Dorte Steenberg

 • Kronik
  18. juni 2013

  En presset model i nødvendighedens tidsalder

  Forårets arbejdsmarkedskonflikter har svækket den danske model. Ledelsesretten har trumfet medarbejderindflydelsen, og der har reelt ikke været tale om egentlige forhandlinger. Men manglende indflydelse, usikre vilkår og ’nødvendige’ løsninger giver stress og et dårligere samfund, skriver næstformanden for Dansk Sygeplejeråd
  Kravene fra arbejdsgiverne, staten og KL i konflikten med lærerne var helt klare. Arbejdstidsbestemmelse i overenskomsterne skulle afskaffes. Og det blev den. Her lockoutede skolelærere ved Aalborg Kongres- og Kulturcenter.
 • Kommentar
  4. august 2010

  Lige ret til sundhed: et spørgsmål om pionerer?

  Vi har som samfund et ansvar for at gøre, hvad vi kan for at sikre livskvalitet og sundhed hos alle. Det skal ikke være afhængigt af iværksætteri uden for sundhedsvæsenet. Det skal være en del af det etablerede sundhedsvæsen
 • 30. juni 2008

  Det offentlige sundhedsvæsen - et politisk stedbarn

  Under konflikten har hverken regering eller fagbevægelsen forklare os, hvordan de vil sikre et sundhedsvæsen i verdensklasse, når det forholder sig sådan, at det private sundhedsvæsen favoriseres på bekostning af det offentlige sundhedsvæsen
  Konflikten har udfordret de dominerende forestillinger blandt politikere, arbejdsmarkedsforskere og debattører om, at kvinder i den offentlige sektor finder sig i alt.
 • Kronik
  28. februar 2008

  Magt er da noget vi taler om

  Magtanvendelse over for de psykisk syge, de handicappede eller de ældre går ikke væk af, at man udelukkende fyrer lederen eller medarbejderne - og ellers bare lader stå til. Og magtanvendelse stopper heller ikke ved at vi får mere kontrol, eller flere tilsyn
  Man kan ikke undgå magtanvendelse over for de svageste borgere, men maner nødt til at tale om det, for ellers opstår en frygtkultur, hvor ingen lærer af de daglige dilemmaer. Model
 • Kommentar
  1. september 2007

  Ledelse i verdensklasse - hvad skal der til?

  God offentlig ledelse handler også om at skabe bedre politiske rammer for ledelse
 • 2. april 2007

  Lad os opbygge en holdbar uddannelsespolitik

  Der mangler en ordentlig debat om f.eks. professions-højskolerne, som er i færd med at blive centraliseret Et bredt politisk flertal indgik i begyndelsen af marts et forlig om professionshøjskoler. Tanken er, at skolerne skal være den organisatoriske ramme for de mellemlange videregående uddannelser (MVU), som eksempelvis lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne.

Sider

 1. Kronik
  14. juli 2021

  Med sygeplejerskestrejken ser vi igen kavalkaden af dårlige argumenter for uligeløn

  I diskussionen om sygeplejerskernes løn hører vi år efter år de samme fortærskede argumenter, som skal legitimere manglende ligeløn mellem kønnene. Argumenternes funktion er blandt andet at fralægge magthavernes ansvar for problemet, skriver tidligere næstformand i Dansk Sygeplejeråd Dorte Steenberg i denne kronik
  Et fordrejende argument fremføres også af arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, der til Politiken siger, at sygeplejersker ikke kan siges at være deciderede lavtlønnede i forhold til andre offentligt ansatte med lignende uddannelseslængde. For sygeplejerskernes sammenligning er til mandligt dominerede fagområder med samme uddannelseslængde, skriver Dorte Steenberg i denne kronik.
 2. Kommentar
  30. maj 2016

  Stop med at tale om sygehuse, som om de er fabrikker

  De ansatte i sundhedsvæsenet føler sig umenneskeliggjorte af et økonomisk målstyringsregime. Det er på tide, vi ser på, hvad der reelt skaber værdi i et velfærdssamfund
  De ansatte i sundhedsvæsenet føler sig umenneskeliggjorte af et økonomisk målstyringsregime. Det er på tide, vi ser på, hvad der reelt skaber værdi i et velfærdssamfund