bare stille andre f.eks. en leder eller en politiker til ansvar. Ej heller selvom disse dikterer arbejdsvilkår, som gør at medarbejderen bliver nødt til at gå på fagligt kompromis i hverdagen.

Den VVSer eller whatever, som stod for rørsystemet i Køge, da der for nogle år siden var urent vand i forsyningen dér, blev mig bekendt heller ikke dømt ved retten. Faktisk blev vedkommende slet ikke anklaget.

Steffen Gliese

Netop, Rikke Nielsen. Vi har fået en kedelig tendens i samfundet til at tænke i ekstremer - enten-eller.
Vi fik noget mere kontrol, fordi der var kedelige sager; men det har jo på ingen tid taget vildt overhånd og lever nu sit eget liv som dataindsamling uden konkret formål.
Alle begår fejl, og alternativet til behandling er stadigvæk værre i de fleste tilfælde. Den bedste kontrol ligger i samarbejde, hvor de involverede minder hinanden om de nødvendige skridt, de mulige tolkninger af symptomer, de mulige behandlingsformer.

Lillian Larsen, Rikke Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

" ville én læge kun kunne behandle én patient ad gangen for at sikre, at der blev skabt den rette dokumentation i tilfælde af en fremtidig retslig forfølgelse - istedet for, som nu, mange patienter på én gang."

Og det er hvor det personlige ansvar er. At sige fra. Og det kan man ikke løbe fra. Hvis man har en autorisation og nogen beder en om at foretage sig noget der strider med ens autorisation, skal man sige fra. Uanset om det koster en jobbet eller ej. Det er hvad autorisationen betyder.

Karsten Lundsby, Jens Erik Starup og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Rikke Nielsen

Læger har afgivet et lægeløfte - det er ikke en autorisation, og det virker en smule skørt at trække en VVS-tankegang ind i lægegerningen.

Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.

Ja, Rikke Nielsen og som autoriseret, med personligt ansvar over for lovgivning, så har du den POSITIVE ret og magt til at fastsætte DINE egne grænser, over for omgivelserne. Den økonomiske ansvarlige eller politikerne, må og kan ikke presse en autoriseret sundhedsperson til at være 2 steder på een gang.

Ingen, hverken læger eller VVS håndværkere kan være 2 steder på een gang.

Ingen "Yngre læger" kan naturligvis ikke have samme erfaringsgrundlag, som en ledende overlæge, som ikke er til stede, men hvor den unge læge IKKE under nogle omstændigheder må lade sig presse af de økonomisk ansvarlige.

Det er jo netop tanke med en autorisation. VVS, VVS-Kloakmester. Samfundet har bestemt at du skal være autoriseret på nøjagtig samme måde, som de andre håndværkere. Referencen er bare forskellige love.

At de sygeplejersker, som i strid med moral, etik, lovgivning og deres personlige autorisation ikke blev retsforfulgt er trist. De sygeplejersker, som førte sprøjten, med eller uden lægeordination, som førte sprøjten til ekstra bedøvelse på intensiv afdelingerne med begrundelsen ARBEJDSPRES er utilgiveligt.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/patienter-fik-skruet-op-be...

En syg kultur og dermed er den seneste Højesteretsdom også USUND.

Jeg gentager: Status Quo, politikerne, oversygeplejersken, den økonomisk ansvarlige har vundet ved Højesteret.

Patienterne, har tabt og "hvad vi plejer at gøre" vil nu fortsætte.

Om føje tid, når de nuværende overenskomstforhandlinger er overstået, vil nye krav blive stillet til Jer autoriserede sundhedspersoner, SOSU-assistenter, sygeplejersker, yngre læge, ledende overlæger.

Jeg håber du bemærker, at ingen har svaret mig på mit spørgsmål om en autoriseret flymekaniker har samme ret til at udsende en “Fralæggelseerklæring” for netop det fly DU sidder i.

Findes der en løsning?

Ja, den ligger lige for.

Når en autoriseret flymekaniker beslutter, at et fly ikke kan flyve videre, er det så definitivt?

NEJ, men hvis flyet skal flyve videre med en given fejl, så skal andre overtage ansvaret, med sin underskrift. Passagerendes garanti for, at autoriserede har taget et ansvar.

En autoriseret flymekaniker refererer aldrig til en økonomisk ansvarlig men til sikkerhedsafdelingen.

På den måde havner problemer, præcis på det skrivebord, hvor de hører til.

Du fremfører, at netop en læges autorisation ikke kan blandes sammen med en VVSèr.

