Emne

arbejdsmiljø

Spil dig slank og glad – på jobbet

Det bliver stadig mere populært at bruge elementer fra computerspil i markedsføring og i personalestrategier. Tilhængere mener, at vi kan blive bedre mennesker af hele tiden at få løbende feedback og belønninger, mens kritikere er skeptiske

Forsvarets medarbejdere er mindre tilfredse

En HR-undersøgelse blandt forsvarets medarbejdere viser, at tilfredsheden og motivationen er faldet, mens flere ønsker at søge væk. Særligt officererne er presset. Det er effekten af det seneste forsvarsforlig, mener fagforeninger

Gør det nu

Et nyt afkrydsningsskema, hvor arbejdsgivere kan anmelde en voldsepisode ved at sætte kryds under ’vold’, vil fuldstændig ændre konsekvenserne for de mange grupper af offentligt ansatte, der oplever vold som en del af arbejdsdagen

’Jeg har været efterladt med det hele selv’

Christopher Lüschers ph.d.-forløb har været plaget af manglende vejledning og dårligt arbejdsmiljø. Problemet er, at universiteterne kun belønner forskerne for patenter og forskningsartikler og ikke for glade ph.d.-studerende, mener den 26-årige nanoingeniør

Rektor: Ph.d.-studerende må ikke blive billig arbejdskraft

Store dele af den danske forskning udføres af ph.d.-studerende, men de akademiske fagforeninger oplever et stigende antal frustrerede forskerstuderende, der kæmper med stress og manglende vejledning på forskeruddannelsen

Regeringen går til kamp mod vold på jobbet

Ansatte i særligt nedslidningstruede brancher kan nu søge om tilskud til voldsforebyggelsespakker. Pakkerne er udviklet til at forebygge fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. En god idé, mener organisationer, men forebyggelse er ikke nok, hvis man skal komme volden helt til livs

Videnssamfundets grænseløshed giver os ADHD

I produktionssamfundet blev kroppen slidt ned, i videnssamfundet går det ud over psyken. Skal vi bremse udviklingen i antallet af psykisk syge, skal vi se på indretningen af hele vores samfund – både arbejdslivet og fritiden

Virksomheder vil gøre op med LGBT-lukkethed

Den store lukkethed om seksuel orientering og kønsidentitet på danske arbejdspladser er en dårlig forretning for virksomhederne, mener koncerndirektør i Nykredit Bente Overgaard. Hendes virksomhed og andre deltog i lørdags i paraden Copenhagen Pride og vil gerne skabe rammerne for, at medarbejderne føler sig trygge ved at springe ud på arbejdspladsen

Institut om håndtrykssag: Ikke behov for regler på arbejdspladser

Den enkelte arbejdsplads må vurdere, i hvor høj grad den vil tage hensyn til religiøse ansattes krav om særbehandling, mener Dansk Institut for Menneskerettigheder

Dårligt arbejdsmiljø bliver værre uden tidsaftaler

Arbejdspladser, hvor der i forvejen er et skidt forhold mellem ledelse og medarbejdere, får et dårligere arbejdsmiljø uden arbejdstidsaftaler. Steder, hvor forholdet er godt, finder ud af at tilpasse sig, siger lektor

Sider

Mest læste

  1. En høj grad af sammenhængskraft blandt de ansatte i en organisation eller virksomhed udmønter sigi lavere sygefravær, arbejdsglæde og tilfredshed. Det samme gælder for et samfund som det danske
  2. Vi er på vej mod en ny arbejdsmarkedsmodel, hvor ansatte ikke længere tør ytre sig om arbejdspladsens kritisable forhold på grund af deres i højere grad usikre ansættelsesforhold, og selvcensuren kan potentielt medføre stress. Det skriver to forskere i dette debatindlæg
  3. Alt design har en historie. Spørgsmålet er blot: Hvilken historie? Hvor starter den, hvor slutter den og er det en god eller dårlig historie? Tag med et par jeans på jordomrejse fra råvarer i Afrika, Sydamerika og Australien til færdige jeans, klar til at tage med hjem
  4. Managementperspektivet ’den anerkendende tilgang’ har sneget sig ind alle steder i den offentlige og private sektor. Hensigten har været at skabe et bedre arbejdsmiljø med flere glade medarbejdere, men måske leder det i virkeligheden til flere sygemeldinger
  5. Psykiske arbejdsskader er i dag mere hyppige end fysiske arbejdsskader. Alligevel vil regeringen skære mere ned på det system, der holder øje med arbejdsmiljøet
  6. Fremtiden tegner dyster for tekstilindustrien i en lang række tredje verdens lande, som i løbet af et halvt år spås at tabe stort til Kina, hvor arbejdet kan udføres endnu billigere
  7. Den amerikanske præsident har hånet og latterliggjort #MeToo, mens to tredjedele af republikanerne mener, at den verdensomspændende sociale bevægelse imod seksuelle krænkelser er gået for vidt
  8. Sexchikane er et komplekst fænomen, der kan dække over alt fra lumre kommentarer til overgreb. Derfor udvikler vi nu mere målrettede undersøgelser for bedst muligt at afdække problemet, skriver forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i dette debatindlæg