Leder

Svensk regeringskrise under opsejling: Löfven står i et tilsyneladende uløseligt dilemma

Fra dag ét har Stefan Löfvens regering befundet sig i et tilsyneladende uløseligt dilemma, der kan ende med at koste den livet. Nu nærmer regeringskrisen sig, og udfaldet kan få stor betydning for Sveriges politiske retning i de kommende år
Fredag barslede et udvalg nedsat af den svenske regering en længe ventet betænkning om regulering af husleje. Den indeholder et forslag til, hvordan man kan indrette lovgivningen, så udlejere af nyopførte ejendomme fremover selv kan fastsætte lejen. Det kan blive dødsstødet for Stefans Löfvens skrøbelige mindretalsregering bestående af Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Fredag barslede et udvalg nedsat af den svenske regering en længe ventet betænkning om regulering af husleje. Den indeholder et forslag til, hvordan man kan indrette lovgivningen, så udlejere af nyopførte ejendomme fremover selv kan fastsætte lejen. Det kan blive dødsstødet for Stefans Löfvens skrøbelige mindretalsregering bestående af Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Ritzau

Debat
5. juni 2021

Sverige nærmer sig med hastige skridt en regeringskrise, hvis udfald kan få stor betydning for vores nabolands politiske retning i de kommende år.

Det står klart, efter at et udvalg nedsat af regeringen fredag barslede med en længe ventet betænkning om regulering af husleje. Den indeholder et forslag til, hvordan man kan indrette lovgivningen, så udlejere af nyopførte ejendomme fremover selv kan fastsætte lejen. Sådan er det i et vist omfang allerede, men forslaget vil medføre yderligere liberalisering og blandt andet fjerne tidsgrænsen for, hvor længe en udlejer kan blive ved med at tage højere huslejer for at dække sine omkostninger i forbindelse med nybyggeri.

Det kan blive dødsstødet for den skrøbelige mindretalsregering bestående af Socialdemokraterna og Miljöpartiet, som det lykkedes Stefan Löfven at danne efter valget i 2018, hvor ingen af de daværende politiske blokke fik flertal.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Stefan Löfven og socialdemokratiet er en mindretalsregering, der fik lov til at danne regering af de stærkeste rester af den tidligere alliance-regering. Stærke kræfter i nogle af allianceregeringens 4 partier, ønskede simpelt hen at sikre sig, at Sverigesdemokraterne blev holdt helt uden for indflydelse.

Men hvis Stefan Löfven ikke følger resterne af allianceregeringens krav omkring fri huslejefastsættelse til markedspris, vælter de ham.

Og hvis han vælger at følge disse alliance-rester, der i øvrigt er under hastig opløsning, så vælter Venstrepartiet ham.

Af hensyn til sit eftermæle kan han jo selv vælge.

Holger Nielsen, Nike Forsander Lorentsen og Flemming Olsen anbefalede denne kommentar
Nike Forsander Lorentsen

Ja, det er på kanten til en regeringskrise, og Stefan Löfven burde gå af for han har sat Socialdemokraterne i favnen på den liberale ideologi. Måske vælter Vänsterpartiet Stefan Löfven, og det kan kun rense luften og så må man se hvad som vokser frem. Måske en ny regering med en anden partileder for Sosserne og sammen med Annie Löf's Centerparti i en ny regering. Centerpartiet har jo tidligere regeret sammen med Sosserne, om jeg ikke missminder mig. Centerpartiet kan ikke sammen med Sverige Demokraterne og må nok i så fald finde sig at have med Vänsterpartiet at gøre som støtteparti.

@ Nike Forsander Lorentsen,

Du konkluderer simpelt hen, det der er realistisk i svensk politik for tiden.

Centerpartiet vil ikke Sverigesdemokraterne, og det vil hverken Socialdemokratiet, Miljøpartiet eller Venstrepartiet, Og for at lægge afstand til Alliance-tiden, har Centret skiftet sin logo til den oprindelige.

Men der er også den mulighed, at Centret finder sammen med Venstrepartiet, medens Socialdemokratiet og Miljøpartiet bliver støtter. Og så får Socialdemokratiet en helt ny ledelse, for Stefan Löfvens konstante højredrejning rumler ganske voldsomt med utilfredshed i partier

Nike Forsander Lorentsen

@ Gert Romme

Glemte Miljøpartiet, de har fått en ny leder så måske de får lidt fremgang for de hænger vel lidt på 4% grænsen. Ja, det er mange i Socialdemokratiet som er utilfredse, måske finansminister Magdalena Andersson eller Socialminister Lena Hallengren, Mikael Damberg er også et bra kort, som ny ledere for Socialdemokraterne. Annie Löf som statsminister sammen med Vänsterpartiet og MP og Sossarne som støttepartier. VILLE VÆRE HELT VILDT!

jens christian jacobsen

Bare et memento: Sverige var det første land der begyndte at sende flygtninge fra Syrien tilbage. Det gjorde de allerede i 2019!
En humanistisk stormagt?

