Emne

atomaffald

Analyse
2. marts 2015

Mellemlager til atomaffald kan trues af ’tab af institutionel kontrol’

Hvis danske politikere vælger at oplagre det danske atomaffald på et mellemlager et sted i Danmark de næste 100 år, kan ’samfundsmæssig ustabilitet’ eller krig blive en risiko, lyder advarslen nu fra ekspertgruppe
Nyhed
6. februar 2015

Massiv kritik fra udlandet af danske planer for atomaffald

Tyske, polske og svenske myndigheder er stærkt kritiske over for de danske planer om et slutdepot for atomaffald: Det duer ikke med et overfladenært depot, når atomaffaldet skal opbevares i mere end 100.000 år
Hvad der skal ske med det danske atomaffald, der primært stammer her fra forskningscentret Risø, er der uenighed om – ikke kun i Danmark, men også i vores nabolande.
Baggrund
22. januar 2015

Udenrigsministeriet bruger standardsvar om eksport af atomaffald

Selv om det er mere end et år siden, at Udenrigsministeriet og ambassaderne havde kontakt til udlandet for at få eksporteret dansk atomaffald, er standardsvaret til pressen ifølge Udenrigsministeriets notits om ’presselinje vedr. Risø atomaffald’, at kontakterne endnu ikke er afsluttede
Nyhed
19. januar 2015

Årelange forsøg på eksport af atomaffald hemmeligholdes

Af hensyn til bl.a. Danmarks forhandlingsposition har Udenrigsministeriet i en aktindsigt overstreget alle oplysninger om de lande, hvortil Danmark forsøger at eksportere knap 10.000 kubikmeter atomaffald fra Risø
Efter at Udenrigsministeriet i årevis forgæves har forsøgt at få eksporteret det farligste atomaffald, 233 kg bestrålet forsøgsbrændsel, kom Udenrigsministeriets embedsmænd i maj 2013 på en vanskelig opgave: De skulle de forsøge at få eksporteret al Danmarks atomaffald, som i dag på Risø fylder mellem 5.000 og 10.000 kubikmeter.
Nyhed
10. december 2014

Risø skal fremtidssikres, hvis atomaffaldet skal blive der

Fortsat oplagring af atomaffald på Risø kræver sikring mod stormflod, store bygningsmæssige forbedringer samt ompakning af det radioaktive affald
Interview
10. december 2014

Stigende vandstand kan true atomaffaldet på Risø

Under stormen Bodil i december 2013 steg vandet i Roskilde Fjord over to meter. Havde vandstigningen været knap en meter højere, var fjordvandet nået op til gamle tromler med radioaktivt affald
Vandstanden i Roskilde Fjord steg med godt to meter i forbindelse med stormen Bodil i december sidste år. Var vandstigningen nået op i 300 centimeters højde, ville fjordvandet være kommet i fysisk kontakt med blandt andet ca. 1.300 af de ældste tromler med radioaktivt driftaffald i den såkaldte Lagerhal for lavaktivt affald. Arkiv
Interview
3. december 2014

Ansvarlige for atomaffald uenig i kritik af atomdepot

Det danske atomaffald fra Risø er klassificeret ud fra referencedoser i stedet for frigivelsesniveauer, og derfor rammer kritikken fra svensk og tysk side ved siden af, siger direktør Ole Kastbjerg Nielsen fra Dansk Dekommissionering
I Danmark har myndighederne valgt at følge det Internationale energiagentur IAEA’s anbefalinger, siger Ole Kastbjerg Nielsen direktør for Dansk Dekommissionering, som har ansvaret for at afvikle de nukleare anlæg på Risø-området
Nyhed
2. december 2014

Svensk opbakning til tysk kritik af dansk atomaffald

De danske planer om et slutdepot til alt dansk atomaffald ville ikke kunne godkendes i Sverige, vurderer Johan Swahn, direktør i organisationen MKG, der overvåger de svenske myndigheders atomaffaldshåndtering
’Der findes ikke et eneste demokratisk land i verden, hvor et slutdepot til radio-aktivt affald er blevet anlagt trods modstand fra lokal-befolkningen. Spørgsmålet er, om Danmark vil være det første land, hvor det kommer til at finde sted?’ spørger Johan Swahn fra MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.
Nyhed
1. december 2014

Tysk atomekspert underkender dansk slutdepot

Danske myndigheder har fejlagtigt karakteriseret det meste af det danske atomaffald fra Risø som relativt ufarligt. Planerne om at anbringe alt affaldet i et overfladenært dansk slutdepot er derfor helt utilstrækkelige, og processen bør gå om, mener atomforskeren Gerhard Schmidt fra det anerkendte tyske Öko-Institut i Darmstadt
Flere borgere har demonstreret i de seks områder i Danmark, der er udpeget til at kunne rumme et overfladenært slutdepot for atomaffald. I Thise frygter man, at et slutdepot for radioaktivt affald vil ødelægge det lokale erhvervsliv, herunder mejeriet Thise.
Baggrund
28. november 2014

