Leder

Vi mangler viden om islam, siger imamerne. Men ansvaret for uvidenheden er også deres

Informations kronikserie Islamskolen har vist, at danske imamer og islamiske autoriteter er uenige om islams syn på helt fundamentale områder som demokrati, ligestilling og en reformation af islam. De mener også, at vi mangler viden om islam – men det er først og fremmest deres ansvar
»Hvorfor ved muslimer og ikkemuslimer så lidt om islam? Svaret er først og fremmest, at imamerne har svigtet deres ansvar – over for deres egen menighed såvel som over for den danske offentlighed,« skriver Mahamad-Bakher Sabah i denne leder.

»Hvorfor ved muslimer og ikkemuslimer så lidt om islam? Svaret er først og fremmest, at imamerne har svigtet deres ansvar – over for deres egen menighed såvel som over for den danske offentlighed,« skriver Mahamad-Bakher Sabah i denne leder.

Anders Rye Skjoldjensen

Debat
13. november 2020

Danske imamer og islamiske autoriteter råber ikke særligt højt i islamdebatten. Faktisk taler de så lavt, at de færreste etniske danskere kan nævne navnet på én eneste af dem. Deres fravær har betydet, at den vigtige debat om islams rolle i samfundet oftest er overladt til politikere og meningsdannere, der på hver deres fløj reducerer islam til noget, som stemmer overens med deres eget standpunkt.

Men hvad ved vi egentlig om de mennesker, der repræsenterer over 250.000 danske muslimer, og deres syn på religion? Information har i serien Islamskolen den seneste måned bedt seks af dem forklare, hvad islam betyder for dem, og hvordan man som muslim bør praktisere islam i Danmark.

Selv om imamerne ikke styrer danske muslimer – det er eksempelvis kun fem til syv procent af muslimerne, der dukker op til fredagsbøn – repræsenterer de et bredt udsnit af de måder, muslimer fortolker islam på.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Endelig begynder diversiteten at dukke op. Lad os da nu for guds skyld få en åben debat blandt muslimer om hvordan integrationen kan realiseres. Så kan vi andre måske også blive udfordret på danskheden.

Anders Lund, Viggo Okholm, Per Klüver, Kim Folke Knudsen og David Zennaro anbefalede denne kommentar

Og jeg undrer mig.

For jeg er absolut ingen ekspert på islam, koranen, Allah eller Muhammed. Men for mig at se, er der tale om en række råd, vejledninger i "korrekt" levevis, som Muḥammad ibn ‘Abdullâhtil efterlod til datidens folk. Altså noget i retning af kristendommens 10 bud, men langt mere detaljerede.

Og med 1500 år på bagen er både teksten og den tilstræbte levevis selvfølgelig noget bedaget, men det er Det Gamle Testamente jo også. Og ligesom ingen (formentlig) mere tager Det Gamle Testamente for alvor, bør der heller ikke være tvivl om, at koranens ord ikke passer på det moderne samfund.

Men at muslimske bønneledere ligefrem kan komme i tvivl, undrer mig virkelig meget. Men måske skyldes det, at de blot har lært bønnen udenad, den er på gammel-arabisk, og slet ikke forstår sproget. For så kan det være svært at læse den hellige bog, der også er skrevet på gammel-arabisk. Men der er altså forskellige oversættelser, der kan bruges.

Mogens Kjær, Jesper Sano Højdal og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

@Danmark og undervisning

Kan vi ikke få en styrket undervisning i de forskellige religioner og deres historie Buddhisme Hinduisme, Islam, Jødernes historie, den katolske kirke, den koptiske kirke, den protestantiske kirke og den anglikanske kirke, samt naturreligioner.

Ateisme og ikke troende det skal være med på programmet i religionsundervisningen.

Uden viden om religioner bliver der hurtig plads til rygter og fordomme, som kan politiseres og misbruges.

Jeg ser gerne, at vi opbygger en national uddannelse i Islam, således at vi selv kan stille med danske imamer der forkynder deres budskab på dansk og at vi ikke skal se på rejsende tvivlsomme prædikanter, som er med til at sprede deres ligeså tvivlsomme budskab.

Det kan ikke understreges tydeligt nok. Islamisme er en totalitær ideologi skabt af mennesker, som ønsker magt over hele samfundet. Men ideologien er forankret i nutidens menneskeskabte konflikter medens Islam er en religion som rækker 1.000 år tilbage og sikkert også 1.000 år frem, hvis vi ikke har ødelagt vores egen jordklode forinden med alle vores ulykker.

At kortslutte Islam med Islamismen svarer til at beskylde vi kristne for at være personligt ansvarlige for de blodige korstog i middelalderen, for udryddelsen af Inka kulturen i Sydamerika og for heksebrændinger i middelalderen. Det er en politisk kortslutning som misbruges til at skabe frygt afstand og distance mellem mennesker af forskellig tro og forskellig overbevisning.

Det er en meget vigtig og efterlyst debat, som tages op her. To årtier er gået her i landet uden at denne debat har været på tapetet. Det hele har været overskygget af forestillingen om Islam forestillingen om Islams mulige rolle i Danmark men ikke af nuancerne. For hvert troende individ er ligeså forskellig som alle ikke troende individer.

