Emne

biobrændstoffer

Artikler
Kommentar
2. juli 2022

Hvorfor fodrer vi vores biler med mad, når mennesker sulter?

Moderne biobrændstoffer blev udskreget til at være en velsignelsesrig løsning på klimakrisen, men bæredygtigt er det ikke, og de enorme mængder afgrøder, der går til produktionen, kunne brødføde milliarder af klodens fattigste
Ti procent af verdens majs bliver omdannet til ætanol, der kan opblandes i benzin.
fødevarekrise
29. juni 2022

Mens fødevarekrisen rammer de fattigste, fastholder de rigeste i G7 at hælde mad i tanken

Den voldsomt accelererende fødevarekrise kalder på drastiske indgreb for at øge fødevaretilgængeligheden og dæmpe prisstigningerne. Boris Johnson ville have G7-topmødet til at bremse biobrændstoffer fra fødevarer, men Joe Biden satte hælene i
Der skal 232 kilo majs til at fremstille 50 liter bioethanol. Sådan en mængde majs kan et barn leve af i et år, siger FN’s specialrapportør for fødevarer, Jean Ziegler.
Omstilling
8. januar 2022

I Hobro arbejder man på brændstoffet, der kan gøre regeringens planer om grøn luftfart til virkelighed

Det er »egentlig ret enkelt« at producere grønt brændstof, siger direktøren for et af de første projekter i Danmark. Men grønne organisationer sår tvivl om regeringens fokus på indenrigsflyvningen: Den står for under tre procent af det samlede brændstofforbrug
Søren Bjerregaard Pedersen har været med til at producere grønt brændstof i en testperiode på to år. »Jeg kan være bekymret for, om vi kommer i mål uden lovgivning og afgifter,« siger han.
Kronik
23. december 2021

Dan Jørgensen: Vejen til fremtidens grønne brændstoffer

Et lastet containerskib vejer over 200.000 ton, hvilket er knap 30 gange tungere end Rundetårn. Den vægt kan energien fra batterier ikke drive ret langt. Men det kan klimavenlige brændstoffer som eksempelvis brint, metanol eller ammoniak. Derfor vil regeringen øge udbudsstøtten til produktion af bæredygtige brændstoffer, skriver klimaminister Dan Jørgensen
Det er langtfra alle transportmidler, som kan elektrificeres. Særligt den tunge transport som fly og skibe er en udfordring.
Nyhed
23. november 2018

Pres på regeringen for at droppe satsning på biobrændstoffer i plan for grønne biler

Regeringens plan om at øge iblandingen af biobrændsler i benzin og diesel er måske slet ikke så grøn, som regeringen siger. Regeringen tager nemlig ikke højde for de indirekte klimaeffekter ved dyrkning af afgrøder til biobrændsel, mens langt størstedelen i dag består af førstegenerationsbiobrændsler, der er mindre bæredygtige end andengeneration. Planen møder nu modstand fra eksperter og opposition
Med statsministeren i spidsen præsenterede klimaminister Lars Chr. Lilleholt og fire andre ministre regeringens klimaudspil, hvor ikke mindst ambitionerne for grønnere biler fik stor opmærksomhed. Nu lyder kritikken fra eksperter og opposition, at regeringens sats på biobrændsel trækker i den forkerte retning.
Nyhed
24. april 2014

Forsker: Majsrester i tanken værre for klima end benzin

Andengenerations bioethanol baseret på majshøstens restprodukter kan give mere CO2 end benzin, siger amerikansk forskerhold. Tendentiøs undersøgelse, mener Novozymes, der fører an med de nye biobrændstoffer
Majs behandles på en fabrik i Colorado, USA. Det har indtil nu været antaget, at den såkaldte andengenerations-ethanol, der kommer ud af majs ville løse problemet med, at majsproduktionen gik til brændstof i stedet for sultne munde, og at den samtidig hjalp kraftigt på CO2-udslippet, men det sidste sætter en ny rapport spørgsmålstegn ved.
Baggrund
10. januar 2014

Den beskidte krig i Honduras næres af Vestens behov for ren energi

Godsejere i Honduras udvider deres palme-olieplantager for at imødekomme efterspørgslen på palmeolie til brug i biobrændsel og CO2-kreditter. De småbønder, der hidtil har boet og dyrket den lukrative landbrugsjordjord, fortrænges med vold, trusler og repressalier
Protesterende bønder fra Bajo Aguán-regionen støder sammen med politiet under en demonstration. Over 100 er blevet dræbt i regionen, og menneskeretsorganisationer og lokale beskylder militær og politi for at stå bag et samarbejde med private sikkerhedsfolk, hyret af rige oliepalmeproducenter.
Nyhed
12. september 2013

Mere biobrændstof i EU’s biler

Europa-Parlamentet vedtager maksimumgrænse for, hvor meget bioethanol og -diesel, der må komme fra fødevarer, og en nedre grænse for, hvor lidt der skal komme fra affald og restprodukter. Den videre beslutningsproces er uklar
Nyhed
12. juli 2013