Bornholm siger klippefast nej til atomaffald

Overfladisk og utilstrækkelig … Bornhoms Regionskommune lægger ikke fingrene imellem i deres høringssvar til Sundhedsministeriets miljørapport, hvor klippeøen er udpeget som muligt sted til deponering af Danmarks atomaffald. For hvad med alle sprækkerne i grundfjeldet?
Nede under Paradisbakkerne ligger det bornholmske urfjeld, som umiddelbart kunne være et oplagt sted til et slutdepot for radioaktivt affald. Men fjeldet har en masse sprækker, der ikke er kortlagt, og som kan forpurre depotplanerne på Bornholm

Sider

 • 22. marts 2014

  Verdens værste affald

  Tyskland har besluttet sig for at udfase atomkraften. Men hvad der skal ske med det højradioaktive atomaffald som værkerne efterlader sig, er stadig en gåde, og politikere og befolkning har skændtes om placeringen af et endeligt lager igennem 50 år. Indtil de bliver enige, kører affaldet fra sted til sted ad hemmelige ruter på hemmelige tidspunkter
  Konflikt. I årtier har transporterne af atomaffald været politisk sprængfarlige. Her ankommer endnu en transport til anlægget i Gorleben under massive sikkerhedsforanstaltninger.
 • Baggrund
  8. februar 2017

  Borgergrupper håber, at atomaffald fra Risø ikke skal graves ned

  Om få uger vil uddannelses- og forskningsminister Søren Pind modtage en indstilling fra et tværministerielt udvalg om håndteringen af atomaffaldet fra Risø. Selv om landets fem borgergrupper mod atomaffald forestiller sig, at indstillingen bliver et mellemlager, lurer frygten for et slutdepot alligevel i baggrunden
  Det danske atomaffald, der er deponeret efter forsøg på Risø. Rundt om i landet håber borgergrupper, at de ikke bliver naboer til et permanent slutlager for affaldet.
 • Interview
  10. december 2014

  Stigende vandstand kan true atomaffaldet på Risø

  Under stormen Bodil i december 2013 steg vandet i Roskilde Fjord over to meter. Havde vandstigningen været knap en meter højere, var fjordvandet nået op til gamle tromler med radioaktivt affald
  Vandstanden i Roskilde Fjord steg med godt to meter i forbindelse med stormen Bodil i december sidste år. Var vandstigningen nået op i 300 centimeters højde, ville fjordvandet være kommet i fysisk kontakt med blandt andet ca. 1.300 af de ældste tromler med radioaktivt driftaffald i den såkaldte Lagerhal for lavaktivt affald. Arkiv
 • Nyhed
  3. december 2016

  Fukushima-regningen fordoblet til 1,4 billioner kr.

  Erstatninger, oprensning og affaldsdeponering efter atomkatastrofen i 2011 bliver langt dyrere end tidligere skønnet
 • Læserbrev
  29. april 2013

  Usaglig dækning af dumpning

  Befolkningen i Udkantsdanmark vejer ikke tungt rent vælgermæssigt, så det eneste, man behøver, er at udskifte det kedelige udtryk ’dumpning’ med det mere tilforladelige ’slutdeponering’
 • Leder
  13. marts 2015

  Igen, igen: Risøs atomaffald syltes

  Risø-uro kan dysses ned med løfter om tøndeudskiftning og højvandssikring
 • Analyse
  1. februar 2013

  Atombrandslukning

  Danmark skifter kurs i forhold til, hvad vi skal af vores atomaffald. Eller gør vi? Ingen ønsker nemlig at træffe den endelige beslutning om, hvor det skal placeres
  Selv om skiftende regeringer forgæves har forsøgt at eksportere Danmarks 233 kilo mellemradioaktivt affald, forsøger politikerne nu igen at finde en aftager til affaldet i udlandet. Her ses et atomaffaldslaget i Schweiz.
 • Nyhed
  2. oktober 2014

  Ren natur, økologisk mælk, bæredygtige østers ... og 250 vogntog radioaktivt affald?

  Anders Rask og Søren Vester bor på limfjordshalvøen Salling, der er udpeget som et muligt slutdepot for radioaktivt affald fra Risø. De forstår ikke, hvorfor 250 vogntog med lav- og mellemradioaktivt affald skal lagres i et område, som ikke har så meget andet at leve af end økologi og den rene natur
  Anders Rask og Søren Vester står på en stubmark nær landsbyen Thise i Salling. Området er af myndighederne blevet udpeget som et af seks lokaliteter, der dybt nede i undergrunden kan rumme et slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald fra Risø.