Emne

andelsbevægelsen

Storstilet dansk bistand opgives

I stedet for bistand i større omfang vil Danida iværksætte et pilotprogram med vægt på menneske-rettigheder og demokrati Af IVER HOUMARK ANDERSEN Det ligger i kortene nu, at indoneserne får øget bistand fra Danmark til at rodfæste demokratiet og bekæmpe krænkelser af menneskerettighederne...

LÆSERDEBAT

Fup eller fakta 20. NOV. – En lang række forfattere fra Viviane Forrester over Christopher Lasch, Zygmund Baumann, Anthony Giddens, Richard Sennet, Hans Peter Martin & Harry Schumann til Bordieu skriver med indignation om 20/80 samfundet, hvor »En femtedel af alle arbejdssøgende vil være tilstrækkeligt til at holde verdensøkonomien kørende« (Globaliseringsfælden, s...

Kunstens ambassadører

Den mangfoldige, vibrerende, poetiske og sociale kunst trives både inde i galleriernes varme, hvide kuber og i fabrikshallernes ruinøse omgivelser Udstilling I takt med at udstillingers og kunstneres antal eksploderer, må den trykte presse tage konsekvensen og blive stadig mere selektiv med hensyn til dækning af kunstscenens frembringelser...

Til kamp mod superman

Ingen røster imod det multikulturelle samfund på ’Images of the worlds’ afslutningsmøde Konference Mens solen knalder ned uden for Eigtveds Pakhus, kalder ordstyrer Connie Hedegaard myndigt til orden...

Hvad der indad tabes

Det er politikernes opgave som samfundsansvarlige at sætte internationaliseringens realiteter på den politiske dagsorden Politisk kultur Den politiske diskurs i både EU- og indvandrerdebatten har være præget af, at de danske partiledere har talt danskernes nationale selvtilstrækkelighed efter munden...

Kaffen er kold

Det skuffer mig, Ejvind Larsen, at du vil styrke de velbjergedes klub, hvor kaffen ikke er varm som i forsamlingshuset 280900 Kære Ejvind Larsen - du bedrøvet mig. Du kender mig ikke, men vi har været i samme lokaler nogle gange...

Nationalstat eller superstat

Nationalstaten er uundværlig til afbalancering af globaliseringen. Derfor er EU en del af problemet, ikke af løsningen Økonomi & Politik Begreberne ’Nationalstat’ og ’Nationalisme’ søges tilsvinet af EU(ro)-tilhængerne op til 28...

Er der et liv efter arbejdet?

Folk træffer dårlige beslutninger, hvis de arbejder for meget, siger Niels Chr. Nielsen - som selv arbejder 19 timer i døgnet Næste revolution Kvinderne skylder os anden halvdel af deres revolution, siger Niels Chr...

'Vi må skille det kulturelle fra det politiske'

Forsøget på at revitalisere danskheden svækker samfundets sammenhængskraft Mandagssamtale Det er højst problematisk at lede efter samfundets bærende værdier i den danske kultur, mener Ove Korsgaard, lektor på Forskningscenter for Voksenuddannelse på Danmarks Lærerhøjskole: "I dag har vi andre kulturer og religioner end den kristne inden for samfundets rammer...

Det danske fantasteri

Danskerne er fanget i en konflikt mellem at være små og føle sig store. Det afspejler sig i litteraturens mange fantaster såvel som i det politiske livs mangel på nøgternhed, siger forfatteren Jens Smærup Sørensen Danskhed Forfatteren Jens Smærup Sørensen har boet ni år i Luxembourg, og flyttede for et halvt år siden tilbage til Mors: "Det giver egentlig ikke andet end lyst til, i tide og utide, at sætte gåseøjne om alt, hvad man siger om danskhed, og understrege, at forskellene til andre nationer ikke er så stor...

Sider

Mest læste

  1. Alt tyder på, at håndboldspillet er en dansk opfindelse. Men hvad er ellers dansk? Kronikøren bad ca. 40 gæster ved en familiefest skrive sedler med deres bud
  2. Halvdelen af danskerne peger på Dansk Folkeparti som det parti, de forbinder mest med danskhed, viser en ny meningsmåling
  3. PH, Stormen, et læserbrev og nok et par – forsinkede – nytårsbetragtninger i anledning af et 50 års jubilæum
  4. Det er vildt uhøfligt at kalde folk noget, de ikke vil hedde. Men det generer ikke frihedskæmpende danskere
  5. Nu hvor Ungdomshuset for alvor er truet, er det værd at huske, hvad huset symboliserer, og hvad kampen egentlig drejer sig om. Det drejer sig ikke om bare et tilfældigt hus, hvor utilpassede unge kan spise vegansk, male graffitti på væggene og spille punkmusik...
  6. 68-venstrefløjen er blevet negativt mytologiseret i nutidens debat. Over for denne delvise dæmonisering skal man ikke stille noget rosenrødt billede eller prøve at idyllisere tiden mellem ca. 1967 og 1978, hvor bevægelsen ebber ud
  7. Kulturministeriet kanoniserer de organiserede folkelige fællesskaber, som har formet vores velfærdsstat gennem 150 år. Skulle vi ikke hellere gøre et nummer ud af de praktiske hverdagsfællesskaber, der i dag finder løsninger, som kan forme fremtidens Danmark?
  8. En gruppe forskere har undersøgt hjemstavnens status i forskellige forskningstraditioner NY BOG Interessen for det lokale har været støt stigende i de sidste år. Slægtsforskning, egnsarkiver, lokalhistorie og egnsspil har oplevet en renæssance...