Leder

Venstres angreb på Klimarådet afslører, at de hellere vil redde sig selv end kloden

Det, der står tilbage, er, at Venstre gennem snart fire år systematisk har chikaneret og bekæmpet Klimarådet. For enhver regering, som vil sikre en grøn omstilling, er Klimarådet ellers en effektiv alliancepartner. Venstres kamp mod Klimarådet afslører og udstiller, at det er meget vigtigere for partiet at redde sig selv end naturgrundlaget for de næste generationer.
Det lignede en straffeaktion, da Venstres klimaminister i november udskiftede Birch Sørensen som formand for Klimarådet. Birch Sørensen har adskillige gange påpeget uoverensstemmelser mellem regeringens politik og de klimapolitiske mål.

Det lignede en straffeaktion, da Venstres klimaminister i november udskiftede Birch Sørensen som formand for Klimarådet. Birch Sørensen har adskillige gange påpeget uoverensstemmelser mellem regeringens politik og de klimapolitiske mål.

Peter Nygaard Christensen

Debat
7. januar 2019

Klimarådet er en institution, som skal hjælpe med at løse vores vigtigste og vanskeligste problem: overgangen til et samfund, som ikke ødelægger naturgrundlaget for de næste generationer. Som det hedder på rådets hjemmeside:

»Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan omstillingen til et lavemissionssamfund kan ske på en omkostningseffektiv måde, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde velfærd og udvikling.«

Det er ikke Klimarådet, som har defineret målsætningerne om en omfattende omstilling og radikal reduktion af co2-udledningerne. De målsætninger er vedtaget af et politisk flertal i Folketinget.

Klimarådets opgave er således at vurdere, om Danmark lever op til de nationale og internationale forpligtelser, vi selv har valgt. Rådet er forpligtet til at analysere mulige veje til at nå omstillingen, levere anbefalinger og bidrage til den offentlige debat.

De er ikke smagsdommere, som vil påtvinge Danmark en særlig klimavenlig og erhvervs- og forbrugsfjendtlig dagsorden, men et organ, som assisterer regeringen med at realisere de mål, som vores demokratisk valgte politikere har sat for fællesskabet.

Det er et potentielt problem, at Klimarådet, som blev oprettet af den socialdemokratiske regering i 2014, på den ene side skal være politisk uafhængigt, mens formanden for rådet på den anden side er udpeget af regeringen.

Thorning-regeringen kunne have valgt en konstruktion, som den, der gælder for De Økonomiske Råd, der selv udpeger deres formænd efterfølgende. Men den konflikt mellem Klimarådet og Venstre, som Information den forgangne uge har afdækket, er ikke et produkt af konstruktionen eller den forhenværende formand for rådet, Peter Birch Sørensen.

Venstre ville straffe Klimarådet

Konflikten er udelukkende Venstres værk.

Allerede under udarbejdelsen af regeringsgrundlaget ville Venstre nedlægge rådet, men det forhindrede De Konservative. Fredag kunne Information afsløre, at Venstre også forsøgte at bruge det store udflytningsprojekt til at svække Klimarådet.

De kompetencetab, som er den naturlige konsekvens af udflytningen af statslige arbejdspladser, kan forsvares i forhold til effekten med at udligne ulighed mellem centrum og periferi i Danmark. Men i tilfældet Klimarådet, som er forpligtet til at samarbejde med en række institutioner og organisationer i København og er afhængig af stærkt specialiseret viden, lignede det en straffeaktion fra Venstre.

Det lignede også en straffeaktion, da Venstres klimaminister, Lars Christian Lilleholt, i november udskiftede Birch Sørensen som formand for Klimarådet. Birch Sørensen har adskillige gange påpeget uoverensstemmelser mellem regeringens politik og de klimapolitiske mål. Og som loven foreskriver, har han offentligt anbefalet andre veje.

Og i efteråret 2018 udsendte Klimarådet en rapport, som konkluderede, at regeringens politik sænker tempoet i den grønne omstilling markant. Den kritik afviste Lilleholt med betegnelsen »volapyk«. Konfronteret med mistanken om, at udskiftningen af Birch Sørensen var en »politisk fyring«, svarede ministeren, at han ikke havde modtaget rapporten fra Klimarådet, da hans beslutning blev truffet.

