Det Radikale Venstre

Seneste artikler af
Det Radikale Venstre
 • EU er storbyernes redning

  Fra regeringen forlyder det nu, at der inden udgangen af september kommer et udspil om intelligent trafikinvestering. Men vi har efterhånden lært, at København og landets andre store byer ikke skal regne med hjælp fra regeringen, når det handler om planlægningen af den trafikale infrastruktur og mobiliteten mellem storbyer
 • Skal teglsten fritages for moms?

  Tak til Jesper Jespersen (JJ) for hans bidrag den 21. april til, hvordan vi optimerer det radikale skatteforslag. Et skatteforslag der primært har til formål at flytte danskernes forbrug fra forbrug af varer til forbrug af arbejdskraft til glæde for både mennesker og miljø...
 • En demagogisk boomerang

  Filminstruktøren og socialdemokraten Jørgen Flindt Pedersen beskylder mig for mangt og meget i en kommentar i Information den 26. juli. Baggrunden er, at jeg har formastet mig til at opfordre mit eget parti, Det Radikale Venstre, til at skrue op for ambitionsniveauet og ikke lade sig stille tilfreds med den ellers flotte fremgang, som vi fik ved valget i februar...
 • Fem år - og ikke klogere

  Det er nu over fem år siden, at vi i Danmark havde en folkeafstemning om den danske deltagelse i eurosamarbejdet. De to forbenede nejsigere Lave K. Brock og Bjørn Elmquist fejrede denne fødselsdag ved endnu engang at danse til den samme sang (indlæg den 13...
 • En kanon - til hvilken nytte?

  Det er glædeligt, at regeringen igen har taget eksperterne til nåde. Jeg tænker på de mange kanonudvalg, som regeringen har udpeget til at skabe en gave til det danske folk. Det er trods alt ikke så længe siden, at statsministeren betegnede de kloge som "smagsdommere"...
 • Khader er ikke en kokosnød

  Bent Winthers kommentar (Information den 21. april) til Tøger Seidenfadens kritik af Naser Khader (Politiken den 9. april) er lige på kornet. Som Winther påpeger, undergraver det Seidenfadens klare opdeling af venner og fjender, at Khader tillader sig at kritisere både de muslimske ekstremister og Dansk Folkeparti...
 • Luk øjnene op, Villy!

  Ved systemskiftet i 2001 blev der indført blokpolitik, der vil noget. Regeringen valgte - eller måske var det statsministeren, der valgte - at føre en ensidig politik med højreflertallet...
 • Et liv på stand by

  Afviste asylansøgere skal i udgangspunktet sendes tilbage til deres hjemland, men særlige situationer kan gøre, at det alligevel ikke kan ske. Således advarer FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR om tilbagesendelser af mennesker til store dele af Irak...
 • En løsning for irakerne må findes

  Der sidder over 500 afviste irakiske asylansøgere i danske asylcentre. Der sidder ca. 500 yderligere afviste asylansøgere fra andre lande. I alt 1000 mennesker der sidder med en uvis fremtid...

Sider