Emne

arbejdsmarkedsreformen

Kronik
7. januar 1998

Handling uden plan

Arbejdsmarkedsreformen skulle sikre, at den enkelte ledige blev sat i centrum. Virkeligheden ser ikke sådan ud SOCIALT SET Den 1. januar 1994 fik vi en arbejdsmarkedsreform, der af arbejdsministeren blev proklameret som et stort fremskridt i bestræbelserne på at bekæmpe den store arbejdsløshed...
5. januar 1998

50.000 uden fremtid på arbejdsmarkedet

Det lader sig ikke gøre at piske alle ud på arbejdsmarkedet. AF-folk efterlyser en alternativ løsning for de 50.000 danskere, som adrig kommer i arbejde 50.000 mennesker er så uarbejdsduelige, at nok så mange tilbud om aktivering er forgæves: De kommer aldrig ind på arbejdsmarkedet...
8. november 1997

Flygtninge kan ikke få arbejde

Flygtninge i Danmark mangler ikke viljen til at arbejde siger eksperter. De mangler jobs Indenrigsminister Thorkild Simonsen arbejder med planer om en særlig ydelse på SU-niveau til flygtninge...
18. oktober 1997

Ministre i samråd om slavearbejde

Arbejdsministeren og socialministeren skal forklare kommuners konkurrence på arbejde udført af aktiverede sociale klienter Aktiverede bistandsklienter, der indirekte arbejder for private firmaer gennem kommunale projekter er på dagsordenen i Folketingets Socialudvalg på onsdag...

Sider