Emne

bæredygtig udvikling

Håbet er grønt

Det kan være svært ikke at miste modet, når vi konfronteres med omfanget af de kriser, verden står i. Vi kan diskutere årsag og rækkefølge, men konklusionen er og bliver den samme: Hvis vi løser den økonomiske krise med traditionel vækst via de traditionelle industrier, forstærkes den accelererende brændstofkrise

Adam (Smith) i Paradiset

Og på Bornholm

Høje ambitioner uden køreplan

Der eksisterer ingen simpel og lineær sammenhæng mellem økonomisk vækst og udryddelse af sult

Global tænketank: En helt ny økonomi, tak

Worldwatch Institute har offentliggjort sit hidtil mest omfattende og radikale bud på, hvad der skal til for at afværge miljømæssigt, socialt og økonomisk kollaps. Om omstillingen til en bæredygtig økonomi også er politisk mulig, er et åbent spørgsmål, siger tænketanken

Økonomi og bæredygtige overvejelser

Et møde om installering af solceller på mit tag fik mig til at indse at indførelsen af bæredygtig energi i Frankrig hænger uløseligt sammen med fattigdom og arbejdsløshed – hvilket skaber et hul midt i energispanden

Den grønne omstilling – i Aarhus gør de det bare

Et netværk af unge i den jyske hovedstad har mobiliseret internationale koncerner, lokale biavlere, bytteaktivister, en miljøminister, en isbjørn og mange andre til at sætte fart på omstillingen til en bæredygtig økonomi

Den grønne omstillings dilemmaer

Det er farligt at undervurdere barriererne for den store omstilling til en bæredygtig udvikling. Men det er endnu farligere at lade sig lamme af de mange dilemmaer, som kræver markante samfundsændringer

Lykke skaber vækst – ikke omvendt

Mere ’fri tid’ – ikke flere penge til forbrug – er det, vi vestlige mennesker vil have. Når klimaet samtidig skriger på mindre forbrug, burde politikerne gribe bolden og indse, at klimavenlige løsninger, livsstil og produkter, kan blive vores vigtigste eksportvare og samtidig give et lykkeligere samfund

’Der mangler en erkendelse af den krise, vi står overfor’

En fælles løsning til en bæredygtig fremtid skal på den politiske dagsorden. Det mener netværket ’Omstilling nu’, der i går overrakte en appel til Folketinget. Men initiativet får svært ved at trænge inde i den kyniske politiske bevidsthed, advarer ekspert

Omstilling til en bæredygtig fremtid nu

Hermed rettes en appel til de folkevalgte om at forholde sig til den omfattende systemkrise, som vi mennesker har skabt. Problemerne forsvinder ikke af at blive ignoreret – tværtimod

Sider

Mest læste

  1. Hvad skal verden med begrebet om bæredygtig udvikling, hvis ikke det gælder for Nigeria?
  2. Jeg var også en ubekymret flyrejsende kødspiser. Men alle historiske samfundsforandringer har krævet folk, der var villige til at ødelægge den gode stemning
  3. Alle snakker om bæredygtighed, men de færreste ved, hvad det betyder. Det handler især om at sikre vores børn de samme levevilkår, som vi selv har i dag
  4. Hermed rettes en appel til de folkevalgte om at forholde sig til den omfattende systemkrise, som vi mennesker har skabt. Problemerne forsvinder ikke af at blive ignoreret – tværtimod
  5. Curt Sørensen lagde i en nylig kronik i Information vægt på en række grundlæggende værdier, der konstituerer socialismen, men afstår - i øvrigt lige som Karl Marx - fra at beskrive en model for hvordan, værdierne udmøntes i et konkret socialistisk samfund.
  6. Kapitalistiske virksomheder skal tjene penge, også om 20-30 år. Derfor retter en stigende del af dem opmærksomheden mod ansvaret for mere end blot indtjeningen. I starten af ugen indgik Novo Nordisk en forpligtende klimaaftale med Verdensnaturfonden...
  7. Københavns Kommune boykotter ikke det nationale energimærke. Vi har dog ansøgt om at blive fritaget fra ordningen for i stedet at investere i andre konkrete energiforbedringer, skriver Mikala Haag Kreiser, direktør i Københavns Ejendomme og Indkøb i dette debatindlæg
  8. Andelsgaarde har efterhånden fået tilstrækkeligt mange medlemmer til at købe den første gård. Den bliver hverken yndig eller firelænget