Det er ikke forkert. Det kan bare give et forkert indtryk. For som Information afdækkede torsdag, var ministeriet allerede inden udskiftningen af formanden blevet orienteret om rapportens konklusioner. Og nu har de valgt en ny formand, som ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen har en »mere markedsorienteret tilgang«.

Venstre har fået grønt logo, lavet bred energiaftale, annonceret opgør med benzinbiler og sagt alt det rigtige om klimaet som vor tids største udfordring.

Men det, der står tilbage, er, at Venstre gennem snart fire år systematisk har chikaneret og bekæmpet Klimarådet. For enhver regering, som vil sikre en grøn omstilling, er Klimarådet en effektiv alliancepartner, fordi det kan hjælpe med at oplyse offentligheden om omfanget af den opgave, vi har givet os selv, og bidrage med at presse alle interessenter til at erkende deres ansvar.

Men den hjælp og det pres har Venstre desperat forvekslet med politisk kritik.

Det er enkelt og alarmerende: Venstres kamp mod klimarådet afslører og udstiller, at det er meget vigtigere for partiet at redde sig selv end naturgrundlaget for de næste generationer.

Serie

Sagen om Klimarådet

I november 2018 udskiftede klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt Klimarådets formand, professor Peter Birch Sørensen. Det skete få dage efter, at Klimarådet havde kritiseret regeringen for at sænke tempoet i den grønne omstilling markant. Oppositionen har siden beskyldt ministeren for, at der lå politiske motiver bag hans udskiftning af formanden. Information undersøger forløbet.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben K L Jensen

Det parti - Venstre - er en byrde og belastning for demokratiet med alle deres løgne,forvridninger af fakta,pres mod den frie forskning hvor det hele gøres op i kortsigtet profit,vel vidende at det hele bliver sindssygt meget dyrere på langt sigt og fordi vi mister know-how,den førerstilling på klima,miljø vi har vundet de sidste 20 år vil sive langsomt ud af landet fordi regeringen aldrig har forstået hvad den gamle tyv og kapitalist Hr. Møller havde som motto : Rettidig omhu - for de kommende generationer der skal leve med Venstre´s svigt i en vigtig brydningstid.

Helle Walther, Christina Laugesen, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Katrine Damm, Lars Jørgensen, Tue Romanow, Steen K Petersen, Peter Beck-Lauritzen, Jørgen Tryggestad, Jens J. Pedersen, Werner Gass, Svend Erik Sokkelund, jørgen djørup, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Gert Romme, Torben Bruhn Andersen, Bjarne Andersen, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Hans Larsen, Trond Meiring og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Poul Anker Sørensen

" Venstres kamp mod klimarådet afslører og udstiller, at det er meget vigtigere for partiet at redde sig selv end naturgrundlaget for de næste generationer"

Så må vi håbe, at de næste generationer vil redde klimaet, og fravælge partiet Venstre!

Helle Walther, Christina Laugesen, Lars Myrthu-Nielsen, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Katrine Damm, Tue Romanow, Steen K Petersen, Arne Lund, Peter Beck-Lauritzen, Jørgen Tryggestad, Werner Gass, Christian Estrup, Svend Erik Sokkelund, jørgen djørup, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Gert Romme, Ervin Lazar, Torben Bruhn Andersen, Bjarne Andersen, Carsten Mortensen, Lars Løfgren, Torben K L Jensen, Ete Forchhammer og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Nils Lauritzen

Klimarådet bør naturligvis helt nedlægges.
Ikke fordi rådet nu fremstår med vingeskudt troværdighed og dermed ikke længere kan levere indiskutable objektive sandheder til den politiske beslutningsproces, men fordi rådet har overskredet sin anvendelsesdato og en fortsættelse udelukkende vil fastholde os i en illusion om handlemuligheder.
Klimaforandringernes årsager og konsekvenser har vi haft fuldt tilstrækkeligt kendskab til i forhold til nødvendigheden af at ændre radikalt på vores forbrugsmønstre i i hvert fald 50 år. Men vi har ikke ønsket eller evnet at foretage de nødvendige ændringer og nu er det for sent.
Ansvaret kunne helt indlysende ikke løftes af et lille bitte land som Danmark alene, men vi har på den anden side heller ikke bidraget med noget som helst væsentligt som såkaldt rollemodel for en bæredygtig omstilling. En smule vindkraft og lidt sporadisk forskning i bølgeenergi forslår som en skrædder i helvede, når vi samtidig motiverer øget forbrug på alle fronter.