Til din orientering: Hvis du skal bygge et nyt kolonihavehus, vil kommunen, hverken give dig byggetilladelse eller ibrugtagningsattest, hvis ikke der ligger en dokumentation for, at en AUT.-Kloakmester har været tilknyttet nedlæggelsen af dine kloak-rør, som afleder dine menneskelige efterladenskaber.

Ingen kommune undlader at kontrollerer et nybyggeri.

Kære Rikke Nielsen, tænk tilbage på denne debat og Højesteretsdom, næste gang du sidder i et fly, på vej til konference eller ferie, at ansvaret er placeret af ansvarsfulde autoriserede håndværkere, som med rettidig omhu, har krævet den tid det tager, at gøre DIT fly flyvedygtigt iht foreskrifterne og ikke i hensynet til økonomi og pres fra økonomisk ansvarlige`s hurtige løsninger.

Med venlig hilsen

En erfaren intensiv patient.

VIDEN & INDSIGT.

Højesterets database, hvor henvisninger ligger til de 3 domme.

http://domstol.fe1.tangora.com/Domsoversigt-(Højesteretten).31478.aspx?recordid31478=1543

Byrettens dom

http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300016/files/225-17-BY.pdf?rev1

Landsrettens dom.

http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300016/files/225-17-OL.pdf?rev1

Højesterets dom.

http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300016/files/225-17.pdf?rev1

Jeg oplever, at der forsøges at gøre modstanderne af Højesteretsdommen til personer, som er på hævnakt og ikke har den fornødne viden og indsigt.

Den nu frikendte læge har været i en faglig, som menneskelig, meget vanskelig situation, som andre autoriserede kan leve sig ind i.

Den der ikke, som autoriseret, har været anklaget, ved ikke hvor ondt det gør. Ved ikke, hvor hårdt man presses.

Men, når nyhedsværdien forsvinder, vil nye situationer opstå, hvor alle går i forsvarsposition.

Men, vi må ikke glemme at patienten faktisk døde, en uværdig død pga et sundhedssystem, som ikke virker, som forventet. Vi må også konstaterer, at ansvaret ikke er placeret og gulvet foran håndvasken er slidt.

Med Højesteretsdommen smuldrede ansvaret ud imellem fingerne på alle implicerede autoriserede sundhedspersoner. De økonomiske ansvarlige og politikerne kan ånde lettet op, fordi argumentet med at kræve flere hænder og mere økonomi lyder hult, nu hvor ingen har taget ansvaret for patientens liv. Som trods alt, fordi en enkelt prøve der tager få sekunder at udfører, ikke blev foretaget.

Lad os også sende en tanke til den afdødes familie.

Vi må håbe, at ansvarsfulde sundhedspersoner tager ved lære af denne hændelse. Det var vel oprindeligt meningen med at fører sine påstande, ved de civilretslige domstole. Ikke at straffe, men tage ved lære.

Med venlig hilsen

Steffen Gliese

Jeg har virkelig svært ved at se, hvor de økonomiske overvejelser hører hjemme her: der er tale om kommunikationsfejl, der i sidste ende fører til en fatal udgang på et måske banalt sygdomsforløb.

Hvis man på en intensiv afdeling, med alvorlige syge patienter, flere i fuld narkose og bevidst begynder at dope dem yderligere med begrundelse personalemangel og travlhed, så må det i min forståelse af økonomi naturligvis kædes sammen.

Når man har så travlt, at man ikke indfører sine krav til behandlingen af en alvorlig syg patient`s behandling, som tager få sekunder at udfører har det også her noget med økonomi at gøre.

Patienten døde, familien mistede.

Sundhedspersonalet er for hårdt pressede og bruger ikke deres ret til at sig STOP med sin autorisation, derved at økonomerne og politikerne kan fortsætte med at stille flere og flere krav om økonomiske besparelser. Hvor mange gange var det lige 2% her, 2% der og igen 2% igen og igen.

Læs de 3 domme og forstå hvad andre autoriserede sundhedspersoner mener.

Med venlig hilsen

Snævert flertal i Højesteret frifinder læge i Svendborgsag

Højesteret har netop frifundet 40-årig læge i Svendborgsagen med fire stemmer for og tre imod.

Begrundelse fra de fire dommere, der stemte for frifindelse:

Begrundelse fra de tre dommere, der ville have lægen dømt:

Vi tiltræder derfor, at T er fundet skyldig i overtrædelse af autorisationslovens § 75.

http://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/827-laege-frifundet-af-hoje...

Dommen.

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/225-1...

Med venlig hilsen