Leder

Boligplacering af ukrainere viser, hvor diskriminerende ghettopakkens etnicitetskriterie er

Ghettopakkens etnicitetskriterie står i vejen for, at ukrainske krigsflygtninge bosættes i tomme lejligheder i almene boligområder. Det er ikke nok, når KL nu foreslår kriteriet suspenderet for ukrainere, for det bør helt afskaffes
Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) vil ikke sætte »flere års fremgang i udsatte boligområder over styr«, skriver han i et svar til Folketinget. Her er han på besøg i området Sigynsgade i København tilbage i 2019.

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) vil ikke sætte »flere års fremgang i udsatte boligområder over styr«, skriver han i et svar til Folketinget. Her er han på besøg i området Sigynsgade i København tilbage i 2019.

Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Debat
26. marts 2022

Hvor skal ukrainerne bo? Det spørgsmål trænger sig på i kommunerne, der skal finde boliger til tusindvis af ukrainske familier, der i de kommende uger og måneder vil få opholdstilladelse i Danmark. Selv om ingen kan forudsige antallet af ukrainske krigsflygtninge – i skrivende stund kender ingen dansk myndighed det præcise antal, der allerede er i landet – så står kommunerne med en massiv udfordring.

En af de muligheder, kommunerne gerne ville anvende, er at boligplacere ukrainerne i almene boliger. Her er der ifølge Danmarks Almene Boliger lige nu 1.800 tomme lejligheder. Men den går bare ikke. For ukrainere – hvor vestlige de end måtte forekomme – er ifølge den måde, som boligloven opdeler borgere på, ikke spor vestlige.

Ukrainere regnes tværtimod som tredjeverdensborgere på linje med personer fra Irak, Somalia eller Afghanistan. Og da et af kriterierne for, hvornår et alment boligområde bliver sat på ghettolisten, er, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 procent, så vil en boligplacering i de tomme lejligheder betyde, at endnu flere almene boligområder kommer på ghettolisten.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vi gider ikke Perkerne, så fat det dog !!!

(sarkasme indgår)

Christian Mondrup, erik pedersen, Troels Ken Pedersen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, Susanne Kaspersen, Hanne Utoft, Inger Pedersen og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Rolf Andersen

"Her er der ifølge Danmarks Almene Boliger lige nu 1.800 tomme lejligheder."

Virkelig? Hvis disse tomme lejligheder ligger i "ghetto-områder", skal de da STRAKS rives ned !

(/ironi kan forekomme)

Christian Mondrup, erik pedersen, Inge Lehmann, Bjarne Tingkær, Troels Ken Pedersen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, Susanne Kaspersen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Nu er der jo 4(5) andre kriterier for ghetto- og udsatte boligområder. Etnicitet gælder for ghettoer, men ikke for udsatte boligområder.
Jeg forstår, hvorfor etnicitetdkravet virker malplaceret for ukrainere. Loven blev jo lavet mhp ikke-vestlige indvandrere.
Hvordan vil en suspension (af etnicitetskriteriet) 'demonstrere hvor uretfærdigt og diskriminerende kriteriet er for ikke- vestlige indvandrere?'

Personligt kan jeg se fornuft i flygtninge som trænger akut beskyttelse, får den beskyttelse hurtigere leveret, når flygtningen finder beskyttelsen i nærmeste land.
Her kan man så spørge, hvor trængende en beskyttelse må være, hvis flygtningen har tid til rejse tværs gennem Europa for at finde bedste sted at være flygtning :-(

Så jeg mener nok i lyset af ovenstående, der kan være forskel på flygtninge. Nogen mere trængende til akut beskyttelse end andre.
Men hvorfor så ikke bare erkende den opdeling af flygtninge?
Og Gud forbyde den er etnisk begrundet.

Eva Schwanenflügel

Det er selvfølgelig dybt diskriminerende at forskelsbehandle ud fra etnicitet og sociale vilkår.

Man må håbe, at ghettoloven når at blive prøvet ved Menneskerettighedsdomstolen, før årtiet er forbi..

