Emne

andelsbevægelsen

Velfærds statens nye fortælling

Borgerløn og bæredygtig udvikling skal bære den nye vision i velfærdsstaten Økonomi & Politik Statsminister Poul Nyrup Rasmussen sagde i sin nytårstale, at det ved årsskiftet var værd at huske, at det politiske arbejde også rummer en fortælling, "en fortælling om et samfund, der hjælper de mange uden at stå i vejen for den enkelte," og at "vel-færdssamfundet først lige er startet", og at "hele dets idé tilhører det 21...

LÆSERDEBAT

Uddan i IT 24. DEC. - Uanset hvad vi tror eller kan, så ændrer computerne vores samfund. Vi kan lade de blinde markedsmekanismer styre udviklingen, til gavn og glæde for de få. Eller vi kan kræve, at fællesskabet skal tage hånd om den nødvendige uddannelse af befolkningen...

Til en glemsom samtid

Kortfattet lærebog i illuderet brevform - med faktaboks - til dem, der ikke selv gider læse det 20. århundredes danske politiske historie Kære glemsomme samtid! Når folketingsvalget den 4...

Før og efter orkanen

Qlummen Jeg har haft travlt som en mus i barselseng," sagde manden i petroleumslampeforretningen i Gothersgade, og løftede undskyldende hænderne. De lampeskærme, som han skulle montere med elektriske fatninger, var ikke færdige, som han havde lovet, og de blev de først tre dage senere...

Karens gode vilje

Socialministeren er overraskende nok nedbrydende Gode hensigter Der er noget, der ikke stemmer, når man ser Karen Jespersen forklare sig på tv (DR 1, Profilen, 26/10 99). For hun udstråler ærlighed og god vilje, fortæller at hun selv har talt med nogle udstødte, hvad der må siges at være meget for én, der har en ministerbil - og dermed kunne formodes at hænge fast i den virkelighed...

Slagterisalg på skrømt

Danish Crown indvilger nu i at sælge Samsø Slagteri meget billigt - medmindre de lokale vil drive slagteri i bygningerne, for så sættes prisen 'urealistisk' højt Først sagde slagterikoncernen Danish Crown nej til at sælge det snart lukkede Samsø Slagteri til videre drift...

Sorgen over nutiden og det tabte land

Knud Peder Jensens beretning om den danske landbokulturs undergang rummer lige lovligt meget sortsyn og lyst til det umulige: At skrue tiden tilbage Landboliv En tirsdag morgen i november 1969 forlod den unge Knud Peder Jensen sit fødehjem, en østjysk bondegård, for at blive lærling på et maskinværksted...

Modernisering og fornyelse af velfærdssamfundet

Udlicitering kan under visse forhold bruges i moderniseringen af velfærdssamfundet PRIVAT Når velfærdssamfundet og den offentlige sektor er helt centrale politiske diskus- sionstemaer i disse år, hænger det bl...

Frihed for borgerne

Udlicitering er byrådets frihed til at vælge - ikke borgernes. Hvis man ønsker borgernes frihed,er svaret selvstyrende fællesskaber UDLICITERET At liberalister mener, at markedet og den private sektor er bedst til at løse også fællesopgaver, er ikke nyt...

Frihed på statsstøtte - en selvmodsigelse?

Men måske er selvmodsigelsen samtidig en smertelig nødvendighed - hvad de frie skolers pågående kamp mod statsstyring tyder på FRIE ORD Næppe var Grundloven givet for snart nøjagtig 150 år siden, før en vis etatsråd og overretsassessor Spandet i den første ordinære Folketingssamling 1850 stillede lovforslag om at virkeliggøre (implementere som det hedder på dansk i dag) den herlige religionsfrihed, Grundloven skænkede folket...

Sider

Mest læste

  1. Det er vildt uhøfligt at kalde folk noget, de ikke vil hedde. Men det generer ikke frihedskæmpende danskere
  2. PH, Stormen, et læserbrev og nok et par – forsinkede – nytårsbetragtninger i anledning af et 50 års jubilæum
  3. Halvdelen af danskerne peger på Dansk Folkeparti som det parti, de forbinder mest med danskhed, viser en ny meningsmåling
  4. Kulturministeriet kanoniserer de organiserede folkelige fællesskaber, som har formet vores velfærdsstat gennem 150 år. Skulle vi ikke hellere gøre et nummer ud af de praktiske hverdagsfællesskaber, der i dag finder løsninger, som kan forme fremtidens Danmark?
  5. Alt tyder på, at håndboldspillet er en dansk opfindelse. Men hvad er ellers dansk? Kronikøren bad ca. 40 gæster ved en familiefest skrive sedler med deres bud
  6. Oppositionen må rejse en værdikamp, hvor liberale værdier konsekvent imødegås af demokratiske værdier. Vi skal betale vor skat med glæde, som Viggo Kampman sagde for mere end 40 år siden
  7. Foreningen Andelsgaarde vokser stadig i medlemstal, men her efter et halvt år står bestyrelsen i den situation, som mange andre ildsjæle og aktivistiske projekter har stået i før, skriver medstifter Rasmus Willig: Døgnet har ikke nok timer
  8. 68-venstrefløjen er blevet negativt mytologiseret i nutidens debat. Over for denne delvise dæmonisering skal man ikke stille noget rosenrødt billede eller prøve at idyllisere tiden mellem ca. 1967 og 1978, hvor bevægelsen ebber ud