Nu er det for sent at gøre noget af betydning for at undgå afsmeltning fra polerne og gletsjerne i bjergene, opvarmning og forsuring af havene, optøning af tundraen, masseuddøen, ørkendannelse og generelt tab af arealer egnet for understøttelse af menneskeliv.

Det, vi i stedet har brug for, er solid forskning i, hvordan vi styrer en verden, hvor, optimistisk anslået, livsgrundlaget for ca halvdelen af befolkningen forsvinder inden 2050 og hvor presset på den resterende del følgeligt vil stige tilsvarende.
Migrationen, reelt er der vel tale om flugt, vil tage til i et omfang, der får nutidens menneskestrømme til at fremstå som krusninger. Konflikter vil blive til omfattende krige.

Vi overgår, inden mine børn bliver voksne, fra en verden i udvikling til en verden under afvikling og Klimarådet skal derfor erstattes af Kriserådet.

Christina Laugesen, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Lars Bo Jensen, Jens Kofoed, Helene Kristensen, Olaf Tehrani, Tomas Vlk, Svend Erik Sokkelund og Samuel Grønlund anbefalede denne kommentar

Et kriseråd kunne være en god ting, men dets opgaver burde naturligt ligge hos regeringen, så det er den der skal udskiftes, og ikke nødvendigvis klimarådet.

Ole Frank, Grete Bonde, Werner Gass, Svend Erik Sokkelund, Samuel Grønlund, Ete Forchhammer og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Nils Lauritzen

Vi kan ikke overlade vigtige institutioner til mere eller mindre tilfældig politisk styring og i det lys er råd måske også en forkert betegnelse, da de skal have beslutningsmyndighed.
Politik er i dag et så populistisk markedsgøgleri, at det er misvisende at kalde det demokratisk. Det repræsentative demokrati skal hvile på ordentlig oplysning, saglig argumentation og troværdige politikere. Ingen af disse forudsætninger er til stede i dag.

Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Katrine Damm, Jens Kofoed, Ole Frank, Tue Romanow, Helene Kristensen, Elisabeth From, Grete Bonde, Svend Erik Sokkelund, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Ib Christensen, olivier goulin, Niels østergård, Egon Stich, Frede Jørgensen, Samuel Grønlund og Lars Koch anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Den økonomisk blå politik er Business as usual.

Skattespekulation, skattesvindel eller skatteunddragelse, lovligt eller ulovligt, uanset hvilken type der er tale om, er lig med stigende globale økonomiske ulighed, manglende investeringer i globale og lokale udfordringer, som de menneskeskabte klimaforandringer, bekæmpe fattigdom, sikring af vital infrastruktur for alle, sygehuse, strøm, vand, sanitet og undervisning mm.

Jeg behøver ikke at nævne, at vores politikere efter Danske Bank skandalen, har belønnet deres kriminelle samarbejdspartner Danske Bank, der foruden blod på hænderne, har 1.500 milliarder fra international organiseret kriminalitet på bøgerne, med en fireårig kontrakt, som Folketingets finansinstitution.

Mord for dollars, bonus og resultatløn til de centralt placerede i Danske Bank.
Link: https://youtu.be/2KnR0lOH1dk

Benny Larsen, Torben Skov, Kim Houmøller, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Ole Frank, Peter Beck-Lauritzen, Elisabeth From, Torben K L Jensen, P.G. Olsen, Werner Gass, Frede Jørgensen, Trond Meiring, Eva Schwanenflügel og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Venstres omstigning til den grønne elevator narrer vidst kun de mest tungnemme.