Thomas Tanghus, Christian Mondrup, Dorte Sørensen, Viggo Okholm, Mads Berg, Kenneth Krabat, erik pedersen, Franz Nitschke, Marianne Jespersen, Freddie Vindberg, Ruth Sørensen, Bjørn Pedersen, Inge Lehmann, Frederik Schwane, Rolf Andersen, Peter Bryde Poulsen, Lise Lotte Rahbek, Mogens Holme, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Troels Ken Pedersen, Inger Pedersen, Kollektivet Fandango og nils valla anbefalede denne kommentar
Henrik Madsen

Opdeling efter etnicitet er naturligvis AFGØRENDE for at dæmme op for nogle, bare nogle, af problemerne med indvandring fra MENAPT landene. Man skal vist være meget ufølsom I forhold til hvad der sker i sine omgivelser, hvis man ikke er klar over dette.

Men det kan godt undre at Ukrainere sidestilles med afghanere og somaliere. Hvorfor er det sådan? Hvorfor redegør artiklen ikke for dette?

ps.

Det trikker mig vi ikke også tager imod flygtninge der er endt i Ukraine.
Nogle politikere understreger tydeligt, forskelsbehandlingen af ukrainerne, skyldes ukrainerne jo kun skal være her midlertidigt, på lånt tid.
I såfald burde nogle få arabiske flygtninge i Ukraine jo heller ikke vælte læsset af vi også tilbyder dem asyl

Christian Mondrup, Else Marie Arevad, erik pedersen, Inge Lehmann, Frederik Schwane, Bjarne Tingkær, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Henrik Ilskov-Jensen

Man skal ikke være blind for, at rivalisering eller ligefrem fjendskab mellem forskellige grupper af etniske minoriteter også forekommer.
F.eks. er der et anspændt forhold mellem grupper af somaliere og arabere i Vollsmose i Odense, fordi araberne - som dansk-somaliere har fortalt mig - "ikke regner somaliere for noget".
Det behøver selvfølgelig ikke være helt rigtigt, og jeg har ikke hørt sagen fortalt fra dansk-arabernes synsvinkel; men i det mindste oplever nogle dansk-somaliere i Vollsmose sig ringeagtet af araberne.

Måske frygter myndighederne, at ukrainske krigsflygtninge risikerer at blive mødt med en lignende modvilje fra mange mennesker fra de etniske minoriteters side, hvis de flyttes ud i områder, hvor minoritetsgrupperne udgør majoriteten?

Det ville være let forståeligt på baggrund af den klare velvilje, som ukrainerne er blevet mødt med både fra de danske myndigheders og det store flertal af den danske befolknings side, som står i kontrast til den mildt sagt blandede modtagelse af de syriske krigsflygtninge som forståeligt nok fremkalder en følelse hos syrerne over at være blevet uretfærdigt behandlet.

Hertil kommer, at mange mennesker i den Tredje Verden - også; men ikke kun i Mellemøsten - faktisk i den nuværende krigssituation har mest sympati for Rusland og Putin.
Eller rettere sagt:
I store dele af verden overtrumfes modviljen mod Putins Rusland af antipatien over for Vesten og det millioner eller milliarder af mennesker uden for Vesten opfatter som Vestens gennem årtier udviste magtarrogance som demonstreret i "Verdenssamfundets" (som blot er et andet ord for Vesten) talrige militære indgreb i Tredje Verdenslandes indre anliggender siden 1991, som f.eks. Vest-dirigerede påtvungne regimeskift i Irak og Libyen begrundet med en påkaldelse af de af Vestmagterne formulerede angiveligt "universelle menneskerettigheder":
Alt dette anses af mange mennesker uden for (og såmænd også inden for) Vesten som det rene hykleri.

