Emne

beskæftigelsespolitik

Flere unge er ledige længere

Unge og nyuddannede har svært ved at få job. På to år er der kommet 35 procent flere unge langtidsledige, viser opgørelse fra A-kasserne

Er bomben en fuser?

*Det er blevet politisk korrekt at omtale den aldrende befolkning som ’pensionsbomben’. Men er det virkelig rigtigt, at danskernes fremtid er truet af højere skatter og forringet offentlig service, fordi så mange ældre skal forsørges? Information har talt med en række økonomer, som mener, at pensionsbomben har antaget overdrevne dimensioner i debatten...

Debat

Martyr En kristen martyr, er et menneske, der bliver slået ihjel for sin tros skyld. En muslimsk martyr, er et menneske, der slår andre ihjel for sin tros skyld. Dette er et skoleeksempel på forskellen mellem kristendom og islam...

Danmark gør en forskel

Løsningen på Danmarks udenrigspolitiske problemer handler også om et opgør med EU-forbeholdene. Vi skal være med til at vælge Europas vej

Danmark efter osteklokken

I 2021 har mit endnu ufødte barn stemmeret. Hvordan ser Europa ud på det tidspunkt?

Bagmanden, der trådte frem

Claus Hjort Frederiksen var den halvusynlige strateg, der styrede Venstre til magten – nu kan han ses, men han er mere end ’bare’ minister

’Fri for ansvar’

Forliget om beskæftigelsesreformen indeholder ingen forpligtelser til arbejdsgiverne – men en række forringelser for de langtidsledige

Giv de arbejdsløse meningsfuldt arbejde

Regeringens handlingsplan ’Flere i Arbejde’ er et seriøst bud på en beskæftigelsespolitik

Aukens østspøgelse

Fastholder de værste fordomme om folk fra Polen og Østeuropa

De gamle giver unge baghjul

68’erne oplever større fremgang end de unge, viser nye OECD-tal – Uligheden og spændingerne mellem generationerne vil vokse yderligere, forudser ekspert

Sider

Mest læste

  1. Borgerløn passiviserer modtagerne, og den nuværende beskæftigelsesindsats lider under den vildfarelse, at den skal foregå på markedets vilkår. En statslig jobgaranti vil sikre samfundssind og meningsfulde liv, skriver selvstændig erhvervsdrivende i dette debatindlæg
  2. Digitaliseringen og den grønne omstilling revolutionerer lige nu arbejdsmarkedet og kræver helt nye kompetencer. Her kan voksenlærlingeordningen være en trædesten til, at ufaglærte voksne uddanner sig bedre og derved sikrer tryghed i arbejdslivet, skriver beskæftigelsesministeren og syv fagforeninger i dette debatindlæg
  3. Information har bedt tre dommere om at placere partierne på en skala fra 1-10, alt efter om de går ind for et reguleret eller ureguleret arbejdsmarked. Her ligger partierne på en traditionel højre-venstreakse. I den ene ende af skalaen mod et helt frit og ureguleret arbejdsmarked ligger de borgerlige partier med Liberal Alliance som vinder, mens Enhedslisten og Alternativet ifølge dommerpanelet går til den modsatte ekstrem
  4. Fagbevægelsen har mistet sin magtposition. Arbejdsmarkedet har bevæget sig mod nye erhverv og flere løse ansættelser, mens det politiske fokus har fjernet sig fra løn- og arbejdsforhold. Fagbevægelsen har intet svar på, hvordan den vil få magten tilbage, siger professor i statskundskab Ove K. Pedersen
  5. Det er for længst slået fast, at arbejdsudbuddet vil stige snarere end falde frem mod 2020. Når Dansk Arbejdsgiverforening, de borgerlige og regeringen alligevel fortsætter kampen for øget arbejdsudbud, handler det ikke længere om beskæftigelsen, men om at styre lønudviklingen
  6. Som socialrådgivere på Jobcenter Lærkevej skal vi naturligvis overholde loven, også selv om den ikke altid er til borgernes bedste. Men vi kunne hjælpe langt flere inden for lovens rammer, hvis vi fik ordentlige arbejdsvilkår
  7. På opfordring fra læge på Nørrebro flyttede patienter i to tilfælde fra Københavns Kommune for at få tilkendt førtidspension. Udsigtsløst ressourceforløb førte til depression og selvmordstanker, siger lægen
  8. Hvis landets jobcentre skal lykkes med at få flere i job, bliver kommunerne nødt til at give socialrådgiverne ordentlig tid til at hjælpe den enkelte borger. I Hjørring Kommune har man sparet millioner af kroner til overførselsindkomster på at gøre netop det