Helle Walther, Christina Laugesen, Torben Skov, Ole Frank, Arne Lund, Peter Beck-Lauritzen, Torben K L Jensen og Jens J. Pedersen anbefalede denne kommentar

Venstre ved du endnu en gang hvor du har.
..........

Helle Walther, Ole Frank, Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Hvorledes kan Venstre opsige en leder, hvis lederen er uafhængig af Venstre?
Logikken holder ikke vand!

Nils Lauritzen

Kære Leo
Der er sgu ikke så pokkers meget at betænke sig på længere. Cop24 ! 24 gange har der været verdenstopmøde og INTET væsentligt er sket i forhold til den nødvendige begrænsning af klimabelastningen.
Vi har rigeligt med solid forskningsbaseret viden om, hvad vi gør galt og hvad vi skal ændre, men vi har INGEN vilje til at bringe denne viden i anvendelse.
Politikerne taler udenom, pynter sig med lånte fjer og udsteder dækningsløse klimachecks og da resultatet af denne politiske ansvarsløshed er menneskers død og arters udslettelse, må vi konkludere, at det politiske system har fejlet.
Om vi skal indføre en personlig retlig konsekvens for politikere, der taler mod bedre viden om det fælles bedste, ved jeg ikke, men det nuværende næse-system og slendrian er 100% uholdbart.

Torben Skov, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Torben K L Jensen, Jens Kofoed, Ole Frank, Tue Romanow, Steen K Petersen, Peter Beck-Lauritzen, Niels østergård, Helene Kristensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Og de pensionsformuer, der vil være allerbedst anvendt i den grønne omstilling - bl.a. pga. det, den grønne omstilling fører til - skal nu i stedet ofres på et fantasiprojekt med industribyggeri ved Avedøre Holme! Stem dem ud!

Hans Larsen, Torben Skov, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Ole Frank, Lars Løfgren og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Vores folkevalgte har for vane, at udskamme de fattige og udstøtte, der kæmper på gaden for retfærdigt fordeling af byrderne i Frankrig.
De ‘gule veste’ kan bare tale deres sag og demokratisk få valgt nogle repræsentanter.
‘Vi’ har ‘demokrati’, siger vores folkevalgte.

Nej!

Det er som alle burde være klar over, ikke demokratisk muligt at stoppe undertrykkelse af de økonomisk udsatte, demokrati er kun inden for rammerne af ekstremistisk radikaliseret kapitalisme, systemforandring er ikke mulig, det er det ‘internationale marked’ der diktere rammerne, beskyttet af den nationale og internationale samfundsundergravende politisk og økonomisk magtelite med lovgivning der ‘ikke’ kan ændres.

Den politiske og økonomiske magtelite beskyttet af bl.a. lovgivning der sikre de riges skattefusk, offshore advokatfirmaer, offshore banker og offshore spekulation, det værende enten skattespekulation, skattesvindel eller skatteunddragelse, lovligt eller ulovligt, uanset hvilken type er denne politiske beskyttelse, lig med stigende globale økonomiske ulighed, manglende investeringer i globale og lokale udfordringer, som de menneskeskabte klimaforandringer, bekæmpe fattigdom, sikring af vital infrastruktur for alle, sygehuse, strøm, vand, sanitet og undervisning mm.

International organiseret kriminalitet, den økonomiske og politiske magtelite, bør ikke forveksles med f.eks. EU menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet.

Politikere kapitalisme, liberalisme, fattigdom og løgnen.
Energi fra olie, gas og kul afbrænding og de menneskeskabte klimaforandringer skabt i kølvandet på denne vildfarelse, er af politikere helt ‘fejlagtigt’ påstået, at skabe mindre fattigdom i verden generelt og værende samlet set, til glæde og fremgang for menneskeligheden, men skaber i virkeligheden samlet set en negativ udvikling for alle mennesker på jorden, mere sult og nød i verden og den udvikling accelerer politikere i dag.

Realiteterne ses tydeligt.

