Emne

autisme

Diagnoser er folkeeje

Alt imens ventelisterne bliver længere og længere for behandling af psykisk syge børn, fejlhenviser de praktiserende læger uopdragne, men raske børn til psykiatrien

Hvor al viden er lige gyldig og videnskaben ligegyldig

Vi er ikke som alle andre, lyder kampråbet fra de millioner, der ved hjælp af nettet trodser videnskaben og finder deres egen vej til et sundere og friere liv

Pas på Københavns gøgeunger

Selv højtfungerende og velbegavede autister kan ikke bare sættes i en almindelig folkeskole, men har brug for lærere, der kan håndtere dem. Nu skal Københavns institutioner arbejde med inklusion, og skolen skal rumme alle børn. Sådan vil kommunen spare udgifter til specialområdet

Regeringens spareplan: et handicappet barn

Loftet over kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn giver langt fra de 200 millioner, som regeringen regner med

Handicappede børn skal også tage nationale test

Specialskoler protesterer over, at børn med udviklingsforstyrrelser skal tage nationale test. Testekspert bakker op: Specialskoleelever får stress og angst af test. Danske Organisationer mener dog, at alle børn skal behandles ens

Det ubevidste fravalg

Mennesker med autisme og lignende personligheder skal ikke ses som en byrde, men de skal tværtimod anerkendes på arbejdsmarkedet; ses som mennesker med særlige evner, der via målrettet støtte kan bidrage aktivt og positivt til samfundet

Elever kan ikke få specialundervisning

Mange folkeskoleelever lades i stikken. De får ikke den specialundervisning, de har krav på, fordi kommunerne ikke har pengene. Det strider mod loven, mener både lærere, skoleledere og organisationer

Skoleledere: For mange forstyrrende børn i folkeskolen

Børn med meget dårlig adfærd fylder nu så meget i folkeskolen, at det går ud over undervisningen af alle børn. Det siger otte ud af 10 skoleledere i København. De urolige børn lægger også så meget beslag på specialundervisningen, at det går ud over de børn, der 'kun' har faglige problemer

Kvinder burde faktisk være bedre kortlæsere

Man har hørt det før: Kvinders hjerner er forskellige fra mænds. Denne gang er det neurologien, der påstår at have fundet de afgørende beviser

Børn står i kø til psykiatrisk behandling

Ventelisterne til børne- og ungdomspsykiatrien vokser år efter år med det resultat, at omkring 3.000 børn og unge nu venter på behandling

Sider

Mest læste

  1. ’De skjulte talenter’ er en lødig dokumentarserie om mennesker med autisme og om menneskehjernens forskellige måder at arte sig på
  2. Da min autistiske søn begyndte at udvise selvmordsadfærd, søgte jeg hjælp i behandlingssystemet. Men hans autisme bliver totalt misforstået af psykiatrien
  3. Succesfuld udvikling af børn med autisme kræver inklusion gennem effektive pædagogiske metoder. De metoder findes, men bruges ikke i danske dagtilbud og skoler, hvor man har travlt med at tage hensyn til børnenes vanskeligheder
  4. Når man får et barn med en diagnose, føles det, som om pilen peger direkte tilbage på ens egne måske fejlbehæftede gener. Ligger der noget og lurer hos mig eller min kæreste, som aldrig er blevet identificeret, og som vi skulle have tænkt over, før vi fik barn?
  5. Øget tilbud om risikovurdering/foster-diagnostik bør ikke føre til besparelser på handicapområdet- tværtimod
  6. Globalt eksploderer antallet af børn, der diagnosticeres som autister, og ingen kan med sikkerhed sige hvorfor
  7. Antallet af personer med diagnosen autistme er tredoblet de sidste tyve år, men de videnskabelige teorier om autisme har begrænsende og potentielt negative konsekvenser for mennesker med autisme, lyder kritikken i nyt speciale. Også autisterne selv diskuterer og kritiserer teorierne og kalder ikke-autisterne for de neurotypiske
  8. Vi har forsøgt at skildre verden som Hitler så den, med ham selv i rollen som Messias, Første Verdenskrig som Det gamle Testamente og Anden Verdenskrig som det nye ATAWOLF Under overskriften "Onkel Atawolf i TV 2" kommenterede Georg Metz den 9...