Leder

Danmarks stærke institutioner skal ikke kun være for middelklassens børn

Det obligatoriske læringstilbud er ikke tvang, men vejen til frihed. Et eksempel på, hvordan velfærdsstaten sørger for lige muligheder til alle samfundets borgere gennem stærke institutioner, samtidig med at den kræver noget til gengæld for de ydelser, den udbetaler
Kritikere hævder, at den nye aftale er udtryk for tvang. Men det er snarere en vej til frihed, der udtrykker velfærdsstatens ambition om at forbedre livsvilkårene for samfundets borgere, skriver Mette-Line Thorup på lederplads.

Kritikere hævder, at den nye aftale er udtryk for tvang. Men det er snarere en vej til frihed, der udtrykker velfærdsstatens ambition om at forbedre livsvilkårene for samfundets borgere, skriver Mette-Line Thorup på lederplads.

Mads Jensen/Ritzau Scanpix

31. maj 2018

Velfærdsstatens stærke institutioner skal bære udsatte børn og voksne. Det er et princip, som har gjort Danmark til et af de mest lige samfund i verden, fordi inddragelse i fællesskabet og lige muligheder har forbedret individers livsbetingelser. Derfor er Danmark også et samfund, hvor uddannelse er adgangen til fremtiden, og hvor kendskab til samfundets værdier er vejen til at tage aktiv del i demokratiet og påvirke ens egen tilværelse.

Omkring 500 til 700 etårige børn i de såkaldt udsatte boligområder står ikke med de bedste betingelser for en billet til fremtiden, fordi deres forældre ikke indskriver dem i de vuggestuer, der er første møde med velfærdsstatens stærke institutioner.

Det vurderer regeringen, og derfor har den sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vedtaget et obligatorisk dagtilbud på 25 timer om ugen. Læringstilbuddet er et målrettet forløb, som blandt andet skal hjælpe børnene med at lære dansk og introducere dem til danske traditioner, højtider, normer og værdier. Hvis barnet ikke bliver indskrevet, eller hvis barnet ikke deltager tilstrækkeligt i det obligatoriske læringstilbud, risikerer forældrene at miste deres børnecheck.

Det er allerede sådan, at tosprogede børn i treårsalderen med behov for ’sprogunderstøttende aktiviteter’, som ikke går i dagtilbud, skal i et obligatorisk dagtilbud på 30 timer om ugen. Og antallet af tosprogede børn, der er indskrevet i dagtilbud er stigende. Det er bare ikke nok, mener regeringen og aftalepartierne. Derfor bliver tilbuddet nu sat ned til at gælde de etårige. Men kun i de 55 udsatte boligområder.

Læringstilbuddet er desuden et led i regeringens bestræbelser på at bekæmpe parallelsamfund. Og samtidig et forsøg på at rette op på det faktum, at børn i de udsatte boligområder er bagud på point fra start, fordi de får dårligere resultater i dansk og matematik og færre får en ungdomsuddannelse.

Forældre med i læringsforløb

Nu er det op til velfærdsstaten og integrationens frontpersonale ude i kommunerne at fylde kvalitet og indhold i aftalen. Hvor meget af det obligatoriske dagtilbud, der kommer til at foregå sammen med de andre børn i vuggestuen, er afgørende for de udsatte børns trivsel og tilbuddets succes. Fællesskab og værdier læres ikke ved at segregere børn. Det er imidlertid  heller ikke det, regeringen lægger op til.

Børnene i læringstilbuddet skal deltage i vuggestuens aktiviteter, og der tilføres ekstra ressourcer til eksempelvis pædagogiske konsulenter, oplyser Socialministeriet. At f.eks. SF’s rådmand i Århus, Thomas Medom, så vælger at tolke det som, at børn »skal i obligatorisk læringstilbud for sig selv«, hvilket han mener er synd, må stå for hans egen regning.

Det er heller ikke meningen, at børnene skal terpe Grundtvig men deltage i sanglege, fødselsdage og andre traditioner på linje med de øvrige småbørn.

Dernæst er det også et krav i aftalen, at forældrene inddrages i læringsforløbet. At samarbejdet mellem institutioner og forældre bliver tillidsfuldt, når pædagogerne pludselig bliver en kontrolinstans i forhold til udbetaling af sociale ydelser, går aftalepartierne let hen over. Ligesom de ser stort på, at der i København f.eks. allerede er mangel på pædagoger og institutionspladser.