EU's biler kører stadig på mad

EU-Parlamentets miljøudvalg anbefaler fast overgrænse for biobrændstof produceret på fødevareafgrøder. Grænsen er for skrap, siger Novozymes og biobrændstofindustrien. Grænsen er for slap, siger miljøorganisationer. Lobbyisme og slagsmål fortsætter indtil afstemning i parlamentets plenum til september
I Mozambique vander bønder planten ’jatropha’, der får nødder, man kan presse olie af. Olien kan bruges til biobrændsel.
Baggrund
8. juli 2013

Striden om biomassen – et grænseoverskridende masseslagsmål

Videnskaben er kompliceret, de politiske modsætninger store og de økonomiske interesser stærke – kampen om, hvad biomassen skal bruges til i den danske og europæiske energiforsyning, og hvad det betyder for klimaet, spidser til og bringer sindene i kog
Biomassen – det grønne der vokser i skovene og på markerne – som f.eks. majs – er en begrænset ressource med mange anvendelsesmuligheder, og diskussionen om, hvorvidt det er både miljømæssigt og socialt bæredygtigt i forhold til fødevarepriserne at bruge biomassen til energiproduktion er hedere end nogensinde før.

Sider

 • Kronik
  29. oktober 2008

  Virtuelt vand - en ny tilgang til den globale vandsituation

  Verdens vandproblemer var i fokus ved Verdenskonferencen Stockholm Water Week, hvor opfinderen af begrebet 'virtuelt vand' blev hædret. Konceptet 'virtuelt vand' kan give et overblik over det skjulte vandforbrug i dagligdagen og måske få betydning for vores forbrugsmønstre
  Du kan beregne dit eget vandfodaftryk på følgende webside: kortlink.dk/5wzy -
 • Kronik
  23. december 2021

  Dan Jørgensen: Vejen til fremtidens grønne brændstoffer

  Et lastet containerskib vejer over 200.000 ton, hvilket er knap 30 gange tungere end Rundetårn. Den vægt kan energien fra batterier ikke drive ret langt. Men det kan klimavenlige brændstoffer som eksempelvis brint, metanol eller ammoniak. Derfor vil regeringen øge udbudsstøtten til produktion af bæredygtige brændstoffer, skriver klimaminister Dan Jørgensen
  Det er langtfra alle transportmidler, som kan elektrificeres. Særligt den tunge transport som fly og skibe er en udfordring.
 • 2. august 2008

  Biobrændsel truer regnskoven i Honduras

  Den stigende efterspørgsel på biobrændsel truer nu regnskoven i Honduras. Opkøb af jord til produktion af biobrændsel presser de fattige bønder til at rydde regnskoven for at skaffe landbrugsjord
  Skovafbrændinger er en del af hverdagen langs kysten i det nordlige Honduras, for manglen på landbrugsjord presser de fattige bønder længere og længere ind i skovene, hvor de rydder store arealer for at skaffe jord til dyrkning.
 • 29. oktober 2007

  Bioethanol i tanken udelukker ikke mad i maven

  Den igangværende debat om faren ved biobrændsler kan medføre, at vi skyder os selv i foden med en stor kanon og ikke kommer ud af stedet med at udvikle en bæredygtig produktion fra landbrug og industri
 • 28. april 2008

  'Så lad dem spise kartofler'

  Hæren i Bangladesh blev i sidste uge beordret til at marchere på kartofler frem for ris. Men kan øget dyrkning og spisning af den i Vesten så populære rodfrugt virkelig afbøde den globale fødevarekrise?
  Kan kartoflen redde fødevarekrisen? I Peru, hvor kartoflen for første gang blev dyrket, har en fordobling af hvedeprisen inden for det forløbne år fået regeringen til at iværksætte et program, der skal anspore bagere til at bruge kartoffelmel frem for hvedemel i deres brødfremstilling.
 • Nyhed
  4. februar 2012

  Biodiesel værre for klimaet end råolie

  Beslaglæggelsen af store landområder til dyrkning af raps, soja, palmeolie med mere ødelægger klimaregnskabet for 1.-generations biobrændstof, siger ny rapport fra EU-Kommissionen. Drop det og find bæredygtige alternativer siger ngo’er
  Biodiesel udvundet direkte af friske afgrøder som palmeolie, raps, soja, hvede etc. er mere CO2-udledende end fossile brændstoffer. Men 2.- generations bioethanol derimod, hvor brændstoffet udvindes af affaldsprodukter, er langt mindre miljøbelastende. Her fylder en brite biodiesel udvundet af rapsolie på sin bil i Kent.
 • Omstilling
  8. januar 2022

  I Hobro arbejder man på brændstoffet, der kan gøre regeringens planer om grøn luftfart til virkelighed

  Det er »egentlig ret enkelt« at producere grønt brændstof, siger direktøren for et af de første projekter i Danmark. Men grønne organisationer sår tvivl om regeringens fokus på indenrigsflyvningen: Den står for under tre procent af det samlede brændstofforbrug
  Søren Bjerregaard Pedersen har været med til at producere grønt brændstof i en testperiode på to år. »Jeg kan være bekymret for, om vi kommer i mål uden lovgivning og afgifter,« siger han.
 • 15. juni 2007

  EU: Svært at sikre bæredygtig bioethanol

  En miljømæssig godkendelsesordning for biobrændstoffer er nødvendig, men bliver svær at håndhæve og kan samtidig opleves som grøn EU-protektionisme af leverandørlande som Brasilien, siger EU-Kommissionen