Emne

almene boliger

Venstre behandler skoler ’urimeligt’

Venstres ranglistning af kommuner ud fra skoleelevernes snit er fejlbehæftet og ubrugelig, siger DPU-professor

Gentofte tjener på flygtninge

Landets tredjerigeste kommune sikrede sig knap halvdelen af statspuljen til boligplacering af flygtninge og kan om et par år score en betydelig gevinst

Lokalt/globalt

LOKALT Fergo: Muslimer må ikke købe kirker *Kirkeminister Tove Fergo (V) vil forhindre, at en dansk kirke kan blive solgt til et muslimsk trossamfund og overgå til at blive en moské...

Små land-kommuner på smalkost

Små kommuner i udkanten af landet bliver de store tabere i regeringens aftale med kommunerne, vurderer forsker

Det handler om gysser

Der ligger kolossale værdier i almene bogligforeninger. Og dem vil regeringen så have fat i

Frank Jensen gav Fogh en nem dag

Folketingets sidste debat før ferien afslørede, at kun en massiv økonomisk nedtur kan frelse en opposition, der er indbyrdes dybt uenig

Politisk revy

Almene boliger til salg *Regeringen er nu klar med en plan, der giver lejere i almene boliger mulighed for at købe deres egen lejlighed for i første omgang 70 procent af markedsprisen...

Lokalt/globalt

LOKALT Boligseskaber truer med retssag *Regeringen er klar med en plan, der giver lejere i almene boliger mulighed for at købe deres egen lejlighed for 70 procent af markedsprisen...

Lokalt/globalt

LOKALT 4.000 nye boliger i København *For at skaffe boliger til den stadigt voksende befolkning har Københavns Borgerrepræsentation vedtaget en plan, der i løbet af en toårig periode skal få almene boligselskaber og private bygherrer til at opføre 4...

Udsalg af almene boliger løser intet

Frasalg af almennyttige boliger vil give flere boliger på markedet, men vil samtidig gøre det sværere at løse sociale problemer

Sider

Mest læste

  1. Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek vil gøre det lettere at opsige familier, hvis et enkelt familiemedlem bliver dømt for grov kriminalitet – også selv om der ikke er afsagt endelig dom. Stramningen berører kun lejere i almennyttige boliger
  2. Der går en lige linje fra globalisering til marginalisering og ghettoisering
  3. 200-300 boliger i Mjølnerparken skal sælges til en privat investor inden for de næste tre år. Sådan lyder en udviklingsplan for det almene boligområde, som på grund af den nye lov om parallelsamfund skal nedbringe andelen af almene boliger til 40 procent. Det vil betyde, at beboere skal tvangsflyttes, mens billige boliger ifølge iagttagere forsvinder fra Nørrebro
  4. Boligminister Kaare Dybvad vil med et nyt udspil sikre, at der om ti år ikke bor mere end 30 procent ikkevestlige borgere i større almene boligområder. Målet er problematisk, fordi det diskriminerer på baggrund af etnicitet, næppe løser udfordringerne og nok slet ikke kan lade sig gøre
  5. En usund incitamentsstruktur med store fordele til boligorganisationerne og store byggesagshonorarer til bestyrelsesmedlemmer er skadelig for effektiviteten i drift, byggeri og renovering i den almene sektor
  6. Ghettopakken definerer ikkevestlig baggrund som et afgørende kriterie for, om et boligområde er udsat, og om der eksempelvis skal nedrives boliger. Jeg håber, at den nye regering vil ændre kriterierne, uanset hvad DF vil mene om det, skriver landsforkvinde i SF Ungdom, Sofie Lippert, i dette debatindlæg
  7. Et politisk flertal vil med ny lov sælge almene boliger for at skabe en mere varieret beboersammensætning i udsatte områder. Men ingen køber de almene boliger, viser en flerårig forsøgsperiode. Alligevel ser Venstre stort potentiale ved den nye lov
  8. Den planlagte renovering af Bellahøjhusene vil føre til huslejestigning på 24 procent – 18 procent netto, når en forventet månedlig varmebesparelse er regnet med. Der er tale om en gigantisk investering, store huslejestigninger og meget små besparelser på varmeudgifterne