Et skub fremad i livet

Det rører imidlertid ikke ved, at det er legitimt for staten at kræve noget til gengæld for de ydelser, den udbetaler. Kritikere hævder, at den nye aftale er udtryk for tvang. Men det er snarere en vej til frihed, der udtrykker velfærdsstatens ambition om at forbedre livsvilkårene for samfundets borgere. Og aftalen er set i det lys helt i tråd med Socialdemokratiet og arbejderbevægelsens store løft af arbejderklassen i forrige århundrede.

Udfordringen for Socialdemokratiet i dag er, at alle har ret til sociale ydelser i den universelle velfærdsstat. Under opbygningen af velfærdsstaten havde man til gengæld ydelserne og det sociale sikkerhedsnet at lokke med til gengæld for uddannelse og adgang til arbejdsmarkedet.

Det er derfor, at ydelserne nu bliver brugt som et redskab til at straffe i stedet for at lokke. Og derfor Socialdemokratiet har ønsket, at obligatorisk vuggestue også skulle gælde uden for de udsatte boligområder.

Det obligatoriske læringstilbud er et eksempel på, hvordan velfærdsstaten sørger for lige muligheder til alle samfundets borgere. Også de børn, der ikke har deres forældres ressourcer i ryggen til at give dem det første skub fremad i livet.

Som en del af regeringens ghettoplan skal et læringstilbud på 25 timer ugentligt fremover være obligatorisk for børn ned til etårsalderen, som bor i udsatte boligområder.
Læs også
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Lise Lotte Rahbek

Jeg er i tvivl om, hvorvidt M-L Thorup er sarkastisk eller tilhænger af de obligatoriske læringstilbud for 1 årige i udsatte boligområder.. ?

Eva Schwanenflügel, Viggo Okholm, Lillian Larsen, Steen K Petersen, Karsten Aaen, Flemming Berger, Jørn Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen, Randi Christiansen, Dorte Sørensen, Bo Bergstrøm, Hans Larsen, Katrine Damm, Steffen Gliese, Anne Eriksen og anne lindegaard anbefalede denne kommentar

Der er et stort problem med børn fra ressourcesvage hjem, der, når de starter i skole, er bagude på sprog, motorik, social intelligens og almindelig adfærd. Børn fra hjem, hvor begge forældre er dansk og arbejdsløse klarer sig cirka lige så dårligt som børn fra hjem, hvor begge forældre er indvandrere og arbejdsløse. 40 % af børnene har vanskelligheder, når de starter i folkeskolen. Det er tragisk.

Men det er som om der i denne debat mangler at blive svaret på et centralt spørgsmål: Er det godt for børn mellem 1 og 2 år at gå i vuggestue?

Spørger man forskere på området er svaret meget klart: Højst sandsynligt ikke. Kun børn fra de aller svageste hjem, hvor der er substantiel mistrivsel, trives bedre i vuggestuen i alderen 1-2 år, end de gør derhjemme.

Jeg tror ikke at løsningen på problemer med ressourcesvage og dårlige forældre er mere institutionalisering af børnene hurtigst muligt. Lav en forpligtende indsats i hjemmet. Tving forældrene til at tage en uddannelse i børneopdragelse. Men lad børnene være børn - i det mindste de første par år af livet.

Steen K Petersen, Karsten Lundsby, Anne Mette Jørgensen, Jørn Andersen, Henrik Brøndum, Marie Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Lea Tilman
Du skriver: " Børn fra hjem, hvor begge forældre er dansk og arbejdsløse klarer sig cirka lige så dårligt som børn fra hjem, hvor begge forældre er indvandrere og arbejdsløse. 40 % af børnene har vanskelligheder, når de starter i folkeskolen. Det er tragisk."

Kan du henvise til undersøgelser, der underbygger din kommentar? Det kunne være interessant læsning.

anne lindegaard

Jeg vil indtrængende opfordre Information til at sende Mette Line Thorup på tvungen efteruddannelse i:
Småbørns lege- og erkendelsesprocesser.
Småbørns behov for nære voksne.
Standarden i danske vuggestuer.
Forældresamarbejdets kunst.
Demokrati - i teori og praksis.
Forholdet mellem modersmål og 2. sprog
Meth har skrevet et utal af ringe, uvidende ledere. Denher er den værste.
(også slået op på fb)

