Leder

Danmark må tage sig af de 27 afrikanske skibbrudne på tankskibet Mærsk Etienne

Hvis de bestræbelser, som den danske udenrigstjeneste udfolder over for såvel Malta som Tunesien, ikke i en meget nær fremtid bærer frugt, må Danmark tage imod de 27 skibbrudne afrikanere på Maersk Etienne og vurdere, om der er grundlag for at give dem asyl
Tankskibet Maersk Etienne modtog et opkald fra den maltesiske kystredningstjeneste om en synkefærdig motorjolle og ilede til hjælp, sådan som de internationale regler om havredningstjeneste påbyder enhver søfarende. Nu er 27 afrikanske skibbrudne om bord på skibet.

Tankskibet Maersk Etienne modtog et opkald fra den maltesiske kystredningstjeneste om en synkefærdig motorjolle og ilede til hjælp, sådan som de internationale regler om havredningstjeneste påbyder enhver søfarende. Nu er 27 afrikanske skibbrudne om bord på skibet.

Ritzau Scanpix

Debat
10. september 2020

Dramaet om de 27 stakkels afrikanske skibbrudne, der nu har opholdt sig godt en måned på et tankskib fra Mærskflåden, synes uløseligt, når hverken Malta, Tunesien eller Danmark ønsker at modtage dem.

Som sagen hidtil er oplyst, modtog tankskibet Maersk Etienne et opkald fra den maltesiske kystredningstjeneste om en synkefærdig motorjolle og ilede til hjælp, sådan som de internationale regler om havredningstjeneste påbyder enhver søfarende. Men da selve opsamlingen skete i tunesisk farvand, har Malta indtil videre afvist at modtage de skibbrudne. Maltas premierminister, Robert Abela, afviser således, at de 27 afrikanere er Maltas ansvar.

De internationale regler indebærer, at opsamlede skibbrudne kan sættes af i nærmeste havn. Reglerne er udformet ikke mindst af hensyn til, at handelsskibe efter en redningsindsats hurtigst muligt kan fortsætte deres planlagte sejlads.

Hvis ikke det var tilfældet, kunne man frygte, at handelsskibe i stort omfang ville undlade at reagere på nødsignaler fra skibbrudne på havet. Reglerne indebærer også, at ansvaret i første række falder på det land, i hvis havzone de skibbrudne befinder sig, når der anmodes om hjælp.

Men Malta har aldrig tiltrådt denne fortolkning af reglerne om søredningstjeneste. Som Malta fortolker reglerne, skal et skib reelt være ved at synke, før der er tale om skibbrudne. For Malta er det ikke tilstrækkeligt, at skibet er i havsnød og udsender nødsignaler. Med til billedet hører også, at østaten som et levn fra den britiske kolonitid har ansvaret for søredning i et forholdsvis stort farvand strækkende sig fra Italien til den nordafrikanske kyst, og landet har allerede taget imod mange migranter og asylansøgere fra det nordlige Afrika.

Danmark har næppe en konventionssikret forpligtelse til at modtage de 27 skibbrudne, selv om de er samlet op af et skib med Dannebrog agter. Men hvis de bestræbelser, som den danske udenrigstjeneste udfolder over for såvel Malta som Tunesien ikke i en meget nær fremtid bærer frugt, må Danmark alligevel tage imod de 27 afrikanere og vurdere, om der er grundlag for at give dem asyl. Alt andet vil være umenneskeligt.

Ellers kommer Maersk Etienne til at ligge for anker på ubestemt tid.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

@Ulrik Dahlin

Det er kun alt for fristende at slukke for skibsradioen, så man ikke modtager disse anmodninger om at hjælpe nødstedte både.

Det ville godt nok være en sørgelig udvikling.

Mette Poulsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Mogens Holme, Bent Nørgaard, Ete Forchhammer og Claus Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Socialdemokratiet er hykleriske kynikere.
Hvis flygtninge har penge, køber de sig et EU pas af EU’s egne anti-demokratiske menneskesmuglere!
Her kan du købe dig et statsborgerskab, med kreditkortet og får et EU pas med posten.

Forbes.
Seven Best Places To Get Residency And A Second Passport In Europe.
Link: https://www.forbes.com/sites/kathleenpeddicord/2019/05/22/seven-best-pla...

Eva Schwanenflügel

"Men hvis de bestræbelser, som den danske udenrigstjeneste udfolder over for såvel Malta som Tunesien ikke i en meget nær fremtid bærer frugt, må Danmark alligevel tage imod de 27 afrikanere og vurdere, om der er grundlag for at give dem asyl. Alt andet vil være umenneskeligt."

Nej.
Det gør det kongelige danske socialdemokrati aldrig.

Så hellere brænde i helvede.

Torben K L Jensen, Poul Anker Sørensen, Ete Forchhammer , Hans Larsen og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar

Malta og EU har atter svigtet internationel lovgivning, fy fan!

Eva Schwanenflügel, Fødevarestyrelsen Mørkhøj og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Tommy Clausen 10. september, 2020 - 06:24

Hvordan har EU svigtet i denne sag ??

Behandling af asylsager er en opgave for Nationalstaten -
kompetencen er ikke overført til EU.

