Emne

almene boliger

Baggrund
15. august 2016

Tusindvis af fattige københavnere risikerer at blive sat på gaden

Det nye kontanthjælpsloft fører til ringere ydelser for 6.000 borgere i København. Mange af dem vil ikke længere have råd til at bo i hovedstaden, vurderer socialforvaltningen. Udsættelsen risikerer at koste kommunen dyrt ud over den sociale deroute, det kan indvarsle for borgerne, lyder det fra Københavns Kommune og Danmarks Almene Boliger
Socialforvaltningen vurderer, at ca. 6.000 borgere vil få reduceret deres ydelser, når det nye kontanthjælpsloft træder i kraft den 1. oktober. ’Loftet rammer hårdt i hele landet, men særligt i København forventer vi, at mange ikke længere kan betale deres husleje,’ siger Palle Adamsen , formand for Danmarks Almene Boliger. Arkiv
Læserbrev
22. juli 2013

Beboerne bliver gidsler i kickstart

Den planlagte renovering af Bellahøjhusene vil føre til huslejestigning på 24 procent – 18 procent netto, når en forventet månedlig varmebesparelse er regnet med. Der er tale om en gigantisk investering, store huslejestigninger og meget små besparelser på varmeudgifterne
Interview
3. august 2012

Kickstart vil føre til vækst

Regeringens økonomiske ministre vurderer selvfølgelig løbende de økonomiske tal
Nyhed
4. april 2012

Boligforeninger vil selv håndtere kriminalitet

Flere boligforeninger ser kameraoptagelser som et redskab til at afsløre beboere i ulovligheder og selv at opdrage på dem uden anmeldelse til politiet. Da loven blev vedtaget, gjorde politikerne det ellers klart i folketingssalen, at overvågningen udelukkende var et redskab for politiet
I flere boligforeninger bruger man i mindre sager om f.eks. hærværk overvågningsoptagelser til at ’opdrage’ beboerne.
23. august 2011

Skatteborgerne skal redde boligejere fra tab

En skatterabat til boligejere og -købere er absolut nødvendig for at tø et fastfrosset boligmarked op og sætte gang i dansk økonomi, lyder det fra SF's boligordfører, Nanna Westerby, der ikke mener, at det er socialt skævt at lade skatteborgerne give rabat til boligkøbere, mens gevinsterne forbliver private
Kommentar
8. august 2011

Blandede boliger udvikler velfærden

Hvis S's forslag om sikre socialt blandede boligområder ses som led i den samlede socialpolitiske indsats og ikke kun som et boligpolitisk tiltag, kan det øge tilliden og sammenholdet i det danske samfund
Nyhed
28. juli 2011

Den almene boligsektor er splittet i to dele

Mange boliger står tomme i udkantsområder, mens stadigt flere bygges i byerne. Den almene boligsektor er splittet i to og må genfortolke sin samfundsrolle, mener boligforskere. Boligselskaberne ser dog ingen grund til at ændre deres nuværende praksis
'Som boform har vi eklatant overrepræsentation af indvandrere og folk med lav uddannelse og indkomst. Jeg er stolt over, at vi skaffer dem et ordentligt sted at bo, det er hele vores formål. Men det gør vi ikke kun ved at huse dem, men også den bredere del af befolkningen,' siger Jesper Nygård fra boligselskabet KAB.
Nyhed
21. juli 2011

Salg af almene boliger er et flop

Et politisk flertal vil med ny lov sælge almene boliger for at skabe en mere varieret beboersammensætning i udsatte områder. Men ingen køber de almene boliger, viser en flerårig forsøgsperiode. Alligevel ser Venstre stort potentiale ved den nye lov
Selv om det ikke lykkes at sælge flere almene boliger end hidtil til private, er målet fortsat  at styrke beboermassen, så sammensætningen blandes bedre.
Nyhed
20. juli 2011

Det kan give gevinst at sælge billig jord

Der er sund økonomi i at give kommunerne lov til at sælge jord under markedsprisen for at gøre det muligt at opføre almene boliger i attraktive boligområder. Dermed blander man borgerne og mindsker behovet for ghetto-pakker, mener Jesper Christensen, formand for S i København
Baggrund
19. juli 2011

Til kamp mod velhaverghettoer

En flok lokale i Københavns Sydhavn er med en vis succes gået til kamp mod et forsøg på at afskærme en ny, ressourcestærk enklave fra resten af den socialt belastede bydel, men de i stigende grad isolerede velhaverghettoer er ifølge S-SF et nationalt problem, som kommunerne skal have ret til at bekæmpe
På pladsen foran Café Mozart i Københavns sydhavn står Mads Pedersen på 5 år.   Han er indbygger i en bydel, der reelt set er delt i to, mellem  det gamle og det nye Sydhavnen, der har vidt forskellige forudsætninger og meget lidt med hinanden at gøre

Sider