Eva Schwanenflügel, Viggo Okholm, Lillian Larsen, Steen K Petersen, Egon Stich, Karsten Lundsby, Karsten Aaen, Flemming Berger, Anne Mette Jørgensen, Jørn Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Josephine Kaldan, Bo Bergstrøm, Hans Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det virker jo ikke på den måde: de generationer, der tog aktivt del i demokratiet, var dem, hvis forældre havde råd til at leve for én indtægt i familien. Siden er det gået nedad bakke - færre og færre unge går ind i organisatorisk og politisk arbejde. Frihed bygger på tryghed, ikke den indbyrdes konkurrence om opmærksomhed, som institutioner fra tidlig barndom socialiserer børnene til - og som har giver os vores ulidelige præstationssamfund, i stedet for det velfærdssamfund, hvor alle trak på samme hammel fra hver deres position uden et amokløb for at gøre karriere.

Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel, Viggo Okholm, Lillian Larsen, Steen K Petersen, Egon Stich, Vivi Rindom, Karsten Lundsby, Karsten Aaen, Anne Mette Jørgensen, Josephine Kaldan og Bo Bergstrøm anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Mistanken om sarkasme bliver desværre ødelagt hen af vejen, men ordlyden kunne være direkte fra et politisk valgmøde!
"Velfærdsstatens stærke institutioner skal bære udsatte børn og voksne"? - Skal lægge navn til overdrevne, ubegavede generaliseringer og vurderinger af medmennesker. - bevidstløse besparelser, der er så dårligt sammensat, at kostprisen langt overgår det at forbedre forholdene i stedet.
Det er ikke altid uddannelse kan forandre et individ, nutidens politiske holdninger kunne mangle en sådan - eller endnu bedre - én, der slet ikke tangerer politik overhovedet!

Jørn Andersen, Eva Schwanenflügel, Bo Bergstrøm og anne lindegaard anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hele velfærdssamfundets idé er blevet forvrænget af en borgerliggørelse i den gale retning. Hvor velfærdssamfundet netop skal række ud og trække alle ind i fællesskabet, så er det, vi har fået, en autoritær velfærdsstat, der vil trække folk ind på arbejdsmarkedet.
Bent Rold Andersen understregede, at velfærdssamfundets sociale sikring skulle ADSKILLE ret og pligt for at kunne opnå sit formål. Det er jo det modsatte, der prædikes i dag.

Jørn Andersen, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Steen K Petersen, Karsten Lundsby, Karsten Aaen, Bjarne Bisgaard Jensen, Anne Eriksen, Katrine Damm, Lise Lotte Rahbek, Bo Bergstrøm, anne lindegaard og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Obligatorisk er ikke tvang, står der at læse i lederen. Men det er indlysende vrøvl, for kravet skal kun gælde "visse" personer og så er det tvang.

Hvis man virkelig ønsker at gennemføre et sådant krav må man anerkende at det strider med to lovfæstede rettigheder. Forbuddet mod diskrimination og retten til at tilrettelægge sit eget familieliv. Begge dele er beskyttet mod statens indgreb i.h.t. dansk lov L.285 fra 1992.

Så husk nu at få ophævet disse bestemmelser inden de nye træder i kraft.

Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Anne Eriksen, Katrine Damm, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese, Randi Christiansen og Bo Bergstrøm anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Vækst-og konkurrencesamfundets institutionelle tvang rammer selvfølgelig også de eet årige udsatte.

Hvilket så vælges i stedet for at allokere flere midler til varme hænder i de institutioner, som allerede er stærkt undernormerede.

Df og co rammer helt ved siden af skiven i deres bestræbelser på at 'passe på danmark'.

Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Jørn Andersen, Steffen Gliese, Anne Eriksen og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Danske værdier

Lederskribenten, hvis personlige erfaring med modtagelse af 'velfærdsydelser' efter socialdemokraterne K.K. Steincke og Thorvald Staunings socialreformer i forrige århundrede begrænser sig til årene efter indførelse af kildeskat og moms plus afskaffels af det ligningsmæssige 'forsørgerfradrag' til børnefamiliens 'breadwinner' og indførelse af børnetilskuddet i form af en check fra kommunen til indehavere af forældremyndigheden over hjemmeboende børn under 18 år, mener tilsyneladende, at det er helt i orden at straffe forældre fra 'udsatte boligområder' med fratagelse af børnetilskuddet fra kommunen, hvis de nægter at aflevere deres etårige afkom i den anviste kommunale vuggestue til oplæring i 'danske værdier'.

