Emne

ældrebyrden

De svageste skuldre skal bære ældrebyrden

Det bliver de ældste ufaglærte arbejdere, der skal sikre at regeringens planer for dansk økonomi lykkes, vurderer Socialforskningsinstituttet Det er de ufaglærte arbejdere i slutningen af 50'erne og 60'erne, der skal bære den stigende ældrebyrde i de kommende år...

Så skal der spares

Kommunerne varmer op til en kold tyrker, når flere års vækst afløses af stilstand Der er dybe rynker i panden hos de kommunale planlæggere. Flere børn skal i skole og flere ældre skal plejes, så kommunerne står overfor en række nye udgifter, oveni en række forventninger om serviceforbedringer...

Sider

Mest læste

  1. Finanskrisen er vand i forhold til de problemer, de udviklede lande står overfor i takt med, at deres befolkninger ældes.
  2. I årevis har finansministre advaret om de næste års pres på de offentlige finanser som følge af den aldrende befolkning. Men med et nyt økonomisk gældsparadigme virker problemet måske alligevel knap så uoverstigeligt, mener økonomer. Og faktisk kan vi undgå løssluppen gæld ved blot at udstede mere gæld
  3. I mere end ti år har kommuner, praksislæger og patienter ventet på, at politikerne forholder sig til et stigende antal ældre, manglende sengepladser på hospitalerne og en uværdig ældrepleje. Det sundhedsvæsen, min syge mor mødte, havde så få ressourcer, at hendes patientsikkerhed var i fare, skriver Erik Riiskjær i denne kronik
  4. Uden at det har fået den store opmærksomhed, har skiftende regeringer siden 2010 skruet kraftigt ned for det offentlige forbrug pr. indbygger i forhold til tidligere. Det er sket på trods af en dramatisk vækst i antallet af ældre
  5. Plejehjem-sagen er ikke et generelt billede på ældreplejen, men den kan blive det, advarer arbejdsmarkedsforskere. De offentligt ansatte er under pres, og den naturlige konsekvens er forringelser i velfærden
  6. erfaring af Peter Valenius cand.jur. folketingskandidat (A) Jeg kom til at tænke på min svigermor forleden. Det er der sådan set ikke noget nyt i, for det gør jeg temmelig ofte...
  7. Udfordringen med at der bliver flere ældre, handler ikke kun om antallet. Det handler også om, at i takt med at vi får bedre sundhed, uddannelse m.m., stiger vores forventninger til, hvor sunde vi bør være som 70-årige også
  8. Et voksenliv uden de voksne betyder ingen kære mor, men masser af frihed. Det er råt, men kan blive godt. Sørger De selv for en lykkelig alderdom?