Jeg har bemærket, at både på danske og på tyske og engelsksprogede debatsider synes der blandt debatdeltager med muslimske navne at være en overvægt af debattører med pro-russiske - eller nok snarere antivestlige ("min fjendes fjende er min ven") - synspunkter.
Det kan måske undre når man ved, med hvilken brutalitet Putin har ladet sit lands militærstyrker intervenere i den syriske borgerkrig - noget, alle i Mellemøsten og herboende indvandrere fra Mellemøsten selvsagt ved - men for det første har Vestmagterne blandet sig i langt flere mellemøstlige landes indre anliggender gennem mange flere årtier.
For det andet har Putin ikke besmykket sin militærintervention i Syrien med en henvisning til abstrakte ædle principper, hvorved hans regime i mange ikke-vestlige menneskers øjne nok i mindre grad kan anklages for hykleri end vi vesterlændinge med vore evige moraliseren kan.

Derfor tror jeg ikke at vi uden videre kan gå ud fra, at det officielle Danmarks udtalt pro-ukrainske og anti-russiske holdning, som deles af et stort flertal af den danske befolkning, også deles af et lige så stort flertal blandt de etniske minoriteter.
Dermed vil jeg ikke sige, at så er de blandt de etniske minoriteter, der måtte have pro-russiske sympatier, "forkert afmarcheret".
Hvis man selv eller ens forældre kommer fra et andet sted i verden, har man naturligvis andre livserfaringer og derfor et andet perspektiv, man ser verden ud fra en anden synsvinkel.
Men vi skulle jo nødigt risikere, at tilkomsten af et stort antal ukrainske krigsflygtninge fører til splid, minoritetsgrupperne imellem.
Hvad angår flygtninge fra Ukraine, som ikke er ukrainere; men som har opnået asyl i Ukraine, bør de efter min mening behandlet på samme vis som ukrainerne.

Else Marie Arevad, nils valla, Steffen Gliese, Henning Kjær og Asiya Andersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ nils valla

Danmark modtager også folk, der har fået asyl i Ukraine på lige fod med resten af befolkningen.

De Konservative prøvede at få dem undtaget, men det lykkedes heldigvis ikke.

Dorte Sørensen, Else Marie Arevad, erik pedersen, Franz Nitschke, Inge Lehmann, Lise Lotte Rahbek, Alvin Jensen, nils valla, Steffen Gliese og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar

Danskere skal stadig og samtidig vente 20 eller mere end 30 år på en bolig, som de har været skrevet op til, så det er lidt uforståeligt at andre udefra såvel i nutiden med krigen i Ukraine som i fortiden fra Mellemøsten og så langt væk som Afghanistan hurtigere end et knibs med fingre kan få en bolig, uden at skulle vente 20 - 30 år.

Henning Kjær

Der hvor danskere venter i 30-30 år på at få en bolig, er der hvor udefrakommende ikke/aldrig får en bolig. Sådan er det også for jyder (udefrakommende) der er flyttet til København.

Ruth Sørensen, Alvin Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Eva Schwanenflügel
25. marts, 2022 - 20:32
@ nils valla

"Danmark modtager også folk, der har fået asyl i Ukraine på lige fod med resten af befolkningen."

Er du sikker?
Det har ellers fremgået, at situationen var en anden, men den kan muligvis være ændret siden dette:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/danmark-afviser-hundredvis-af-fl...

Dorte Sørensen, erik pedersen, Freddie Vindberg, Inge Lehmann, nils valla, Troels Ken Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Alle håber vel på at krigen er slut indenfor overskuelig tid, forhåbentlig med Ukraine som "vinder", men hvad så med alle flygtningene mens de er her og efter krigen?
Synes der er nogle problemer som slet ikke bliver omtalt.

Skal skoleundervisningen for de Ukrainske børn foregå på dansk (blive danske) eller Ukrainsk/engelsk?
Det er vel meningen at familierne skal tilbage til Ukraine når krigen er slut og hjælpe med at bygge landet op igen, specielt hvis Ukraine "vinder", så hvad sprog skal de undervises i.

Hvad hvis de bliver så glade for at være her at de ikke vil tage tilbage igen selvom Ukraine "vinder", får de så lov til at blive og står Ukraine så "næsten" uden kvinder/børn fordi de er blevet for glade for Vesten, måske fundet en ny mand/kvinde og vi står pludselig med 100/200.000 nye borgere for evigt?
Eller tvinger vi dem tilbage?

Skal vi gøre dem til danskere, med danskundervisning, bolig, arbejde ect.

100/200.000 nye borgere kræver mange boliger, skal vi bygge boliger til dem eller skal vi forvente at de tager tilbage igen?
Skal de bo hos "venner/privat/telte" indtil der er en bolig.

På politikerne lyder det mest som om at de flygtende Ukrainere har tænkt sig at blive i Vesten resten af deres liv og krigen varer evigt.
Hvem skal så bygge Ukraine op igen hvis de bliver i Vesten?

De ældre/kvinder/unge/børn og nogle voksne mænd er flygtet, i Ukraine er mange af mændene måske døde i krigen, byerne er bombet i sænk, ingenting virker, der er koldere end her, :-) så hvad er der at komme tilbage til i Ukraine?
Så står med en masse Ukrainere, ældre, kvinder, børn, unge og nogle få mænd.
Vi ser det med andre flygtninge, de tager sjældent tilbage når krigen er slut.
Og en økonomisk krise står for døren.

@Rane
Hvis flygtninge ikke tager tilbage er det nok fordi "deres side" har tabt og der derfor ikke er sikket for dem at vende tilbage. Eller endnu mere simpelt: Krigen er kun slut ifølge et nævn der ikke har kontakt til virkeligheden.

Freddie Vindberg, Inge Lehmann, nils valla, Inger Pedersen, Troels Ken Pedersen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Inger Pedersen

Tak for at gøre opmærksom på, at der er visse flygtninge, der bliver afvist ved den danske grænse.

Jeg var ikke klar over, at der var undtagelser i særloven, der faktisk omfatter folk der har fået asyl i Ukraine, som jeg tidligere skrev.

De Konservative forsøgte, at undtage ALLE med flygtningestatus fra Ukraine, det blev ikke vedtaget.

Men der var åbenbart ikke flertal for at dem med statsborgerskab i andre lande kunne få lov til at komme med, ligesom folk uden 'de rette papirer' heller ikke må krydse grænsen.
Og alle skal søge asyl i Danmark, før de må rejse ind.. Så det medfører store begrænsninger.

Fra dit link:

"Loven skal som udgangspunkt have en varighed på to år med mulighed for forlængelse og omfatte ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine.
Derudover skal den også omfatte "medfølgende kernefamilie og andre familiemedlemmer forsørget i samme husstand".
I forslaget til den nye særlov er folk med statsborgerskab i et land uden for EU ikke omfattet – medmindre man er i familie med en ukrainsk statsborger.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet"

Så jeg har åbenbart misforstået hjælpsomheden!

Dorte Sørensen, Freddie Vindberg, nils valla, Inge Lehmann, Troels Ken Pedersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

@ Rene Madsen.

Har du ingen scenarer med Ukraine som taber?

Henrik Ilskov-Jensen

nils valla...: Eller et scenarie med os alle som tabere? Hos os er der krig i fjernsynet...endnu, hvis vore ledere ikke passer på...

Espen Bøgh de 20 -30 år gælder for folk der ikke tjener nok, ikke har en høj nok uddannelse eller kommer fra et uønsket land i de almene boliger.

I det private boligmarked er det afhængig af hvem du kender og det er privat, så det vil politikerne ikke røre ved.

Jeg tror ikke ukrainerne vil have mere held med at finde betalelig bolig, end trængende danskere.
Regner med de bliver indkvarteret på gamle asylhjem og deslige, hvorefter de vil øge presset på boligmarkedet og dermed øge fortjenesten hos udlejerne.

Og alt hvad der gør folk mere sultne og desperate tager politikerne imod med kyshånd. Især fordi importen af ukrainerne er accepteret af den danske befolkning er det bare win win for politikerne. Så der kommer noget varm luft og ellers vil politikerne ikke røre en finger.
Kommunerne kommer til at stå alene med problemet.

Dorte Sørensen, Lise Lotte Rahbek, erik pedersen, jens christian jacobsen, Freddie Vindberg, Inger Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Martin Jacobsen

Vi har ikke en boligminister, som fatter en brik af, hvad der foregår i det almennyttige boligsystem. Derfor, og kun derfor, har han ikke et problem med yderligere at smadre vores boligområder.

Os der desperat forgæves leder efter et sted at bo, og som har været skrevet op i årtier, og også engang stod som nummer et til en bolig, som vi kunne betale, har oplevet, at den ene lov efter den anden har skubbet os ned til nummer 500 i rækken. Og nej flertallet af os er ikke udefrakommende, om jeg må sige tingene som de er, flertallet er ikke kriminelle, alligevel bliver vi ramt.

Hele det almennyttige boligsystem har været under belejring fra Christiansborgs side. Det er i dag umuligt at finde en bolig til en rimelig pris. Det private marked medfører en husleje som er det dobbelte. Men også det almennyttige er ofte i dag forbeholdt middelklassen, de har overtaget fordelene ved alle sociale forhold, det til trods at de har rigeligt med penge. Det almennyttige boligsystem bør forbeholdes de tyve procent som har mindst her i samfundet, alle andre kan sagtens klare sig.

Jeg tvivler på at der er 1800 ledige boliger, i hvert fald ikke i storbyerne. Måske er der boliger som er i en overgang, dvs. at nogen har sagt op, og nogle andre skal ud for at se på lejligheden. Men de er ikke tomme. Det er muligt at der i de mere fattigere kommuner reelt er ledige lejligheder, og så vil det være en velsignelse at nogen flytter ind, ingen tvivl om det.

Men der er ikke 1800 ukrainere på vej, der er ti tusinder, og i går sagde ministeren, at vi måske ender på hundrede tusinder. Det er nemt for alle at se, at det almennyttige boligsystem, som i forvejen er under belejring, totalt bliver smadret. Der er ingen anden måde at sige sandheden på.

Tro mig, der er ingen som mere intenst ønsker at hjælpe mennesker i nød, og verden over er der vel 80 millioner flygtninge, krige og mange lande i humanitære kriser, sultkatastrofer m.m., så dette er en kærkommen chance til at dele ud af overskuddet, som der i overflod er i dette land, men måske skulle man tage pengene, der hvor de har hobet sig op, fra de rige i Rudersdal, Hørsholm, Gentofte, Hellerup, kort sagt fra De forgyldtes parallelsamfund, som det hedder i bogen; Rige børn leger bedst.

Problemet med flygtninge fra Ukraine skal løses, men start for guds skyld med de boliger som er tomme, fordi udenlandsdanskere bor i Dubai eller i Londons fineste kvarterer, i stedet for at lægge yderligere pres på dem, som i forvejen har fået deres liv smadret ved årtiers sociale nedskæringer. I øjeblikket er vi belejret af prisforhøjelser fordi overklassen ikke kan styre sig i en griskhed som ikke er set i nyere tid. Der findes en anden vej. Fjern fattigdommen i Danmark som politikerne selv har skabt, så kan vi tale sammen bagefter. Her er der ikke mere at tage af.

Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann og Bjørn Pedersen anbefalede denne kommentar

Martin Jacobsen enig i meget, dog ikke at almene boliger skal være sociale boliger.

De var en garant for, at man kunne leje til en rimelig pris uden at være udsat for afpresning og forgyldning fra den formuende klasse. Simpelthen modstand mod at kunne bruge nødvendigheden for et tag over hovedet som afpresningsmulighed.

Derudover var almene boliger tænkt som et sted hvor alle sociale klasser kunne mødes, så man ikke ender isoleret i eget ekkokammer.

Jeg regner med at politikernes modvilje de sidste dekader skyldes, at de lige netop er konkurrenter til det private boligmarked, og at visse almene boliger i ghettoområder skal sælges til private.

Vi har istedet for brug for flere almene boliger. Især i rigmandsghettoer, hvor fattige har fortrinsret og får tilskud der kan betale lejen. Modsat nu, hvor fattige bliver presset ud af boligmarkedet af at rige har fortrinsret til betalelige almene boliger uden realistisk erstatning.

Marianne Jespersen, nils valla og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar