Emne

anbragte børn

Vanskelige unge skal spares væk

Sparekniven truer københavnske børn anbragt i familiepleje. Budgetterne er overskredet på børne- og familieområdet, og det får konsekvenser Sparekniven skal svinges i børne- og familieteamet på socialcentret i Brønshøj-Husum distriktet i København...

Usikkerhed om anbragte børn

Fremtiden for de vanskelige børn og unge, som er anbragt på fem af de 13 Tvind-efterskoler, Undervisningsministeriet har frataget statsgodkendelsen, er endnu uvis. På et møde i går mellem Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Undervisnings- og Socialministeriet var eneste resultat, at de to ministerier mandag sender et brev til kommuner, amtskommuner og de pågældende skoler, hvor der står, at grundlaget for amternes tidligere godkendelser af Tvind-efterskolerne som opholdssteder for anbragte børn og unge bortfalder...

NYHEDSOVERBLIK

Nordirsk fredsproces i krise *De nordirske protestanter Unionisterne valgte at boykotte et møde torsdag formiddag, hvor det var meningen, at katolske og protestantiske politikere skal fordele ministerposterne i det nordirske selvstyreråd...

Regel nr. 1: Tag hensyn til barnet

Mere hensyn til barnet vil betyde flere anbringelser. Det skal systemet være klædt på til at klare SOCIALT Socialminister Karen Jespersen har udsendt et debatoplæg med forslag om, at hensynet til barnet - ikke forældrene - skal veje tungest, når der skal træffes beslutninger i forhold til børn, hvis udvikling er truet af f...

Børns ret til rødder

Barnets behov er også de voksnes TVANGSFJERNELSER Barnet, der skal anbringes uden for hjemmet, har brug for at ophøre med at have kontakt med sine forældre. Det er kernen i barnets ret-tanken...

Den sociale arvs bagside

Børn af udstødte og langtidsledige har større risiko for tvangsfjernelser - og selv at blive arbejdsløse som voksne De ledige, de udstødte, de marginaliserede og deres børn betaler en høj pris...

U-landet Rusland

Russiske mænd lever nu kortere end mænd i Kina, Indien, Vietnam og Sydafrika. Der er med andre ord tale om en social katastrofe, som vil give langvarige eftervirkninger Måske er det rigtigt, at Rusland har stået på kanten af den økonomiske katastrofes afgrund, og at tingene nu begynder at se lysere ud igen...

Sider

Mest læste

  1. Regeringen vil måles på at hjælpe udsatte børn med aftalen Børnene Først og har fået udarbejdet to analyser, som viser, at mange børn oplever skift i anbringelserne, og og at en stor del af dem, der anbringes, er anbragt barndommen ud
  2. Er adoption bedre end opvækst på en moderne døgninstitution eller hos en plejefamilie? I et velfærdssamfund som det danske med lang tradition for fokus på, hvordan det går de anbragte børn, er dette et centralt spørgsmål
  3. Misbrug og vold fylder ikke mest i begrundelserne for at anbringe børn uden for hjemmet, viser tal fra Danmarks Statistik. Her er, hvad du skal vide om anbringelser, tvangsfjernelser og bortadoption af udsatte børn
  4. Vi må ikke lade de groveste sager sætte dagsordenen for hele vores indsats over for børn, der har vanskeligheder. Nogle anbringelser er nødvendige, men forskningen viser, at de fleste har bedre af at blive støttet hjemme, skriver professor emeritus i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen og lektor emeritus i sociologi Morten Ejrnæs i dette debatindlæg
  5. Anbragte børn stemples stadig som utroværdige. Derfor troede ingen på børnene, da de fortalte om svigt på et døgntilbud, viser TV 2-dokumentar. Vi risikerer at stå med lige så slemme sager om et, ti eller 20 år, hvis ikke vi stoler på børnene, skriver David Adrian Pedersen fra De Anbragtes Vilkår i dette debatindlæg
  6. Når regeringen prædiker anbringelse af udsatte børn, pålægger den forældrene hele skylden. Den overser dermed, at det er fattigdommen og dermed den svigtende velfærdsstat, der ofte skaber dårlige forældre, skriver tre socialrådgivere fra FKSA i dette debatindlæg
  7. I denne uge landede Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige aftalen Børnene Først. Den roses af børneorganisationer og er blødt en del op, siden statsminister Mette Frederiksen lancerede et mål om, at flere børn skulle tvangsfjernes
  8. I de sidste uger af 16-årige Julies indlæggelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup blev hun behandlet med medicin, som havde den kendte bivirkning, at det forøgede selvmordstanker og selvmordsadfærd. Selv om den unge pige indtrængende bad om, at personalet ikke måtte lukke hende ud, fordi hun havde for mange selvmordsplaner, fik hun alligevel lov til at gå en tur alene