Tak for dette indlæg til Mahamad Bakher Sabah

VH
KFK

Michael Kamp, Hans Jakob Andersen, Per Langholz, Rolf Andersen, Abdulgani Citirikkaya, Klaus Ankerstjerne Eriksen, Viggo Okholm og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

@Kim Folke Knudsen, når vi forbinder (kortslutter?) islamisterne med islam, så skyldes det, at de udføre deres ugerninger i islams navn, og med direkte henvisning til Koranen, og det foregår her og nu. Ikke svært at se den sammenhæng, synes jeg. Heller ikke svært, at adskille islamister fra gruppen af muslimer, når ansvaret skal placeres, og det er som bekendt den første forudsætning, for at kunne tage fat om problemet.

At forbinde handlinger begået mange generationer tilbage, i en helt anden kontekst, kan vel også have sin teoretiske begrundelse i en eller anden sammenhæng, men at overføre ansvaret for datiden ugerninger til nutidens kristne, er stupidt. Din spekulative sammenligning af de to scenarier er derfor intetsigende og helt ubrugelig, så vidt jeg kan gennemskue.

Når dette er sagt, vil gerne anbefale viden og oplysning som et godt værn mod polarisering. Det gælder også viden om islam. Men, når dette videnskort trækkes, som en trumf, der skal fjerne fokus fra det vi ser og oplever i den virkelige verden, hopper jeg fra. Vi må dømme hinanden på vores handlinger, og ikke bortforklare ugerningerne med henvisning til hvad der står i en bog.

Lars Kristensen

Religion har et fælles ophav og religioner adskilles gennem årtusinder, alt efter hvordan mennesker lever et givet sted på Jorden.

En fælles religion opfattes forskellige af nomader, fastboende landbrugere og folk der lever af at fiske. Selv fiskere kan få vidt forskellige opfattelser af en fælles religion, for en der fisker i en sø har ikke de samme levevilkår som en fisker der fisker i åbent hav med frodige brændinger og bølger.

Sådan har urreligionen udviklet sig gennem årtusinder til de mange forskellige religioner eller mangel på samme, som der eksisterer i dag.

Vil vi mennesker opleve at se en forståelse af de mange forskellige religioner, er det vigtigt at kende ophavet til, hvorfor vi mennesker har fået religionen ind i vores dagligdag, ikke kun i dag, men også for mange tusind år tilbage.

Hvad var det der skete, dengang naturreligionerne gik over til personificerede religioner, som vi stort set alene har i dagens verden.

Inden for de sidste mange årtier er der opstået de spirituelle grupper, som i store træk hælder til de opfattelser naturreligionerne havde af naturens fænomener, i en moderne version.

Er det muligt at få en fælles forståelse af, hvorfor den enkelte specifikke religion netop kom på det tidspunkt den er kommet på og hvad der var årsagen til dens opståen, vil mange misforståelser pludselig forsvinde, uden at vi behøver at underlægge os en specifik religions holdning til hvordan livet leves.

Der er forskellige krav til, hvordan det er muligt at overleve i en glohed ørken og hvordan det er at overleve i et snedækket skovområde. De to forskellige levevilkår skaber også forskellige opfattelser af, hvordan samme religion opfattes.

Vil vi gerne opleve respekt for hinandens religioner, er det blot at komme i gang med en åben dialog om hinandens religion og hvordan vi hver især opfatter den andens religion, uden at vi opfatte hinandens udtalelser som værende respektløse over for vores egen religion.

Det er den åbne dialog der er svær.

Hermed en opfordring til imamerne. Sæt jer sammen og drøft jeres religion igennem og sørg for, at jeres medlemmer forstår det samfund de befinder sig i.
Anvend jeres viden til at oplyse både den ene og den anden vej. Ingen af os bliver bedre stillet ved at være skråsikre i vores egen opfattelse.
Det er også vigtigt måske især for imamer. Intet kan læses absolut. Alt det vi læser bliver tolket i selve læsingen. Forståelsen af det læste vil altid være afhængig af den læsende!

Dorte Sørensen

Tak for at tage emnet op . Her bare en lille bemærkning til - "Danske imamer og islamiske autoriteter råber ikke særligt højt i islamdebatten. Faktisk taler de så lavt, at de færreste etniske danskere kan nævne navnet på én eneste af dem." -
Men hvorfor råber de ikke op , det er nok fordi at de få der har taget debatten er blevet behandlet og nedgjort af folk .
Mht. at kende navne kan der mod spørges, hvor mange danske folkekirkepræster for ikke at tale om biskopperne er kendt i den danske befolkning. På stående fod kan jeg kun huske Sørine Gotfredsen der er præst i Jesuskirken , men det er kun fordi hun optræder her og der og alle steder med islam kritiske meninger. Samt Poul Joachim Stender , der taler om dufte, mad osv. og også er ret brugt i medierne.

Erik Jensen
Det er for simplistisk det du siger.
Tag dette eksempel, Omar Hussein og andre har aldrig tillagt religion nogen som helst betydning, men bliver på ganske få uger radikaliseret og begår et attentat i religionens navn. Hvor placeres ansvaret? religionen som de aldrig har skænket en tanke, og som aldrig har spillet en rolle i disse unge mænds liv, helt op til ugerne inden deres handling? eller er der reelt tale om andre faktorer så som psykiske, sociologiske mv. der har skubbet disse drenge ud over afgrunden. Religionen er dermed blot brugt til anledningen så døden ikke er forgæves? Man kan vel sagtens argumentere for, at blot fordi en ugerning dedikeres til nogen/noget af gerningspersonen, så er det ikke nødvendigvis den rigtige kobling at lave.