Leder

VLAK-regeringen er gået i forfatningskamp mod Statsrevisorerne

Det er bekymrende, at VLAK-regeringen søger at sno sig fjernere fra Folketingets kontrol med regeringsførelsen
26. maj 2018

En uventet dansk forfatningskamp er brudt ud. I tirsdags erklærede formanden for Statsrevisorerne, SF’eren Peder Larsen, til DR om VLAK-regeringen: »Vi er godt bekendt med, at de har en tendens til at prøve at nedtone kritikken, men ligefrem komme med en åben krigserklæring, det har jeg ikke mødt tidligere i mine snart 27 år som statsrevisor, så det er ganske, ganske usædvanligt.«

Umiddelbart handler sagen om salget af statens vaccineproduktion. Statsrevisorerne kritiserede i januar regeringen for at have smølet med salget og dermed påført statskassen et tab på mellem 1,3 og 1,8 milliarder kroner.

Den kritik har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) erklæret sig markant uenig i. Hun finder den »uproportional og på flere stræk uberettiget«.

I tirsdags besluttede Statsrevisorerne at fastholde kritikken. Formand Peder Larsen fik også sagt til DR: »Meget tyder på, at ikke bare sundhedsministeren, men også finansministeren og for så vidt også statsministeren står bag, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne skal bankes på plads. Jeg tror gerne, de havde set, at vi havde overgivet os og pakket sammen, men det er ikke tilfældet.«

Grundloven giver Statsrevisorerne deres arbejdsopgaver. De skal kontrollere, om statens regnskaber er retvisende. Endvidere, om statens penge er brugt til de formål, Folketinget har besluttet, og om det har ført til de ønskede resultater. Til at bistå sig har Statsrevisorerne den statsansatte embedsmand rigsrevisoren, der er daglig leder af Rigsrevisionen.

Folketinget udpeger de seks statsrevisorer. Blandt dem er formanden for den socialdemokratiske folketingsgruppe, Henrik Sass Larsen, Venstres Søren Gade og Dansk Folkepartis Henrik Thorup. Sidstnævnte har ud over sine øvrige kvalifikationer til embedet, at han er gift med Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. Det er altså ikke hvem som helst, regeringen har erklæret krig.

Regeringens aggressioner er ikke bare vakt af kritik af vaccinesalget. Det fremgik tydeligt i april, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i dagbladet Politiken åbnede slaget. Det skete efter en beslutning i regeringens vigtige interne forum Koordinationsudvalget. Hjort erklærede, at der er »en meget principiel forskellig opfattelse: Det kan ikke være Rigsrevisionens opgave at indskrænke det politiske råderum«.

Hvor hunden også kan ligge begravet, kom frem i april, da Hjort til DR nævnte udflytning af statslige arbejdspladser. Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge grundlaget for udflytningen, og om den bliver gennemført forsvarligt.

Hjort sagde, at en sådan undersøgelse må komme til at belyse »om det er økonomisk fornuftigt«. Og så slog Hjort til: »Dér overskrider de en grænse. Vi har en politik, og nogle gange forfølger vi den, hvad enten det koster penge eller ikke koster penge.«

Aha. Man må forstå Hjort således: Når regeringen har en politik, som den er meget forhippet på at føre ud i livet, så skal ingen uvildig statslig instans interessere sig for, om det er forsvarlig omgang med offentlige midler.

Det er jo et synspunkt, man kan have. Overraskende er det, at synspunktet udtrykkes af en ledende politiker fra det Venstre-parti, der førte an i tidligere århundreders politiske kamp for, at magten skal kunne holdes ansvarlig. Venstres nok skarpeste ordfører i den kamp, Viggo Hørup, udtrykte det således: »Demokratiets princip er den fuldstændige og gennemførte mistillid (…) Kun en slyngel eller en tosse lægger en ukontrolleret myndighed i en mands hånd og siger til ham: ’Jeg stoler på, at du ikke misbruger den.’ Den tarveligste grad af ærlighed og forstand ville sige: ’Naturligvis misbruger du den.’«

Skarpere opdelinger mellem indbyrdes uafhængige myndigheder – og deraf følgende checks and balances – findes i andre demokratiske landes forfatninger. Hvad angår kontrol med regeringen, byder den danske grundlov mere beskedent på Ombudsmanden, uafhængige domstole, folketingets ret til forespørgsel og mistillidserklæring og til at rejse rigsretssag – og endelig, nå ja, de uafhængige statsrevisorer. Sidstnævntes kritik kan være et grundlag for, at Folketinget bruger de andre demokratiske virkemidler: forespørgsel, mistillid eller rigsretssag. Det er bekymrende, at VLAK-regeringen søger at sno sig fjernere fra Folketingets kontrol. 

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Katrine Damm
  • Anne Eriksen
  • Espen Bøgh
  • Bjarne Bisgaard Jensen
  • Carsten Munk
  • Olav Bo Hessellund
  • Eva Schwanenflügel
  • Hans Larsen
  • Dorte Sørensen
  • Poul Anker Sørensen
Katrine Damm, Anne Eriksen, Espen Bøgh, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Munk, Olav Bo Hessellund, Eva Schwanenflügel, Hans Larsen, Dorte Sørensen og Poul Anker Sørensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Torben Lindegaard

@David Rehling

Det er fuldstændigt uhørt, hvis en regering tillader sig at argumentere imod hverken Statsrevisorerne eller for den sags skyld Ombudsmanden.