‘Sult i verden stiger igen, drevet af konflikter og klimaforandringer, fastslår FN-rapport.’
Link: http://un.dk/da/dk_news-and-media/sult-i-verden-stiger-igen-drevet-af-ko...

Bæredygtig omstilling er nødvæntig systemforandring eller det fortsatte overlagte politiske tyveri af vores børns fremtid, fint beskrevet af Greta Thunberg på COP24 i december i Katowice i Polen 2018.

Hele talen kan læses her.
Link: https://www.lifegate.com/people/news/greta-thunberg-speech-cop24

Det er kun et spørgsmål om tid, før der går franske tilstande i den lokalt og globalt, med dette politiske, ‘Kejserens nye klæder’, ikke bæredygtig økonomisk vækst teatret, hvor alvoren stiger i takt med latteren aftager.

Der er ikke brug for Business as usual men Business as unusual.

Enrich
Not
Exploit

Carsten Wienholtz, Torben K L Jensen, Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Klimarådets anbefalinger redder ikke jorden!
COP møderne redder heller ikke jorden, for der er slet ingen internationalt "fodslaw" og forståelse for problemstillingens størrelse!
Venstres (manglende) klimapolitik er også ligegyldig i denne sammenhæng og dertil kan lægges, at de er kapitalens lakaj.
Det glædelige i denne sammenhæng er, at jorden overlever den pestilens, som homo sapiens er! Ærgerligt for vore børnebørns børnebørn! Som jeg ser det, er der ingen interesse for naturen, "det billige skidt"!

Der er ret irriterende, at "alle" tilsyneladende har glemt, at det her altid har været venstres kurs, og at det ikke er noget, der e opstået med denne regering. Da Fogh kom til i 2001 var noget af det første han gjorde, at nedlægge Transportrådet, siden en lang række rådgivende udvalg og råd, som bl.a. Auken havde nedsat. Auken var i besiddelse af den for politikere sjældne evne, at han gerne ville modsiges - kvalificeret.
Da Fogh kom til omklamrede hele det borgerlige Danmark fusentasten Lomborg, og tog hans suspekte argumentation til sig. Takket være de fire kronikker som Lomborg fik spalteplads til i den angiveligt kulturradikale avis Politiken, så kom geniet til at præge miljødebatten op gennem 00'erne. Med tiden kom dele af Venstre om ikke til fornuft, så indså de dog, at Lomborg ikke havde noget at byde på. Nu er det kun Frikadellepartiet, der vil have ham på finansloven (med 14 mio kr.), Heldigvis sagde de konservative nej.
Så regeringens modstand mod Klimarådet, og alt for meget grøn omstilling, er ikke af ny dato. Modstanden er ret konsistent.

Hans Larsen, Torben Skov, Kim Houmøller, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Werner Gass, Peter Beck-Lauritzen, Steen K Petersen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Råd er magtinstrumenter uden om mandaterne, når de bemandes politisk. Det bevirker og fordrer bare politiske udskiftninger.

Ja, Arne Lund. Strukturreformen og nedlæggelsen af amterne var bestemt også et planlagt raid mod natur og miljø. Amterne lå for had i Venstres bagland. Nogle gange berettiget. Det kulminerede under Auken og personligt mener jeg det gik for vidt. Populært sagt. hvis man gravede et hul og det nåede at blive fyldt med vand og et par ynglende frøer, så blev det fredet hvis en af amtets miljøfolk kom forbi. Lidt lyng på en brakmark og den blev fredet... Så vreden var stor.

Nils Lauritzen

Yes Torben
Og nu er egnede vandhuller stort set forsvundet, vokset til i pilekrat, forurenet af næringsstoffer og pesticider, skidt ihjel af udsatte skydeænder. Overdrev pløjes op og landmanden får en reprimande, men resultatet er, at vi har mistet sindssygt mange sommerfugle, vilde bier og plantearter.
Vores natur er mishandlet halvt ihjel og det fortsætter.

Torben Skov, Eva Schwanenflügel og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar

Ja det er jo resultatet. Man fjernede den instans der vogtede på miljøet. Og det er lodret løgn, når Fogh påstod at ikke en fisk og ikke en frø....