Emne

ældrebyrden

Løgn om folkepension

»Ældrebyrden« ’Rige folkepensionister’ og den såkaldte ’ældrebyrde’ hører til blandt dagspressens yndlingsemner. Selv om Information ikke fører an i denne debat og på det punkt slet ikke kan måle sig med f...

Flere ældre

Generationskamp Når truget bliver tomt bides hestene. Det er gammel visdom. Senest har den tyske sommervarme skabt en hidsig debat mellem fremtrædende politikere om ældrebyrden. Og ikke mindst om, hvordan der skal blive råd til at hjælpe de ældre...

Folk og fæ

Byrdefordeling

Danskerne arbejder mere og mere

Hver lønmodtager arbejder nu 19 timer længere pr. år end for fem år siden, viser opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet

LÆSERDEBAT

Det europæiske imperium *Vi skal snart stemme om en ny unionstraktat. Det romerske imperium udmærkede sig ved effektiv styring og monumental selvforståelse. Den europæiske union – bygget på Romtraktaten – benytter sig af demokratisk ornamentering mens det klinger af ensstemmig munkesang omsvøbt af gotiske katedralers akkustisk...

Mission: Skatten skal ned

Det kommende år vil indenrigspolitisk blive domineret af den skattereform, som den borgerlige regering har bebudet med virkning fra 2004. Og statsministeren har på forhånd låst sig så fast, at det bliver svært for de øvrige partier at få stor indflydelse på Venstres linje

Professor: Skattelettelser et vildspor

Tidligere vismand opfordrer regeringen til at få danskerne til at betale mere til egen pension

Min ungdoms vrede har aldrig forladt mig

Den tidligere sygeplejerske Inge G. Larsen kæmper for at forsvare de sprogligt svage, de gamle og afmægtige i et økonomi-fikseret samfund

Alderdommens tunge åg

De fleste menneskers billede af livet efter de 60 er præget af angst og klicheer

Flere tirsdage senere....

Det er lettest at tænke i sort-hvidt. Men vi må studere historien, hvis vi skal forstå den, os selv og hinanden, i stedet for at blive vanvittige

Sider

Mest læste

  1. Finanskrisen er vand i forhold til de problemer, de udviklede lande står overfor i takt med, at deres befolkninger ældes.
  2. I årevis har finansministre advaret om de næste års pres på de offentlige finanser som følge af den aldrende befolkning. Men med et nyt økonomisk gældsparadigme virker problemet måske alligevel knap så uoverstigeligt, mener økonomer. Og faktisk kan vi undgå løssluppen gæld ved blot at udstede mere gæld
  3. Uden at det har fået den store opmærksomhed, har skiftende regeringer siden 2010 skruet kraftigt ned for det offentlige forbrug pr. indbygger i forhold til tidligere. Det er sket på trods af en dramatisk vækst i antallet af ældre
  4. I mere end ti år har kommuner, praksislæger og patienter ventet på, at politikerne forholder sig til et stigende antal ældre, manglende sengepladser på hospitalerne og en uværdig ældrepleje. Det sundhedsvæsen, min syge mor mødte, havde så få ressourcer, at hendes patientsikkerhed var i fare, skriver Erik Riiskjær i denne kronik
  5. Vi lader os styre af faste dagsordener, der forhindrer en reel debat. Sagen om Muhammed-tegningerne viser, hvor umuligt det er at justere en skæv dagsorden
  6. Regeringens krav om hurtigst mulig uddannelse presser ungdommen ind i et superoptimeret præstationsliv. I det skjulte har den udstedt et dekret mod velover-vejede valg
  7. De er blevet kaldt "det grå guld", "græshoppegenerationen" og "ældrebyrden"
  8. Velfærdskommisionen maler Danmarks økonomiske fremtid sort og forbereder befolkningens accept af nyliberale velfærdsreformer, mener sociolog. Velfærdskommisionens formand afviser kritikken.