Leder

Principiel højesteretsdom mod en tigger fra Litauen tager ikke højde for virkeligheden

Højesteret har med en principiel dom afgjort, at det ikke er i strid med menneskerettigheder at frihedsberøve for tiggeri, eftersom der kun yderst sjældent vil være folk så fattige, at de har behov for at tigge. Spørgsmålet er dog, om præmissen reelt holder i praksis
Debat
3. februar 2022

Ni højesteretsdommere med retspræsidenten i spidsen står bag onsdagens principielle afgørelse om ulovligt tiggeri. Dommerne mener ikke, at det var i strid med menneskerettighederne, da Østre Landsret i marts 2020 stadfæstede en straf på 60 dages fængsel og udvisning af en litauer.

Baggrunden for, at sagen kom helt til Højesteret, var en nylig dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). Den sag drejede sig om en roma, der efter at være idømt en bøde for tiggeri i Genève var blevet idømt fem dages fængsel, fordi hun ikke kunne betale bøden.

Her fandt EMD, at Schweiz dels ved at forbyde tiggeri generelt, dels ved at straffe kvinden havde forhindret hende i at kontakte andre personer for at få hjælp. Som følge af hendes situation havde tiggeri været en af hendes muligheder for at få opfyldt sine »grundlæggende behov«, og derfor fandt EMD, at den schweiziske dom udgjorde en trussel mod kvindens menneskelige værdighed.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Kim Houmøller

Det er forbudt både fattige og rige at tigge. Men ved nærmere eftertanke tager jeg fejl. De rige platter sig jo fint igennem med tilskud og fradrag.

Vibeke Olsen, Peter Mikkelsen, Kim Folke Knudsen, Susanne Kaspersen, David Zennaro, Lise Lotte Rahbek, Søren Andersen, John Andersen, Torben Bruhn Andersen, Ninna Maria Slott Andersen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Bjarne Andersen, Alvin Jensen, Erik Karlsen, Steen K Petersen, Henrik Ilskov-Jensen, Inger Pedersen, Poul Simonsen og erik pedersen anbefalede denne kommentar

Puha, jeg har det godt nok stramt med, at det skal koste 60 dages fængsel at tigge i Danmark. Det minder mig om et ordsprog, vi brugte meget under SU-tiden: Det er dyrt at være fattig - bare i ekstrem grad. Hvorfor ikke bare sende litaueren ud af landet med det samme.

Inge Lehmann, Susanne Kaspersen, Henrik Ilskov-Jensen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Tak for den gennemgang.
Mon alle dommerne i Højesteret er Venstremænd - for det parti o.a. siger jo ,at der findes ikke fattigdom i Danmark - det er bare folk der bruger deres penge forkert.

Vil ikke håbe for de ni højesteretsdommere, at de selv vil få brug for hjælp fra det offentlige. Men bare en uges tid som hjemløs vil måske ændre deres syn på fattigdommens omfang i Danmark.

Marianne Jespersen, Vibeke Olsen, Peter Mikkelsen, Kim Folke Knudsen, Gitte Loeyche, Inge Lehmann, Susanne Kaspersen, David Zennaro, Lise Lotte Rahbek, Elisabeth From, Søren Andersen, John Andersen, Torben Bruhn Andersen, Ninna Maria Slott Andersen, Eva Schwanenflügel, Hans Larsen, Arne Albatros Olsen, Franz Nitschke, Bjarne Andersen, Alvin Jensen, Steen K Petersen, Carsten Munk, Henrik Ilskov-Jensen, Kim Houmøller og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Henrik Ilskov-Jensen

Højesterets stadfæstelse af en fængselsdom over en litauer, som var anklaget for tiggeri, minder mig om en tegning af den franske samfundskritiker Daumier fra midten af 1800-tallet, hvor man ser en fattig mand stå anklaget for at have stjålet et brød.
Den tiltalte har åbenbart forsvaret sig med, at han var sulten, hvortil den høje dommer uforstående svarer:

"Du var sulten? Du var sulten...det er ingen grund.
Jeg er sulten næsten hver dag; men derfor stjæler jeg dog ikke...!".

Jeg har aldrig forstået begrundelsen for at forbyde tiggeri med, at det skulle være "utryghedsskabende".
De mennesker - danske såvel som udlændinge - som i årenes løb har bedt mig om at hjælpe dem med penge her i Odense har i hvert fald alle sammen været særdeles venlige.
Jeg har aldrig mødt truende tiggere, heller ikke de gange jeg har været i København.
Lommetyve og tricktyve, for ikke at sige indbrudstyve og røvere er utryghedsskabende; men mennesker der venligt beder om hjælp...hvordan kan nogen opfatte dem som utryghedsskabende?