@Torben, jeg tror det som Tommy refererer til er følgende fra Thomas Gammeltoft-Hansen, der er professor med speciale i migration og flygtninge ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet:
“Dog er ansvaret i den her konkrete situation klart. Personerne blev samlet op i Maltas havredningszone. Det er derfor Malta, der har det primære ansvar for at koordinere ilandsætning, og det er Malta, der bør tage dem ind, hvis intet andet land tilbyder sig. Maltas argument er udtryk for en grundlæggende forældet fortolkning af de internationale regler, siger han.”

Georg Kallehauge og Fødevarestyrelsen Mørkhøj anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

OK det er ikke muligt, at modtage og integrere, lad os sige en milliard flygtninge over kort tid i EU, men det er den rigeste del af verden, der producere langt det største udslip af CO2, der genere de menneskeskabte klimaforandringer, så ansvaret er ikke på de flygtende fra Afrika, der trænger sig på EU, med menneskesmuglere, problemet opstår i den rige del af verden, der skaber vilkår, hvor der stadig flere steder opstår væbnet konflikt om svindende resurser forårsaget af CO2 udledning og tilstødende klimaforandringer.

Der er 815 millioner sultende i dag, tre milliarder mennesker i verden forventet underernæret i 2050 forårsage af de menneskeskabte klimaforandringer i kølvandet på svindende eksistensgrundlag og medfølgende væbnede konflikter om de få tilbageværende resurser.
Link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

Hvis ikke EU kan modtage, lad os sige en milliard klimaflygtninge, bare et tal taget som eksempel, hvad gør EU så?

Der må findes et EU område, der bruges midlertidigt, med forhold der vise den rige del af verden ikke udover at være ansvarsløse CO2 udledere og klimakatestrofe skabere også er grusomme umenneskelige tyranner.

De rigeste 10% globalt er ansvarlig for 50% af CO2 udledningen globalt fra forbrug.
De rigeste 20% globalt er ansvarlig for 70% af CO2 udledningen globalt fra forbrug.
Det er nogen gange godt at vende ting lidt, politikere taler altid om produktion og CO2 udledning.

Fra link.
“Når jeg ser på, hvordan nogle borgere opildner til holdninger mod flygtninge, eller hvor nedsættende der tales om jøder, spørger jeg mig selv:
Hvor godt forankret er den menneskelige værdighed i folks hoveder?”

Citat Josef Schuster, formanden for det Jødiske Centralråd i Tyskland.
Link: https://www.dr.dk/nyheder/udland/merkel-vi-maa-aldrig-glemme-krigens-rae...

Eva Schwanenflügel og John Scheibelein anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@ Torben Lindegaard
Menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet.
Retten til at søge asyl og ’non-refoulement-princippet’, som forbyder tilbagesendelse af personer til et land, hvor der er risiko for forfølgelse, tortur eller umenneskelig behandling, er nedfældet i EU-traktaterne.

Torben Lindegaard

@Philip B. Johnsen 10. september, 2020 - 10:16

Helt sikkert - retten til at søge asyl er nedfældet i §18 i EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder, og det er en betingelse for medlemskab af EU, at ansøgerlandet vedstår dette.

Men selve håndteringen af asylproceduren varetages af det enkelte medlemsland -
og hverken EU eller 10 vilde heste kan tvinge Malta til at tage imod de 27 skibbrudne afrikanere, hvis ikke Malta ønsker dette.

Lotte Anker og Fødevarestyrelsen Mørkhøj anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Jacob Nielsen 10. september, 2020 - 09:34

Det bliver hurtigt kringlet med "havredningszoner" & "territorial farvand".

De 2 begreber er åbenbart forskellige, idet Ulrik Dahlin skriver, at opsamlingen fandt sted i tunesisk farvand og samtidigt udtaler Gammeltoft-Hansen, at opsamlingen fandt sted i Maltas havredningszone.

Gammeltoft-Hansen mener så, at sagen er klar -
det er havredningszonen, der bestemmer hvilken landsætningshavn, der skal tage imod de skibbrudne - og samtidig agere hjemsted for behandlingen af de forventelige asylanmodninger.

Men Malta har ifølge Ulrik Dahlin aldrig tiltrådt denne fortolkning af reglerne for søredningstjeneste.

Det er komplet håbløst at hitte rede i for andre end maritime fagfolk -
og der er ingen af EU's 3 magtcentre, der kan give påbud til hverken Malta, Tunesien eller Danmark i den anledning.

Måske IMO, International Maritime Organization, kan afgive en udtalelse -
faktisk ligger "IMO International Maritime Law Institute (IMLI)" på Malta.

Men IMO er jo ikke en EU institution.
IMO er langt mere omfattende med 174 medlemslande.

Det vil ikke være særligt hensigtsmæssigt, hvis Danmark begynder at tilbyde at tage bådflygtninge til DK for at behandle deres asylsager, blot fordi et skib har sejlet under dansk flag. Hvis det bliver praksis, vil den danske handelsflåde, blive ekstremt udsat rund omkring i verdenen. Sådan som det er lige nu, har vi dansk indregistrede skibe på alle verdenshavene. Tænk bare tanken til ende... hvis man blot ved at komme ombord på et skib som sejler under et givet flag, ( dette tilfælde dank), får mulighed for få sin asylsag behandlet i landet hvor skibet er indregistreret, så ville skibsfarten hurtig få et meget stort problem med blindepassagerer.
Danmark kan af hensyn til den internationale skibstrafik ikke tillade sig at tage ansvar for de 27 skibbrudne afrikanere på Maersk Etienne.