Emne

almene boliger

Billigere boliger

Det vanvittige boligmarked er med til at presse unge uden rige forældre ud af boligmarkedet

Lotteriet om en bolig

Boligmarkedet er fastlåst. Fordelingen af lejer- og andelsboliger foregår i lukkede cirkler. Der er lange køer til det almene byggeri, og byggeriet står i stampe

Mangel på den rigtige bolig

Der er et udækket behov på 300.000 boliger, men hver dansker har aldrig haft et større boligareal pr. person. Boligmanglen er blandt meget andet også et resultat af ændret livsstil

Lad os ikke gentage bommerten

Ved det store boligforlig i 1966 ’forsvandt’ de tusinder af billige boliger til unge, som vi mangler i dag

OVERBLIK

Estrada skal for retten *Statslige anklagere indledte mandag en strafferetssag mod den afsatte filippinske præsident, Joseph Estrada, efter at den nye regering afviste hans ønske om immunitet, oplyste embedsmænd...

OVERBLIK

Nyrup står fast over for Færøerne *Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) lægger nu op til, at forhandlingerne om færøsk suverænitet mellem Færøernes landsstyre og den danske regering ændres så, delspørgsmål afklares i mindre kredse, inden de fem landsstyremedlemmer fra Færøernes landsstyre og den danske regerings tilsvarende fem topministre sætter sig sammen og forhandler en selvstyretraktat endelig på plads...

Rig og fattig deles i fremtidens by

Danskerne bliver ikke mere ulige, når det gælder indkomst. Men i boligområderne vokser skævheden, viser nyt forskningsprojekt Den danske velfærdsstat klarer sig ganske godt, når det gælder om at udligne indkomstforskelle mellem den rige og den mindre rige borger i kongeriget...

Boligløse i lovtomt rum

København følger ikke boliglovens anvisninger om, hvilke boligløse, der skal hjælpes. Men borgerne har ikke ret til at klage. Enhedslisten på vej med lovforslag, der giver svage boligløse retskrav på at få tag over hovedet På trods af at boliglovgivningen udtrykkeligt forpligter kommuner til at hjælpe boligløse med at få et sted at bo, vælger Københavns Kommune at se gennem fingre med et hurtigt voksende boligproblem i hovedstaden...

Københavns svage beboere sorteres fra

Narkomaner, bumser og psykisk syge er ikke velkomne i Københavns mange nye andelsbolig-foreninger Københavns Kommunes frasalg af beboelsesejendomme vil på lang sigt betyde, at svage grupper ryger ud af de nye andelsforeninger...

Minister vil have stoppet bolig-kaos

København skal bygge flere almene boliger, mener boligminister By- og boligminister Jytte Andersen (S) er meget utilfreds med Københavns Kommunens boligpolitik. Som beskrevet i gårsdagens Information er manglen på boliger i hovedstaden nu så stor, at kommunen må sende boligløse - primært enlige forsørgere, indvandrere og lavindkomstgrupper - på hotel eller herberg...

Sider

Mest læste

  1. Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek vil gøre det lettere at opsige familier, hvis et enkelt familiemedlem bliver dømt for grov kriminalitet – også selv om der ikke er afsagt endelig dom. Stramningen berører kun lejere i almennyttige boliger
  2. 200-300 boliger i Mjølnerparken skal sælges til en privat investor inden for de næste tre år. Sådan lyder en udviklingsplan for det almene boligområde, som på grund af den nye lov om parallelsamfund skal nedbringe andelen af almene boliger til 40 procent. Det vil betyde, at beboere skal tvangsflyttes, mens billige boliger ifølge iagttagere forsvinder fra Nørrebro
  3. Boligminister Kaare Dybvad vil med et nyt udspil sikre, at der om ti år ikke bor mere end 30 procent ikkevestlige borgere i større almene boligområder. Målet er problematisk, fordi det diskriminerer på baggrund af etnicitet, næppe løser udfordringerne og nok slet ikke kan lade sig gøre
  4. Der går en lige linje fra globalisering til marginalisering og ghettoisering
  5. Ghettopakken definerer ikkevestlig baggrund som et afgørende kriterie for, om et boligområde er udsat, og om der eksempelvis skal nedrives boliger. Jeg håber, at den nye regering vil ændre kriterierne, uanset hvad DF vil mene om det, skriver landsforkvinde i SF Ungdom, Sofie Lippert, i dette debatindlæg
  6. Et politisk flertal vil med ny lov sælge almene boliger for at skabe en mere varieret beboersammensætning i udsatte områder. Men ingen køber de almene boliger, viser en flerårig forsøgsperiode. Alligevel ser Venstre stort potentiale ved den nye lov
  7. De troede egentlig, at de havde fundet det hjem, de skulle bo i resten af deres liv. Men på grund af ghettopakken skal Mjølnerparkens seniorbofællesskab og dets 20 beboere tvangsflyttes til nye lejligheder, hvor huslejen kan blive tæt på det dobbelte
  8. Snart offentliggøres den nye ghettoliste. Et af kriterierne for, om et boligområde kategoriseres som en ghetto, er beboernes uddannelsesniveau. Men den måde, det opgøres på, tegner et for dystert billede af beboernes uddannelse, lyder det fra interesseorganisationen Almene Boliger, der står bag to nye analyser