Ligegyldigt hvor fintmasket et velfærdssamfund vi måtte have, vil der altid være mennesker, der af den ene eller anden grund falder uden for.
Selv i 1960erne og 1970erne, da velfærdssamfundet ikke var under afvikling som nu, var der hjemløse og vagabonder, som sommetider gik fra dør til dør for at bede om lidt penge eller noget mad.
Dengang havde mange mennesker fra middelklassen selv oplevet knaphed i besættelsesårene, eller de eller deres forældre kom måske selv fra fattige kår, og derfor kunne mange danskere dengang nok bedre forstå de fattiges situation end typiske middelklassedanskere af i dag kan, da de aldrig selv har oplevet afsavn, og er børn af forældre, der heller ikke har kendt til nød og fattigdom.

At kriminalisere tiggeri, og forbyde de hjemløses såkaldte "utryghedsskabende lejre" (hjemløse kan faktisk tit føle sig utrygge ved at sove alene p.g.a. risikoen for at de udsættes for overfald) er efter min mening helt forkert.
Desværre gør den stadig stigende brug af elektroniske betalingsmåder, at stadig færre mennesker i dag har kontanter på sig, hvilket gør det sværere for tiggerne at få hjælp selv fra mennesker, som i grunden godt ville give dem noget.
Så måske løser det kontantløse samfund "problemet" både for de velstillede borgere såvel som for højesteretsdommere?

Marianne Jespersen, Susanne Kaspersen, Vibeke Olsen, Peter Mikkelsen, Kim Folke Knudsen, Gitte Loeyche, Inge Lehmann, David Zennaro, Lise Lotte Rahbek, P.G. Olsen, René Arestrup, Elisabeth From, Flemming Sørensen, John Andersen, Lisbeth Glud, Torben Bruhn Andersen, Poul Genefke-Thye, Nicolaj Knudsen, Harald Viuff, Ninna Maria Slott Andersen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Arne Albatros Olsen, Bjarne Tingkær, Franz Nitschke, Inger Pedersen, Dorte Sørensen, Thomas Tanghus, Bjarne Andersen, Bjørn Pedersen, erik pedersen, Alvin Jensen, Erik Karlsen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Kenneth Krabat

Det er ikke unormalt at tiggere i København tilbyder, at man kan give sine almisser via mobilepay.

Kenneth Krabat

Læser man rækkefølgen af forseelser i dommen, kan man forestille sig den anderledes. At punktet om anklagedes manglede nødvendighed ved at tigge/samfundets vedvarende redningskrans havde stået øverst og således indledt domsafsigelsen og dermed fået den til at føles anderledes politisk, men som rækkefølge er nu forekommer understregelsen af sikkerhedsnet blot at være et logisk og indlysende grundlag at håndtere afvisningen af sammenhæng med den schweitziske kvindes sag på - "alle burde vide, at vi der for alle". Også udlændinge.

Og i så fald er man nødt til at spørge, hvilken planet dommerpanelet bor på. Og så bør man blive meget bekymret for statsadvokatens og andres tolkning af denne dom som en ulovliggørelse af fattigdom, med fokus på mennesker uden ressourcer til at "få noget i gang". Dem uden tilknytning. De socialt fattige. Dem udenfor.

Troels Ken Pedersen, Susanne Kaspersen, Vibeke Olsen, Peter Mikkelsen, Kim Folke Knudsen, Inge Lehmann, David Zennaro, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Kenneth Krabat

Jeg forstår ikke helt, hvad du mener.

Jeg har generelt tillid til dommerstanden i dette land - og at de dømmer ud fra de love, Folketinget har besluttet.
Magtens tredeling, du ved...
Det skal ikke forstås sådan, at jeg mener lovgivningen altid er rimelig - men det er altså de vilkår, dommerne arbejder under.

Det er ikke dommerne, der har gjort fattigdom ulovlig.
Det er politikerne i Folketinget.

Derudover er jeg helt enig i, at anklagemyndighed, dommere og "hele tjavset" generelt kan have en helt anden virkelighedsforståelse end de anklagede.

