Ella Maria Bisschop-Larsen

Seneste artikler af
Ella Maria Bisschop-Larsen
 • Natur og miljø hænger uløseligt sammen

  Et flertal af repræsentantskabet har to gange afvist Michael Stoltzes snævre politiske agenda, som han har fremført i en kronik i Information
 • Vil EU tillade blå miljøpolitik?

  Virksomheder – særligt landbruget – skal have lov til at forurene mere og dermed blive mere konkurrencedygtige i forhold til udlandet, så der kan blive skabt arbejdspladser i Danmark. Sådan har blå bloks rationale været før og under valgkampen. Derfor er det ikke urealistisk, at vi i den nærmeste fremtid vil se en lempelse af miljøbeskyttelsen i Danmark blive præsenteret som vækstinitiativer og forbedrede rammevilkår.
 • Dansk landbrug ud over alle grænser

  Mange af de hotdogs og frikadeller, vi spiser, er lavet på sydamerikansk genmodificeret soja under produktionsforhold, der tager ringe hensyn til miljø, regnskov, lokalbefolkningens sundhed og arbejdstagerrettigheder. Landbruget, fødevareministeren og supermarkederne forholder sig alle fodslæbende til problemet
 • Dagsorden: Biodiversitet for livet

  På kanten af en økologisk krise samles verdenssamfundet i Japan i dag og i de kommende uger for at lægge en storstilet strategisk redningsplan for naturens mangfoldighed
 • Fra enfoldighed til mangfoldighed

  En EU-undersøgelse viser, at langt de fleste danskere ikke aner, hvad biodiversitet betyder. Og undersøgelsen dækker tilsyneladende også over politikerne
 • Danmark kan ikke brødføde verden

  Sulten banker knurrende på Europas dør. Så nu skal der pløjes mere, sprøjtes mere, gødes mere, der skal bruges gen-modifikation - naturen og miljøet må vige. Men det kommer aldrig de sultne til gode!