Emne

ADHD

Artikler
Kommentar
8. maj 2023

Unge med handicap fortjener bedre, end det vi tilbyder dem i dag

For unge med handicap kan lektier og eksaminer være mere krævende end for unge uden handicap. Derfor ender alt for mange af dem blandt de 42.000 unge uden uddannelse og job. Men når den rigtige viden og støtte er til stede, vil langt flere unge med handicap gennemføre en uddannelse og komme godt videre i livet
Lektier og eksaminer kan være udfordrende for unge, der har et handicap.
Læserbrev
11. april 2023

Vi skal lære af fortidens fejlbehandling af åndssvage og se adhd som andet end biologisk

Vi fordømmer fejlbehandlingen af åndssvage på Livø og Sprogø, men hvordan vil vi se nutidens behandling af adhd og autisme om 50 år? Der er brug for at se diagnoserne som andet end biologisk betinget. Det kan sikre den rigtige fremtidige behandling
En presset børnepsykiatri kalder på hurtigt stillede diagnoser.
Leder
4. april 2023

Børns øgede skærmbrug rejser store dilemmaer

Et stigende antal børn og unge bliver udredt for ADHD, og forskerne mener, at øget skærmbrug kan spille ind. Det er bare endnu et eksempel på, at vores digitaliserede liv indeholder svære dilemmaer
Man har ikke kunnet fastslå en direkte sammenhæng mellem skærmbrug hos børn og ADHD, men den indledende forskning på området er ildevarslende.
Kronik
21. februar 2023

HF-enkeltfag er en god uddannelse for unge med handicap. Der er dog fire centrale benspænd

På voksenuddannelserne har vi erfaringerne, kompetencerne, de gode resultater og viljen til at sikre uddannelse for unge med handicap, men ufleksible regler og rammer betyder, at vi igen og igen skal afvise unge mennesker
Ni VUC-rektorer Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer kommer med fire forslag til regeringen, som skal gøre det lettere for unge med en funktionsnedsættelse at tage en uddannelse. På Kalundborg Gymnasium har de en treårig HF-klasse for psykisk sårbare unge.
Kommentar
9. august 2022

Moderaterne: Mindre skærmtid og mere borgerpligt skal forebygge ungdommens mistrivsel

En alt for stor andel af unge mistrives i dag, og i værste fald kan de havne i psykiatrien. Det skal forebygges med digital dannelse og fokus på den enkeltes ressourcer – også hvis ressourcerne stammer fra ADHD
Moderaterne vil ikke diktere, hvordan børn skal bruge deres fritid. Men vi vil heller ikke overlade det til techgiganternes afhængighedsalgoritmer, skriver Lars Løkke Rasmussen og Rasmus Lund-Nielsen fra Moderaterne.
Feature
23. juli 2022

Forsøget på at inkludere Ziggy i en almindelig folkeskoleklasse gik helt galt. Hvad er alternativet til den fejlslagne inklusionspolitik?

Loven om at børn med særlige behov skal inkluderes i folkeskolen har været en fiasko med store omkostninger – blandt andet for Ziggy Lind Skovgaard, som efter et traumatiserende inklusionsforløb ikke har været i skole i flere år. Nye former for inklusion, som er målrettet børn med diagnoser, kan være løsningen på et af folkeskolens allerstørste problemer
Loven om at børn med særlige behov skal inkluderes i folkeskolen har været en fiasko med store omkostninger – blandt andet for Ziggy Lind Skovgaard, som efter et traumatiserende inklusionsforløb ikke har været i skole i flere år. Nye former for inklusion, som er målrettet børn med diagnoser, kan være løsningen på et af folkeskolens allerstørste problemer
Feature
14. maj 2022

De stille og dagdrømmende piger kan også have adhd. Men mange får først diagnosen sent

Piger får ofte stillet diagnosen adhd senere end drenge. Og når de lever med ubehandlet adhd, kan det gå hårdt ud over deres sociale liv, uddannelse og selvværd. Der er brug for en større bevidsthed om sygdommens mange facetter, mener eksperter
Lise Emilia Duelund var voksen, da hun fik en adhd-diagnose, og på den måde er hendes historie klassisk: Kvinder får i snit stillet diagnosen 11,5 år senere end mænd.
Kronik
25. april 2022

Min autismediagnose gav mig en nøgle til at håndtere verden. Desværre kom den for sent

Som sendiagnosticeret voksen kan jeg sige, at en diagnose ikke bare er et stempel. Det er en forklaring. En nøgle til at forstå både sig selv og sine omgivelser, som jeg ville ønske, jeg havde fået tidligere, skriver cand.mag. og førtidspensionist Emma Katrine Lyng Svensson i dette debatindlæg
Emma Katrine Lyng Svensson blev diagnosticeret med ADHD og autisme, da hun var 33 år. Nogle mente, at hun var heldig, fordi hun først fandt ud af det så sent, men for hende var diagnosen ikke bare et stempel. Den var en forklaring og en nøgle til at forstå sig selv.
Kommentar
13. oktober 2021

Mange af de 45.000 unge uden job og uddannelse har et handicap og får ikke nok hjælp

Regeringen har som erklæret mål at hjælpe de unge uden job eller uddannelse i gang. Men indtil nu har der ikke været nok fokus på at målrette hjælpen efter, at mange af disse unge har ADHD, autisme eller andre fysiske eller psykiske handicap, skriver formænd for to handicaporganisationer i dette debatindlæg
Kun 54 procent blandt unge med handicap har gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årig. Til sammenligning er det 80 procent blandt alle 25-årige uden handicap.
Kronik
24. oktober 2020

Børn med usynlige handicap udsættes oftere for seksuelle overgreb og må beskyttes bedre

30,8 procent af de børn, der udsættes for seksuelle overgreb, har ADHD. Børn med autisme, svag begavelse eller ADHD er oftere udsat for vold og overgreb end deres jævnaldrende. Vi må hjælpe dem og deres familier bedre for at forebygge volden, skriver Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker emeritus ved VIVE, i denne kronik
30,8 procent af de børn, der udsættes for seksuelle overgreb, har ADHD. Børn med autisme, svag begavelse eller ADHD er oftere udsat for vold og overgreb end deres jævnaldrende. Vi må hjælpe dem og deres familier bedre for at forebygge volden, skriver Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker emeritus ved VIVE, i denne kronik

Sider