Jeg har konkret oplevet det i en retssag, hvor min teenagesøn var blevet overfaldet på Torvet i vores lille povinsby en lørdag aften.
Ved retssagen mødte både sønnike og hans ven op, ledsaget af forældre - og med betalt transport hjem fra efterskolen.
Anklagede mødte alene op. Uredt og tilsyneladende uvasket gennem nogle dage. Hans eneste vidne var storebror i arbejdstøj og træsko. Forhastet, skulle møde igen snarest på arbejde.
Og støttede min søns forklaring.

I pausen oplyste anklageren mig om, at hun var SÅ glad for, at pressen var til stede: For så ville "de" kunne se, hvad konsekvensen kunne være af "den slags"...

Jeg tvivlede nu seriøst på, hvor meget, "de" ville læse og lære af referatet i Midtjyllands Avis...
Jeg kendte gerningsmandens mor og hendes familiebaggrund fra min barndom - og til det kommunale svigt i forhold til hendes ressourcer, og en voldelig ægtemand ...

Men selvfølgelig ville jeg ikke tolerere, at hendes søn bankede min søn.
Som 17-årig fik han 3 mdr. ubetinget - incl. et par tidligere betingede domme.

Gud ved, hvordan det siden er gået ham?
Min søn blev ingeniør, er gift og har to børn...

Susanne Kaspersen, Peter Mikkelsen, Kim Folke Knudsen, Inge Lehmann, David Zennaro, Lise Lotte Rahbek, Lisbeth Glud, Torben Bruhn Andersen, Steffen Gliese og Danny Hedegaard anbefalede denne kommentar
Danny Hedegaard

Personligt oplever jeg det som ekstremt ubehageligt når jeg bliver udsat for tiggeri.
Jeg er tilhænger af at det skal være forbudt at tigge, og jeg bifalder dommen!

Som jeg ser det udgør udlændiges tiggeri, blot en af alle de negative følger af åbne grænser, og den frie bevægelighed.

Vil man af ideologiske grunde ikke relativisere EU borgerskabet, åbne grænser og den frie bevægelighed.
Må vi nationalt udfordre, og værne os mod følgerne af samme.

Nej jeg er ikke tilhænger af at vi melder os ud af EU, men det er absolut ikke fordi at jeg er tilhænger af EU i dens konstruktion.
Men det er alene i en bitter erkendelse af, at de økonomiske konsekvenser af en udmeldelse vil være større, end fordelene ved at melde sig ud.

Forudsætningen for en en inkluderende velfærdsstat, er at den samtidig er ekskluderende, EU hindrer os desværre heri:-(

Fri bevægelighed betyder ikke pligt til at rejse fra ringere kår, for at opsøge bedre kår.
Vælger de grundlæggende uønskede at udnytte den frie bevægelighed, bør vi vise dem at de er uønskede!

Hvor jeg afskyr tiggeri, der køber jeg gad og gerne Hus Forbi, men kun den som vores egne danske hjemløse sælger!
Selv vores egne danske medborgere udsættes for social dumping, og og unfair konkurrence fra fremmede, om den velvilje vi flest har.

Min velvilje er i den grad selektiv og er ikke universel!

Venlig hilsen
Danny Hedegaard

Steen K Petersen

Endnu en dom fra højesteret, der kriminaliserer fattigdom og borger der fortæller om ulovlighedder i den kommunale forvaltning..

Det er ikke 3 uger siden, samme ret, dømte Bitten Vivi Jensen, må sige min tiltro til denne rets vægt på menneskerettigheder og ordentlighed, kan ligge på et lille sted.

Pineligt at leve i denne tid, hvor mennesker der har i overflod, træder på mennesker der ligger ned.

Pineligt fordi om 50 år eller 100, at forsker kigger tilbage og undersøger denne tid og så skal man sættes i samme båd som disse afstumpet mennesker.

Troels Ken Pedersen, Susanne Kaspersen, Vibeke Olsen, Peter Mikkelsen, Kim Folke Knudsen, Inge Lehmann, Kim Houmøller, Kenneth Krabat, Elisabeth From, Ninna Maria Slott Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Det er, som flere er inde på, decideret pinligt at leve i et samfund, der takserer tiggeri til 60 dages fængsel. Og det er om muligt endnu mere pinligt at ordet 'utryghedsskabende' indgår som et helt centralt dictum i rationalet for at straffe fattige mennesker.

På hvilken måde kan tiggeri være utryghedsskabende? Udgangspunktet er vel ekstrem ydmyghed - et fattigt menneske, der beder andre mennesker om hjælp.