O tempora o mores! Det er ikke let for en fortidslevning af en abonnine på 'den mindst ringe' med en hukommelse, der rækker længere tilbage end 'kvinde-, studenter- og ungdomsoprøret i 1968' at finde en grimasse, der kan passe.

Så ud med sproget Mette-Line. Hvad for et af de partier, der lover, at de vil 'pege på socialdemokraten Mette Frederiksen' som kandidat til statsministerposten efter næste folketingsvalg, kan jeg trygt og roligt sætte mit kryds ved, næste gang jeg skal bruge den stemmeret, vore fælles formødre fik forærende af 'samfundet' i 1915?

.

Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Steen K Petersen, Egon Stich, Randi Christiansen, Anne Eriksen, Karsten Aaen, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Josephine Kaldan

Hvis børn skal lære sprog, skal der være dansktalende voksne og nok af dem. Hvorfor starter man ikke med en opnormering af uddannet personale. Børns med specifikke sproglige vanskeligheder skal have en specialpædagogisk indsats. Jeg deler ikke lederskribentens glæde over dette totalitære tilbud der er ganske uhørt i et demokratisk samfund.

Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Karsten Lundsby, Randi Christiansen, Anne Eriksen, Karsten Aaen, Flemming Berger og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

"Udfordringen for Socialdemokratiet i dag er, at alle har ret til sociale ydelser i den universelle velfærdsstat. Under opbygningen af velfærdsstaten havde man til gengæld ydelserne og det sociale sikkerhedsnet at lokke med til gengæld for uddannelse og adgang til arbejdsmarkedet."
En falsk modstilling; uddannelse er nødvendig, for at vi kan være med i de hastigt forandringer, men giver ikke sikkerhed for velfærd.

Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Karsten Lundsby, Karsten Aaen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

" Og aftalen er set i det lys helt i tråd med Socialdemokratiet og arbejderbevægelsens store løft af arbejderklassen i forrige århundrede."
Es kann die Befreiung der Arbeiter nur, das werk der Arbeiter sein.

Steen K Petersen, Karsten Aaen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Tankevækkende at læse alle de forargede kommentarer i denne streng fra en blød, ideologiløs venstrefløj. Problemet er selvfølgelig ikke 'tvangen' i forslaget, enhver øvtighed og alle samfund er baserede på 'tvang',men at forslaget er de borgerlige politikeres forsøg på at få smøbørneforældre ud på arbejdsmarkedet under dække af at løse et sprogproblem for etårige.. Læs Lea Tilmans forslag øverst. Det vil kunne vejlede forældre i hjemmet om hvad der kan gøres. Og det stvinger ikke forældrene ud i lavlønsjob.

Grethe Preisler

Tving eller Tvang?

"Lav en forpligtende indsats i hjemmet. Tving forældrene til at tage en uddannelse i børneopdragelse." (Lea Tilman - d.d. 9:22)

God ide Lea.
Og hvem har du så tænkt dig, at denne vigtige opgave skulle udliciteres til blandt de mange privatpraktiserende eksperter i børneopdragelse, der reklamerer for deres evidensbaserede ekspertise på området og konkurrerer indbyrdes om markedsandele på nettet, når lejlighed gives?

Viggo Okholm, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Steen K Petersen, Randi Christiansen, Anne Eriksen, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Vuggestuen er første møde med velfærdsstatens stærke institutioner.
Hvilken planet lever Mette L. T på.
Få uddannede pædagoger, og skiftende praktikanter herunder folk i virksomhedspraktik, hvor mange i øvrigt ikke selv taler særlig godt dansk.
Min datter kom i vuggestue på Frederiksberg for 37½ år siden. Hun var 1½ år.
Den var fantastisk og der var hænder og omsorg.
Hun var så glad for det, at jeg ikke kunne gå forbi i helligdage.Hun ville ind og lege.
For ca. 10 år siden i København med barnebarn, som græd og var tydeligt ked af det.
Aner de lovgivere overhovedet hvordan virkeligheden er.
I skulle tvinges ud et år og arbejde i alle de fantastiske institutioner, som I hylder så højt.
Vi har nemlig også brug for lidt fred i forhold til alle de tossede ideer I plager os andre med.
I er de eneste i dette land der kan bygge huse med taget først.

Viggo Okholm, Jørn Andersen, Eva Schwanenflügel, Mette Fugl, Lillian Larsen, Steen K Petersen, Egon Stich, Vivi Rindom, Karsten Lundsby, Randi Christiansen, Anne Eriksen, Karsten Aaen, anne lindegaard, Eva Bertram og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar