Kommentar
2. december 2022

Det er sært, at formanden kan gå fri i et parti, der slår sig op på lov og orden

For Peter Skaarup og hans evindelige krav om skærpet straf er der noget at komme efter i retssagen mod Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt
For Peter Skaarup og hans evindelige krav om skærpet straf er der noget at komme efter i retssagen mod Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt
Kronik
1. december 2022

Høj befolkningstæthed giver byboere stress. Vi skal indrette byrummet bedre

Den nuværende byplanlægning nedbryder vores mentale sundhed. Derfor skal vi gentænke byudviklingen med hensyntagen til naturen samt menneskets biologiske, sociale og kulturelle tarv, ellers risikerer vi en forøget mental mistrivsel i fremtiden
En afgørende faktor for menneskets mentale mistrivsel, er, hvordan storbyer generelt kan forværre det psykiske helbred ved en uholdbar høj befolkningstæthed, skriver arkitekst og byplanlægger Hanne Schmidt.
Kronik
30. november 2022

Dansk Erhverv: Luk færre ind på universiteterne, og udbyd flere praksisrettede uddannelser

Når regeringsforhandlingerne når uddannelsesområdet, så håber jeg, at Socialdemokratiet og Venstre skrotter deres forslag om kortere kandidatuddannelser. De bør i stedet begrænse optaget på universiteterne og prioritere professionshøjskoler og erhvervsakademier
Tømreruddannelse på NEXT i København. Vi har ikke kun brug for et økonomisk løft af vores erhvervsuddannelser, men også for øget kvalitet på de videregående uddannelser, skriver Mads Eriksen. (Arkivfoto)
Klumme
30. november 2022

Neumeier-krisen burde være en personalesag, ikke en offentlig debat

Jeg er overbevist om, at de svære samtaler om arbejdsmiljø og krænkelser foregår bedst i øjenhøjde mellem personale og ledelse ude på arbejdspladserne. Derfor ærgrer det mig, at sagen mellem Den Kongelige Ballet og John Neumeier er blevet blæst op i medierne
Yngre mennesker har nemmere ved at tage det personlige med på arbejde. Det udvider begrebet for, hvad arbejdsmiljø er – og åbner for at gøre jobbet til et bedre sted.
Kronik
2. december 2022

Integration kan være en af løsningerne på rekrutteringskrisen

Fremgangen i beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere og efterkommere har været så stor, at gruppen næsten har leveret hele den beskæftigelsesmæssige fremgang siden finanskrisen. Det viser, at integration er et vigtigt redskab i rekrutteringskrisen
Allerede i 2018 kunne Kommunernes Landsforening dokumentere, at der blandt de nye medarbejdere, som kommunerne rekrutterede til ældreplejen, var flere med en ikkevestlig baggrund end med en dansk ditto.
Klumme
29. november 2022

Somaliere får ligesom syrere frataget opholdstilladelser, men ingen fortæller deres historier

DR har lavet en rørende dokumentar om de syriske børn, der er fanget i det danske flygtningebureaukrati. Men ingen fortæller de dansk-somaliske børns historier, selv om somaliere bliver tvangsudvist fra Danmark i ly af nattens mørke
I 2015 mejslede billederne af syriske flygtninge på danske motorveje sig ind i den kollektive bevidsthed. Somaliske flygtningenbørn har brug for den samme opmærksomhed i dag.
Kommentar
30. november 2022

Nedsæt en coronakommission, som én gang for alle kan afgøre, hvor godt vi klarede det

Debatten om, hvor mange coronadødsfald der faktisk blev forhindret i Danmark, illustrerer, hvor meget vi stadig ikke ved om forløbet. Der er brug for en coronakommission, som kan lave en egentlig cost-benefit-analyse af nedlukninger og massetest
Nedlukninger, massetest og så videre. Hvad var effekten, hvad kostede det, og hvad var der af utilsigtede konsekvenser? Det skal en coronakommission udrede, skriver Jonas Herby.
Læserbrev
1. december 2022

Stop med at kalde mig 12-talspige som et skældsord, og værdsæt unge, der gør sig umage

Samfundet fortæller mig, at jeg skal gøre mig umage, men bebrejder mig samtidig for at være en 12-talspige. Det provokerer mig, at det skal være et skældsord. Lad os nu bare værdsætte de unge, der gør en indsats og klarer sig godt på grund af det
Samfundet fortæller mig, at jeg skal gøre mig umage, men bebrejder mig samtidig for at være en 12-talspige. Det provokerer mig, at det skal være et skældsord. Lad os nu bare værdsætte de unge, der gør en indsats og klarer sig godt på grund af det
Kommentar
1. december 2022

Vend forargelsen over Qatar indad. I Danmark bekymrer de færreste sig om arbejdsmigranter

Debatspalterne koger over med retfærdig harme over udnyttelsen af arbejdsmigranterne i Qatar, men årets VM giver anledning til selvransagelse. For også i Danmark glemmer vi, at migrantarbejderen er et menneske med ukrænkelige rettigheder
Debatspalterne koger over med retfærdig harme over udnyttelsen af arbejdsmigranterne i Qatar, men årets VM giver anledning til selvransagelse. For også i Danmark glemmer vi, at migrantarbejderen er et menneske med ukrænkelige rettigheder
Kommentar
3. december 2022

Danske journalisters skildringer af Qatar er fyldt med fremmedgørende stereotyper

Det er vigtigt at fordømme det qatarske regimes handlinger, men hvorfor er det vigtigt konsekvent at pointere, at Qatar ligger i ørkenen?
Selv om det er korrekt, at Qatar mestendels består af ørken, er det på ingen måde tilfældigt, at vestlige journalister hele tiden hæfter ørken-prædikatet på landet.
Klumme
2. december 2022

Vi er nødt til at indse, at hverken fodbold eller julekalender er politisk neutrale

Det er tid til at tage et grundlæggende opgør med vores forestilling om de neutrale fortællinger. Et opgør med forestillingen om, at man på magisk vis kan opløse al slags politisk bevidsthed i bestemte rum. Det har både Pyrus-gate og VM i Qatar sat en tyk streg under
De australske og danske spillere hilser på hinanden inden kampen ved VM i Qatar torsdag. Der er ingen tvivl om, at vi med VM-slutrunden i Qatar næppe har set en mere politiseret sportsbegivenhed siden de olympiske lege under Anden Verdenskrig i Berlin.
Sladder
2. december 2022

Det var kokkens skyld, at Danmark ikke vandt VM

Velkommen til FOLK, Informations daglige sladderspalte, hvor ingen er for høj, og ingen er lav nok til at flyve under radaren
Velkommen til FOLK, Informations daglige sladderspalte, hvor ingen er for høj, og ingen er lav nok til at flyve under radaren
Kronik
28. november 2022

Tilliden mellem dig og dine naboer kan have afgørende betydning for dit mentale helbred

Der er en sammenhæng mellem sociale forhold i nabolag, tillid og beboernes mentale helbred. Det viser et nyt dansk ph.d.-projekt, som for første gang har inddelt Danmark i mere end 8.000 mikroområder for at kortlægge danskernes mentale helbred
Danskernes mentale helbred er, ligesom fysisk helbred, socialt skævt fordelt, og et dårligt mentalt helbred rammer særligt personer med færre sociale ressourcer såsom lav uddannelse og manglende beskæftigelse.
Leder
1. december 2022

Biden var først til at støtte homoseksuelt ægteskab. Nu kan han underskrive beskyttende lov

Frygten, for at Højesteret vil omstøde homoseksuelles ret til ægteskab efter omstødelsen af kvinders ret til abort, har fået et flertal i Kongressen til at vedtage en lov, der sikrer samme rettigheder, og som vil træde i kraft, hvis Højesteret skulle skride radikalt til værks
I næste uge vil Kongressen vedtage en lov, der sikrer samme rettigheder til homoseksuelle og raceblandede ægteskaber som heteroseksuelle, hvis Højesteret skulle fratage dem den ret.
Klumme
1. december 2022

Det er på tide med et selvstændigt ligestillingsministerium

Den kommende regering bør vise, at man tager ligestilling alvorligt ved at oprette et selvstændigt ligestillingsministerium og opdatere Finansministeriets kønnede ADAM-model, så den mere korrekt reflekterer kvinders bidrag til samfundsøkonomien
Ligestillingsressortet har altid ligget sammen med et andet ministerium: Kirke-, Fiskeri- og senest Transportministeriet, hvor Trine Bramsen (S) indtil valget var minister.
22. august 1997

Vildfarelse på Information

Nazister og antinazister slået sammen i Pia Fris Jensens beretning om sit bijob som støttepædagog for svensk nazist NAZISTER Pia Fris Jensen har været i Roskilde angiveligt for at dække nazimarchen...
22. august 1997

God balance i rådighedsreglerne

Der vil altid være forskel på, hvad man må og kan foretage sig i sin fritid samtidig med et fuldtidsjob og mens man er på dagpenge og søger et nyt job LEDIGHED Kai Herrmann skriver den 11...
22. august 1997

Global discount

Det er forrykt at hævde, at vi i dag i den rige verden har brug for flere varer og billigere priser MARKED Computere, flybilletter, telefonsamtaler, overalt det samme: priserne falder...
22. august 1997

Hvor var Information?

Er vi alle nazister eftersom vi bruger kniv og gaffel - ligesom nazisterne NAZISTER Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at de danske nazister for tredje gang har afholdt en demonstration i Danmark...
22. august 1997

Informations arv

Avisens dækning af marchen savner en tydelig politisk holdning til ny-nazismen NAZISTER Det er med undren og skuffelse, at jeg i dag d. 18.8. må konstatere, at Informations dækning af nazisternes og antinazisternes demonstrationer er mangelfuld og uden politisk standpunkt...
Kronik
22. august 1997

Hvad lavede du under kulturrevolutionen?

Over sommeren har der været en lang række indlæg om tiden efter 1968 og spørgsmålet om de totalitære ideologiers og regimers tiltrækningskraft. En del har været en reaktion på mine forsøg her i bladet på at rejse debatten...
22. august 1997

Ikke én, men flere meninger

Vi har stadig argumenter og fortolkninger, der er bedre end andre, selv om Gud er død POSTMODERNISME I Karen Sybergs interview med dr. phil. Rikard Schönström i Information 19...
22. august 1997

Anti'erne, knægten, reporteren og hendes avis

Hensigten med vores demonstration i Roskilde var at demonstrere vores foragt for nazisterne - ikke at gå i kamp med dem. Så skulle vi i øvrigt først have nedkæmpet 800 betjente NAZISTER Information havde lørdag d...
21. august 1997

Færre penge til de arbejdsløse

I 1997 står de arbejdsløse til et regulært fald i realindkomsten - helt uden politisk debat LEDIGHED Dagpengedækningen i Danmark opfattes af de fleste som god - i hvert fald sammenlignet med andre lande...
21. august 1997

Et feministisk ja til EU

Hvad ligestillings-politikken angår er Danmark for tiden lidt med på slæb i EU, men hellere det end slet ikke være med EU-DEBAT Som integreret del af det moderne demokratiprojekt har feminismen været international fra begyndelsen...

Sider