Der er, på ingen planer, tale om et overgreb på nogen, kun et synligt og meget konkret billede på en af samfundets vrangsider. Og det er måske der, hunden ligger begravet. Vi vil simpelthen ikke konfronteres med samfundets vrangsider. Ja, nogen 'tåler' det måske ikke, først og fremmest fordi det simpelthen ikke passer ind i den verden af friseret og velordnet regelrettethed, der er forudsætningen for eget psykologiske og følelsesmæssige velbefindende. Det er jo ikke pænt at kigge på, vel? Rationalet er dermed oplagt: Ude af øje, ude af sind. Forbyd det og fjern det fra vores åsyn.

Konsekvensen er, at underprivilegerede mennesker bliver sendt i fængsel, alene fordi de er underprivilegerede. Det er ikke blot kynisk og indskrænket. men vidner også om et menneskesyn, der er stærkt depraveret.

Føj for satan!

Susanne Kaspersen, Vibeke Olsen, Peter Mikkelsen, Kim Folke Knudsen, Ebbe Overbye, Gitte Loeyche, Herdis Weins, Inge Lehmann, Mette Johansson, David Zennaro, Kenneth Krabat, Bjørn Pedersen, Carsten Munk, Steen K Petersen, Henrik Ilskov-Jensen, Lise Lotte Rahbek, Inger Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ René Arestrup

Dén svada havde jeg gerne anbefalet mindst ti gange, havde det været muligt.

Susanne Kaspersen, Vibeke Olsen, Peter Mikkelsen, Kim Folke Knudsen, Gitte Loeyche, Inge Lehmann, Steen K Petersen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Elisabeth Christiani

Ja det er blevet flovt at være dansker -
også i denne sammenhæng.
Hvad må der gøres?

Steen K Petersen, Susanne Kaspersen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Henrik Ilskov-Jensen

René Aarestrup

Du skriver bl.a.:

"På hvilken måde kan tiggeri være utryghedsskabende? Udgangspunktet er vel ekstrem ydmyghed - et fattigt menneske, der beder andre mennesker om hjælp".

Ja, det illustreres klart ved billedet af tiggeren der vises oven over lederen, som siger mere end mange ord.

Er der i øvrigt nogen af jer, der kan læse, hvad der står på hans skilt?

Så vidt jeg kan se står der:

"Jeg beder dig om fra hiertet om at hielpe mig..." Så kommer der nogle ord jeg ikke kan læse, og de to sidste linjer læser jeg nok forkert, for der ser for mig ud til at stå:
"Mistaenker mig for have noget at spise".
Hvilket ikke giver mening, med mindre manden, som nok er udlænding, simpelt hen har fået galt fat i hvad ordet "mistænke" betyder på dansk.

Det er i øvrigt tankevækkende, at den litauiske mand, der har fået sin dom for tiggeri stadfæstet, er idømt to måneders fængsel, altså præcis samme straf som forhenværende minister Inger Støjberg blev idømt ved Rigsretten forleden...

I Radio4 (som har afløst Radio24syv, der desværre blev lukket) behandlede de tiggeri-dommen i Morgenmagasinet ca. kl. 6.40 i dag, og der kom oplysninger frem, som i hvert fald jeg ikke kendte til.
Bl.a. er den pågældende litauer tre gange tideligere blevet udvist af Danmark for tiggeri.
Det ændrer ganske vist ikke min holdning til sagen, for jeg er - og har altid været - imod forbud mod at tigge.
Senere på morgenen ville litauerens forsvarer samt anklageren i sagen blive interviewet: men jeg var nødt til at gå før de indslag blev bragt.
Dette blot til orientering, hvis nogle har lyst til at høre nævnte indslag, der stadig kan høres via Internettet.

Henrik Ilskov-Jensen

Danny Hedegaard

Du skriver bl.a.:

"Forudsætningen for en en inkluderende velfærdsstat, er at den samtidig er ekskluderende, EU hindrer os desværre heri:-(".

Det er jeg enig med dig i.

I det lange løb kan et land ikke både have åbne offentlige kasser og åbne grænser.
Danmarks offentlige kasser er som bekendt også ved at lukke i; men det skyldes efter min mening neo-liberalismens og globaliseringens fremvækst siden ca. 1980.
Arbejdskraftens frie bevægelighed og indvandringen fra andre kontinenter er en - men kun en - af globaliseringens følger, der sammenlagt har som konsekvens, at Vesteuropa mere og mere kommer til at ligne indvandringsnationen USA med hvad deraf følger af hastigt voksende ulighed og etniske spændinger.

Men politiske spørgsmål bør løses af vore folkevalgte politikere via lovgivning, og af vore domstole gennem eksekvering af lovgivningen.
De skal og kan efter min mening ikke løses af os på gadeplanet, f.eks. ved kun at købe "Hus forbi" af danske, og ikke af udenlandske "Hus forbi"-sælgere.

"Fri bevægelighed betyder ikke pligt til at rejse fra ringere kår, for at opsøge bedre kår."

Her ville jeg nu sige "ret" i stedet for "pligt"; men jeg er enig:
EU har fri bevægelighed for arbejdskraft, og det betinger at man har, eller kan få, et arbejde i det andet EU-land, som man rejser til.
Det følger deraf, at har man ikke arbejde, og heller ikke har udsigt til at kunne få det, kan man udvises til sit hjemland.
At litaueren, der har levet som tigger i Danmark, nu bliver udvist fra Danmark - sådan som han er blevet det tre gange tidligere (som fortalt i Radio4 i morges) - har jeg intet at indvende imod.
Manden er indrejst ulovligt, og myndighederne har ret og pligt til at reagere.
Til gengæld er jeg imod at kriminalisere tiggeri, lige meget hvem der gør det, og skulle jeg møde den mig ubekendte litauer på gaden engang i fremtiden, ville jeg alligevel give ham noget, hvis han bad om det, for ligegyldigt hvad vi mener rent politisk må vi da alle kunne blive enige om, at det mildt sagt ikke er nogen misundelsesværdig situation han og hans ligestillede befinder sig i, tværtimod.

Det kan måske virke dobbelttydigt; men hvem siger, at verden kun er entydig?
Jeg mener, at den snarere er fler- eller mangetydig...

I øvrigt tak for din kommentar, Danny Hedegaard.
Det er altid godt med en kommentar, der afviger fra den almindelige enighed på en debattråd...!

Danny Hedegaard

Tak for de pæne ord Henrik IIskov- Jensen

Og endnu engang blev jeg bekræftet i, at jeg ikke er verdensmester i at læse korrektur.
Selvom jeg prøver inden at jeg opretter et indlæg:-(

Venlig hilsen
Danny Hedegaard

Poul Genefke-Thye

“The law, in its majestic equality, forbids rich and poor alike to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal their bread.” Anatoke France

Susanne Kaspersen, Flemming Berger, René Arestrup, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Inger Pedersen, Jens Erik Starup, Henrik Ilskov-Jensen og Gitte Loeyche anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

@tigger og litauer

Det er en helt uhyrlig retspraksis, som vidner om DF´s og nu snart Nye Borgerliges elefantfodspor i dansk Retspolitik og dansk udlændingepolitik.

Det bliver desværre ti fold værre, når Søren Pape Poulsen udnævnes til DF´s og Nye Borgerliges kommende Statsministerkandidat. Listen over hvad Det Konservative Folkeparti skal levere af udlændinge stramninger og lynjustits overfor samfundets svageste borgere vil være uendelig lang. Til salg på forhånd er Det Konservative Folkeparti og det bliver et ophørsudsalg, for dem som tror på partiets fortid som et anstændigt og rigtig borgerligt parti. Nu ligner partiet mere og mere en til lejligheden poleret udgave af Donald Trumps filial i Danmark. Gratis selvbetjening for det altid indflydelsesrige erhvervsliv og intet mere. Svinehunden i udlændinge politikken den skal lige luftes ved gentagne lejligheder bare lad Nye Borgerlige tage sig af det beskidte arbejde, vi leverer stemmerne Det Konservative Folkeparti altså.

De borgerlige partier fremstår som et ynkeligt sammenrend af medløber populister der siger ja tak til alt hvad der kommer fra de 2 nationalistiske partier, der har gjort en dyd ud af at chikanere alt hvad der smager af fremmed borgere, som ikke passer ind i Dansk Folkepartis og Nye Borgerliges ideologi.

Hvis de borgerlige partier med deres rygrad som en påskelilje der kan bøjes i alle retninger senest COVID19 kampagnen for fri smitte og skide være med de borgere som er udsatte og bliver ekstra angste for at skulle færdes i samfundet havde ført den samme politik fra 1940-1945, så havde tyskerne kunnet spare deres militære tilstedeværelse i Danmark, for de borgerlige partier havde rettet ind omgående uden at en eneste tysk soldat var nød til at gribe til magtmidler.