Eva Schwanenflügel

Hvor har du hørt/læst, at Sverige har sendt flygtninge til Syrien i 2019, jens christian jacobsen?

Det er i så fald en nyhed, der er gået under radaren hos alle medier..

@ Jens Christian Jacobsen,

Til orientering for Jens Christian Jacobsen, kan jeg da gøre opmærksom på, at Sverige har love, der ligesom Danmark skal overholdes, og det gælder også på flygtningeområdet.

Man kan altså ikke bare se bort far en given lov, selv om man måske har lyst til det. Men for ikke at sende flygtninge tilbage, som loven i visse tilfælde påbyder, har Sverige, ligesom Finland og et par andre lande, lavet en "gymnasielov" for flygtningene.

Og hvis disse flygtninge tilmelder sig gymnasieundervisning, og i øvrigt følger undervisningen på normal vis, kan de blive i Sverige. Sagen er dels, at man i Sverige skal afslutte skolen med gymnasiet, og dels at man i Sverige kommer til at mangle arbejdskraft, da befolkningen går voldsomt tilbage, - præcis som den gør det i andre Europæiske lande.

Disse flygtninge skulle også have et sted at bo, og det blev ude i de helt små samfund, som Sverige har så mange af. Og her vil kommuner og flertallet af borger ikke af med flygtningene, da disse er årsag til, at en del af infrastrukturen, der var lukket ned af mangel på borgere, nu igen fungere med de nye tilflyttere. - Det vil sige, butikker, banker, posthuse, skoler, buslinjer og meget andet, som disse små samfund havde tabt.

Carsten Hansen

Der er intet nemmere, hvis man vil jage vælgerne ud tul yderfløjene, end at undlade at løse de reelle problemer.

Simpel logik.

jens christian jacobsen

@ Gert Romme
Et par korrektioner til din idealiserede Sverigesfremstilling. Meget typisk for folk der bor deltids i landet.
Først og fremmest er det ikke svenske småkommuner, der afgør Sveriges migrationspolitik. At befolke disse med asylsøgere fra ikke-vestlige lande er en meget dyr form for bosætning. Det koster for kommunerne at bygge nye boliger og udvikle en hensygnende infrastruktur tidssvarende. Jeg tvivler ikke på, at der er mange kommuner, der gerne vil have ny bosætning. Men ikke uden en meget stort tilskud fra den svenske stat eller fra länet. Det er ikke just den store villighed til.
Det er måske overraskende heller ikke arbejdsgiverne, der gerne vil have mere billig arbejdskraft til kommunerne. Asylansøgerne fra de nævnte lande er for vanskelige at oplære til de jobfunktioner, der er brug for. Desuden mener arbejdsgiverne, at der er for mange kriminelle, der slipper igennem syslsystemet.
Svenskt Näringsliv har netop foreslået et stop for det svenskernes kalder for spårbytet: Hvis man ikke får asyl gennem krav om beskyttelse, kan man forsøge sig med, at man kan og er parat til at arbejde. I Sverige har man ret til at arbejde, mens man søger asyl. Ligesom man har ret til selv at vælge bolig og ’dagpenge’ (dagersättning).Men det er de færreste, der er jobparate. Så den svenske regering er i færd med at lave en liste over sikre lande, hvortil man hurtigt kan udvise asylansøgere

Sidste år blev 23% af alle asylansøgninger i Sverige taget op igen efter afgørelse (prövning). Det sker iflg Migrationsverket fordi systemet har mistanke om at den, der søger asyl, ikke har krav på beskyttelse. Og under den nævnte ’arbejdssøgning- mulighed’ har ca 5,000 fået ophold sidste år.
Her kommer ansøgningerne mest fra folk fra Iraq og Afghanistan, Uzbekistan, Ægypten, Ukraine, Georgien og Mongoliet.

Og så lige til sidst en bemærkning fra Lena Hallengren den svenske social- og sundhedsminister, der for nyligt udtalte at Sverge for tiden ikke havde behov for ’repatriering’ af mødre og børn med svensk statsborgerskab der sidder bl.a. i Al-Hol i Syrien. I øvrig foregår der stort set ingen svensk debat om at hjemtage svenske mødre og deres børn fra Syrien.
En humanistisk stormagt?

Eva Schwanenflügel

God morgen, jens christian jacobsen

Når du nu er her, kunne du måske besvare mit spørgsmål fra 5. juni 19:42 :

Hvor har du hørt eller læst, at Sverige har returneret flygtninge til Syrien i 2019 ?

jens christian jacobsen

@Eva Schwanenflügel
Det præcise antal, der er udrejst fra Sverige til Syrien må du selv lede efter. Men at det er sket, ses af dette svar i den svenske rigsdag fra udenrigsminister Ann Linde (dec 2020)
'..Sverige är starkt engagerat för att förbättra levnadsförhållandena i Syrien. Under perioden 2011-2020 har Sverige bidragit med över 3,2 miljarder SEK i humanitärt stöd till landet. Via regeringens regionala strategi för Syrienkrisen har Sverige därtill bidragit med 1,8 miljarder SEK för att stärka människors förmåga att hantera de svåra förhållandena både i Syrien och i de samhällen i grannländerna dit många flytt. Via vårt omfattande kärnstöd till FN-systemet bidrar vi också till det arbete som görs för att underlätta för de flyktingar som vill återvandra. Men för att en säker och värdig återvandring ska bli möjligt kommer det att krävas att den syriska regimen ändrar sitt beteende. Ska återvandringen bli långsiktigt hållbart krävs också en lösning på konflikten, i linje med FN:s säkerhetsrådsresolution 2254.
För syriska medborgare som vill återvandra från Sverige finns det möjlighet att ansöka om återvandringsbidrag. Bidraget syftar till att underlätta återvandring för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar och andra skyddsbehövande eller som har tagits ut på flyktingkvoten.
I de fall en syrisk medborgare har sökt asyl i Sverige och bedömts inte vara i behov av skydd samt har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning, är dock personen i fråga skyldig att återvända till Syrien.'

Eva Schwanenflügel

Tak for svar, jens christian jacobsen.

Men det understøtter ikke din påstand om, at Sverige har sendt flygtninge til Syrien i 2019.

Der er forskel på en hensigtserklæring og et påbud, endsige tvangsudsending.

jens christian jacobsen

@ Eva Schwanenflügel
Så det at Sverige kan, vil og forsvarer hjemsendelse af grupper af flygtninge fra Syrien tæller intet? Du vil have tal? Hvad hvis tallet er - 25? Er det så ok? 10? 100? Vil det bevare dit billede af en humanistisk stormagt?
PS. Det var så flere spørgsmål, Eva. Du behøver ikke svare.

Eva Schwanenflügel

Jeg svarer nu alligevel, jens christian.
Eller rettere, stiller spørgsmål, siden det åbenbart er din foretrukne debatform.

Har jeg sagt at Sverige var en humanistisk stormagt?
Har jeg udbedt mig tal?
Har jeg påstået, at det ikke tæller, at Sverige gerne vil udsende flygtninge til Syrien hvis det var muligt?

Du behøver ikke at svare, det gør jeg lige selv:

Nej, jeg har såmænd blot bedt dig om at dokumentere din påstand om, at Sverige allerede HAR udsendt syriske flygtninge til Syrien, og at dette skete i 2019.

Det har du ikke gjort, fordi det ikke er sket, uanset hensigtserklæringer.
Sverige er stoppet med automatisk at give asyl, jeg tror det må være det, der er forvirrende.

jens christian jacobsen

Hvis jeg skal fortsætte denne ret nyttesløse diskussion med dig, Eva, er jeg ligesom nødt til at komme med tal, siden du hverken anerkender et svensk lovgrundlag for hjemsendelse eller et forsvar for hjemsendelser fra den svenske udenrigsminister. De tal kan jeg ikke finde eller rettere: De tal er ikke tilgængelige for menigmand. Så skal jeg ind på forskningsdatabaser, og det vil jeg ikke bruge tid på. Men jo, jeg er overbevist om at Sverige HAR hjemsendt syrere - med kroner på lommen til genbosættelser i provinserne Rif Dimashq, Dara’a, Suwayda og Quneitra og Hassakah https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/04/AIDA-SE_2020update...
https://www.ecre.org/sweden-migration-agency-declares-parts-of-syria-safe/
Men lad mig nu alligevel ikke se, om du ikke vil have tal...?

Carsten Hansen

Sverige er ved at drukne i problemer; Af den ene og den anden slags.

Det varer nok ikke længe før Sverige begynder at sende hjem i samme øjeblik man skønner det muligt. Og antallet af folk der får asyl og opholdstilladelse vil falde til det absolutte minimum i forhold til indgåede konventioner.

Den svenske model har slået frygteligt fejl; Og det er begyndt at gå op for de fleste.
Mit gæt er at politikerne nu vrider hjernen for at finde en måde at sætte bremsen i uden at tabe ansigt.

Eva Schwanenflügel

Nej, jeg udbeder mig bestemt ikke tal, jens christian, bare dokumentation for at Sverige har tvangsudsendt flygtninge til Syrien.

Den har du ikke givet.

Fra dit link nummer 2 :

"In a new legal assessment the Swedish Migration Agency (Migrationsverket) states that the security situation in parts of Syria has improved. On those grounds the agency announces the end of automatic residency to all Syrian asylum seekers, which was introduced in 2013 based on the general risk in the country.

Syrian asylum seekers arriving in Sweden will no longer be granted asylum based on the general risk in the country but will have to be granted asylum based on their individual circumstances. The changes will not affect groups awaiting or already granted asylum."

Det var jo det, jeg længere oppe skrev nok var det, der forvirrede.

Sverige giver ganske enkelt ikke permanent opholdstilladelse længere til visse syriske flygtninge, og hensigten er, at de selv skal tage hjem, ligesom i Danmark.
Men ingen er blevet sendt afsted mod deres vilje.