Emne

ældrebyrden

Ældrebyrden rammer hårdere end finanskrisen

Finanskrisen er vand i forhold til de problemer, de udviklede lande står overfor i takt med, at deres befolkninger ældes.

Kulturchok i slow motion

Den nyliberalistiske udvikling har været langsommere og mere fredelig i Danmark end i andre dele af verden. Den kulturelle ramme er dog langtfra unik, og konsekvenserne er de samme overalt: Privatisering, markedsgørelse og stigende ulighed. Men nyliberalismen tilhører fortiden mere end fremtiden

Overophedningen og højresvinget

Fortællingen om overophedning af økonomien er ikke primært en prognose, men snarere et trusselsbillede - i stil med fortællingen om ældrebyrden - der er designet til at påvirke den offentlige opinion. Hensigten er at skabe en fremtid med løntilbageholdenhed, lav vækst i det offentlige forbrug samt reformer på arbejdsmarkedet såsom den aktuelle jobplan

Gamle Danmark

De er blevet kaldt "det grå guld", "græshoppegenerationen" og "ældrebyrden"

Jeg bærer med smil min ældrebyrde

Regeringens mosefund fylder 60 og slår nu i bordet, så gebisserne rasler - det skal være slut med at tale nedsættende om ældre

Gode gamle dage

FOR NOGLE ÅR siden skulle en daværende københavnsk bydel spare på de sociale budgetter. Der blev derfor varslet nedskæringer på nogle procent på daginstitutionsområdet – der ville ryger nogle ekstra lukkedage ind i kalenderen, madkontoen ville nærmest gå i nul og kolonituren var truet, hvis nedskæringerne blev vedtaget...

Ny gamle-rekord

SÅ ER DER sat ny rekord i Danmark i disciplinen: Danskere over 100 år. En opgørelse viser, at der ved årsskiftet var 594 personer, der havde nået denne alder, hvilket har medført en hektisk aktivitet på Amalienborg...

Forsker: Ældrebyrden er vildt overdrevet

Velfærdskommisionen maler Danmarks økonomiske fremtid sort og forbereder befolkningens accept af nyliberale velfærdsreformer, mener sociolog. Velfærdskommisionens formand afviser kritikken.

Den pessimistiske Velfærdskommission

Der kan stilles et stort spørgsmålstegn ved, om RVK's befolkningsprognoser kan bruges som grundlag for kvalificerede aktuelle politiske beslutninger om vidtrækkende velfærdsreformer

Uligheden har været stigende de sidste 10 år

Siden Nyrup gennemførte reformer i 90'erne, har uligheden været støt stigende i Danmark. Udviklingen er fortsat under Fogh

Sider

Mest læste

  1. I årevis har finansministre advaret om de næste års pres på de offentlige finanser som følge af den aldrende befolkning. Men med et nyt økonomisk gældsparadigme virker problemet måske alligevel knap så uoverstigeligt, mener økonomer. Og faktisk kan vi undgå løssluppen gæld ved blot at udstede mere gæld
  2. Finanskrisen er vand i forhold til de problemer, de udviklede lande står overfor i takt med, at deres befolkninger ældes.
  3. I mere end ti år har kommuner, praksislæger og patienter ventet på, at politikerne forholder sig til et stigende antal ældre, manglende sengepladser på hospitalerne og en uværdig ældrepleje. Det sundhedsvæsen, min syge mor mødte, havde så få ressourcer, at hendes patientsikkerhed var i fare, skriver Erik Riiskjær i denne kronik
  4. Uden at det har fået den store opmærksomhed, har skiftende regeringer siden 2010 skruet kraftigt ned for det offentlige forbrug pr. indbygger i forhold til tidligere. Det er sket på trods af en dramatisk vækst i antallet af ældre
  5. Plejehjem-sagen er ikke et generelt billede på ældreplejen, men den kan blive det, advarer arbejdsmarkedsforskere. De offentligt ansatte er under pres, og den naturlige konsekvens er forringelser i velfærden
  6. erfaring af Peter Valenius cand.jur. folketingskandidat (A) Jeg kom til at tænke på min svigermor forleden. Det er der sådan set ikke noget nyt i, for det gør jeg temmelig ofte...
  7. Udfordringen med at der bliver flere ældre, handler ikke kun om antallet. Det handler også om, at i takt med at vi får bedre sundhed, uddannelse m.m., stiger vores forventninger til, hvor sunde vi bør være som 70-årige også
  8. Et voksenliv uden de voksne betyder ingen kære mor, men masser af frihed. Det er råt, men kan blive godt. Sørger De selv for en lykkelig alderdom?