Men den gang fandtes der jo helt andre kvaliteter af konservative politikere John Christmas Møller og Aksel Møller. Her var borgerligheden og det konservative syn på borgeren intakt og ikke ødelagt af Donald Trump typer fra det 21 århundredes medieverden. Husk selvom Søren Pape Poulsen minder om en dansk udgave af Peter Plys så tjek hans udlændingestramnings CV og hans udtalte sympati for at mobbe kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, så forsvinder det rare og joviale Peter Plys koncept og indeni, der er jernhandsken som slår ned på samfundets svage grupper med og uden Nye Borgerliges akkompagnement.

Hvad er forbrydelsen ved at tigge ? Hvad er forbrydelsen ved at sidde i alt slags elendigt møgvejr og bede om en kr. eller to kr. i det kontantløse samfund hvor de multinationale giganter af Pengeinstitutter er på vej til at indføre Krypto valutaer,

En Krypto valuta som vil være ligeså fremmede for den fattige danske eller fremmede tigger som en tur til Månen. Vi andre ser bekymret fremtiden for sig. Først skal vi lokkes med deres Bullshit valuta og så vupti, så er hele dit bankengagement kapret af en super bank, der til hver en tid kan lukke din konto og lukke for din adgang til dine egne penge. Muligheden for at protestere er lig med NUL.

Ingen politiker tør røre ved disse multinationale giganters stille revolution at overtage kontrollen over pengemarkedet og med de nationale og med borgernes egne penge. Næh det er spændende at investere i Krypto valuta og hold kæft hvor det går derud af med gevinster, der kan udelades fra beskatning.

Jeg bliver harm i min inderste sjæl over at se, at en stakkels tigger som vi har alt for mange triste skæbner af her i Danmark, at de skal maltrakteres med 60 dages fængsel og et indrejse forbud, medens alverdens mere eller mindre lyssky personer udi snyd og bedrag halvkriminel og helkriminel virksomhed, de kan rejse frit og omkostningsløst rundt i EU s indre marked og tjene kassen.

Et menneske i nød må du hjælpe og ikke træde på. Et menneske i nød må du hjælpe uden at skelne til herkomst og baggrund. Den der bryder mod de principper kan springe Juleaften i kirken over.

I denne her sag vises betydningen af ordet Menneskerettigheder, som visse partier gerne vil have slettet fra den danske ordbog.

VH
KFK

Susanne Kaspersen, Steen K Petersen og Vibeke Olsen anbefalede denne kommentar
Ole Chemnitz Larsen

Heller ikke lighed for Straffeloven.

Tiggere retsforfølgelse,

mens der dækkes over politi og statsadvokat i København,
,
jf. nedenstående politianmeldelse:

Sendt: 4. marts 2019 15:34
Til: kbh@politi.dk
Emne: Sv: anmeldelse af gentagende faktuel korruption i politi og statsadvokat i København.

Politidirektør Anne Barbara Sidenius Tønnes

Kbh@politi.dk

.
Det er desværre blevet relevant at anmelde politi og statsadvokat i København for gentagende faktuel korruption ved faktuelt forkerte afgørelse om forældelse i nedennævnte sager hos politi og statsadvokat, j. nr.:

Politi:

0100-83990-02043-10, 0100-61600-27655-15 og 0100-83990-01473-16

Statsadvokat:

SA1 - 2010-41-0458, SAK-2016-41-3616 og K-2017-326-0152,

Gentagende faktuel korruption allerede fordi nævnte dummebøde/fratrædelsesgodtgørelse i sagerne ikke er udbetalt, svarende til fortsat "undladelse" og pligtforsømmelse , der medfører at forældelsen ikke er begyndt, jf. Straffelovens §§ 94 og 156.

I Straffelovens § 94 står: "Forældelsesfristen regnes fra den dag, da den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt. "

Dummebøden/manglende udbetaling er også en overskridelse af statsmagtens retlige grænse til skade for borgeren. Et forhold, der som udgangspunkt er en overtrædelse af Straffelovens § 146.

Derfor anmeldelses Københavns Politi og statsadvokaten i København for gentagende faktuelle overtrædelser af Straffelovens § 155:

Når forældelsen i sagerne ikke er begyndt, er det faktuelt forkert at træffe afgørelse om forældelse, som politi og statsadvokaten har gjort gentagende gange til uberettiget fordel for de ansvarlige myndighedspersoner.

Med venlig hilsen

Ole Chemnitz Larsen

Jesper Oersted

Højesterets dom tager netop højde for virkeligheden. Før tiggerloven fandt der organiseret tiggeri sted i Danmark, hvor busser fulde af tiggere blev fragtet til Danmark, så de kunne tigge på vegne af en bagmand.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article3060070.ece