Emne

anbragte børn

Anbragte børn mishandlet i Australien

Anbragte børn blev spændt fast med remme i isolationsceller, afslører australsk tv-dokumentar, der har skabt forargelse

Den sidste udvej

Hvis samfundet erstatter socialpolitisk tænkning, når det gælder om at løse sociale problemer, svigtes de ressourcesvage familier for alvor

’Anbragte børns skolegang skal opprioriteres’

Anbragte børn klarer sig markant dårligere uddannelsesmæssigt end ikke anbragte børn, viser endnu en ny undersøgelse. For at bryde udviklingen skal der sættes ind tidligere og med det rigtige tiltag første gang, siger eksperter

Efter Solhaven

Systematisk magtanvendelse kan eller må aldrig være en del af den socialpædagogiske praksis. Heller ikke i den bedste mening

Møghamrende trist besparelse

Københavns Kommune sparer småpenge på forebyggelse og styrer imod til stigende udgifter senere – og sårbare unge enlige mødre mister mulighed for hjælp til uddannelse

»Hvis man alligevel bliver mishandlet, vil jeg hellere mishandles af min mor end af en voksen, jeg ikke kender«

Over 400.000 amerikanske børn lever i plejefamilier på grund af problmer med fattigdom, narko, mishandling og racediskrimination. Ganske få af dem ender med at få et godt liv

Kritik: nye puljer øger ministeriets magt

Tre nye puljer med kulturmidler skal uddeles direkte af kulturministeriet, som med puljerne øger sin magt. Det er i strid med regeringsgrundlagets hyldest af armslængdeprincippet – og med den netop gennemførte reform af kunststøtten, mener kritikere

Forsker: Vi aner ikke om anbringelser af udsatte børn virker

Manglende forskning på området har betydet, at den måde, hvorpå vi anbringer udsatte børn, ikke har forandret sig stort de sidste 100 år. Skiftende socialministre symptombehandler, mens kommunerne klandres for de grimme anbringelsessager, lyder det fra Frank Ebsen, der forsker i anbringelser af børn og unge

Ny reform risikerer at forværre tilsyn med anbragte børn

Socialministeriet har bebudet en reform, der skal forbedre tilsynet med anbragte børn for at undgå grimme sager om overgreb. Men reformen prioriterer den forkerte form for tilsyn, påpeger eksperter. Og det kan resultere i, at tilsynet enten forbliver, som det er eller forringes yderligere

Reformer er ministrenes signal om handlekraft

Anbringelsesområdet har været præget af stor reformiver igennem de seneste otte til ti år, hvor socialministre har ønsket at udvise handlekraft, når slemme sager om børneovergreb har ramt medierne. Men i virkeligheden kan reformerne gøre problemerne værre, lyder kritikken fra eksperter på området

Sider

Mest læste

  1. Rygter om seksuelle overgreb mod elever på Det Kgl. Opfostringshus blev i slutningen af 1970’erne undersøgt af en kontorchef fra Københavns Kommune, der var medlem af skolens bestyrelse. Han valgte ikke at spørge eleverne. Det undrer i dag Claus Due, en af de børn der blev udsat for krænkelser
  2. Nu er der sat punktum for den uværdige behandling af anbragte børn i fortiden, mener socialminister Benedikte Kiær. Den 54-årige skuespiller Kim Jansson er langt fra enig. Som dreng blev han udsat for seksuelle overgreb, da han gik på Det Kongelige Opfostringshus i Hellebæk
  3. I de sidste uger af 16-årige Julies indlæggelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup blev hun behandlet med medicin, som havde den kendte bivirkning, at det forøgede selvmordstanker og selvmordsadfærd. Selv om den unge pige indtrængende bad om, at personalet ikke måtte lukke hende ud, fordi hun havde for mange selvmordsplaner, fik hun alligevel lov til at gå en tur alene
  4. Han blev tvangsfjernet fra sin mor som otteårig og tilbragte resten af sin barndom på forskellige institutioner. Som stadig flere andre anbragte har David Pedersen søgt aktindsigt i sin sag i håbet om at finde de manglende brikker til sin barndom
  5. Misbrug og vold fylder ikke mest i begrundelserne for at anbringe børn uden for hjemmet, viser tal fra Danmarks Statistik. Her er, hvad du skal vide om anbringelser, tvangsfjernelser og bortadoption af udsatte børn
  6. Det lyder både romantisk og rigtigt at sætte forsømte børn i pleje hos solide kernefamilier. Men re elt bliver barnet blot tilskuer til en familielykke, det aldrig selv får del i
  7. En tirsdag formiddag i februar 2018 forlod en ung pige den børne- og ungepsykiatriske afdeling i Glostrup, hvor hun var indlagt, og vendte ikke tilbage. Julie havde udviklet voldsom selvskadende adfærd og havde adskillige gange tidligere forsøgt selvmord. Hun blev kun 16 år. Tilbage står spørgsmålet: Hvordan kunne det ske?
  8. Henrik Mundt og to andre elever på Skorpeskolen i Nordsjælland blev taget i at ryge. Som straf blev de beordret ned i bordtennisrummet, hvor forstanderen selv ville stå for straffen