Emne

ældrebyrden

Økonomi og solidaritet

Midt i dette samfunds overvældende rigdom breder sig myter om faren for fattigdom: Velfærdskommissionen, den borgerlige presse og folkevalgte politikere har udviklet velfærdssamfundets økonomiske undergangsscenario...

Mens Europa snakker om ældrebyrden

Mens Danmark og andre EU-lande ævler og kævler om velfærdsreformer og ældrebyrder, spurter inderne og kineserne frem i det globale videnskapløb. Om to uger skal Anders Fogh Rasmussen spille ud med sin og regeringens reaktion på Velfærdskommissionens råd og anbefalinger...

Paradiset er udsat

Hele den vestlige verden slås med parallelle økonomiske udfordringer, og på velfærdsområdet er det dyrt, at der fødes færre børn, samtidig med at borgerne lever længere. Derfor bakser næsten hele EU med reformer af pensionssystemerne, hvor vi generelt skal arbejde længere og spare mere op. Men emnet er eksplosivt, for de fleste af os har meget lidt lyst til at vinke farvel til et tidligt otium

Velfærdskommissionen har siddet lunt og godt i elfenbenstårnet

Velfærdskommissionens højredrejede buket af reformforslagpasser slet ikke godt til Foghs politik. Og netop der fejler kommissionen fælt i sit valg af forslag

Dagsordensættelse

Vi lader os styre af faste dagsordener, der forhindrer en reel debat. Sagen om Muhammed-tegningerne viser, hvor umuligt det er at justere en skæv dagsorden

Arkitekturpolitikken der forsvandt

Kan der regeres i dette land på en måde, der sikrer sammenhæng mellem de forskellige sociale og kulturelle befolkningsgrupper uden en politik, der tjener udviklingen af de fysiske rammer? Altså sikre at beskaffenheden af vores boliger, skoler, kontorer, hospitaler, parker osv...

Offentlig sektor er under pres

Plejehjem-sagen er ikke et generelt billede på ældreplejen, men den kan blive det, advarer arbejdsmarkedsforskere. De offentligt ansatte er under pres, og den naturlige konsekvens er forringelser i velfærden

Fremtiden er ikke regeringens

Regeringens svar på udfordringen fra globaliseringen er innovation og konkurrencekraft. Men regeringens opfattelse af innovation er helt ude af trit med virkeligheden. I den økonomiske virkelighed er forudsætningen for innovation ikke konkurrence, men derimod samarbejde, vidensdeling og åbenhed

Samfundets brød - ungdommens død

Regeringens krav om hurtigst mulig uddannelse presser ungdommen ind i et superoptimeret præstationsliv. I det skjulte har den udstedt et dekret mod velover-vejede valg

Skattestoppet udhuler velfærden

Regeringen har nu omsider meldt klart ud, at den vil gøre skattestoppet permanent. Prisen herfor er høj, da skattestoppet årligt koster det offentlige 1,5 mia. kr i tabte skatteindtægter...

Sider

Mest læste

  1. I årevis har finansministre advaret om de næste års pres på de offentlige finanser som følge af den aldrende befolkning. Men med et nyt økonomisk gældsparadigme virker problemet måske alligevel knap så uoverstigeligt, mener økonomer. Og faktisk kan vi undgå løssluppen gæld ved blot at udstede mere gæld
  2. Finanskrisen er vand i forhold til de problemer, de udviklede lande står overfor i takt med, at deres befolkninger ældes.
  3. I mere end ti år har kommuner, praksislæger og patienter ventet på, at politikerne forholder sig til et stigende antal ældre, manglende sengepladser på hospitalerne og en uværdig ældrepleje. Det sundhedsvæsen, min syge mor mødte, havde så få ressourcer, at hendes patientsikkerhed var i fare, skriver Erik Riiskjær i denne kronik
  4. Uden at det har fået den store opmærksomhed, har skiftende regeringer siden 2010 skruet kraftigt ned for det offentlige forbrug pr. indbygger i forhold til tidligere. Det er sket på trods af en dramatisk vækst i antallet af ældre
  5. Plejehjem-sagen er ikke et generelt billede på ældreplejen, men den kan blive det, advarer arbejdsmarkedsforskere. De offentligt ansatte er under pres, og den naturlige konsekvens er forringelser i velfærden
  6. erfaring af Peter Valenius cand.jur. folketingskandidat (A) Jeg kom til at tænke på min svigermor forleden. Det er der sådan set ikke noget nyt i, for det gør jeg temmelig ofte...
  7. Udfordringen med at der bliver flere ældre, handler ikke kun om antallet. Det handler også om, at i takt med at vi får bedre sundhed, uddannelse m.m., stiger vores forventninger til, hvor sunde vi bør være som 70-årige også
  8. Et voksenliv uden de voksne betyder ingen kære mor, men masser af frihed. Det er råt, men kan blive godt. Sørger De selv for en lykkelig alderdom?