Anne Eriksen, Werner Gass, Espen Bøgh, Mogens Holme, Karsten Lundsby og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

VLAK-regeringens kritik af statsrevisorerne er så meget mere bekymrende som, at den ligger i forlængelse af de samme partiers negligeren af ombudsmandens udtalelser, når hans kritik ikke passer ind i regeringens kram. Disse tendenser til ikke at respektere magtens tredeling kan ikke imødegås kraftigt nok fra de øvrige partier. Statsrevisorerne og ombudsmanden er trods alt folketingets vigtigste kontrolorganer overfor misbrug fra regeringsmagtens side.

Katrine Damm, Anne Eriksen, Werner Gass, Espen Bøgh, Flemming Berger, Mogens Holme, Torben K L Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Karsten Lundsby, Carsten Munk og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Torben Lindegaard

Det er ikke så uhørt at affeje kritik fra kontrollanterne længere.
For det har ingen konsekvens.
I praksis har vi flertalsdiktatur.

Katrine Damm, Anne Eriksen, Hans Larsen, morten rosendahl larsen, Werner Gass, Espen Bøgh, Torben K L Jensen, Karsten Lundsby og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Demokratiets største styrke er respekten for mindretallet.

Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Werner Gass og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar
Espen Bøgh

En absurd og helt utilstedelig antidemokratisk vane er blevet regeringen demagogiske fremgangsmåde, som var det helt naturligt og rimelig.

Det er det imidlertid langt fra, og det er ikke længe siden vi også kunne opleve Claus Hjort Frederiksen spille samme politisk arrogante og krigeriske kort overfor statsrevisorerne i forbindelse med udflytningen af statens forskellige administrationer fra hovedstaden.

Vist kaldte han udflytningen en "en politisk beslutning", og som statsrevisorerne ikke skulle blande sig i, men den holder sandelig ikke, for netop statens forbrug af penge til forskellige formål er netop underlagt revisionsmæssig kontrol, og det gælder såvel indkøb som salg af statens aktiver.

Den slags er undergravede for demokratiet og borgernes /medierne muligheder for at undersøge statens handlinger, og opretholdelse af de demokratiske værdier som et demokrati hviler på.

Vi har set det tidligere i Europa, hvordan netop den slags udvikler sig til statstyranni fra magthavernes side, og vi ser det fortsat rundt omkring i verden. - men det værste er dog at der syntes at være en overrepræsentation af liberale regeringer der benytter sig af dette, - men de samtidig hævder de arbejder for at redde demokratiet.

Næsten intet kan være mere falsk end lige netop, den form for selvforståelse i disse politiske kredse, - "at de vil redde demokratiet", for det ligger i deres handlinger af demokratiet værdier overholdet - tværtimod, - de vil i stedet den enegyldige uindskrænkede politiske magt i deres forvaltningshænder.

De vil ikke have den tredeling af magten som et demokrati indebærer, for den står i vejen for deres forsnævrede indforståelse af deres egen gudelighed over demokratiet, - og allerede her ser vi den forvredne dårskab i deres selvforståelse om deres gudelighed.

Vi har allerede set hvor gruelig galt det er gået i Europa tidligere, og samtidig i nutiden har vi - men også disse politikere ikke noget problem med at udpege andre diktatorer for deres handlinger, der til forveksling ligner dem, som vore dages politikere i regeringspartierne udøver benytter sig af for magtens enevældes skyld.

Historisk er vi for mange herrens år siden sluppet af med den kongelige enevælde, og erstattet det med folkelig demokrati hvor flertalsvalg til et parlament har været grundlaget, - så skal vi ikke igen have et folkeligt politisk pøbelenevælde af liberale politikere der føler sig hævet over kontrollen i vort demokratiske system, som nye enevældsherskere, der ikke længere vil nøjes med at være folkets tjenere demokratisk valg til folketinget, og siden indsat som ministre for at tjene landet som forvaltere der samtidig også er under kontrol.

Nu er de liberale og elsker det private overalt, - men selv i det private findes der kontrol over de beslutninger der træffes, forvaltningsmæssigt som økonomisk, så den store forskel er der altså ikke i forhold til vort folketing og ministrene i et demokrati.

De må rette sig efter de demokratiske spilleregler for de demokratiske værdier sådan som de er, - eller bekende deres sande politiske enevældsherskerer stående over borgene.

En lumpenform for gennemførelse af statspolitisk diktatur er hvad disse politiske tiltag står for, og som borgene skal fravælge ved først givne lejlighed, - for deres mission er ikke frelse, men derimod som en religiøs sekt der kræver undersåtternes knæfald for deres luner og herskersyge.

- Deres enevælde indført fra køkkentrappen er falsk, og undergravelse af demokratiet!

Finn Egelund, Bjarne Bisgaard Jensen, Karsten Lundsby, Anne Eriksen, morten rosendahl larsen, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar